Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Lean toiminnan kolme keskeistä tukijalkaa (1 pv)

Kuinka rakennetaan innostava ja tuloksellinen jatkuvan parantamisen kulttuuri

Pääperiaatteet ja käytännölliset askelmerkit visuaalisen päivittäisjohtamismallin käyttöönottoon

Askelmerkit organisaatiolle, joka haluaa oppia ratkomaan ongelmiaan niin, että ne eivät uusiudu.

Lean perustuu toiminnan jatkuvaan systemaattiseen parantamiseen. Lean on ongelmien etsimistä ja niiden ratkaisemista yhdessä niin, että samat ongelmat eivät toistu. Jatkuva parantaminen ja tehokas ongelmanratkaisu vaativat tuekseen johtamisjärjestelmän. Päivittäisjohtamismalli on Lean toiminnan moottori, joka pitää kehittämisen pyörän pyörimässä.

Koulutuspäivän aikana poraudutaan näihin kolmeen keskeisimpään Lean -ajattelun alueeseen.

 1. Jatkuva parantaminen
 2. Päivittäisjohtaminen
 3. Ongelmanratkaisu

Kenelle

Koulutus on suunnattu johto- ja esimiestehtävissä työskenteleville henkilöille, jotka

 • haluavat viedä omaa organisaatiotaan kohti itseohjautuvaa Jatkuvan parantamisen kulttuuria.
 • haluavat tehostaa organisaationsa tiedonkulkua ja päätöksentekoa hyödyntämällä visuaalisia päivittäisjohtamiskäytäntöjä
 • haluavat rakentaa omasta organisaatiostaan tai tiimistään omien ongelmiensa ratkojia

Mitä saat

 • Selkeän kuvan siitä, mistä Leanissa perimmiltään on kyse
 • Hyvän käsityksen mitä on todellinen jatkuva parantaminen sekä miten jatkuvan parantamisen kulttuuria rakennetaan.
 • Käytännöllisen tietopaketin päivittäisjohtamisen pääperiaatteista sekä käytännöllisiä ideoita toteutustavoista
 • Koulutus antaa osallistujalle hyvän kuvan ongelmanratkaisun pääperiaatteista, A3 ongelmanratkaisumallista sekä käytännöllisiä ideoita ongelmanratkaisun johtamismalleista ja toteutustavoista.

Koulutus toteutetaan käytännönläheisellä otteella. Periaatteita ja menetelmiä avataan havainnollistavilla harjoituksilla ja esimerkeillä kouluttajien toteuttamista hankkeista.


Pekka HirvonenKouluttaja

DI Pekka Hirvosella on 15 vuoden työkokemus teollisuudesta tuote-, toiminnan- ja laadunkehitystehtävissä. Pekan erityisosaamisalueita on tuotteiden valmistettavuus, 5S, päivittäisjohtaminen, jatkuva parantaminen ja ongelmanratkaisumenetelmät.

Koulutuksissamme asioita katsotaan aina käytännön näkökulmasta. Puhumme asioista, joita olemme itse tekemässä teollisuuden, terveydenhuollon ja palvelualojen asiakkaidemme kanssa.


Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00 Koulutus alkaa

Lean – Asenne, kulttuuri, toimintamalli ja työkalut

 • Lean-ajattelun keskeiset periaatteet pähkinänkuoressa
 • Keskeiset käsitteet: arvo ja hukka, jatkuva parantaminen, ongelmanratkaisu ja virtaus

Jatkuva parantaminen

 • Jatkuva parantaminen – Lean -ajattelun peruspilari
 • Jatkuvan parantamisen kulttuuri ja johtaminen

10.30 Tauko

Jatkuvan parantamisen menestystekijät

 • Kymmenen keskeistä menestystekijää innostavan Jatkuvan parantamisen kulttuurin rakentamiseen – keinoja ja työkaluja
 • Käytännön esimerkkejä jatkuvan parantamisen toteutustavoista

11.30 – 12.15 Lounas

Päivittäisjohtaminen

 • Päivittäisjohtaminen – Lean -toiminnan moottori
 • Päivittäisjohtamisen edut ja tavoitteet
 • Päivittäisjohtamisen viisi pääperiaatetta
 • Käytännön esimerkkejä päivittäisjohtamisen toteutuksista

Ongelmanratkaisu

 • Ongelmanratkaisu – Lean -organisaation tärkein kyvykkyys
 • Ongelmanratkaisukulttuuri ja sen rakentaminen

14.00 Iltapäiväkahvi

Ongelmanratkaisun menetelmät

 • A3 – ongelmanratkaisun ajattelu- ja toimintamalli
 • 6 menestystekijää, joilla teet organisaatiostasi omien ongelmiensa ratkaisijoita

Vinkkejä Lean polulle

 • Askelmerkit eteenpäin Lean polulla – mistä lähteä liikkeelle
 • Loppuyhteenveto ja keskustelua

16.00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka: Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, Helsinki.

Ajankohta: 23.10.2018

Osallistumismaksu: 597 euroa (+ alv 24 %). Sisältää materiaalin sekä tarjoilun.

Alennukset: Kaksi tai useampi samasta organisaatiosta 557 euroa/hlö


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.