Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Lean Six Sigma Champion -koulutus (2 pv)

Myös etäosallistumismahdollisuus!

Haluatko saavuttaa paremman kilpailukyvyn virheettömillä ja luotettavilla tuotteilla?

Haluatko tietää, kuinka tilastollisia menetelmiä voidaan hyödyntää organisaatiossasi?

Opi ymmärtämään Lean Six Sigman konsepteja ja johtamaan Six Sigman käyttöönottoa, levitystä ja hyödyntämistä organisaatiossasi!

Lean Six Sigma Champion
Lean Six Sigma on tehokkain tapa ratkaista ongelmia ja muuttaa liiketoiminnan suorituskykyä. Jokaisen esimiehen on ymmärrettävä Lean Six Sigma ja miten se voidaan menestyksekkäästi ottaa käyttöön liiketoiminnassa. SFS ISO 13053:fi Määrittelee Six Sigman: ”Six Sigman tarkoitus on parantaa liiketoimintaa ja laadunhallinnan tasoa ja tuottaa enemmän voittoa ratkaisemalla vakavia liiketoiminnan ongelmia, joita on voinut esiintyä pitkän aikaa”. Vastaavasti Lean Enterprise Institute (LEI) määrittelee Leanin: ”Leanin ydinajatus on maksimoida asiakasarvo samalla kun minimoidaan hukka”.

Lean Six Sigma Champion -koulutus valmentaa organisaation johtajia – kaikilla tasoilla ymmärtämään laatuteknologiaa ja sen soveltamisessa käytettävää Lean ja Six Sigma -menetelmiä ja konsepteja. Championit, mestarit, ovat ylemmän tason johtajia, jotka johtavat Lean Six Sigma -sovelluksen käyttöönottoa, levitystä ja hyödyntämistä organisaatiossa.

Championit valitsevat johtoryhmän asettaman ohjeen mukaisesti hankkeet, päättävät keistä koulutetaan mustan/vihreän vyö osaajia, arvioivat edistymistä ja ohjaavat parannusprojekteja. Kahden päivän Lean Six Sigma Champion -koulutusohjelma tarjoa osallistujille perustiedot laatuteknologiasta sekä strategian ja teknisen tiedon Lean Six Sigma -projektien johtamisesta ja käyttöönotosta.

Kurssin tavoitteet:
Champion-kurssin tärkeimmät edut sinulle ovat:

– Tunnet laatuteknologian keskeiset periaatteet ja niiden liitynnät Lean Six Sigmaan
– Pystyt ymmärtämään Lean Six Sigmaa ja ottamaan sen menestyksekkäästi käyttöön jatkuvassa parantamisessa kuten
Tuottavuudn parantamisessa
Kustannusten alentamisessa
Jaksoaikojen lyhentämisessä
Laatun parantamisessa
Myynnin kasvattamisessa

– Oivallat miten suuret mahdollisuudet on säästää ja hyötyä Lean Six Sigman avullaYmmärrät mitä menestyminen vaatii ja mitkä ovat yleiset virheet käyttöönoton yhteydessä.
– Opit asiantuntijalta, jolla on vuosikymmenien kokemus laadun ja Lean Six Sigma -sovelluksen käyttöönotosta.
– Ymmärrät, mitä tarvitaan oikeiden ratkaistavien ongelmien valintaan ja kuinka ne ratkaistaan.

Sisältö
Lean Six Sigma Champion -valmennuksella annetaan johtoryhmälle, Lean Six Sigma -projektien ja henkilöiden valitsijoille sekä varsinaisille Championeille yleiskatsaus Laatuteknologiaan ja sitä hyödyntävään Lean ja Six Sigma menetelmiin, projektien valintaan, johtamiseen ja työkaluihin. Laatuteknologia on ”onnistumisen” teknologiaa, jolla taataan, että tuote, palvelu ja näiden valmistus- ja palveluprosessit onnistuvat ensimmäisellä kerralla minimi kustannuksin minimi ajassa. Tätä ylätason tietoa sovelletaan Leanin ja Six Sigman yhteydessä.

Osallistujat ymmärtävät valmennuksen jälkeen laatuteknologian keskeiset periaatteet ja Lean Six sigman perusteet ja siihen liittyvän DMAIC kehitysjakson ja siinä käytettävät työkalut. He pystyvät myös organisoimaan projektit ja projektiryhmät ja johtamaan Lean six Sigma parannusta.

Championin rooli Six Sigmassa?
Champion on henkilö tai ryhmä henkilöitä, jotka valvovat ja hallinnoivat Lean ja Six Sigman käyttöönottoa yrityksessä. Heille kuuluu projektien valinta, suorituksen valvonta ja katselmukset ja esteiden purkaminen projektien tieltä. Heidän tulee seurata Black Belt ja Green Belt projektien tilaa ja onnistumista sekä taata riittävät resurssit projekteille, jotta projekti valmistuvat ajallaan.


Kouluttaja:
Matti Pesonen
, Lean Six Sigma Black Belt, KTM (Strateginen johtaminen), KTK (Johtaminen ja organisaatiot)
Matti Pesonen on valmistunut ekonomiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kauppakorkeakoulun Strategisen johtamisen maisteriohjelmasta. Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon Matti on suorittanut johtamisen ja organisaatiotieteiden pääaineesta. Matin mielenkiintona on organisaatioiden toiminnan parantaminen ja yritysten johtamisen tason nostaminen.

KTM Matti Pesosella on kokemusta mm. seuraavista laadun johtamisen menetelmistä ja työkaluista ja niiden soveltamisesta asiakasyrityksissä ja koulutustilaisuuksissa:
– Laatutekniikat ja laatutyökalut: FMEA, SPC, MSA, 8D, DoE, Juurisyyanalyysi, 5xMiksi ja muut yleiset tiimityökalut ja ongelmanratkaisumenetelmät
– Lean Six Sigma -menetelmä: Lean Six Sigma Black Belt, Lean Six Sigma Green Belt-kouluttaja, Lean Six Sigma Yellow Belt-kouluttaja
– Tilastolliset menetelmät: Minitab-ohjelmiston ja tilastollisten menetelmien ja datan analyysin kouluttaja
– Laatujärjestelmät: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016

Matista sanottua:
”Kouluttajan esiintyminen on motivoivaa ja selkeää. Hyvä!”
”Matti on loistava kouluttaja!”
”Opettaja oli asiantunteva ja osasi kertoa asiat niin, että ”maallikkokin” ymmärää asian.”OHJELMA

9:00 Lähtökohdat Lean Six Sigmalle – Laatuteknologia

11:15 Mitä Lean ja Six Sigma on?

12:00 Lounas

13:00 Lean ja aikavälivaihtelu

14:15 Kahvi

14:30 Six Sigma ja ominaisuusvaihtelu

15:00 Erityissyy- ja satunnaissyyvaihtelu

16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

—-

09:00 Läpimurtostrategia DMAIC
– Määrittely (Define)
– Mittaus (Measure)

10:30 Kahvi

11:00 Läpimurtostrategia DMAIC

Analyysi (Analysis)

12:00 Lounas

13:00 Läpimurtostrategia DMAIC
– Parannus (Improvement)
– Ohjaus (Control)

14:15 Kahvi

14:30 Lean Six Sigman suorittamisstrategia
Eri henkilöiden roolit ja vastuut
Projektit ja niiden ohjaaminen

15:00 Lean Six Sigma Suomessa
Saavutettuja tuloksia viimeisten 20 vuoden ajalta
Esimerkkejä toteutetuista Lean Six Sigma -projekteista
Keskustelu, kuinka yritys voi soveltaa Lean Six Sigma -menetelmää tehokkaasti

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti, tai etäosallistuminen

Ajankohta:
24.-25.11.2022

Hinta:
1 350 euroa
/hlö + alv 24 %.
Hintaan sisältyy aineisto, kahvit ja lounaat. Lisäksi osallistujat saavat QKK:n Lean Six Sigma Roadmapin.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.