fbpx
Lean Six Sigma Green Beltistä Black Beltiksi (13 pv)
Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Lean Six Sigma Green Beltistä Black Beltiksi (13 pv)

7500 euroa /hlö + alv 24 %

7500 EUR

22.03.-01.09.2021, Sibeliustalo, Lahti Ankkurikatu 7, Lahti 24 syyskuun, 2020 Sampo Korppoo

Lean ja ketterät menetelmät

Laajenna osaamistasi liiketoiminnan kehittämisessä kohti laajempia ja vaativampia projekteja. 13 päivän siirtokoulutus tarjoaa nopean, tehokkaan ja kustannusedullisen tien Lean Six Sigma Green Beltistä Black Beltiksi. Koulutus on ASQ:n ja ISO 13053 -vaatimuksia noudattava ja täydennetty suomalaiseen koulutustaustaan sopivaksi.

Koulutus keskittyy tuottavuus- ja laatuongelmien (suorituskykyongelmien) tehokkaaseen ratkaisuun ja korottaa Green Beltin osaamisen Black Belt -tasolle. Tutkimustemme mukaan Black Belt -projektin keskituotto on 3 kertaa suurempi (254 954 euroa) suhteessa GB-projektiin ja kustannusten aleneminen 72 % suhteessa GB-projektien 39 %:iin. Black Belt -projekteilla päästään myös merkittävästi parempaan laatuun. Lue vertailutiedot nettiartikkelista, jossa on lähes 2000 GB ja BB -projektin tuottoanalyysi.

Suurelta osin Black Belt -projektien paremmat tulokset selittyvät Back Belt -koulutuksen sisällön laajuudella ja syvyydellä.

Siirtokoulutuksessa opetetaan erityisesti ne analyyttiset ja tilastolliset menetelmät, joilla ero GB:n ja BB:n välillä kurotaan kiinni – painopiste monimuuttuja-analyysi (MA) ja koesuunnitteluun (DOE), jotka ovat ehdoton osa Lean Six Sigmaa ja siinä käytettävää loogista kausaalisuodatinta.


Eksaktissa maailmassa on jokaiselle asialle tarkka selitys. Todellisuudessa sitä ei ole olemassa, mutta asiat, yksittäisten asioiden aiheuttama ”sumeus”, voidaan tarkemmin kuvata tilastollisilla jakaumilla. Tarkempi kuvaus jakaumilla mahdollistaa kausaalisyiden, tekijöiden paljastamisen, joka mahdollistaa parantamisen.

Suorituskyvyn parantamisessa, jakauman hallinnassa, on keskeistä erottaa toisistaan syy-yhteys/korrelaatio ja kausaalinen syy. Parannus vaatii kausaliteetin (syyn) tunnistamisen.

Tilastolliset menetelmät ovat käyttökelpoisia ongelmanratkaisussa (erityissyyt), kun taas kokeelliset menetelmät tukevat parannustoimintaa (satunnaissyyt).
Tilastollisen jakauman ”pilkkominen” vaikuttaviksi kausaalitekijöiksi, parametreiksi ei onnistu kuin kokeen (DOE) avulla luotettavasti.


Koulutuksen aikana Green Belt tekee Black Belt -työn ja koulutus jaksottuu ja tukee harjoitustyön toteutusta. Osallistuja saa myös halutessaan apua projektin toteutukseen kouluttajalta ja toteutumista seurataan koulutuksen aikana.

Oppimistavoitteet
– Tunnistat kriittisten liiketoimintojen parannustarpeet ja näihin liittyvät parannukset
– Osaat tunnistaa ja määrittää prosessien suorituskyvyn ja tiedosta suorituskyvyn merkityksen liiketoiminnalle
– Erotat ongelmanratkaisun ja parannuksen toisistaan ja varmista organisaatiosi kehittymisen suorituskykyä parantamalla
– Opit soveltamaan analyyttisiä ja tilastollisia menetelmiä ongelman ratkaisussa ja suorituskyvyn parantamisessa ja ymmärrät niiden roolin yrityksessä
– Ymmärrät kokeiden/testien merkityksen parannustoimissa
– Opit laajan koesuunnittelumenetelmien kirjon ja osaat soveltaa niitä kausaalisyiden tunnistamisessa ja mallinnuksessa
– Opit usean vasteen optimointitekniikat monimuuttujamalleissa
– Kokeellisia optimointistrategioita
– Datan kerääminen ja datan laadun arvioiminen jatkuvalla ja attribuuttidatalla
– Näytekokoon ja tutkimusten tehoon liittyvät asiat käytännössä
– Parannustoimenpiteiden käyttöönoton suunnittelu ja tuloksen varmistaminen


Koulutuksen ajankohta ja laajuus:

1. jakso: 22.-24.03.2021
2. jakso: 19.-21.04.2021
3. jakso: 19.-21.05.2021
4. jakso: 16.-18.06.2021

Final-päivä: 01.09.2021

Konkreettista hyötyä projektityöllä
Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät projektityötä omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle.

Osallistujat soveltavat jatkuvasti oppimaansa todelliseen parannusprojektiin hankkien näin erinomaisen tietotaidon prosessien tehokkaasta parantamisesta ja työkalujen käytöstä. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen. Projektityön suositellaan olevan valittu tai ainakin hahmoteltu ennen koulutusta tai määrittelyjakson aikana.

Vaatimukset
Lean Six Sigma Green Belt -osaamistaso tai Lean Six Sigma Green Belt sertifikaatti. Lisäksi osallistujilla tulee olla kurssin aikana käytössä tietokone, jossa MS Excel, MS Power Point tai vastaavat ohjelmistot sekä Minitab-ohjelmisto.

Suomenkielinen toteutus
Koulutuskielenä on suomi. Koulutus pitää sisällään erittäin laajan suomenkielisen Lean Six Sigma -koulutusmateriaalin, tarvittavien ohjelmien käyttökoulutuksen, harjoitusdatatiedostot muistitikulla, esimerkit ja lomakepohjat.

Sertifiointi
Projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Black Belt -arvo sekä arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatti.


Kouluttaja:
DI Antti Piirainen, Quality Knowhow Karjalainen Oy
– johtava kouluttaja
– Lean Six Sigma Black Belt
– diplomi-insinööri (tuotantotalous, toimitusketjun johtaminen)
– Insinööri AMK (ympäristöteknologia)

Antista sanottua
– ”Hyvä, kiinnostava kouluttaja! Pidin kovasti Antin sopivasti provosoivasta tavasta herätellä ajatuksia.”
– ”Antti on aivan loistava! Osaava, älykäs ja osallistujat huomioiva.”
– ”Antin asiantuntemus on erinomaisella tasolla.”
– ”Ihana kuunnella ammattilaista, joka on asiastansa innostunut.”
– ”Antti on superhuippuesiintyjä, loistava draaman ja satiirin käyttäjä, aivan fantastinen tyyppi!”
– ”Antin vetämiä koulutuksia voin suositella kaikille!”
– ”Kouluttajaan osallistujat ovat erittäin tyytyväisiä. Kiitosta saavat mm. Piiraisen rautainen kokemus, rentous, innostavuus ja kärsivällisyys selittää vaikeita asioita tarvittaessa yhä uudelleen.”
– ”Lean Six Sigma -koulutus oli erittäin hyödyllinen. Koulutuksen kautta sai uusia näkökulmia asioiden käsittelyyn sekä tilastollista lähestymiskulmaa asioihin. Haluan esittää suuret kiitokset kouluttajalle ammattitaitoisesta avusta.”
– ”Antin tapa kouluttaa ihmisiä on mielestäni loistava. Antilla on paljon tosielämän esimerkkejä annettavaksi, jolloin uudet asiat konkretisoituvat ja ne on helpompi sisäistää. Antti on kouluttajana myös todella innostava!”
– ”Antti on kouluttajana loistava! Hienoa nähdä ihmisiä työssä, josta he selvästi nauttivat. Antin mielenkiinto laatuun ja aiheisiin, joita on hän opettaa, on jatkuvasti läsnä. Inspiroivaa!”
– ”Onneksi ei ollut ns kalvosulkeisia vaan tehtäviä ja opettajan vahva performanssi ja kiinnostus asiaan.”
– ”Tosi hyvä kouluttaja!”
– ”Antin opetus oli timanttia niinkuin aina. En voi muuta kuin suositella lämpimästi kurssia kaikille yhtiössäni.”


OHJELMA

1 jakso: 22.-24.3.2021
– Lean Six Sigma ja liiketoiminta

Kertaus 0,5 päivää
– Mitä Lean ja Six Sigma on?
– Parantaminen vs ongelmanratkaisu – 4 kenttä ja vaihtelun tunnistamine (ohjauskortti)
– Aikavälivaihtelu ja ominaispiirrevaihtelu sekä suorituskyky

Määrittely
– Liiketoimintatapauksen ja projektin tunnistaminen
– VOC -> CTQ’s -> CTP’s (Y’s)
– Kvantitatiivinen ongelman asetanta ja tavoitteen asetanta

Mittaus

– x’s tunnistaminen, luokittelu ja prosessi
– Datatyypit, datan kerääminen ja datan laatu (MSA deviaatio- ja vaihteluvirhe)


2 jakso: 19.-21.4.2021
– Analyyttiset ja numeeriset menetelmät

Kertaus ja välitöiden esittely (10 min hlö)

Kausaliteetti ja sen tunnistaminen

Numeerinen (tilastollinen) päätöksenteko
– Tutkiva data-analyysi (EDA) vs vahvistava data-analyysi (CDA)
– Luottamusväli ja tilastomatematiikan keskeinen raja-arvolause
– Näytekoko ja näyteteho sekä käytännön ja tilastollisen merkitsevyyden ero

Tilastolliset analyysit
– ANOVA, GLM
– Korrelaatio- ja regressioanalyysi
– Logistinen regressio
– Regressioehdot ja ehtojen arviointi

Non-normaali ja attribuuttidata
– Non normaalisuus ja datamuunnokset
– Chi^2 testit


3 jakso: 19.-21.5.2021
– Kokeelliset tutkimusmenetelmät

Kertaus ja välitöiden esittely (10 min hlö)

Johdanto koesuunnitteluun
– PDSA -malli ja testaamisen merkitys
– Mallin tekeminen katapultti
– Useat vasteet ja vaihtelun pienentäminen

Osittaistekijäkokeet ja kokeen terminologia
– 2k-p kokeet – xls tehdas
– Placket-Burman – Katapultti
– Split-Plot kokeet
– Keskipiste, lohkominen ja taittaminen

Taguchi-metodi
– Taguchi -matriisit ja S/N suhde – xls harjoitus


4 jakso: 16.-18.6.2020
– Optimointi ja implementointi

Kertaus ja välitöiden esittely (10 min hlö)

Epälineaarinen mallinnus
– Vastepintamenetelmät – RSM
– Vastepintamenetelmät – sekoitekokeet – Mixture
– Ei-Ortogonaaliset koesuunnitelmat

Optimointimenetelmät
– Jyrkinnousu ja EVOP

Ohjausvaihe
– SPC – ohjauskortit
– DFSS
– Projektin päättäminen


5 jakso: 1.9.2021

– Final-päivä

Kertaus keskeisistä aiheista

Välitöiden esittely (25 min hlö)

Kakkukahvit ja sertifikaattien sekä todistusten jako


Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Koulutuspäiviin on mahdollista osallistua myös etänä.

Ajankohta:
1. jakso: 22.-24.03.2021
2. jakso: 19.-21.04.2021
3. jakso: 19.-21.05.2021
4. jakso: 16.-18.06.2021
Final-päivä: 01.09.2021

Koulutuksen laajuus on 13 päivää.

Hinta:
7 500 euroa
/hlö + alv 24 %.
Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut Sibeliustalolla sekä koulutusaineisto.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja