Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Lean Six Sigma Green Beltistä Black Beltiksi (13 pv)

HUOM! Koulutus siirtyy syksylle. Vahvistus koulutuspäivistä ilmoitetaan myöhemmin.

Onko sinulle jo myönnetty Green Belt -sertifikaatti ja haluat täydentää osaamistasi ja pätevyyttäsi Black Belt -tasolle? Tavoitteletko kattavampaa työkalupakkia ongelmanratkaisuun ja parannusprojekteihin? Kaipaatko tuoreita näkökulmia toimintatapoihin parannusten aikaansaamiseksi?

Valmennuksessa opit ja harjoittelet soveltamaan kaikkia keskeisiä Black Belt -oppimäärään kuuluvia työkaluja ja menetelmiä. Black Belt -tasolla syvennät ja täydennät DMAIC-kehittämismallin osaamistasi tekemällä opintojaksojen rinnalla organisaatiosi keskeistä prosessia parantavan ja toimintaa kehittävän projektin, jolla saavutat mitattavia tuloksia. Saat tukea projektiisi ansioituneelta Master Black Belt -asiantuntijaltamme, jolla on yli 20 vuoden kokemus Lean Six Sigma -menetelmien käytöstä ja lähes 2500 kehitysprojektin ohjausta eri toimialoille Suomessa ja ulkomailla.

Black Belt -tasolla käsitellään mm. vaativia analyysi- ja koesuunnittelumenetelmiä, muutoshallintaa ja -johtamista, fasilitointitaitoja sekä lean six sigman jalkauttamista.

Saat tehoa tavoitteelliseen prosessien kehittämiseen ja välittömiä hyötyjä organisaatioosi. Valmennuksissamme Black Belt -projektilla tavoitellaan tyypillisesti 80 000-200 000 euron suuruisia ja jopa sitä suurempia säästöjä vuositasolla. Osallistujamme hakevat parannuksia ja säästöjä esimerkiksi seuraavissa mittareissa: läpimenoaika, asiakastyytyväisyys, tuottavuus, toimitusvarmuus, palvelun laatu tai henkilöstötyytyväisyys.


Black Belt -projekteissa tavoiteltuja parannuksia
– Manuaalisen käsittelyn väheneminen -50 %
– 140 000 €/v säästöä
– Defects -50 %
– 300 000 € säästö asennuskustannuksissa
– 20 000 € säästöt raaka-aineen käytön tehostumisesta
– 50 000 € kustannussäästö
– 375 000 €/v säästö

Esimerkkejä Black Belt -projektien aiheista Aalto PRO:n GB2BB -valmennuksissa
– Laskutuksen virtauksen parantaminen
– Tuotteen X tuotantolinjan käyntiasteen kasvattaminen
– Yksikön X tuotannon tasaisuuden ja laadun parantaminen
– Asetusten systemaattinen kehittäminen
– Käyttötavarakaupan verkkotilausten myymälänoudon kehitys
– Tukkiröntgendatan hyödyntäminen sahan arvosaannossa
– Medical device supplier first pass yield
– Toimitusten vaihtelunhallinta materiaalintilausprosessissa
– Palvelupyyntöihin käytettävän työajan vähentäminen automaatioastetta nostamalla
– Freeform bending process stabilization
– Pienosalogistiikan kyvykkyyden kehittäminen
– Maximize useability/recycling potential of working clothes in Finland
– Elintarvikkeen X keittoprosessin laadun parantaminen
– Tuotteen X optisen mittauksen tarkkuuden parantaminen
– Yield improvement, product X
– Manuaalisen esityöprosessin tasapainotus & tehokkuus
– Manuaalisen työn vähentäminen prosessissa X
– Increasing paper packing availability
– Improvement of production line efficiency


– Aalto PRO:ssa on kokemusta GB2BB -valmennusten toteuttamisesta jo vuodesta 2013.
– Pidetyillä huippuvalmentajilla on yli 20 vuoden kokemus Lean Six Sigma -menetelmien käytöstä.
– Master Black Belt -asiantuntijamme on ohjannut lähes 2500 kehitysprojektia eri toimialoille Suomessa ja ulkomailla.


Hyödyt
Black Belt -asiantuntijan avulla organisaatiosi saavuttaa mitattavia tuloksia, parannuksia ja kustannussäästöjä keskeisissä prosesseissa ja mittareissa esimerkiksi tuottamatonta toimintaa ja haitallista vaihtelua vähentämällä. DMAIC-menetelmää soveltamalla organisaatiosi saa etumatkaa kiristyvässä kilpailussa: esimerkiksi järkevämpää ja joustavampaa toimintaa, tehokkuutta, tuottavuutta ja sähläyksen vähentämistä sekä systemaattista ongelmanratkaisukykyä ja parannuksia asiakas- ja työtyytyväisyyteen.
– Hallitset kaikki keskeiset Black Belt -tasolle kuuluvat työkalut ja menetelmät ja hankit Black Belt -sertifikaatin
– Opit suunnittelemaan ja johtamaan vaativia ongelmanratkaisuprojekteja koko organisaatiossa
– Opit tukemaan ja valmentamaan kehittämistiimejä
– Saavutat heti tuntuvia taloudellisia säästöjä ja mitattavia parannuksia kehitysprojektissasi


Kenelle?
Valmennus on tarkoitettu sinulle, jolle on jo myönnetty Green Belt -sertifikaatti ja haluat täydentää osaamistasi ja pätevöityä Black Belt -tasolle.

Tavoitteenasi on toteuttaa vaativia läpimurtoprojekteja ja saavuttaa mitattavia hyötyjä organisaatiossasi Lean Six Sigma -menetelmiä hyödyntämällä. Sinulla voi myös olla tavoitteena nykyisiä tehtäviäsi vaativammat haasteet, mihin haet lisäosaamista.


Kouluttajat:
Mika Koivisto

Master Black Belt Mika Koivistolla on yli 20 vuoden kokemus laadun ja toiminnan kehittämisestä ja Six Sigma -työkalujen soveltamisesta. Hän on urallaan ohjannut lähes 2500 Lean Six Sigma -projektia eri toimialoille Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika suoritti Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen 1999 ja valmistui Master Black Beltiksi Nokia Oyj:n ensimmäiseltä MBB -kurssilta vuonna 2000. Työskennellessään Nokian toiminnoissa sekä alihankkijoiden parissa ympäri maailmaa hän toimi mm. yhtiön Six Sigma Deployment Leaderinä ja Master Black Beltinä, sekä vastasi Design for Six Sigma (DFSS) -menetelmien käyttöönotosta suunnitteluprosesseissa.

Vuodesta 2009 Mika on toiminut yrittäjänä, kouluttajana ja osakkaana Nordic Process Improvement Oy:ssä erityisosaamisenaan tilastolliset menetelmät, Lean Six Sigma ja Design for Six Sigma. Hän tuntee kehittämismenetelmät syvällisesti ja osaa soveltaa niitä käytäntöön monipuolisesti erilaisissa prosesseissa ja tilanteissa. Mikan osaamista ja tuloksellista, käytännönläheistä toimintatapaa arvostetaan ja myös saavutetut säästöt puhuvat puolestaan.

Risto Lintula
DI, Black Belt Risto Lintulalla on yli kolmen vuosikymmenen kokemus prosessien ja johtamisjärjestelmien kehittämisestä niin teollisuuden kuin palveluorganisaatioiden parissa. Hän on kokenut yritysjohdon sparraaja, tuloshakuinen kehittäjä ja kehittämistoiminnan fasilitaattori.

Toimiessaan Laatukeskuksen toimitusjohtajana kahdentoista vuoden ajan, Risto valmensi kymmeniä menestyviä yrityksiä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti sekä tutustui suureen joukkoon huippuorganisaatioita ympäri maailmaa.

Vuodesta 2006 hän on toiminut konsulttina ja valmentajana sekä neuvonantajana ja hallitustehtävissä. Nykyisin hän on osakas Nordic Process Improvement Oy:ssä. Hänen erityisosaamisen alueitaan ovat strategialähtöinen kehittäminen, kehittämistoiminnan johtaminen ja tuloksellinen toimeenpano, Lean ja Six Sigma -menetelmien soveltaminen, analyyttiset ongelmanratkaisumenetelmät sekä prosessit ja johtamisjärjestelmät.

Risto on valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta ja Leeds Business Schoolista. Lisäksi hän on suorittanut mm. Master Of Quality -koulutuksen 1994 ja Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen 2006.OHJELMA

Sisältö ja aikataulu
GB2BB-valmennuksessa teet kehitysprojektin tai vaihtoehtoisesti voit antaa erillisiä näyttöjä valittujen työkalujen soveltamisesta omassa organisaatiossasi. Kokenut Master Black Belt tukee projektin tekoa koulutuksen kuluessa ja antaa etätukea jaksojen välissä.

Koulutusjaksojen, henkilökohtaisen kehitysprojektin ja lopputentin hyväksytysti suoritettuasi sinulle myönnetään arvostettu Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatti.

Aalto PRO:n Black Belt -koulutus vastaa kansainvälistä American Society of Quality (ASQ) Body of Knowledge -vaatimustasoa.

Valmennus sisältää 13 päivää teoriaopetusta, ryhmätöitä ja datan analyysiharjoituksia Minitab-tilasto-ohjelmalla, lopputentin ja oman organisaation kehitysprojektin. Opetus koostuu viidestä koulutusjaksosta: 2+2+3+2+3 pv ja päätöspäivästä. Valmennuskieli on suomi, ja materiaalit ovat englanniksi.

Koulutusjaksot

14.–15.2.2022
Aloitus- ja kertausjakso
– LSS DMAIC Road Map – menetelmä ja työkalupakki
– Kehittämisprojektien rajaaminen ja asettaminen, projektisuunnitelman työstäminen*

*) Osallistujalla tulee olla oman esimiehen kanssa määritetty kehittämisprojekti mukanaan jo valmennukseen saapuessaan

—-

7.–8.3.2022
Advanced Hard and Soft Skills for Black Belts I
– Projektiesittelyt: Business case
– Lean Kaizen -toiminnan organisointi
– Arvoketjujen kuvaaminen ja kehittäminen
– Työkaluja virtauksen ja joustavan tuotannon kehittämiseen
– VSM -simulaatio
– Kaizen eventin toteuttaminen ja työntutkimus

—-

28.–30.3.2022
Advanced Hard and Soft Skills for Black Belts I
– Vaativat analyysimenetelmät: non-parametric testing, multiple regression, multi-vari
– Johdanto Design for Six Sigmaan (DMADV), uusien prosessien luominen ja (IDOV), robustien tuotteiden kehittäminen asiakaslähtöisesti
– Siirtofunktion luominen, prosessin simulointi ja Monte Carlo -menetelmä
– Projektin edistymisen esittely
– Vaativat koesuunnittelumenetelmät

—-

25.–26.4.2022
Advanced Hard and Soft Skills for Black Belts II
– Lean Sigma -projektien johtaminen ja portfolion hallinta
– Lean Sigma -kehittämisen jalkauttaminen omassa organisaatiossa, Menestystekijät LSS:n käyttöönotossa
– Muutoksenhallinta E; fasilitaattorina haastavissa tehtävissä ja ristiriitatilanteissa
– Muutoksenhallinta D: Tiimin ohjaaminen ja muutosvastarinnan voittaminen
– Muutoksenhallinta F: Luovuustyökaluja Black Beltin työkalupakkiin

—-

18.–20.5.2022
Advanced Hard and Soft Skills for Black Belts II
– Vaativat mittalaite- ja kyvykkyysanalyysit
– Johdanto luotettavuusmenetelmiin
– Vaativat SPC menetelmät
– Valvonta ja ohjaussuunnitelman tekeminen B, toimeenpanon varmistaminen
– Projektiesittely ja projektin mentorointiharjoitus
– Lopputentin työstö ja purku
– Hyötyjen laskeminen ja verifiointi

—-

17.6.2022
Final review
– Projektiesittelyt
– Osallistujien toivoman aiheen käsittely
– Todistusten ja sertifikaattien jako

————————

Koulutuspaikka:
Helsinki, etäosallistumismahdollisuus

Ajankohta:
Koulutus siirtyy syksylle. Vahvistus koulutuspäivistä ilmoitetaan myöhemmin.

Hinta:
7 600 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.