fbpx
Lean Six Sigma Black Belt -koulutus (24 + 1 pv)
Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus (24 + 1 pv)

9950 eur /hlö + alv 24 %

EUR

13.03.-01.11.2017, Sibeliustalo, Lahti Ankkurikatu 7, Lahti 18 syyskuun, 2017 Sampo Korppoo

Laadunvarmistus , Pitkät kurssit , Tuotanto ja logistiikka

Haluatko sertifioitua Lean Six Sigma Black Beltiksi? Lean Six Sigma
-koulutusohjelmalla konkreettisia parannuksia ja hyötyjä. Leanin avulla työt ja prosessit nopeutuvat ja Six Sigman avulla työt ja prosessit paranevat.

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus kehittää yksilön osaamista ja kykyä vastata kompetenssikilpailun haasteisiin. Lean Six Sigmalla voi lyhentää jakso- ja läpimenoaikoja, lisätä myyntiä, vähentää ja eliminoida tuotteissa, palveluissa ja tuotantoketjussa olevia virheitä ja vikoja sekä vähentää kustannuksia. Ja mikä parasta, sillä voi dramaattisesti lisätä asiakkaiden tyytyväisyyttä ja yrityksen tulosta.

Tehokkaalla menetelmällä tuloksiin
Lean Six Sigma tarjoaa yrityksille
ja yhteisöille tehokkaan tavan parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua, kustannuksia ja aikaa Lean ja Six Sigma -prosessimenetelmin. Sadat opiskelijat ovat jo osoittaneet projektitöillään, että Lean Six Sigma toimii ja että sitä voi soveltaa myös suomalaisiin organisaatioihin.

Projektitöiden tuotot nousevat tyypillisesti useisiin satoihin tuhansiin euroihin. Koulutusohjelmamme projektit ylittävät iSixSigma Magazinen tekemän tutkimuksen keskiarvotuoton. Lisää kansainvälisistä projektituotoista löydät tarjoamiltamme sivuilta: www.sixsigma.fi

Lean Six Sigma on nykyaikaisin laatutekniikan menetelmä prosessien kehittämiseen. Siinä yhdistyy tietotaito, ammattitaito ja tietotekniikka muodostaen äärimmäisen tehokkaan liiketoiminnan parannusmenetelmän. Lean Six Sigma -menetelmä sopii yhtä hyvin tuotantoprosesseihin ja palveluprosesseihin. Sitä voidaan soveltaa markkinoinnista tuotantoon, elektroniikan komponenttien valmistuksesta aina paperi- ja kemiantehtaisiin, terveydenhoidosta ja hoivakodeista valtion ja kuntien hallintoprosesseihin. Kaikkia prosesseja (ihmisen työtä) voidaan parantaa – mallintaa, ennustaa, optimoida ja parantaa. Lean Six Sigma on universaali prosessitekniikka palveluiden ja tuotteiden parantamiseen!

Pitkäaikaisella kokemuksella, kansainvälisen mallin mukaan
Quality Knowhow omaa
Suomen pitkäaikaisimman (alkaen 1986) ja laajimman kokemuksen laatujohtamisen, laatutekniikan ja Six Sigma -menetelmien kouluttamisesta (Six Sigma vuodesta 1999-), valmentamisesta ja soveltamisesta suomalaiseen yrityskulttuuriin. Tämä on taannut korkean onnistumisprosentin ja merkittävät tulokset yrityksissä.

Koulutusohjelma noudattaa Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ) Body of Knowledge tietosisältöä (BOK). Tietopohjaa on täydennetty ja sovellettu suomalaiseen koulutuspohjaan sopivaksi ylittäen näin ASQ:n vaatimukset. DI Eero E. Karjalainen kouluttaa lukuisissa yliopistoissa sekä toimii AMK-opettajana. Hän onmyös ollut mm. laatuprofessorina TKK:n Lahden yksikössä,ohjannut ja hyväksynyt insinööri-, diplomitöitä ja väitöskirjoja.

Koulutus noudattaa oikeaoppista Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksissa hyväksi havaittua tietosisältöä ja interaktiivista metodiikkaa. Tässä pedagogisesti oppimista tukevassa menettelytavassa luennot, käytännönharjoitukset ja todellinen projektityö vuorottelevat lomittain toistensa kanssa. Näin opetettavien konseptien, menetelmien ja työkalujen yhteys käytäntöön on mahdollisimman saumaton.

Koulutuksen tavoitteet
– Merkittävät parannukset yrityksen
tuloksissa ja suoritusarvoissa – myynnin paraneminen ja kustannus-, aika-, hukka- ja laatusäästöt
– Merkittävien parannusten saavuttaminen palvelu- ja tuotantoprosessien suoritusarvoissa – parempi saanto ja hyötysuhde, materiaalikäyttö, toimitusvarmuus ja lyhyempi läpimenoaika.
– Merkittävät parannukset palveluissa (läpimenoaika, asiakastyytyväisyys)
– Tehostaa investointien ja prosessien käyttöä, tehokkuutta – KNL paranee (KNL, OEE = Käyttö% x Nopeus% x Laatu%)
– Asiakastarpeiden tunnistaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen
– Markkinoinnin paraneminen (lisää asiakkaita) ja myynnin kasvu
– Oman ammattitaidon, arvostuksen ja kilpailukyvyn kasvattaminen (Projektityö sekä Black Belt -arvo ja sertifikaatti)
– Koulutus noudattaa ASQ:n Body of Knowledge-vaatimuksia ja tietosisältöä.

Koulutuksen ajankohdat ja laajuus
1. jakso: vk 11, 13.-14.03.2017
2. jakso: vk 13, 27.-31.03.2017
3. jakso: vk 17, 24.-28.04.2017
4. jakso: vk 22, 29.05.-02.06.2017
5. jakso: vk 37, 11.-15.09.2017

Final -päivä: 01.11.2017

Lisäksi optiot:
15.03.2017 Johdatus Minitab -ohjelmaan (Minitab -perusteet)
22.03.2017 Lean Six Sigma Champion -koulutus esimiehelle

Koulutukset pidetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuksen laajuus on 24 + 1 päivää. Koulutuksen kokonaiskesto on 6-7 kk. Koulutus vastaa n. 35-45 op ja projektityö n. 15-30 op.

Konkreettista hyötyä projektityöllä
Koulutuksen teoriajaksojen välissä
opiskelijat tekevät projektityötä omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle.

Osallistujat soveltavat jatkuvasti oppimaansa todelliseen parannusprojektiin hankkien näin erinomaisen tietotaidon prosessien tehokkaasta parantamisesta ja työkalujen käytöstä. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen. Projektityön suositellaan olevan valittu tai ainakin hahmoteltu ennen koulutusta tai määrittelyjakson ja/tai Champion -koulutuksen aikana.

Maksuttomat lisäoptiot
Minitab -perusteet, 1 pv
Tarjoamme jokaiselle Black Belt
-koulutukseen osallistuvalle mahdollisuuden osallistua Minitab-perusteet päivään.

Lean Six Sigma Champion -koulutus, 1 pv
Toinen optio on suunnattu
Black Beltin organisaatioon tukemaan Black Beltin ohjaajaa, eli Championia. Tarjoamme Black Beltin esimiehelle/ohjaajalle mahdollisuuden osallistua 1-päiväiseen Lean Six Sigma Champion -koulutukseen. Tyypillisesti tämä henkilö on organisaation valitsema, Lean Six Sigma -projektia johtava henkilö, joka tyypillisesti on osa funktionaalista johtoa. Champion määrittelee Black Beltin toteuttaman valmennusprojektikohteen, valvoo projektin etenemistä ja tukee Black Belttiä projektin aikana. Hänen tehtävänään on varmistaa, että Black Beltillä on tarpeelliset resurssit käytettävänä, järjestää projektille työaikaa ja resursseja sekä purkaa organisatoorisia esteitä.

Aikaisempaa osaamista Lean Six Sigmasta ei vaadita
Osallistujilla ei tarvitse olla
aikaisempaa tuntemusta Lean Six Sigmasta ja sen soveltamisesta. Kaiken tarvittavan opit ja sisäistät kurssilla.

Suomenkielinen toteutus
Koulutuskielenä on suomi
. Koulutus pitää sisällään erittäin laajan suomenkielisen Lean Six Sigma -koulutusmateriaalin, tarvittavien ohjelmien käyttökoulutuksen, harjoitusdatatiedostot muistitikulla, esimerkit ja lomakepohjat.

Sertifiointi
Lean Six Sigma Black Belt
-projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Black Belt -arvo sekä arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean Six Sigma Black Belt
-sertifikaatti.

Kouluttaja
Pääkouluttajana toimii Eero E. Karjalainen
. Eero on perehtynyt määrätietoisesti Six Sigma -menetelmään yli 20 vuoden ajan. Six Sigma -koulutusta hän on antanut yrityskohtaisina sekä julkisina kursseina jo vuodesta 1998 lähtien. Laatukoulutusta hän on antanut yrityskohtaisina sekä julkisina kursseina jo vuodesta 1981 lähtien. Hänellä on yli 25:n vuoden kokemus laatuopettajana ja -kouluttajana niin yritysten kuin yliopiston ja korkeakoulun piiristä. Hän on voittanut laatupalkinnon neljä kertaa ja on Suomen laatuyhdistyksen kultaisen merkin haltija sekä USA:n laatuyhdistyksen Senior Member.

Koulutusohjelman hintaan sisältyvät:
– Kahvit ja lounaat Sibeliustalossa
– Mahdollisuus lisäoptioihin, (1 + 1 päivä Minitab -koulutus & Champion-koulutus)
– Suomenkielinen koulutusaineisto (n. 3900 sivua)
– Harjoitustiedostot & lomakkeet sähköisesti muistitikulla
– Suomenkieliset luennot 23 päivää (+ optiot 2 pv)
– Kirja: Antti Piirainen: Vaihtelu
– QKK Lean Six Sigma ja Lean Roadmapit
– Projektin etätuki – QKK:n toimistolla, e-mail & puhelin
– Todistus koulutuksen suorittamisesta
– Black Belt -projektin suorittaneelle myönnetään arvostettu Quality Knowhow Karjalaisen Six Sigma Black Belt -sertifikaatti.

MINITAB -ohjelmisto
Opiskelijalla täytyy olla
kannettava tietokone, jossa on asennettuna Minitab-ohjelmisto. Minitab-ohjelman hinta on 1295 eur + alv 24 %. Opiskelijat saavat -10 % alennusta ohjelman yksittäislisenssistä. Ohjelmasta saatavissa myös verkkoversioita, joita voi käyttää yksittäisissä koneissa. Kysy lisää vaihtoehdoista.

Projektin hallitsemiseksi on mahdollista hankkia Quality Companion -ohjelma. Ohjelman hinta 1025 eur + alv 24 %.

Koulutusta tukeva kirjapaketti
Osallistuja voi halutessaan
hankkia lisämateriaalia ja oppikirjoja eri aiheista. Black Belt -koulutettavia varten olemme koonneet koulutusta tukevan kirjapaketin, jonka hinta on kouutukseen osallistujille 885 eur + alv 10 %.

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Aika:
13.03.-01.11.2017 (24 + 1 päivää)

Hinta:
Julkisen Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen hinta on 9950 eur /hlö + alv 24 %.

Kysy useamman hengen ryhmätarjous erikseen.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja