fbpx
Lean -toteuttajan koulutus (5 pv)
Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Lean -toteuttajan koulutus (5 pv)

2250 euroa /hlö + alv 24 %

2250 EUR

14.12.2020-01.02.2021, Sibeliustalo, Lahti Ankkurikatu 7, Lahti 24 syyskuun, 2020 Sampo Korppoo

Lean ja ketterät menetelmät

Lean, mitä se on?
Lean on asiakaslähtöinen prosessijohtamisen malli. Se perustuu virtauksen ja asiakkaan arvon maksimointiin. Se on siis toiminta- ja ajattelutapa, jossa virtausta ja jalostusarvon osuutta maksimoidaan ymmärtämällä ja ratkaisemalla ongelmia, jotka tuottavat meille hukkaa.

Hukka, Waste, (Muda, Mura, Muri) on mitä tahansa, joka havaitaan meidän toiminnassa ja estää tuottamasta asiakkaalle lisäarvoa. Yleisesti yrityksissä asiakkaalle arvoa tuottavan ajan osuus on alle 5 % ja loppu 95 % on hukkaa.

Lean lanseerataan usein ainoastaan hukan poistomenetelmänä, eikä välttämättä tiedosteta sen perimmäistä tarkoitusta. Läpimenoajan lyhentäminen (nopeuden kasvattaminen) on yksi Leanin keskeinen tavoite. On tärkeä ymmärtää, kuinka hukka muodostuu ja pidentää läpimenoaikaa. Merkittävä hukan osuus paljastaa meille tehottomuuden.

Leanissa on keskeistä ymmärtää, mitä asiakas tahtoo ja kuinka se toteutetaan yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta kannattavasti. Rother kuvasi jo kauan käytössä olleen päämäärämallin erinomaisesti viidellä askeleella Toyota Kata -kirjassa. Tämä malli ja sen sisäistäminen tuo rutiinin jatkuvalle muutokselle kohti päämäärää. Nykytilan ja tavoitteen väliin ei ole olemassa yhtä oikeaa tietä. Tämän tuntemattoman välin ratkaisemiseen tarvitaan tieteellinen menetelmä, parannusmalli. Menetelmä tunnetaan paremmin Demingin ympyränä, PDSA. Ympyrä luo strategian muutokselle, ohjaa ideoimaan muutoksen ja testaamaan sen sekä arvioimaan tulosten perusteella idean toimivuutta.

Tarjoamme
Koulutuksen tavoitteena on antaa ymmärrys Leanista, ongelmien vaikutuksesta tuottavuuteen sekä työkalujen roolista ja parannustoiminnan toteuttamisesta organisaatiossa. Koulutus sisältää workshop -harjoituksia, Lean -demonstraatioita ja Lean -casen. Kurssilaiset tekevät koulutuksen aikana välityön. Kurssi sisältää paljon käytännön harjoituksia.

Hyödyt kurssista ovat moninaiset
Mike Rother kuvasi jo kauan käytössä olleen päämäärämallin erinomaisesti viidellä askeleella Toyota Kata -kirjassa. Päämäärämalli ja sen sisäistäminen tuo rutiinin jatkuvalle muutokselle kohti päämäärää. Nykytilan ja tavoitteen väliin ei ole olemassa yhtä oikeaa tietä. Tämän tuntemattoman välin ratkaisemiseen tarvitaan tieteellinen menetelmä, parannusmalli. Menetelmä tunnetaan paremmin Demingin ympyränä, PDSA. Ympyrä luo strategian muutokselle, ohjaa ideoimaan muutoksen ja testaamaan sen sekä arvioimaan tulosten perusteella idean toimivuutta.


Kenelle?
Lean -toteuttajan koulutuksessa selviää, miten yritys voisi hyödyntää Lean -filosofiaa jokapäiväisessä toiminnassaan. Koulutus on suunnattu käytännön toteuttajille sekä kehittäjille. Lean ei ole pelkästään tuotantoa koskeva asia. Se sopii myös erinomaisesti palvelu- ja tukiprosesseihin.

Palvelumme
Koulutus on viiden päivän mittainen. Koulutus sisältää workshop -harjoituksia, Lean -demonstraatioita ja Lean -casen. Kurssilaiset tekevät koulutuksen aikana välityön. Lisäksi voit keskustella alan asiantuntijan kanssa tilaisuudessa tai ottaa häneen myöhemmin yhteyttä henkilökohtaisesti.


Kouluttaja:
Matti Pesonen
, Lean Six Sigma Black Belt, KTM (Strateginen johtaminen), KTK (Johtaminen ja organisaatiot)
Matti Pesonen on valmistunut ekonomiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kauppakorkeakoulun Strategisen johtamisen maisteriohjelmasta. Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon Matti on suorittanut johtamisen ja organisaatiotieteiden pääaineesta. Matin mielenkiintona on organisaatioiden toiminnan parantaminen ja yritysten johtamisen tason nostaminen.

KTM Matti Pesosella on kokemusta mm. seuraavista laadun johtamisen menetelmistä ja työkaluista ja niiden soveltamisesta asiakasyrityksissä ja koulutustilaisuuksissa:
– Laatutekniikat ja laatutyökalut: FMEA, SPC, MSA, 8D, DoE, Juurisyyanalyysi, 5xMiksi ja muut yleiset tiimityökalut ja ongelmanratkaisumenetelmät
– Lean Six Sigma -menetelmä: Lean Six Sigma Black Belt, Lean Six Sigma Green Belt-kouluttaja, Lean Six Sigma Yellow Belt-kouluttaja
– Tilastolliset menetelmät: Minitab-ohjelmiston ja tilastollisten menetelmien ja datan analyysin kouluttaja
– Laatujärjestelmät: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016

Matista sanottua:
”Kouluttajan esiintyminen on motivoivaa ja selkeää. Hyvä!”
”Matti on loistava kouluttaja!”
”Opettaja oli asiantunteva ja osasi kertoa asiat niin, että ”maallikkokin” ymmärää asian.”OHJELMA

Koulutus on viiden päivän mittainen, ja toteutus on syksyllä 2020 Sokos Hotel Triplassa, Helsingissä.
I-jakso: 14.-15.12.2020
II-jakso: 11.-12.01.2021
III-jakso: 01.02.2021

I-jakso, Päivä 1

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus, esittely, ohjelma
Lean perusteet
Tausta ja lainalaisuudet
Toiminnan lainalaisuudet, Littlen laki, saantolaskelma
Vaihtelun vaikutus tuottavuuteen

Kuinka parannuspotentiaali konkretisoidaan?
Toyota Kata – Nykytila, tavoitetila ja parannus
Lean ja ongelmanratkaisu – PDCA

12:00 Lounas

13:00 Demonstraatio Lean -peli: Paloautopeli
Funktionaalinen tehdas

14:00 Kahvi

PDCA – Tehtaan kehittäminen¨
Harjoituksen purku ja analyysi
Leanin avainkonseptit

16:00 Ensimmäinen päivä päättyy


II-jakso, Päivä 2

08:15 Päivän aloitus
Arvovirtakuvaus (VSM) ja parannusprosessi
Kohteen tunnistaminen
Määrä- ja reittianalyysi
Nykytilakuvaus
VSM, Value Stream Mapping

11:30 Lounas

12:30 Harjoitus ryhmätyönä
VSM -kuvaus
Mitä arvovirtakuvauksesta nähdään
Informaatio- ja materiaalivirrat sekä prosessidata

14:00 Kahvi

14:30 Mittarit
OEE
Läpimenoaika, jne
Aikamerkittävät mittarit

16:00 Toinen päivä päättyy


II-jakso, Päivä 3

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Välitöiden katselmointi
Jokainen esittelee, mitä havaintoja on tehty nykytilaa kuvattaessa – esteet ja mahdollisuudet
Kysynnän tunnistaminen – tahtiaika
Kysynnän ja kapasiteetin tarkastelu – tahtikuva

12:00 Lounas

13:00 5S:n rooli
Muutos, organisointi ja käytettävyys, Poka Yoke

14:30 Kahvi

15:00 Päivittäinen johtaminen
Resurssien varmistaminen, ohjaaminen, parantaminen, visualisointi
Tulevan tilan suunnittelu
8 kysymystä kohti tavoitetilaa

16:00 Kolmas päivä päättyy


II-jakso, Päivä 4

08:15 Päivän aloitus
Ongelmanratkaisu ja parantaminen
Mitä parantaminen on?
PDCA -malli, mentaalimalli
Erityissyy ja satunnaissyyongelmat
Mitä on muuttunut?
Mitä pitää muuttaa?

11:30 Lounas

12:30 A3-ongelmanratkaisu

14:00 Kahvi

14:30 Perustyökaluja ideoimiseen
5W2H, Aivoriihi, CE-matriisi, 5 Miksi, Ideoiden luokittelu (9-3-1 -analyysi)
Ideoiden käyttöönotto

16:00 Neljäs päivä päättyy


III-jakso, Päivä 5

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Välitöiden katselmointi
Jokainen esittelee, mitä parannuksia on suunnitellut tai toteuttanut

12:00 Lounas

13:00 Suorituskykyongelman ratkaisu
Monimuuttujatestit

14:30 Kahvi

15:00 Harjoitus: Legoautokoe
Mitä tämä voisi tarkoittaa teillä?

16:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Ajankohta:
I-jakso: 14.-15.12.2020
II-jakso: 11.-12.01.2021
III-jakso: 01.02.2021

Hinta:
2 250 euroa
/hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto. Lisäksi osallistujat saavat suomenkielisen Toyota Kata -kirjan.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja