fbpx
Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus (2 pv)
Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus (2 pv)

1 190 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

02.-03.10.2023, Sibeliustalo, Lahti Ankkurikatu 7, Lahti 6 syyskuun, 2023 Sampo Korppoo

Laadunvarmistus , Lean ja ketterät menetelmät , Projektien hallinta , Projektinhallinta

Yellow Beltit osallistuvat Lean Six Sigma -projekteihin. Heidän oletetaan käyttävän Lean Six Sigma -metodia ja työkaluja osana normaalia työtään. Mikä tämä käytettäväksi oletettu metodi sitten on? Tämä kurssi tarjoaa vastauksen kysymykseen ja soveltuu samalla erittäin hyvin laatutekniikan peruskoulutukseksi.

Yellow Belt tuntee Lean Six Sigman perusteet, käsitteet ja peruskonseptit. Hän tuntee DMAIC-prosessin perusajatuksen, sen keskeiset mittaus-, analyysi-, parannus- ja ohjausvaiheen työkalut ja menetelmät. Hän ymmärtää dataan perustuvan ajattelutavan ja sen merkityksen syy-seuraussuhteiden etsimisessä.


Tarvitsetko apua Lean Six Sigma -projektitiimin sitouttamiseen? Haluatko tarjota tiiviin paketin Lean Six Sigmasta kiinnostuneille?

Kaksipäiväisessä koulutuksessa keskitytään Lean Six Sigman perusteisiin, käsitteisiin ja peruskonsepteihin. Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutuksen käynyt henkilö tuntee DMAIC -prosessin ja sen keskeiset mittaus-, analyysi-, parannus- ja ohjausvaiheen työkalut ja menetelmät. Koulutus sopii erinomaisesti Lean Six Sigma -projekteihin osallistuville henkilöille. Kurssi auttaa ymmärtämään ja omaksumaan dataan perustuvaa ongelmanratkaisua ja Lean Six Sigma -metodiikkaa.

Koulutus vastaa kysymyksiin: Miksi tehdään prosessikaavio? Miten dataa kerätään? Miksi mittalaitteiden suorituskyky on keskeistä? Mitä hukka on ja kuinka se konkretisoidaan? Kuinka dataa voi analysoida? Mitä datasta löydetään ja mitä ei? Kuinka kokeilemme toimiiko parannus? Miten saamme parannuksen ylläpidettyä?

Koulutuksen tavoitteet:
– Tutustua laadun perustyökaluihin ja Lean Six Sigma Black Belt ja Green Belt -projekteissa käytettäviin tiimityökaluihin
– Ymmärtää, miksi dataperusteinen ongelmanratkaisu on tehokasta
– Antaa laaja yleiskuva laatutekniikasta ja sen roolista kehitystoiminnassa


Kansainvälisen mallin mukaan
Koulutus noudattaa oikeaoppista Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksissa hyväksi havaittua tietosisältöä ja interaktiivista metodiikkaa. Koulutusohjelma noudattaa Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ) Body of Knowledge tietosisältöä (BOK). Tietopohjaa on täydennetty ja sovellettu suomalaiseen koulutuspohjaan sopivaksi ylittäen näin ASQ:n vaatimukset.

Tässä pedagogisesti oppimista tukevassa menettelytavassa luennot, käytännönharjoitukset ja todellinen projektityö vuorottelevat lomittain toistensa kanssa. Näin opetettavien konseptien, menetelmien ja työkalujen yhteys käytäntöön on mahdollisimman saumaton.

Osallistujat soveltavat jatkuvasti oppimaansa todelliseen parannusprojektiin hankkien näin erinomaisen tietotaidon prosessien tehokkaasta parantamisesta ja työkalujen käytöstä. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen. Projektityön suositellaan olevan valittu tai ainakin hahmoteltu ennen koulutusta tai määrittelyjakson ja/tai Champion -koulutuksen aikana.


Lisätietoa

Tutustuttaa lean six sigmaan
Saat kurssilta hyvät perustiedot Lean Six Sigma -menetelmästä, dataperusteisesta ongelmanratkaisusta ja tärkeimmistä kehitystoimintaan liittyvistä työkaluista.

Oppimista tukemaan
Kaikki koulutettavat saavat kurssimateriaalin lisäksi Tanja ja Eero E. Karjalaisen kirjoittaman suomenkielisen Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia -kirjan.

Kenelle koulutus soveltuu
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka osallistuvat tai ovat osallisia Lean Six Sigma -projekteissa. Koulutus sopii hyvin koko henkilöstölle, tarjoten yleiskuvan Lean Si Sigma metodiikasta, tiimityökaluja ongelmanratkaisuun sekä pohjatietoja dataperusteiseen parantamiseen.

Monimuotoinen osallistumistapa
Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät etänä osallistuville.

Elämyksellinen koulutuspaikka
Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

Laadukkaat tarjoilut
Food & Events huolehtii nautinnollisista lähikoulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jotakin jokaisen makuun. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.


Kouluttaja
Kimmo Liuksiala
, diplomi-insinööri (tehoelektroniikka)

Kimmo Liuksiala on valmistunut tehoelektroniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta. Kimmolla on monipuolinen kokemus teollisuudesta, logistiikasta sekä huolto-/palvelusektorilta.

Merkittävät työtehtävät
– Quality Knowhow Karjalainen Oy 2021-, kouluttaja ja konsultti
– Posti Oy 2018-2021, Operational Excellence Manager
– SEW-Eurodrive Oy 2007-2018, Projektipäällikkö (jatkuva parantaminen ja laatu)

Kokemus
– Lean / TPS
– Tilastolliset menetelmät / Minitab / Six Sigma
– SPC
– Theory of Constraints
– Systeemiajattelu / kompleksisuusOHJELMA

Päivä 1
08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Johdatus Lean Six Sigma -ajatteluun
– Ongelmanratkaisustrategia, DMAIC
– Lean vs. Six Sigma
– Mikä tekee Six Sigmasta erilaisen?
– Mitä muuta Six Sigma on?
– Hukan lajit

12:00 Lounas

13:00 Ongelman määrittely
– Määritystyökalut ja prosessi
– SIPOC
– Prosessikuvaus ja arvovirtakuvaus (VSM)

14:30 Kahvi

15:00 Ideointityökalut
– aivoriihi, kalanruoto, 5 x miksi
– XY-Matriisi, FMEA, Data ja datan keräys

16:00 1. päivän päätös


Päivä 2

08:15 Mittausvaiheen työkalut
– Gage R&R -demonstraatio
– Analyysivaiheen työkalut
– Datan analysointi ja Graafiset työkalut

11:30 Lounas

12:30 Parannusvaihe
– Koesuunnittelu, esimerkkejä
– Ryhmätyö: Kuinka suoritetaan DoE-koe

14:00 Kahvi

14:30 Ohjausvaihe
– Parannuksen säilyttäminen
– Tilastollinen prosessinohjaus, SPC
– Demonstraatio vaihtelusta

16:00 2. päivän päätös

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti tai etäosallistuminen

Ajankohta:
2.-3.10.2023

Hinta:
1 190 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja