fbpx
Lean Six Sigma Green Beltistä Black Beltiksi (13 pv)
Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Lean Six Sigma Green Beltistä Black Beltiksi (13 pv)

7 500 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

08.04.-15.10.2024, Sibeliustalo, Lahti Ankkurikatu 7, Lahti 1 helmikuun, 2024 Sampo Korppoo

Lean ja ketterät menetelmät , Lean ja ketterät menetelmät

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Green Beltistä Black Beltiksi oli äärimmäisen hyvä koulutus. Moni sellainenkin asia, jonka luulin ymmärtäväni aikaisemmin jäsentyi nyt päähän ihan eri tavalla."

 • "Oikein hyvä koulutus ja todella asiantunteva kouluttaja. Aiheen monimutkaisuudesta itselle johtuen jopa pari päivää lisää olisi sopinut hyvin. Täydellinen paikka koulutukselle."

 • "Kiitos kovasti Antti mielenkiintoisesta koulutuksesta, neuvoista ja tsemppaamisesta pitkin matkaa!"

  Koulutus keskittyy tuottavuus- ja laatuongelmien (suorituskykyongelmien) tehokkaaseen ratkaisuun ja korottaa Green Beltin osaamisen Black Belt -tasolle. Tutkimustemme mukaan Black Belt -projektin keskituotto on 3 kertaa suurempi (254 954 €) suhteessa GB-projektiin ja kustannusten aleneminen 72 % suhteessa GB-projektien 39 %:iin. Black Belt -projekteilla päästään myös merkittävästi parempaan laatuun (suorituskykyindeksi ΔCparannus=1,6-1,85). Lue vertailutiedot nettiartikkelista, jossa on lähes 2000 GB ja BB -projektin tuottoanalyysi.

  Suurelta osin Black Belt -projektien paremmat tulokset selittyvät Back Belt -koulutuksen sisällön laajuudella ja syvyydellä.


  Muuntokoulutuksessa opetetaan erityisesti ne analyyttiset ja tilastolliset menetelmät, joilla ero GB:n ja BB:n välillä kurotaan kiinni – painopisteinä monimuuttuja-analyysi (MA) ja koesuunnittelu (DOE), jotka ovat ehdoton osa Lean Six Sigmaa ja siinä käytettävää loogista kausaalisuodatinta.

  Eksaktissa maailmassa on jokaiselle asialle tarkka selitys. Todellisuudessa sitä ei ole olemassa, mutta asiat, yksittäisten asioiden aiheuttama ”sumeus”, voidaan tarkemmin kuvata tilastollisilla jakaumilla. Tarkempi kuvaus jakaumilla mahdollistaa kausaalisyiden, tekijöiden paljastamisen, joka mahdollistaa parantamisen.

  Suorituskyvyn parantamisessa, jakauman hallinnassa, on keskeistä erottaa toisistaan syy-yhteys/korrelaatio ja kausaalinen syy. Parannus vaatii kausaliteetin (syyn) tunnistamisen.

  Tilastolliset menetelmät ovat käyttökelpoisia ongelmanratkaisussa (erityissyyt), kun taas kokeelliset menetelmät tukevat parannustoimintaa (satunnaissyyt).
  Tilastollisen jakauman ”pilkkominen” vaikuttaviksi kausaalitekijöiksi, parametreiksi ei onnistu kuin kokeen (DOE) avulla luotettavasti.

  Koulutuksen aikana Green Belt tekee Black Belt -työn ja koulutus jaksottuu ja tukee harjoitustyön toteutusta. Osallistuja saa myös halutessaan apua projektin toteutukseen kouluttajalta ja toteutumista seurataan koulutuksen aikana.

  Oppimistavoitteet

  – Tunnistat kriittisten liiketoimintojen parannustarpeet ja näihin liittyvät parannukset
  – Osaat tunnistaa ja määrittää prosessien suorituskyvyn ja tiedosta suorituskyvyn merkityksen liiketoiminnalle
  – Erotat ongelmanratkaisun ja parannuksen toisistaan ja varmista organisaatiosi kehittymisen suorituskykyä parantamalla
  – Opit soveltamaan analyyttisiä ja tilastollisia menetelmiä ongelman ratkaisussa ja suorituskyvyn parantamisessa ja ymmärrät niiden roolin yrityksessä
  – Ymmärrät kokeiden/testien merkityksen parannustoimissa
  – Opit laajan koesuunnittelumenetelmien kirjon ja osaat soveltaa niitä kausaalisyiden tunnistamisessa ja mallinnuksessa
  – Opit usean vasteen optimointitekniikat monimuuttujamalleissa
  – Kokeellisia optimointistrategioita
  – Datan kerääminen ja datan laadun arvioiminen jatkuvalla ja attribuuttidatalla
  – Näytekokoon ja tutkimusten tehoon liittyvät asiat käytännössä
  – Parannustoimenpiteiden käyttöönoton suunnittelu ja tuloksen varmistaminen

  Konkreettista hyötyä projektityöllä

  Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät projektityötä omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle.

  Osallistujat soveltavat jatkuvasti oppimaansa todelliseen parannusprojektiin hankkien näin erinomaisen tietotaidon prosessien tehokkaasta parantamisesta ja työkalujen käytöstä. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen. Projektityön suositellaan olevan valittu tai ainakin hahmoteltu ennen koulutusta tai määrittelyjakson aikana.

  Koulutuksen ajankohta ja laajuus
  1. jakso: 8.-10.4.2024
  2. jakso: 6.-8.5.2024
  3. jakso: 5.-7.6.2024
  4. jakso: 19.-21.8.2024
  Final-päivä: 15.10.2024

  Koulutuksen kesto on 13 päivää.


  Pitkäaikaisella kokemuksella
  Quality Knowhow omaa Suomen pitkäaikaisimman ja laajimman kokemuksen laatujohtamisen, laatutekniikan ja Six Sigma -menetelmien kouluttamisesta (Six Sigma vuodesta 1999-), valmentamisesta ja soveltamisesta suomalaiseen yrityskulttuuriin. Tämä on taannut korkean onnistumisprosentin ja merkittävät tulokset yrityksissä.

  Suomenkielinen toteutus
  Koulutuskielenä on suomi. Koulutus pitää sisällään erittäin laajan suomenkielisen Lean Six Sigma -koulutusmateriaalin, tarvittavien ohjelmien käyttökoulutuksen, harjoitusdatatiedostot muistitikulla, esimerkit ja lomakepohjat.

  Sertifiointi
  Lean Six Sigma Black Belt -projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Black Belt -arvo sekä arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatti.

  Monimuotoinen osallistumistapa
  Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät etänä osallistuville.

  Elämyksellinen koulutuspaikka
  Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

  Tarjoilut
  Food & Events huolehtii nautinnollisista koulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jotakin jokaisen makuun. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.


  Kouluttaja:
  DI Antti Piirainen, Quality Knowhow Karjalainen Oy
  – johtava kouluttaja
  – Lean Six Sigma Black Belt
  – diplomi-insinööri (tuotantotalous, toimitusketjun johtaminen)
  – Insinööri AMK (ympäristöteknologia)

  Antista sanottua
  – ”Hyvä, kiinnostava kouluttaja! Pidin kovasti Antin sopivasti provosoivasta tavasta herätellä ajatuksia.”
  – ”Antti on aivan loistava! Osaava, älykäs ja osallistujat huomioiva.”
  – ”Antin asiantuntemus on erinomaisella tasolla.”
  – ”Ihana kuunnella ammattilaista, joka on asiastansa innostunut.”
  – ”Antti on superhuippuesiintyjä, loistava draaman ja satiirin käyttäjä, aivan fantastinen tyyppi!”
  – ”Antin vetämiä koulutuksia voin suositella kaikille!”
  – ”Kouluttajaan osallistujat ovat erittäin tyytyväisiä. Kiitosta saavat mm. Piiraisen rautainen kokemus, rentous, innostavuus ja kärsivällisyys selittää vaikeita asioita tarvittaessa yhä uudelleen.”
  – ”Lean Six Sigma -koulutus oli erittäin hyödyllinen. Koulutuksen kautta sai uusia näkökulmia asioiden käsittelyyn sekä tilastollista lähestymiskulmaa asioihin. Haluan esittää suuret kiitokset kouluttajalle ammattitaitoisesta avusta.”
  – ”Antin tapa kouluttaa ihmisiä on mielestäni loistava. Antilla on paljon tosielämän esimerkkejä annettavaksi, jolloin uudet asiat konkretisoituvat ja ne on helpompi sisäistää. Antti on kouluttajana myös todella innostava!”
  – ”Antti on kouluttajana loistava! Hienoa nähdä ihmisiä työssä, josta he selvästi nauttivat. Antin mielenkiinto laatuun ja aiheisiin, joita on hän opettaa, on jatkuvasti läsnä. Inspiroivaa!”
  – ”Onneksi ei ollut ns kalvosulkeisia vaan tehtäviä ja opettajan vahva performanssi ja kiinnostus asiaan.”
  – ”Tosi hyvä kouluttaja!”
  – ”Antin opetus oli timanttia niinkuin aina. En voi muuta kuin suositella lämpimästi kurssia kaikille yhtiössäni.”


  OHJELMA

  Jakso 1

  1 jakso:

  Lean Six Sigma ja liiketoiminta

  Kertaus 0,5 päivää

  Mitä Lean ja Six Sigma on?

  Parantaminen vs ongelmanratkaisu – 4 kenttä ja vaihtelun tunnistamine (ohjauskortti)

  Aikavälivaihtelu ja ominaispiirrevaihtelu sekä suorituskyky

  Määrittely

  Liiketoimintatapauksen ja projektin tunnistaminen

  VOC -> CTQ’s -> CTP’s (Y’s)

  Kvantitatiivinen ongelman asetanta ja tavoitteen asetanta

  Mittaus

  x’s tunnistaminen, luokittelu ja prosessi

  Datatyypit, datan kerääminen ja datan laatu (MSA deviaatio- ja vaihteluvirhe)

  Jakso 2

  2 jakso:

  Analyyttiset ja numeeriset menetelmät

  Kertaus ja välitöiden esittely (10 min hlö)

  Kausaliteetti ja sen tunnistaminen

  Numeerinen (tilastollinen) päätöksenteko

  Tutkiva data-analyysi (EDA) vs vahvistava data-analyysi (CDA)

  Luottamusväli ja tilastomatematiikan keskeinen raja-arvolause

  Näytekoko ja näyteteho sekä käytännön ja tilastollisen merkitsevyyden ero

  Tilastolliset analyysit

  ANOVA, GLM

  Korrelaatio- ja regressioanalyysi

  Logistinen regressio

  Regressioehdot ja ehtojen arviointi

  Non-normaali ja attribuuttidata

  Non normaalisuus ja datamuunnokset

  Chi^2 testit

  Jakso 3

  3 jakso:

  Kokeelliset tutkimusmenetelmät

  Kertaus ja välitöiden esittely (10 min hlö)

  Johdanto koesuunnitteluun

  PDSA -malli ja testaamisen merkitys

  Mallin tekeminen katapultti

  Useat vasteet ja vaihtelun pienentäminen

  Osittaistekijäkokeet ja kokeen terminologia

  2k-p kokeet – xls tehdas

  Placket-Burman – Katapultti

  Split-Plot kokeet

  Keskipiste, lohkominen ja taittaminen

  Taguchi-metodi

  Taguchi -matriisit ja S/N suhde – xls harjoitus

  Jakso 4

  4 jakso:

  Optimointi ja implementointi

  Kertaus ja välitöiden esittely (10 min hlö)

  Epälineaarinen mallinnus

  Vastepintamenetelmät – RSM

  Vastepintamenetelmät – sekoitekokeet – Mixture

  Ei-Ortogonaaliset koesuunnitelmat

  Optimointimenetelmät

  Jyrkinnousu ja EVOP

  Ohjausvaihe

  SPC – ohjauskortit

  DFSS

  Projektin päättäminen

  Jakso 5

  5 jakso:

  Final-päivä

  Kertaus keskeisistä aiheista

  Välitöiden esittely (25 min hlö)

  Kakkukahvit ja sertifikaattien sekä todistusten jako


  Koulutuspaikka:
  Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti, tai etäosallistuminen Teamsin välityksellä

  Ajankohta:
  08.04.-15.10.2024

  Hinta:
  7 500 euroa
  /hlö + alv 24 %.

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja