fbpx
Lean Six Sigma Green Belt -koulutus (9 pv)
Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus (9 pv)

3 500 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

25.01.-08.05.2018, Sibeliustalo, Lahti Ankkurikatu 7, Lahti 5 marraskuun, 2017 Sampo Korppoo

Pitkät kurssit

Haluatko sertifioitua Lean Six Sigma Green Beltiksi?
Opi Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksessa nykyaikainen menetelmä – opi parantamaan prosessia. Hanki tietotaito, kuinka muutat vähemmän enemmäksi. Toisin sanoen, kuinka haet prosessi-innovaation, tekijät, joita prosessissa täytyy muuttaa, että saat siitä tehokkaamman.

Koulutus on myös erittäin hyvä laatutekniikan peruskoulutus, jossa tutustutaan laajaan määrään laatutekniikan työkaluja, analyysejä ja tekniikoita.

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on suunnattu Lean Six Sigma -tiimien jäsenille sekä Black Belt -projektien jäsenille. Green Belt toimii Black Beltin apuna sekä suorittaa hiukan kevyempiä projekteja myös itsenäisesti.

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on laaja tilastolliseen, kvantitatiiviseen ongelmanratkaisumetodiikkaan perustuva valmennusohjelma, joka hyödyntää uudenlaista lähestymistapaa koulutuksessa. Koulutuksessa yhdistetään perinteinen koulutus ja interaktiivinen ohjelmistokoulutus sekä käytännön projektit. Integraatio vaatii uuden tyyppisen opetusmetodiikan, jossa jokaisella osallistujalla tulee olla tietokone ja ohjelmistot (Excel, MINITAB) jatkuvasti käytössä.

Tehokkaat työkalut prosessien parantamiseen!
Green Beltit oppivat strukturoidun ongelmanratkaisumenetelmän liiketoiminnan parannusprojekteihin, tietyn tason laatutyökaluista, jotka liittyvät Six Sigma -menetelmään sekä kuinka luodaan taloudellisia tuloksia alaviivalle.

Koulutus keskittyy prosessien parantamiseen DMAIC -mallin avulla sekä opettaa keskeisimpiä Six Sigman työkaluja. Green Belt -koulutus tarjoaa osallistujille yleiskuvan Six Sigmasta kuin myös keskeisistä tehokkaaseen projektitiimiin liittyvistä menettelyistä ja käsitteistä. Green Beltit oppivat osan kokonaisvaltaisesta Black Belt -koulutuksen sisällöstä. Koulutus noudattaa ASQ:n Body of Knowledge-vaatimuksia.

Koulutusjaksojen välissä sovelletaan opittuja työkaluja omaan projektiin. Kun työkaluja on käytetty omassa projektissa ja niiden käyttö on raportoitu vaaditulla tavalla, osallistuja saa osallistumistodistuksen lisäksi Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatin.

Pitkäaikaiselle kokemuksella, kansainvälisen mallin mukaan
Quality Knowhow omaa Suomen pitkäaikaisimman (alkaen 1986) ja laajimman kokemuksen laatujohtamisen, laatutekniikan ja Six Sigma -menetelmien kouluttamisesta (Six Sigma vuodesta 1999-), valmentamisesta ja soveltamisesta suomalaiseen yrityskulttuuriin. Tämä on taannut korkean onnistumisprosentin ja merkittävät tulokset yrityksissä.

Koulutusohjelma noudattaa Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ) Body of Knowledge tietosisältöä (BOK). Tietopohjaa on täydennetty ja sovellettu suomalaiseen koulutuspohjaan sopivaksi ylittäen näin ASQ:n vaatimukset. DI Eero E. Karjalainen kouluttaa lukuisissa yliopistoissa sekä toimii AMK -opettajana. Hän onmyös ollut mm. laatuprofessorina TKK:n Lahden yksikössä,ohjannut ja hyväksynyt insinööri-, diplomitöitä ja väitöskirjoja.

Koulutus noudattaa oikeaoppista Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksissa hyväksi havaittua tietosisältöä ja interaktiivista metodiikkaa. Tässä pedagogisesti oppimista tukevassa menettelytavassa luennot, käytännönharjoitukset ja todellinen projektityö vuorottelevat lomittain toistensa kanssa. Näin opetettavien konseptien, menetelmien ja työkalujen yhteys käytäntöön on mahdollisimman saumaton.


Koulutuksen tavoitteet
– Merkittävät parannukset prosessien suoritusarvoissa
– Lean Six Sigma -projektien tiimi- ja työkalutaitojen oppiminen
– Yksittäisten Green Belt-projektien toteutus
– Oman ammattitaidon ja kilpailukyvyn parantaminen
– Hankkia tietotaito, kuinka muutetaan prosessia tehokkaammaksi
– Oppia laatutekniikan merkitys parannustoiminnassa
– Oppia tilastollista data-analyysiä

Koulutus pidetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuksen laajuus on 9 päivää.

Valmennusohjelman laajennus
Olemme uudistaneet ja laajentaneet julkisen Lean Six Sigma Green Belt -valmennuksen ohjelmaa.

Tarjoamme jokaiselle Green Belt -koulutukseen osallistuvalle mahdollisuuden osallistua ilmaiseen Johdatus Minitab -ohjelmaan päivään. Mahdollisuuden käyttäneiden veroton nettoetu jokaiselle henkilölle 420 eur. Lisäksi laajensimme itse koulutusta yhdellä päivällä, jotta määrittely- ja mittausvaiheeseen saadaan lisää käsittelyaikaa.

Konkreettista hyötyä projektityöllä
Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät yritysjohdon määrittämää projektityötä omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle.

Osallistujat soveltavat jatkuvasti oppimaansa todelliseen parannusprojektiin hankkien näin erinomaisen tietotaidon prosessien tehokkaasta parantamisesta ja työkalujen käytöstä. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen. Projektityön suositellaan olevan valittu tai ainakin hahmoteltu ennen koulutusta tai määrittelyjakson aikana.

Aikaisempaa osaamista Lean Six Sigmasta ei vaadita
Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa tuntemusta Lean Six Sigmasta ja sen soveltamisesta. Kaiken tarvittavan opit ja sisäistät kurssilla.

Suomenkielinen toteutus
Koulutuskielenä on suomi. Koulutus pitää sisällään erittäin laajan suomenkielisen Lean Six Sigma Green Belt -koulutusmateriaalin, tarvittavien ohjelmien käyttökoulutuksen, harjoitusdatatiedostot muistitikulla, esimerkit ja lomakepohjat.

Sertifiointi
Green Belt -projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Green Belt -arvo sekä arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti. Green Belt voi halutessaan laajentamalla osaamistaan kouluttautumalla Black Beltiksi. Kouluttamamme Green Belt saa tällöin merkittävän alennuksen Black Belt -kurssin hinnasta.

Kouluttaja
Pääkouluttajana toimii Eero E. Karjalainen. Eero on perehtynyt määrätietoisesti Six Sigma -menetelmään yli 20 vuoden ajan. Six Sigma -koulutusta hän on antanut yrityskohtaisina sekä julkisina kursseina jo vuodesta 1998 lähtien. Laatukoulutusta hän on antanut yrityskohtaisina sekä julkisina kursseina jo vuodesta 1981 lähtien. Hänellä on yli 25:n vuoden kokemus laatuopettajana ja -kouluttajana niin yritysten kuin yliopiston ja korkeakoulun piiristä. Hän on voittanut laatupalkinnon neljä kertaa ja on Suomen laatuyhdistyksen kultaisen merkin haltija sekä USA:n laatuyhdistyksen Senior Member.

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Ajankohdat:
1. jakso: 25.1.2018
2. jakso: 31.1.-1.2.2018
3. jakso: 26.-27.2.2018
4. jakso: 26.-27.3.2018
Final-päivä: 8.5.2018

Lisäksi Minitab -perusteet 26.1.2018.

Hinta:
3 500
euroa /hlö + alv 24 %.

Kysy useamman hengen ryhmätarjous erikseen.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja