fbpx
Lean Six Sigma Certified Green Belt (10 pv)
Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Lean Six Sigma Certified Green Belt (10 pv)

3950 euroa /hlö + alv 24 %

3950 EUR

27.08.-21.12.2021, Helsinki , Helsinki 7 kesäkuun, 2021 Sampo Korppoo

Lean ja ketterät menetelmät

Johdettua kehittämistä ja systemaattista ongelmanratkaisua

Lean Six Sigma Certified Green Belt – tiiminvetäjän sertifiointivalmennus

Haluatko pätevöityä LSS Green Belt -kehitysprojektien tiiminvetäjäksi?
Haluatko oppia uudistamaan ja kehittämään toimintatapoja ja prosesseja ja saavuttaa mitattavia säästöjä?
Kiinnostavatko sinua systemaattisen ongelmanratkaisun menetelmät?


Lean Six Sigma Certified Green Belt -valmennuksessa opitaan ja harjoitellaan soveltamaan kaikki keskeiset Green Belt -oppimäärään kuuluvat työkalut ja menetelmät. Opit systemaattisen DMAIC -kehittämismenetelmän ja opintojaksojen rinnalla teet organisaatiosi keskeistä prosessia parantavan ja toimintaa kehittävän projektin, jolla saavutat mitattavia tuloksia. Saat tukea projektiisi kokeneelta Master Black Belt / Black Belt -asiantuntijaltamme.


Valmennuksen eteneminen ja kehitysprojektin tekeminen noudattavat DMAIC -ongelmanratkaisumallia:

Define – parannuskohteen määrittäminen ja rajaaminen; mitä pitää kehittää
Measure – nykyisen suorituskyvyn tunnistaminen
Analyze – prosessimuuttujien ja juurisyiden tunnistaminen, prosessin virtauksen kehittäminen
Improve & Control – parannuskeinojen ja uusien ratkaisujen luominen sekä uudistusten pysyvyyden varmistaminen
Final – projektiesittelyt ja sertifikaattien jako


Kenelle
Valmennus on tarkoitettu sinulle, joka haluat toimia kehitysprojektien tiiminvetäjänä ja haluat oppia parantamaan prosesseja systemaattisilla kehitysprojekteilla ja menetelmillä.  Lean Six Sigma -menetelmänä soveltuu erilaisille toimialoille kuten teollisuuteen, palveluihin, terveydenhuoltoon ja julkiselle sektorille.


Arvo
Green Belt -projektilla saavutat organisaatiollesi mitattavia tuloksia, parannuksia ja kustannussäästöjä keskeisissä prosesseissa ja mittareissa esimerkiksi tuottamatonta toimintaa ja haitallista vaihtelua vähentämällä. Koulutuksissamme Green Belt -projektilla tavoitellaan tyypillisesti 20 000-50 000 euron suuruisia tai jopa sitä suurempia säästöjä vuositasolla. Osallistujamme hakevat parannuksia ja säästöjä esimerkiksi seuraavissa mittareissa: läpimenoaika, asiakastyytyväisyys, tuottavuus, toimitusvarmuus, palvelun laatu tai henkilöstötyytyväisyys.

Hyödyt
– Opit toteuttamaan systemaattisia ongelmanratkaisuprojekteja ja parantamaan prosesseja tuloksellisesti.
– Hallitset kaikki keskeiset Green Belt -oppimäärään kuuluvat työkalut ja menetelmät ja opit soveltamaan niitä.
– Saat arvostetun LSS Green Belt -sertifikaatin hyväksytyn DMAIC -projektin ja lopputentin perusteella.
– Organisaatiosi oppii sujuvampia toimintatapoja, tehokkuutta, tuottavuutta, ongelmanratkaisukykyä ja parannuksia asiakas- ja työtyytyväisyyteen.


Sertifiointi Lean Six Sigma Green Beltiksi
Koulutusjaksojen, henkilökohtaisen kehitysprojektin ja lopputentin hyväksytysti suoritettuasi sinulle myönnetään arvostettu Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti.

Aalto PRO:n Green Belt-koulutus vastaa kansainvälistä American Society of Quality (ASQ) Body of Knowledge -vaatimustasoa.

Ei esitietovaatimuksia Lean Six Sigmasta
Aiempaa tuntemusta LSS-menetelmistä ei edellytetä. Sinulla tulee olla mukanasi oma kannettava tietokone, jolle on asennettu uusin versio Minitab -ohjelmasta (versio 20) data-analyyseja varten. Neuvomme tarvittaessa ohjelman hankkimisessa. Ohjelmasta on saatavilla ilmainen 30 päivän kokeiluversio, jolla pääsee alkuun.

Sertifioitu GB voi halutessaan jatkaa Black Belt -tasolle noin kahden viikon jatkokurssilla.


Kouluttajat:
Mika Koivisto
, Master Black Belt, osakas, Nordic Process Improvement Oy
Mika Koivistolla on yli 20 vuoden kokemus laadun ja toiminnan kehittämisestä ja Six Sigma -työkalujen soveltamisesta. Hän on urallaan ohjannut lähes 2500 Lean Six Sigma -projektia eri toimialoille Suomessa ja kansainvälisesti. Hän suoritti Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen 1999 ja valmistui Master Black Beltiksi Nokia Oyj:n ensimmäiseltä MBB -kurssilta vuonna 2000.

Risto Lintula, Black Belt, osakas, Nordic Process Improvement Oy
Risto Lintulalla on yli kolmen vuosikymmenen kokemus prosessien ja johtamisjärjestelmien kehittämisestä niin teollisuuden kuin palveluorganisaatioiden parissa. Hän on kokenut yritysjohdon sparraaja, tuloshakuinen kehittäjä ja kehittämistoiminnan fasilitaattori.

Toni Puhakka, Black Belt, Senior Advisor, Nordic Process Improvement Oy
Toni Puhakan erityisosaamista on tuotekehitys- ja laatutoimintojen kehittäminen, liiketoiminnan prosessien sujuvoittaminen ja analyyttinen ongelmanratkaisu soveltaen Lean Six Sigma ja Design for Six Sigma -menetelmiä sekä tilastollinen analyysi, LSS ja DFFS -koulutus, valmennus ja projektien johtaminen.


Palautetta aikaisemmista koulutuksista: ”Cer­ti­fied Green Belt ja Green Bel­tis­tä Black Bel­tik­si -kou­lu­tuk­set an­ta­vat it­se­var­muut­ta: saat laa­jat työ­ka­lu­pa­kit ja sy­väl­lis­tä nä­ke­mys­tä sii­tä, mi­ten vie­dä Lean-pa­ran­nus­pro­jek­te­ja on­nis­tu­nees­ti maa­liin.
Koulutus oli todella kattava. Se antoi pitkäksi aikaa pureskeltavaa niin analysoinnista, tilastomatematiikasta, Leanista kuin hukan poistamisesta.” – Marko Saarinen, Tuotannonsuunnittelija, Jame-Shaft Oy


OHJELMA

Valmennus sisältää kymmenen (10) päivää intensiivistä teoriaopetusta, ryhmätöitä, datan analysointiharjoituksia Minitab -tilasto-ohjelmalla, lopputentin ja oman organisaation kehitysprojektin. Opetus koostuu viidestä koulutusjaksosta: 1+3+3+2+1 pv. Valmennuskieli on suomi, koulutusmateriaalit ovat englanninkielisiä.

Saat ennakkolukemisena LSS -johdantoartikkelin ja vinkkejä oman kehitysprojektin valintaan ja rajaukseen. Jo ensimmäisestä opintojaksosta lähtien pääset työstämään omaa kehitysprojektiasi ja sovellat opittuja menetelmiä, työkaluja, periaatteita ja toimintamalleja käytäntöön.


Valmennusjaksot:

27.08.2021
Aalto PRO:n tilat Helsingissä
Define
-Johdanto Lean Six Sigmaan; tavoitteellista prosessien kehittämistä liiketoiminnan tarpeista lähtien
-LSS DMAIC Road Map – menetelmä ja työkalupakki
-Muutoksenhallinta A
-Kehittämisprojektien rajaaminen ja asettaminen, projektisuunnitelman työstäminen*
-Asiakastarpeen tunnistaminen kehittämisen lähtökohtana, VOC ja CTQ

*) Osallistujalla tulee olla oman esimiehen kanssa määritetty kehittämisprojekti mukanaan jo valmennukseen saapuessaan.


06.–08.09.2021
Aalto PRO:n tilat Helsingissä
Measure
-Projektiesittelyt
-Tehokkaan tiimin johtaminen A; fasilitoinnin perustiedot
-Arvoketjun tunnistaminen; virtaus, hukka ja arvon käsitteet
-Prosessien nykytilan ja suorituskyvyn määrittäminen
-Kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen, rajaaminen ja potentiaalisten riskien arviointi
-Minitab-ohjelman käyttöharjoittelua kiinteästi opetukseen liittyen**
-Tilastollinen ajattelu ja vaihtelun ymmärtäminen
-Graafiset analyysityökalut ja keskeiset ongelmanratkaisutyökalut
-Datan kerääminen ja mittalaitteiden kyvykkyyden varmistaminen
-Prosessien tilastollinen ohjaus A ja kyvykkyysanalyysit

**) Jokaisella osallistujalla tulee olla Minitab–ohjelman tuore versio asennettuna omalle tietokoneelleen.


06.–08.10.2021
Aalto PRO:n tilat Helsingissä
Analyze
-Projektiesittelyt ja edellisten jaksojen kertaus
-Muutoksenhallinta B; muutosprojektit
-Hypoteesien testaaminen ja tilastolliset analyysimenetelmät
-Johdanto regressiomenetelmiin
-Näytekoot ja tilastollisesti merkittävät johtopäätökset
-Runsaasti Minitab-ohjelman käyttöharjoittelua kiinteästi opetukseen liittyen**
-Tehokkaan tiimin johtaminen B; ryhmän innovatiivisuuden ohjaaminen
-Virtaustyöpaja ja simulaatiopeli
-Työkalut virtauksen analysointiin ja hukan poistamiseen
-Vakioitu työ, sekä siisteys ja järjestys työpaikalla

**) Jokaisella osallistujalla tulee olla Minitab-ohjelman tuore versio asennettuna omalle tietokoneelleen.


03.–04.11.2021
Aalto PRO:n tilat Helsingissä
Improve & Control
-Projektiesittelyt ja edellisen jakson kertaus
-Vaihtoehtoisten kehittämisratkaisujen luominen ja toimeenpano
-Prosessin optimointi monimuuttujamenetelmillä; johdanto koesuunnitteluun
-Prosessien tilastollinen ohjaus B, sekä riskianalyysien päivitys
-Virheiden ennaltaehkäisy
-Valvonta- ja ohjaussuunnitelman tekeminen
-Muutoksenhallinta C; Kehitysprojektista jatkuvaksi toiminnaksi
-Loppuharjoitus ryhmissä; datan käsittely ja analysointimenetelmien valinta
-Valmistautuminen lopputenttiin***

***) Lopputentti tehdään etätyönä verkossa. Se koostuu rajatuista analyysitehtävistä ja monivalintatehtävistä.


21.12.2021
Aalto PRO:n tilat Helsingissä
Final review and examination
-Lopputentin käsittely
-DMAIC Road Map –työpaja
-Menestystekijät LSS käyttöönotossa
-Kurssilaisten toivoman aiheen käsittely
-Projektiesittelyt
-Todistusten ja sertifikaattien jako


Koulutuspaikka:
Helsinki

Ajankohta:
27.08.–21.12.2021

Hinta:
3 950 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu 13.08.2021 mennessä!

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja