fbpx
Lean Six Sigma Certified Green Belt (10 pv)
Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Lean Six Sigma Certified Green Belt (10 pv)

3950 euroa /hlö + alv 24 %

3950 EUR

10.05.-25.10.2021, Etäkoulutus , Etäkoulutus 29 huhtikuun, 2021 Sampo Korppoo

Lean ja ketterät menetelmät

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Ohjelman käytyään näkee asiat aivan eri tavalla – erityisesti hukan, jota on melkein joka paikassa.” - Janne Säkkinen, Lavastamon apulaispäällikkö, Suomen Kansallisooppera

  Haluatko sertifioitua LSS Green Belt -tiiminvetäjäksi? Kuuluuko tehtäviisi systemaattisten ongelmanratkaisuprojektien toteuttaminen omalla vastuualueellasi?

  Lean Six Sigma Certified Green Belt -valmennuksessa käydään läpi ja harjoitellaan soveltamaan kaikki keskeiset Green Belt -oppimäärään kuuluvat työkalut ja menetelmät.

  Valmennus on jaksotettu tukemaan henkilökohtaisen, yritysjohdon määrittämän kehitysprojektin läpiviemistä koulutuksen aikana. Kokenut Master Black Belt tukee projektin tekoa koulutuksen kuluessa ja antaa etätukea myös jaksojen välissä.

  Sertifiointi Lean Six Sigma Green Beltiksi
  Koulutusjaksojen, henkilökohtaisen kehitysprojektin ja lopputentin hyväksytysti suorittaneille myönnetään LSS Green Belt -sertifikaatti.

  Koulutuksemme vastaa ASQ:n Body of Knowledge -vaatimuksia.

  Ei esitietovaatimuksia Lean Six Sigmasta
  Aiempaa tuntemusta LSS-menetelmistä ei edellytetä. Osallistujalla tulee kuitenkin olla mukana oma kannettava tietokone, jolle on asennettu tuore Minitab -ohjelma (18, myös versiolla 17 pärjää). Neuvomme tarvittaessa ohjelman hankkimisessa.

  Ohjelmasta on saatavilla ilmainen 30 päivän kokeiluversio, jolla pääsee alkuun. Tarvittaessa lainaamme Minitabilla varustetun kannettavan tietokoneen.

  Hyödyt
  – Opit toteuttamaan systemaattisia ongelmanratkaisuprojekteja omalla vastuualueellasi
  – Hallitset kaikki keskeiset Green Belt -oppimäärään kuuluvat työkalut ja menetelmät
  – Laadittuasi hyväksytyn projektin ja suoritettuasi lopputentin sinulle myönnetään LSS Green Belt -sertifikaatti


  Kouluttajat:
  Mika Koivisto
  , MBB, osakas, Nordic Process Improvement Oy
  Mika suoritti Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen 1999 ja valmistui Master Black Beltiksi Nokia Oyj:n ensimmäiseltä MBB -kurssilta vuonna 2000. Hän on valmistunut rakennusinsinööriksi Turussa.

  Risto Lintula
  Risto Lintulalla on yli kahden vuosikymmenen kokemus prosessien ja johtamisjärjestelmien kehittämisestä niin teollisuuden kuin palveluorganisaatioiden parissa. Hän on kokenut yritysjohdon sparraaja, tuloshakuinen kehittäjä ja kehittämistoiminnan fasilitaattori.

  Toni Puhakka
  Toni Puhakan erityisosaamista on tuotekehitys- ja laatutoimintojen kehittäminen, liiketoiminnan prosessien sujuvoittaminen ja analyyttinen ongelmanratkaisu soveltaen Lean Six Sigma ja Design for Six Sigma -menetelmiä sekä tilastollinen analyysi, LSS ja DFFS -koulutus, valmennus ja projektien johtaminen.  OHJELMA

  Valmennuksen kesto on kymmenen (10) lähiopetuspäivää ja se koostuu viidestä koulutusjaksosta: 1+3+3+2+1 pv. Valmennuskieli on suomi, mutta koulutusmateriaalit ovat pääosin englanninkielisiä.

  Ennen valmennusta ilmoittautuneille lähetetään valmistautumisohje, joka sisältää johdantoartikkelin ja vinkkejä oman kehittämisprojektin valintaan ja rajaukseen. Tavoite on, että ensimmäisestä jaksosta lähtien osallistujat pääsevät syventämään tietojaan, soveltamaan oppeja käytäntöön ja työstämään omaa kehittämisprojektiaan mitattavien tulosten ja hyötyjen saavuttamiseksi.

  Valmennusjaksot


  10.05.2021
  Define
  – Johdanto Lean Six Sigmaan; tavoitteellista prosessien kehittämistä liiketoiminnan tarpeista lähtien
  – LSS DMAIC Road Map – menetelmä ja työkalupakki
  – Muutoksenhallinta A
  – Kehittämisprojektien rajaaminen ja asettaminen, projektisuunnitelman työstäminen
  – Asiakastarpeen tunnistaminen kehittämisen lähtökohtana, VOC ja CTQ


  24.–26.05.2021
  Measure
  – Projektiesittelyt
  – Tehokkaan tiimin johtaminen A; fasilitoinnin perustiedot
  – Arvoketjun tunnistaminen; virtaus, hukka ja arvon käsitteet
  – Prosessien nykytilan ja suorituskyvyn määrittäminen
  – Kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen, rajaaminen ja potentiaalisten riskien arviointi
  – Minitab-ohjelman käyttöharjoittelua kiinteästi opetukseen liittyen**
  – Tilastollinen ajattelu ja vaihtelun ymmärtäminen
  – Graafiset analyysityökalut ja keskeiset ongelmanratkaisutyökalut
  – Datan kerääminen ja mittalaitteiden kyvykkyyden varmistaminen
  – Prosessien tilastollinen ohjaus A ja kyvykkyysanalyysit

  **) Jokaisella osallistujalla tulee olla Minitab–ohjelman tuore versio asennettuna omalle tietokoneelleen.


  21.–23.06.2021
  Analyze
  – Projektiesittelyt ja edellisten jaksojen kertaus
  – Muutoksenhallinta B; muutosprojektit
  – Hypoteesien testaaminen ja tilastolliset analyysimenetelmät
  – Johdanto regressiomenetelmiin
  – Näytekoot ja tilastollisesti merkittävät johtopäätökset
  – Runsaasti Minitab-ohjelman käyttöharjoittelua kiinteästi opetukseen liittyen
  – Tehokkaan tiimin johtaminen B; ryhmän innovatiivisuuden ohjaaminen
  – Virtaustyöpaja ja simulaatiopeli
  – Työkalut virtauksen analysointiin ja hukan poistamiseen
  – Vakioitu työ, sekä siisteys ja järjestys työpaikalla


  30.–31.08.2021
  Improve & Control
  – Projektiesittelyt ja edellisen jakson kertaus
  – Vaihtoehtoisten kehittämisratkaisujen luominen ja toimeenpano
  – Prosessin optimointi monimuuttujamenetelmillä; johdanto koesuunnitteluun
  – Prosessien tilastollinen ohjaus B, sekä riskianalyysien päivitys
  – Virheiden ennaltaehkäisy
  – Valvonta- ja ohjaussuunnitelman tekeminen
  – Muutoksenhallinta C; Kehitysprojektista jatkuvaksi toiminnaksi
  – Loppuharjoitus ryhmissä; datan käsittely ja analysointimenetelmien valinta
  – Valmistautuminen lopputenttiin


  25.10.2021
  Final review and examination
  – Projektiesittelyt
  – Todistusten ja sertifikaattien jako


  Koulutuspaikka:
  Online

  Ajankohta:
  10.05.–25.10.2021

  Hinta:
  3 950 euroa
  /hlö + alv 24 %.

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

  Ilmoittaudu 19.04.2021 mennessä!

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja