Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Lean Six Sigma Certified Green Belt (10 pv)

Johdettua kehittämistä
Haluatko sertifioitua LSS Green Belt -tiiminvetäjäksi? Kuuluuko tehtäviisi systemaattisten ongelmanratkaisuprojektien toteuttaminen omalla vastuualueellasi?

Lean Six Sigma Certified Green Belt – tiiminvetäjän sertifiointivalmennus
Lean Six Sigma Certified Green Belt -valmennuksessa käydään läpi ja harjoitellaan soveltamaan kaikki keskeiset Green Belt -oppimäärään kuuluvat työkalut ja menetelmät.

Valmennus on jaksotettu tukemaan henkilökohtaisen, yritysjohdon määrittämän kehitysprojektin läpiviemistä koulutuksen aikana. Kokenut Master Black Belt tukee projektin tekoa koulutuksen kuluessa ja antaa etätukea myös jaksojen välissä.

Sertifiointi Lean Six Sigma Green Beltiksi
Koulutusjaksojen, henkilökohtaisen kehitysprojektin ja lopputentin hyväksytysti suorittaneille myönnetään LSS Green Belt -sertifikaatti.

Koulutuksemme vastaa ASQ:n Body of Knowledge -vaatimuksia.

Ei esitietovaatimuksia Lean Six Sigmasta
Aiempaa tuntemusta LSS-menetelmistä ei edellytetä. Osallistujalla tulee kuitenkin olla mukana oma kannettava tietokone, jolle on asennettu tuore Minitab -ohjelma (18, myös versiolla 17 pärjää). Neuvomme tarvittaessa ohjelman hankkimisessa.

Ohjelmasta on saatavilla ilmainen 30 päivän kokeiluversio, jolla pääsee alkuun. Tarvittaessa lainaamme Minitabilla varustetun kannettavan tietokoneen.

Hyödyt
– Opit toteuttamaan systemaattisia ongelmanratkaisuprojekteja omalla vastuualueellasi
– Hallitset kaikki keskeiset Green Belt -oppimäärään kuuluvat työkalut ja menetelmät
– Laadittuasi hyväksytyn projektin ja suoritettuasi lopputentin sinulle myönnetään LSS Green Belt -sertifikaatti


Kouluttajat:
Mika Koivisto
, MBB, osakas, Nordic Process Improvement Oy
Mika suoritti Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen 1999 ja valmistui Master Black Beltiksi Nokia Oyj:n ensimmäiseltä MBB -kurssilta vuonna 2000. Hän on valmistunut rakennusinsinööriksi Turussa.

Risto Lintula
Risto Lintulalla on yli kahden vuosikymmenen kokemus prosessien ja johtamisjärjestelmien kehittämisestä niin teollisuuden kuin palveluorganisaatioiden parissa. Hän on kokenut yritysjohdon sparraaja, tuloshakuinen kehittäjä ja kehittämistoiminnan fasilitaattori.OHJELMA

Valmennuksen kesto on kymmenen (10) lähiopetuspäivää ja se koostuu viidestä koulutusjaksosta: 1+3+3+2+1 pv. Valmennuskieli on suomi, mutta koulutusmateriaalit ovat pääosin englanninkielisiä.

Ennen valmennusta ilmoittautuneille lähetetään valmistautumisohje, joka sisältää johdantoartikkelin ja vinkkejä oman kehittämisprojektin valintaan ja rajaukseen. Tavoite on, että ensimmäisestä jaksosta lähtien osallistujat pääsevät syventämään tietojaan, soveltamaan oppeja käytäntöön ja työstämään omaa kehittämisprojektiaan mitattavien tulosten ja hyötyjen saavuttamiseksi.

Valmennusjaksot

—-

27.03.2019
Define
– Johdanto Lean Six Sigmaan; tavoitteellista prosessien kehittämistä liiketoiminnan tarpeista lähtien
– LSS DMAIC Road Map – menetelmä ja työkalupakki
– Muutoksenhallinta A
– Kehittämisprojektien rajaaminen ja asettaminen, projektisuunnitelman työstäminen*
– Asiakastarpeen tunnistaminen kehittämisen lähtökohtana, VOC ja CTQ

*) Osallistujalla tulee olla oman esimiehen kanssa määritetty kehittämisprojekti mukanaan jo valmennukseen saapuessaan.

—-

08.-10.04.2019
Measure
– Projektiesittelyt
– Tehokkaan tiimin johtaminen A; fasilitoinnin perustiedot
– Arvoketjun tunnistaminen; virtaus, hukka ja arvon käsitteet
– Prosessien nykytilan ja suorituskyvyn määrittäminen
– Kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen, rajaaminen ja potentiaalisten riskien arviointi
– Minitab-ohjelman käyttöharjoittelua kiinteästi opetukseen liittyen**
– Tilastollinen ajattelu ja vaihtelun ymmärtäminen
– Graafiset analyysityökalut ja keskeiset ongelmanratkaisutyökalut
– Datan kerääminen ja mittalaitteiden kyvykkyyden varmistaminen
– Prosessien tilastollinen ohjaus A ja kyvykkyysanalyysit

**) Jokaisella osallistujalla tulee olla Minitab–ohjelman tuore versio asennettuna omalle tietokoneelleen.

—-

06.-08.05.2019
Analyze
– Projektiesittelyt ja edellisten jaksojen kertaus
– Muutoksenhallinta B; muutosprojektit
– Hypoteesien testaaminen ja tilastolliset analyysimenetelmät
– Johdanto regressiomenetelmiin
– Näytekoot ja tilastollisesti merkittävät johtopäätökset
– Runsaasti Minitab-ohjelman käyttöharjoittelua kiinteästi opetukseen liittyen**
– Tehokkaan tiimin johtaminen B; ryhmän innovatiivisuuden ohjaaminen
– Virtaustyöpaja ja simulaatiopeli
– Työkalut virtauksen analysointiin ja hukan poistamiseen
– Vakioitu työ, sekä siisteys ja järjestys työpaikalla

**) Jokaisella osallistujalla tulee olla Minitab-ohjelman tuore versio asennettuna omalle tietokoneelleen.

—-

11.-12.06.2019
Improve & Control
– Projektiesittelyt ja edellisen jakson kertaus
– Vaihtoehtoisten kehittämisratkaisujen luominen ja toimeenpano
– Prosessin optimointi monimuuttujamenetelmillä; johdanto koesuunnitteluun
– Prosessien tilastollinen ohjaus B, sekä riskianalyysien päivitys
– Virheiden ennaltaehkäisy
– Valvonta- ja ohjaussuunnitelman tekeminen
– Muutoksenhallinta C; Kehitysprojektista jatkuvaksi toiminnaksi
– Loppuharjoitus ryhmissä; datan käsittely ja analysointimenetelmien valinta
– Valmistautuminen lopputenttiin***

***) Lopputentti tehdään etätyönä verkossa. Se koostuu rajatuista analyysitehtävistä ja monivalintatehtävistä.

—-

16.08.2019
Final review and examination
– Lopputentin käsittely
– DMAIC Road Map –työpaja
– Menestystekijät LSS käyttöönotossa
– Kurssilaisten toivoman aiheen käsittely
– Projektiesittelyt
– Todistusten ja sertifikaattien jako

—————————-

Koulutuspaikka:
Aalto University Executive Education, Mechelininkatu 3 C, 00100 Helsinki

Ajankohta:
27.03.-16.08.2019

Hinta:
3 800 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu 06.03.2019 mennessä!

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.