fbpx
Lean Six Sigma Green Belt -koulutus (9 pv)
Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus (9 pv)

3500 euroa /hlö + alv 24 %

3500 EUR

06.04.-02.09.2021, Sibeliustalo, Lahti Ankkurikatu 7, Lahti 11 joulukuun, 2020 Sampo Korppoo

Lean ja ketterät menetelmät

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Taattua QK-Karjalainen laatua!" -Toimitusjohtaja-

 • ”Kiitos QK-Karjalaiselle laadukkaasta opetuksesta! Mielenkiintoisin ja opettavin vaihe oli Design of Experiment (DoE), jossa pääsi näkemään koko siihen asti tehdyn työn merkityksen ja muuttujien käyttäytymisen.” -Projektipäällikkö-

 • ”Kurssi oli mielenkiintoinen ja hyödyllinen ja toi uusia työkaluja ja tapoja miten lähestyä prosessissa esiintyviä ongelmia. Kurssilla opitut asiat mahdollistavat ratkaisujen löytämisen entistä analyyttisemmin, jolloin myös juurisyyt ongelmiin löytyvät todennäköisesti varmemmin.” -Tuotantoinsinööri-

 • ”Kurssin parasta antia on ollut uudenlainen lähestymistapa ja ajattelumalli. Huomaan olevani kriittisempi kaikkea dataa ja raportteja kohtaan.” -Projekti-insinööri-

 • ”Pidän kurssilla opittua DMAIC-prosessia ja Six Sigma-menetelmää erittäin hyödyllisenä työkaluna ja pyrin käyttämään sitä aktiivisesti tulevaisuudessa. Green Belt-työ on ollut hyödyllinen yritykselle ja erityisesti itselleni. Saimme merkittävän säästön aikaiseksi.” -Tuotantojohtaja-

 • "Onnistunut kurssi, joka oli kiinnostava ja opetti paljon!" - Kurssilainen-

  Myös etäosallistumismahdollisuus!

  Opi Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksessa nykyaikainen menetelmä – opi parantamaan prosessia. Hanki tietotaito, kuinka muutat vähemmän enemmäksi. Toisin sanoen, kuinka haet prosessi-innovaation, tekijät, joita prosessissa täytyy muuttaa, että saat siitä tehokkaamman.

  Koulutus on myös erittäin hyvä laatutekniikan peruskoulutus, jossa tutustutaan laajaan määrään laatutekniikan työkaluja, analyysejä ja tekniikoita.

  Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on suunnattu Lean Six Sigma -tiimien jäsenille sekä Black Belt -projektien jäsenille. Green Belt toimii Black Beltin apuna sekä suorittaa hiukan kevyempiä projekteja myös itsenäisesti.

  Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on laaja tilastolliseen, kvantitatiiviseen ongelmanratkaisumetodiikkaan perustuva valmennusohjelma, joka hyödyntää uudenlaista lähestymistapaa koulutuksessa. Koulutuksessa yhdistetään perinteinen koulutus ja interaktiivinen ohjelmistokoulutus sekä käytännön projektit. Integraatio vaatii uuden tyyppisen opetusmetodiikan, jossa jokaisella osallistujalla tulee olla tietokone ja ohjelmistot (Excel, MINITAB) jatkuvasti käytössä.


  Tehokkaat työkalut prosessien parantamiseen!
  Green Beltit oppivat strukturoidun ongelmanratkaisumenetelmän liiketoiminnan parannusprojekteihin, tietyn tason laatutyökaluista, jotka liittyvät Six Sigma -menetelmään sekä kuinka luodaan taloudellisia tuloksia alaviivalle.

  Koulutus keskittyy prosessien parantamiseen DMAIC -mallin avulla sekä opettaa keskeisimpiä Six Sigman työkaluja. Green Belt -koulutus tarjoaa osallistujille yleiskuvan Six Sigmasta kuin myös keskeisistä tehokkaaseen projektitiimiin liittyvistä menettelyistä ja käsitteistä. Green Beltit oppivat osan kokonaisvaltaisesta Black Belt -koulutuksen sisällöstä. Koulutus noudattaa ASQ:n Body of Knowledge-vaatimuksia.

  Koulutusjaksojen välissä sovelletaan opittuja työkaluja omaan projektiin. Kun työkaluja on käytetty omassa projektissa ja niiden käyttö on raportoitu vaaditulla tavalla, osallistuja saa osallistumistodistuksen lisäksi Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatin.


  Pitkäaikaiselle kokemuksella, kansainvälisen mallin mukaan
  Quality Knowhow omaa Suomen pitkäaikaisimman (alkaen 1986) ja laajimman kokemuksen laatujohtamisen, laatutekniikan ja Six Sigma -menetelmien kouluttamisesta (Six Sigma vuodesta 1999-), valmentamisesta ja soveltamisesta suomalaiseen yrityskulttuuriin. Tämä on taannut korkean onnistumisprosentin ja merkittävät tulokset yrityksissä.

  Koulutusohjelma noudattaa Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ) Body of Knowledge tietosisältöä (BOK). Tietopohjaa on täydennetty ja sovellettu suomalaiseen koulutuspohjaan sopivaksi ylittäen näin ASQ:n vaatimukset.

  Koulutus noudattaa oikeaoppista Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksissa hyväksi havaittua tietosisältöä ja interaktiivista metodiikkaa. Tässä pedagogisesti oppimista tukevassa menettelytavassa luennot, käytännönharjoitukset ja todellinen projektityö vuorottelevat lomittain toistensa kanssa. Näin opetettavien konseptien, menetelmien ja työkalujen yhteys käytäntöön on mahdollisimman saumaton.


  Koulutuksen tavoitteet
  – Merkittävät parannukset prosessien suoritusarvoissa
  – Lean Six Sigma -projektien tiimi- ja työkalutaitojen oppiminen
  – Yksittäisten Green Belt-projektien toteutus
  – Oman ammattitaidon ja kilpailukyvyn parantaminen
  – Hankkia tietotaito, kuinka muutetaan prosessia tehokkaammaksi
  – Oppia laatutekniikan merkitys parannustoiminnassa
  – Oppia tilastollista data-analyysiä

  Koulutus pidetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuksen laajuus on 9 päivää.

  Valmennusohjelman laajennus
  Olemme uudistaneet ja laajentaneet julkisen Lean Six Sigma Green Belt -valmennuksen ohjelmaa.

  Tarjoamme jokaiselle Green Belt -koulutukseen osallistuvalle mahdollisuuden osallistua ilmaiseen Johdatus Minitab -ohjelmaan päivään. Mahdollisuuden käyttäneiden veroton nettoetu jokaiselle henkilölle 420 eur. Lisäksi laajensimme itse koulutusta yhdellä päivällä, jotta määrittely- ja mittausvaiheeseen saadaan lisää käsittelyaikaa.

  Konkreettista hyötyä projektityöllä
  Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät yritysjohdon määrittämää projektityötä omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle.

  Osallistujat soveltavat jatkuvasti oppimaansa todelliseen parannusprojektiin hankkien näin erinomaisen tietotaidon prosessien tehokkaasta parantamisesta ja työkalujen käytöstä. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen. Projektityön suositellaan olevan valittu tai ainakin hahmoteltu ennen koulutusta tai määrittelyjakson aikana.


  Aikaisempaa osaamista Lean Six Sigmasta ei vaadita
  Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa tuntemusta Lean Six Sigmasta ja sen soveltamisesta. Kaiken tarvittavan opit ja sisäistät kurssilla.

  MINITAB -ohjelmisto
  Kurssilla tarvitaan kannettava tietokone, jossa on asennettuna Minitab -ohjelmisto. Kysy lisää eri lisenssivaihtoehdoista!

  Suomenkielinen toteutus
  Koulutuskielenä on suomi. Koulutus pitää sisällään erittäin laajan suomenkielisen Lean Six Sigma Green Belt -koulutusmateriaalin, tarvittavien ohjelmien käyttökoulutuksen, harjoitusdatatiedostot muistitikulla, esimerkit ja lomakepohjat.

  Sertifiointi
  Green Belt -projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Green Belt -arvo sekä arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti. Green Belt voi halutessaan laajentamalla osaamistaan kouluttautumalla Black Beltiksi. Kouluttamamme Green Belt saa tällöin merkittävän alennuksen Black Belt -kurssin hinnasta.

  Green Belt -koulutusprojektien vuotuinen keskituotto on noin 30 000 – 40 000 euroa /projekti. vaikkakin keskimääräinen vuosituotto kurssilaisillamme on ollut 90 000 euroa /vuosi. Koulutuskustannus on noin 5-10 % keskituotuotosta. Green Belt -koulutusprojektilla saa selkeää tuottoa yritykselle ja Green Belt -sertifikaatin.


  Kouluttaja:
  DI Antti Piirainen, Quality Knowhow Karjalainen Oy
  – johtava kouluttaja
  – Lean Six Sigma Black Belt
  – diplomi-insinööri (tuotantotalous, toimitusketjun johtaminen)
  – Insinööri AMK (ympäristöteknologia)

  Antista sanottua:
  – ”Hyvä, kiinnostava kouluttaja! Pidin kovasti Antin sopivasti provosoivasta tavasta herätellä ajatuksia.”
  – ”Antti on aivan loistava! Osaava, älykäs ja osallistujat huomioiva.”
  – ”Antin asiantuntemus on erinomaisella tasolla.”
  – ”Ihana kuunnella ammattilaista, joka on asiastansa innostunut.”
  – ”Antti on superhuippuesiintyjä, loistava draaman ja satiirin käyttäjä, aivan fantastinen tyyppi!”
  – ”Antin vetämiä koulutuksia voin suositella kaikille!”
  – ”Kouluttajaan osallistujat ovat erittäin tyytyväisiä. Kiitosta saavat mm. Piiraisen rautainen kokemus, rentous, innostavuus ja kärsivällisyys selittää vaikeita asioita tarvittaessa yhä uudelleen.”
  – ”Lean Six Sigma -koulutus oli erittäin hyödyllinen. Koulutuksen kautta sai uusia näkökulmia asioiden käsittelyyn sekä tilastollista lähestymiskulmaa asioihin. Haluan esittää suuret kiitokset kouluttajalle ammattitaitoisesta avusta.”
  – ”Antin tapa kouluttaa ihmisiä on mielestäni loistava. Antilla on paljon tosielämän esimerkkejä annettavaksi, jolloin uudet asiat konkretisoituvat ja ne on helpompi sisäistää. Antti on kouluttajana myös todella innostava!”
  – ”Antti on kouluttajana loistava! Hienoa nähdä ihmisiä työssä, josta he selvästi nauttivat. Antin mielenkiinto laatuun ja aiheisiin, joita on hän opettaa, on jatkuvasti läsnä. Inspiroivaa!”
  – ”Onneksi ei ollut ns kalvosulkeisia vaan tehtäviä ja opettajan vahva performanssi ja kiinnostus asiaan.”
  – ”Tosi hyvä kouluttaja!”
  – ”Antin opetus oli timanttia niinkuin aina. En voi muuta kuin suositella lämpimästi kurssia kaikille yhtiössäni.”


  OHJELMA

  I-jakso: MÄÄRITTELY
  8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
  9:00 Laadun perusteet, laadun määritelmät ja gurut
  Johdatus Lean Six Sigmaan ja DMAIC -prosessi
  Tilastollinen ajattelu – pohja parannukselle
  Asiakkaat ja heidän vaatimuksensa – kuinka tunnistetaan
  12:00 Lounas
  Parannusprojektin määrittelyvaihe (Define)
  Mitä määrittelyvaihe sisältää?
  14:00 Kahvi
  Projektin valinta, määrittely, tiimi ja aikataulu
  Projektin asettaminen, tavoite ja projektianalyysi
  17:00 Lean Six Sigman rooli, Green Belt -askeleet


  I-jakso: MINITAB
  8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
  9:00 MINITAB -ohjelmiston historia ja kehittyminen
  MINITAB:n tiedostotyypit
  Datan ja graafien siirtäminen toiseen sovellukseen
  Raportin luonti ReportPadissa
  12:00 Lounas
  Datan tuominen, graafien luonti, datan tulkitseminen
  Laatutyökalut: Pareto, Kalanruoto, Run Chart
  14:00 Kahvi
  Graafiset analyysit
  Graafien ja ulostulojen tulkitseminen, graafien räätälöinti
  16:00 EXEC-makrojen luominen ja käyttö


  II-jakso: MITTAUS
  8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
  9:00 Parannusprojektin mittausvaihe (Measure)
  Mitä mittausvaihe sisältää? Projektivaiheet
  12:00 Lounas
  Prosessi ja sen kuvaus, VSM
  14:00 Kahvi
  Aivoriihi, Ishikawa, Run Chart, Pareto, 5 Miksi analyysi
  17:00 XY-matriisi


  II-jakso: MITTAUS
  8:15 CTQ:n valinta
  Prosessi FMEA ja sen laatiminen
  Datan keräys ja näytteenotto
  11:30 Lounas
  Suorituskyky ja sen määrittäminen, suorituskykyindeksit
  14:00 Kahvi
  Mittaussysteemin analysointi, MSA
  Gage R&R, variaabeli ja attribuutti
  16:00 Projektityö ja Green Belt sertifikaatin vaatimukset


  III-jakso: ANALYSOINTI
  8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
  9:00 Projektitöiden katselmointi ja kertausta
  Parannusprojektin analyysivaihe (Analysis)
  12:00 Lounas
  Juurisyiden tunnistaminen
  Tiimityökalut (7-laatumenetelmää)
  14:00 Kahvi
  Graafiset analyysityökalut – Minitab
  17:00 Tilastomatematiikan keskeinen raja-arvo lause (CLT)


  III-jakso: ANALYSOINTI
  8:15 Johdatus tilastolliseen päätöksentekoon
  Luottamusvälit
  Tilastollisia analyysityökaluja
  11:30 Lounas
  Keskiarvon tilastotestit
  Näytekoko
  14:00 Kahvi
  ANOVA -analyysi
  16:00 Projekti ja välityöohjeet


  IV-jakso: PARANNUS
  8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
  9:00 Projektitöiden katselmointi ja kertausta
  Parannusprojektin parannusvaihe (Improve)
  Korrelaatio ja regressio sekä Minitab -analyysit
  12:00 Lounas
  Johdatus koesuunnitteluun (DoE)
  Regressioehdot ja mallin luominen
  DOE:n roadmap eli kuinka koe suoritetaan
  Käytännön harjoitus
  Lego-auto
  Parannuksen kytkeminen ISO 9001:2015
  laatujärjestelmään
  14:00 Kahvi 14:00 Kahvi
  Täystekijäkoe (Full Factorial Design)
  17:00 Osittaistekijäkoe (Fraktorial Factorial Design)


  IV-jakso: OHJAUS
  8:15 Koesuunnittelu harjoitukset katapultilla
  Johdatus SPC:n ja ohjauskorttiin
  Mitä ohjauskortit ovat ja kuinka ne luodaan Minitabilla?
  Ohjaussuunnitelma (Control Plan)
  11:30 Lounas
  Parannusprojektin ohjausvaihe (Control)
  Poka-Yoke ja ISO 9001:2015
  Virheen estimet
  Loppuraportti ja projektin päättäminen
  16:00 Projektin lopetus ja palkitseminen


  FINAL-päivä
  Loppuraporttien ja hyväksyttyjen GB -töiden esittely
  Todistusten ja sertifikaattien jako


  Koulutuspaikka:
  Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti tai etäosallistuminen

  Ajankohta:
  Koulutuksen laajuus on 9 päivää.
  1. jakso: 06.-07.04.2021 (7.4. Minitab-perusteet)
  2. jakso: 28.-29.04.2021
  3. jakso: 25.-26.05.2021
  4. jakso: 14.-15.06.2021
  Final-päivä: 02.09.2021

  Hinta:
  3 500 euroa
  /hlö + alv 24 %.

  Kysy useamman hengen ryhmätarjous erikseen.

  Koulutusohjelman hintaan sisältyvät:
  – Kahvit ja lounaat Sibeliustalossa
  – Suomenkielinen värillinen koulutusaineisto n. 1000 sivua
  – Suomenkieliset luennot 9 päivää, sisältäen Minitab-perusteet koulutuspäivän
  – Kirja: Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia (Eero E. ja Tanja Karjalainen)
  – QKK Lean Six Sigma Roadmap, harjoitustiedostot muistitikulla
  – Projektin etätuki
  – Todistus koulutuksen suorittamisesta.
  – Green Belt -projektin hyväksytysti suorittaneelle arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja