Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Lean Six Sigma Champion -koulutus (1 pv)

Haluatko saavuttaa paremman kilpailukyvyn virheettömillä ja luotettavilla tuotteilla?

Haluatko tietää, kuinka tilastollisia menetelmiä voidaan hyödyntää organisaatiossasi?

Opi ymmärtämään Lean Six Sigman konsepteja ja johtamaan Six Sigman käyttöönottoa, levitystä ja hyödyntämistä organisaatiossasi!

Lean Six Sigma Champion -koulutus valmentaa organisaation johtajia – kaikilla tasoilla – ymmärtämään Lean Six Sigman konsepteja ja erityisesti johtamaan Six Sigman käyttöönottoa, levitystä ja hyödyntämistä organisaatiossa. Lean Six Sigma Champion johtaa, tukee, suojelee, edistää, ylläpitää ja levittää organisaation Six Sigma -toimia.

Kurssin tavoitteet:
– Tulla tutuksi Lean Six Sigman kanssa
– Ymmärtää, kuinka sitä voidaan käyttää tuotteen ja palvelun kustannusten alentamiseen, läpimenoajan lyhentämiseen, laadun parantamiseen ja myynnin lisäämiseen
– Oivaltaa, miten suuret mahdollisuudet on säästää tai hyötyä Lean Six sigman avulla
– Mitkä ovat yritysten tuotot Lean Six Sigman käytöstä
– Osata toimia niin, että Lean Six Sigma onnistuu
– Ymmärtää, kuinka organisoida onnistunut Lean Six Sigman käyttöönotto ja kuinka motivoida tiimiläiset.

Sisältö
Lean Six Sigma Champion -valmennuksella annetaan johtoryhmälle, Six Sigma -projektien ja henkilöiden valitsijoille sekä varsinaisille Championeille yleiskatsaus Lean ja Six Sigma -menetelmiin, projektien valintaan, johtamiseen ja työkaluihin. Osallistujat ymmärtävät koulutuksen jälkeen Lean Six Sigman perusteet sekä siihen liittyvän DMAIC -kehitysjakson ja siinä käytettävät työkalut. He pystyvät myös organisoimaan projektit ja projektiryhmät sekä johtamaan Six Sigma -parannusta.

Championin rooli Six Sigmassa?
Champion on yksilö tai ryhmä yksilöitä, joiden vastuuna on koordinoida liiketoiminnan Six Sigma -aktiviteetit. Heille kuuluu projektin valinta, suorituksen valvonta ja katselmukset sekä esteiden purkaminen Six Sigma -projektien tieltä. Heidän tulee seurata Black Belt -projektien tilaa ja onnistumista sekä taata riittävät resurssit Black Belt -projekteille, jotta ne valmistuvat ajallaan. Champion on pitkälti vastuussa Black Beltin avustamisesta määrittelyvaiheessa (Define) ja yleisesti koko prosessista niin että liiketoimintahyöty syntyy ja pysyy.


Kouluttaja:
Eero E. Karjalainen
, Quality Knowhow Karjalainen Oy
– Diplomi-insinööri, toiminut laatutekniikan, laatujohtamisen, laadun parantamisen, laatujärjestelmien sekä luotettavuustekniikan kouluttajana eri yrityksissä, yhteisöissä ja organisaatioissa eri teollisuuden- ja palvelun aloilla vuodesta 1981 lähtien.OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Avaus ja esittely
– Johdatus Lean Six Sigma ajatteluun ja perusteisiin
– Lean Six Sigma, tieteellinen menetelmä ja oppiminen
– Lean ja Six Sigma prosessin parannusmenetelmiä
– Lean Six Sigman perusteet, laatuajattelun kehittyminen
– Prosessi, Lean ja Six Sgma

10:45 Läpimurtostrategia DMAIC
– D(efine) Määrittely
– M(easure) Mittaus

12:00 Lounas

13:00A(nalysis) Analyysi
– I(mprove) Parannus
– C(ontrol) Ohjaus

14:00 Lean Six Sigman suorittamisstrategia
– Projektien valinta
– Henkilöiden roolit – Champion, BB, GB, YB
– Projektit ja valinta – avain jatkuvaan parantamiseen
– Strategiset projektit, Black Belt (kesto 4-12 kk)
– Operatiiviset projektit, Green Belt (kesto 5 pv -30 pv)
– Mitä SERTIFIKAATTI vaatii ja minkä se takaa

14:30 Kahvi

15:00 Lean Six Sigma Suomessa
– Saavutetuja tuloksia viimeisen 10 vuoden ajalta
– Esimerkkejä toteutetuista Lean Six Sigma -projekteista
– Mitkä ovat suurimmat ilot ja tuskat toteutuksessa
– Keskustelu, kuinka yritys voi soveltaa Lean Six Sigma -menetelmää tehokkaasti
– Kolme ”terävää” kysymystä/osallistuja/ryhmä

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Ajankohta:
torstai 09.05.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
Hintaan sisältyy aineisto, kahvit ja lounaat. Lisäksi osallistujat saavat QKK:n Lean Six Sigma Roadmapin.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.