fbpx
Lean Six Sigma Green Belt -koulutus (9 pv)
Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus (9 pv)

3 550 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

12.10.2023-16.02.2024, Sibeliustalo, Lahti Ankkurikatu 7, Lahti 19 kesäkuun, 2023 Sampo Korppoo

Lean ja ketterät menetelmät , Lean ja ketterät menetelmät

Haluatko pätevöityä Lean Six Sigma Green Beltiksi? Haluatko saavuttaa konkreettisia suorituskykyparannuksia, hyötyjä ja säästöjä? Haluatko oppia uudistamaan ja kehittämään prosesseja tai toimintatapoja ja hallita ISO 13053-1 ja 2 standardin mukaisen kehitysmentelmän?

Koulutuksessa saat yleiskuvan ja perustiedot Lean Six Sigma -parannusmenetelmästä ja sen keskeisistä työkaluista. Green Beltit oppivat DMAIC-suorituskykyongelmanratkaisumenetelmän, osan Lean Six Sigman työkaluista sekä kuinka luodaan taloudellisia tuloksia alaviivalle.

Koulutus on ASQ:n ja ISO 13053 -vaatimuksia noudattava ja täydennetty suomalaiseen koulutustaustaan sopivaksi.


Lean Six Sigma on systemaattinen menetelmä prosessien parantamiseen ja kehittämiseen. Se on järkevä lähestymistapa toiminnan ja tulosten parantamiseen. Lean Six Sigma on tapa ajatella ja sen sisältämät tilastolliset työkalut auttavat siinä. Sinun ei tarvitse olla tilastotieteiden ammattilainen hyötyäksesi koulutuksesta. Opit hyödyntämään erilaisia työkaluja ja tilastollisia menetelmiä mutta ennenkaikkea opit hyödyntämään systemaattista lähestymistapaa toiminnan ja prosessien kehittämisessä – opit ymmärtämään mitä ja miksi tehdään mitä tehdään.

9-päiväisessä Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksessa opit nykyaikaisen menetelmän prosessien parantamiseen. Saat tietotaidon, kuinka muutat vähemmän enemmäksi. Toisin sanoen, kuinka haet prosessi-innovaation, tekijät, joita prosessissa täytyy muuttaa, että saat siitä tehokkaamman.

Koulutuksen ajankohta
1. jakso: 12.-13.10.2023
2. jakso: 23.-24.10.2023
3. jakso: 23.-24.11.2023
4. jakso: 18.-19.12.2023
Final-päivä: 16.2.2024


Haluatko sertifioitua Lean Six Sigma Green Beltiksi?
Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on suunnattu Lean Six Sigma -tiimien jäsenille sekä Black Belt -projektien jäsenille. Green Belt toimii Black Beltin apuna sekä suorittaa hiukan kevyempiä projekteja myös itsenäisesti.

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on laaja tilastolliseen, kvantitatiiviseen ongelmanratkaisumetodiikkaan perustuva valmennusohjelma, joka hyödyntää uudenlaista lähestymistapaa koulutuksessa. Koulutuksessa yhdistetään perinteinen koulutus ja interaktiivinen ohjelmistokoulutus sekä käytännön projektit. Integraatio vaatii uuden tyyppisen opetusmetodiikan, jossa jokaisella osallistujalla tulee olla tietokone ja ohjelmistot (Excel, MINITAB) jatkuvasti käytössä. Minitab-ohjelmisto on tärkeä, se tekee puolestasi matemaattiset analyysit, joita opit tulkitsemaan.

Koulutusjaksojen välissä sovelletaan opittuja työkaluja omaan projektiin. Kun työkaluja on käytetty omassa projektissa ja niiden käyttö on raportoitu vaaditulla tavalla, osallistuja saa osallistumistodistuksen lisäksi Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatin.

Tehokkaat työkalut prosessien parantamiseen!
Green Beltit oppivat strukturoidun ongelmanratkaisumenetelmän liiketoiminnan parannusprojekteihin, tietyn tason laatutyökaluista, jotka liittyvät Six Sigma -menetelmään sekä kuinka luodaan taloudellisia tuloksia alaviivalle.

Koulutus keskittyy prosessien parantamiseen DMAIC -mallin avulla sekä opettaa keskeisimpiä Six Sigman työkaluja. Green Belt -koulutus tarjoaa osallistujille yleiskuvan Six Sigmasta kuin myös keskeisistä tehokkaaseen projektitiimiin liittyvistä menettelyistä ja käsitteistä. Green Beltit oppivat osan kokonaisvaltaisesta Black Belt -koulutuksen sisällöstä. Koulutus noudattaa ASQ:n Body of Knowledge-vaatimuksia.

Koulutuksen tavoitteet
– Merkittävät parannukset prosessien suoritusarvoissa
– Lean Six Sigma -projektien tiimi- ja työkalutaitojen oppiminen
– Yksittäisten Green Belt-projektien toteutus
– Oman ammattitaidon ja kilpailukyvyn parantaminen
– Hankkia tietotaito, kuinka muutetaan prosessia tehokkaammaksi
– Oppia laatutekniikan merkitys parannustoiminnassa
– Oppia tilastollista data-analyysiä


Tehokkaat työkalut prosessien parantamiseen
Green Beltit oppivat strukturoidun ongelmanratkaisumenetelmän (DMAIC) liiketoiminnan parannusprojekteihin, tietyn tason laatutyökaluista, jotka liittyvät Lean Six Sigma -menetelmään sekä kuinka luodaan taloudellisia tuloksia alaviivalle.

Pitkäaikaiselle kokemuksella, kansainvälisen mallin mukaan
Omaamme Suomen pitkäaikaisimman ja laajimman kokemuksen laatujohtamisen, laatutekniikan ja Six Sigma -menetelmien kouluttamisesta, valmentamisesta ja soveltamisesta suomalaiseen yrityskulttuuriin. Koulutusohjelma noudattaa Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ) tietosisältöä (BOK), jota on täydennetty ja sovellettu suomalaiseen koulutuspohjaan sopivaksi ylittäen näin ASQ:n vaatimukset.

Oppimista tukeva opetustapa
Koulutus noudattaa oikeaoppista Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksissa hyväksi havaittua tietosisältöä ja interaktiivista metodiikkaa. Tässä pedagogisesti oppimista tukevassa menettelytavassa luennot, käytännönharjoitukset ja todellinen projektityö vuorottelevat lomittain toistensa kanssa. Näin opetettavien konseptien, menetelmien ja työkalujen yhteys käytäntöön on mahdollisimman saumaton.

Konkreettista hyötyä projektityöllä
Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat soveltavat jatkuvasti oppimaansa todelliseen parannusprojektiin hankkien näin erinomaisen tietotaidon prosessien tehokkaasta parantamisesta ja työkalujen käytöstä. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen. Projektityön suositellaan olevan valittu tai ainakin hahmoteltu ennen koulutusta tai määrittelyjakson aikana.

Aikaisempaa osaamista ei vaadita
Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa tuntemusta Lean Six Sigmasta ja sen soveltamisesta. Kaiken tarvittavan opit ja sisäistät kurssilla. Koulutus on suunnattu yritysten henkilöstölle. Koulutus toimii myös erittäin hyvänä laatutekniikan peruskoulutuksena, jossa tutustutaan laajaan määrään laatutekniikan työkaluja, analyysejä ja tekniikoita.

Sertifiointi
Green Belt -projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Green Belt -arvo sekä arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti. Green Belt voi halutessaan laajentamalla osaamistaan kouluttautumalla Black Beltiksi. Kouluttamamme Green Belt saa tällöin merkittävän alennuksen Black Belt -kurssin hinnasta.

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa
Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivat päivät lähi- ja etätoteutusta. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka osallistuvat etänä.

Elämyksellinen koulutuspaikka
Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

Laadukkaat tarjoilut
Food & Events huolehtii nautinnollisista lähikoulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jokaisen makuun jotakin. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.


Kouluttaja
Kimmo Liuksiala
, diplomi-insinööri (tehoelektroniikka)

Kimmo Liuksiala on valmistunut tehoelektroniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta. Kimmolla on monipuolinen kokemus teollisuudesta, logistiikasta sekä huolto-/palvelusektorilta.

Merkittävät työtehtävät
– Quality Knowhow Karjalainen Oy 2021-, kouluttaja ja konsultti
– Posti Oy 2018-2021, Operational Excellence Manager
– SEW-Eurodrive Oy 2007-2018, Projektipäällikkö (jatkuva parantaminen ja laatu)

Kokemus
– Lean / TPS
– Tilastolliset menetelmät / Minitab / Six Sigma
– SPC
– Theory of Constraints
– Systeemiajattelu / kompleksisuusOHJELMA

I-jakso: 1. päivä

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Johdatus Lean Six Sigmaan ja DMAIC -prosessi
– Laadun perusteet, laadun määritelmät
– Tilastollinen ajattelu – pohja parannukselle
– Parantaminen vs. ongelmanratkaisu
– 4 kenttä ja vaihtelun tunnistaminen

12:00 Lounas
– Parannusprojektin määrittelyvaihe (Define)
– Mitä määrittelyvaihe sisältää?

14:00 Kahvi
– Asiakkaat ja heidän vaatimuksensa – kuinka tunnistetaan
– Projektin valinta, määrittely, tiimi ja aikataulu
– Projektin asettaminen, tavoite ja projektianalyysi
– Lean Six Sigman rooli, Green Belt -askeleet

17:00 Päivä päättyy


I-jakso: 2. päivä

8:15 Päivän aloitus
– MINITAB -ohjelmiston historia ja kehittyminen
– MINITAB:n tiedostotyypit
– Datan ja graafien siirtäminen toiseen sovellukseen
– Raportin luonti ReportPadissa

12:00 Lounas
– Datan tuominen, graafien luonti, datan tulkitseminen
– Laatutyökalut: Pareto, Kalanruoto, Run Chart

14:00 Kahvi
– Graafiset analyysit
– Graafien ja ulostulojen tulkitseminen
– Graafien räätälöinti ja raportointi

16:00 Päivä päättyy

Projektin valinta – Todellinen Green Belt -projekti organisaatioon


II-jakso: 3. päivä

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Parannusprojektin mittausvaihe (Measure)
– Mitä mittausvaihe sisältää? Projektivaiheet

12:00 Lounas
– Prosessi ja sen kuvaus, VSM

14:00 Kahvi
– Aivoriihi, Ishikawa, Run Chart,
– Pareto, 5 Miksi analyysi
– XY-matriisi

17:00 Päivä päättyy


II-jakso: 4. päivä

8:15 CTQ:n valinta
– Prosessi FMEA ja sen laatiminen
– Datan keräys ja näytteenotto

11:30 Lounas
– Suorituskyky ja sen määrittäminen, suorituskykyindeksit

14:00 Kahvi
– Mittaussysteemin analysointi, MSA
– Gage R&R, variaabeli ja attribuutti
– Projektityö ja Green Belt sertifikaatin vaatimukset

16:00 Päivä päättyy

Projektityö – Todellinen Green Belt -projekti organisaatioon


III-jakso: 5. päivä

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Projektitöiden katselmointi ja kertausta
– Parannusprojektin analyysivaihe (Analysis)

12:00 Lounas
– Juurisyiden tunnistaminen
– Tiimityökalut (7-laatumenetelmää)

14:00 Kahvi
– Graafiset analyysityökalut – Minitab
– Tilastomatematiikan keskeinen raja-arvo lause (CLT)

17:00 Päivä päättyy


III-jakso: 6. päivä

8:15 Johdatus tilastolliseen päätöksentekoon
– Luottamusvälit
– Tilastollisia analyysityökaluja

11:30 Lounas
– Keskiarvon tilastotestit
– Näytekoko

14:00 Kahvi
– ANOVA -analyysi
– Projekti ja välityöohjeet

16:00 Päivä päättyy

Projektin valinta – Todellinen Green Belt -projekti organisaatioon


IV-jakso: 7. päivä

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Projektitöiden katselmointi ja kertausta
– Parannusprojektin parannusvaihe (Improve)
– Korrelaatio ja regressio sekä Minitab -analyysit

12:00 Lounas
– Johdatus koesuunnitteluun (DoE)
– Regressioehdot ja mallin luominen
– DOE:n roadmap eli kuinka koe suoritetaan
– Käytännön harjoitus
– Lego-auto

14:00 Kahvi
– Täystekijäkoe (Full Factorial Design)
– Osittaistekijäkoe (Fraktorial Factorial Design)

17:00 Päivä päättyy


IV-jakso: 8. päivä

8:15 Koesuunnittelu harjoitukset katapultilla
– Johdatus SPC:n ja ohjauskorttiin
– Mitä ohjauskortit ovat ja kuinka ne luodaan Minitabilla?
– Ohjaussuunnitelma (Control Plan)

11:30 Lounas
– Parannusprojektin ohjausvaihe (Control)
– Poka-Yoke ja ISO 9001:2015
– Virheen estimet
– Parannuksen kytkeminen ISO 9001:2015 laatujärjestelmään

14:00 Kahvi
– Loppuraportti ja projektin päättäminen
– Projektin lopetus ja palkitseminen

16:00 Päivä päättyy

Projektityö – Todellinen Green Belt -projekti organisaatioon


Final: 9. päivä

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
– Luento
– Projektitöiden esittely

12:00 Lounas
– Projektitöiden esittelyt jatkuvat

14:30 Kahvi
– Projektitöiden esittelyt jatkuvat
– Sertifikaattien ja todistusten jako

16:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti tai etäosallistuminen

Ajankohta:
Koulutuksen laajuus on 9 päivää.

1. jakso: 12.-13.10.2023
2. jakso: 23.-24.10.2023
3. jakso: 23.-24.11.2023
4. jakso: 18.-19.12.2023
Final-päivä: 16.2.2024

Hinta:
3 550 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kysy useamman hengen ryhmätarjous erikseen.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja