Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus (2 pv)

Tarvitsetko apua Lean Six Sigma -projektitiimin sitouttamiseen?
Haluatko tarjota tiiviin paketin Lean Six Sigmasta kiinnostuneille?

Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus tarjoaa perustiedot Leanista ja Six Sigmasta sekä perehdyttää menetelmän perustyökaluihin. Koulutus sopii myös jatkuvan parannuksen ideaa ja konseptia soveltaville yrityksille laadun peruskurssiksi. Kurssi vastaa kysymykseen, kuinka onnistutaan ongelmanratkaisussa? Ilman ongelmanratkaisutekniikoita lähes 95% ongelmanratkaisuista epäonnistuu.

Koulutuksen tavoitteet:
– Tutustua laadun perustyökaluihin ja Lean Six Sigma Black Belt ja Green Belt -projekteissa käytettäviin tiimityökaluihin
– Ymmärtää, miksi dataperusteinen ongelmanratkaisu on tehokasta
– Antaa laaja yleiskuva laatutekniikasta ja sen roolista kehitystoiminnassa

Sisältö
Kaksipäiväisessä koulutuksessa keskitytään Lean Six Sigman perusteisiin, käsitteisiin ja peruskonsepteihin. Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutuksen käynyt henkilö tuntee DMAIC -prosessin ja sen keskeiset mittaus-, analyysi-, parannus- ja ohjausvaiheen työkalut ja menetelmät. Koulutus sopii erinomaisesti Lean Six Sigma -projekteihin osallistuville henkilöille. Kurssi auttaa ymmärtämään ja omaksumaan dataan perustuvaa ongelmanratkaisua ja Lean Six Sigma -metodiikkaa.

Koulutus vastaa kysymyksiin:
Miksi tehdään prosessikaavio?
Miten dataa kerätään?
Miksi mittalaitteiden suorituskyky on keskeistä?
Mitä hukka on ja kuinka se konkretisoidaan?
Kuinka dataa voi analysoida?
Mitä datasta löydetään ja mitä ei?
Kuinka kokeilemme toimiiko parannus?
Miten saamme parannuksen ylläpidettyä?


Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka osallistuvat tai ovat osallisia Lean Six Sigma -projekteissa. Kurssi tarjoaa yleiskuvan metodiikasta, tiimityökaluja ongelmanratkaisuun sekä pohjatietoja dataperusteiseen parantamiseen.


Kouluttaja:
Matti Pesonen
, Quality Knowhow Karjalainen Oy
Lean Six Sigma Black Belt
KTM, Strateginen johtaminen
KTK, Johtaminen ja organisaatiot
– Matti Pesonen on valmistunut ekonomiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kauppakorkeakoulun Strategisen johtamisen maisteriohjelmasta. Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon Matti on suorittanut johtamisen -ja organisaatiotieteiden pääaineesta.
– Matin mielenkiintona on organisaatioiden toiminnan parantaminen ja yritysten johtamisen tason nostaminen. Kokemusta koulutustoiminnasta Matilla on jo ennen Quality Knowhow Karjalaiselle siirtymistään.

KTM Matti Pesosella on kokemusta mm. seuraavista laadun johtamisen menetelmistä ja työkaluista ja niiden soveltamisesta asiakasyrityksissä ja koulutustilaisuuksissa:
– Laatutekniikat ja laatutyökalut: FMEA, SPC, MSA, 8D, DoE. Juurisyyanalyysi, 5xMiksi ja muut yleiset tiimityökalut ja ongelmanratkaisumenetelmät
– Lean Six Sigma -menetelmä: Lean Six Sigma Black Belt, Lean Six Sigma Green Belt-kouluttaja, Lean Six Sigma Yellow Belt-kouluttaja
– Tilastolliset menetelmät: Minitab-ohjelmiston ja tilastollisten menetelmien ja datan analyysin kouluttaja
– Laatujärjestelmät: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016

Matista sanottua
– ”Kouluttajan esiintyminen on motivoivaa ja selkeää. Hyvä!”
– ”Matti on loistava kouluttaja!”


OHJELMA

1. päivä

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Johdatus Lean Six Sigma -ajatteluun
Ongelmanratkaisustrategia, DMAIC
Lean vs. Six Sigma
Mikä tekee Six Sigmasta erilaisen?
Mitä muuta Six Sigma on?
Hukan lajit

12:00 Lounas

13:00 Ongelman määrittely
Määritystyökalut ja prosessi
SIPOC
Prosessikuvaus ja arvovirtakuvaus (VSM)

14:30 Kahvi

14:45 Ideointityökalut
aivoriihi, kalanruoto, 5 x miksi
XY-Matriisi, FMEA, Data ja datan keräys

16:00 Ensimmäisen päivän päätös

—-
2.päivä

08:15 Mittausvaiheen työkalut
Gage R&R -demonstraatio
Analyysivaiheen työkalut
Datan analysointi ja Graafiset työkalut

12:00 Lounas

13:00 Parannusvaihe
Koesuunnittelu, esimerkkejä
Ryhmätyö: Kuinka suoritetaan DoE-koe

14:30 Kahvi

14:45 Ohjausvaihe
Parannuksen säilyttäminen
Tilastollinen prosessinohjaus, SPC
Demonstraatio vaihtelusta

16:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Ajankohta:
13.-14.05.2019

Hinta:
1 150 euroa
/hlö + alv 24 %.
Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.