Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Lean -toteuttajan koulutus (5 pv)

Myös etäosallistumismahdollisuus!

Lean on asiakaslähtöinen prosessijohtamisen malli. Se perustuu virtauksen ja asiakkaan arvon maksimointiin. Se on siis toiminta- ja ajattelutapa, jossa virtausta ja jalostusarvon osuutta maksimoidaan ymmärtämällä ja ratkaisemalla ongelmia, jotka tuottavat meille hukkaa.

Lean lanseerataan usein ainoastaan hukan poistomenetelmänä, eikä välttämättä tiedosteta sen perimmäistä tarkoitusta. Leanissa on keskeistä ymmärtää, mitä asiakas tahtoo ja kuinka se toteutetaan yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta kannattavasti.

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa
Lean-toteuttajan koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivat päivät lähi- ja etätoteutusta. Striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka eivät pääse lähipäiviin.

Tarjoamme
Koulutuksen tavoitteena on antaa ymmärrys Leanista, ongelmien vaikutuksesta tuottavuuteen sekä työkalujen roolista ja parannustoiminnan toteuttamisesta organisaatiossa. Koulutus sisältää workshop -harjoituksia, Lean -demonstraatioita ja Lean -casen. Kurssilaiset tekevät koulutuksen aikana välityön. Kurssi sisältää paljon käytännön harjoituksia.

Hyödyt kurssista ovat moninaiset
Mike Rother kuvasi jo kauan käytössä olleen päämäärämallin erinomaisesti viidellä askeleella Toyota Kata -kirjassa. Päämäärämalli ja sen sisäistäminen tuo rutiinin jatkuvalle muutokselle kohti päämäärää. Nykytilan ja tavoitteen väliin ei ole olemassa yhtä oikeaa tietä. Tämän tuntemattoman välin ratkaisemiseen tarvitaan tieteellinen menetelmä, parannusmalli. Menetelmä tunnetaan paremmin Demingin ympyränä, PDSA. Ympyrä luo strategian muutokselle, ohjaa ideoimaan muutoksen ja testaamaan sen sekä arvioimaan tulosten perusteella idean toimivuutta.


Kenelle?
Lean-toteuttajan koulutuksessa selviää, miten yritys voisi hyödyntää Lean-filosofiaa jokapäiväisessä toiminnassaan. Koulutus on suunnattu käytännön toteuttajille sekä kehittäjille. Lean ei ole pelkästään tuotantoa koskeva asia. Se sopii myös erinomaisesti palvelu- ja tukiprosesseihin.

Palvelumme
Koulutus on viiden päivän mittainen. Koulutus sisältää workshop -harjoituksia, Lean-demonstraatioita ja Lean-casen. Kurssilaiset tekevät koulutuksen aikana välityön. Lisäksi voit keskustella alan asiantuntijan kanssa tilaisuudessa tai ottaa häneen myöhemmin yhteyttä henkilökohtaisesti.

Lean, mitä se on?
Lean on asiakaslähtöinen prosessijohtamisen malli. Se perustuu virtauksen ja asiakkaan arvon maksimointiin. Se on siis toiminta- ja ajattelutapa, jossa virtausta ja jalostusarvon osuutta maksimoidaan ymmärtämällä ja ratkaisemalla ongelmia, jotka tuottavat meille hukkaa.

Hukka, Waste, (Muda, Mura, Muri) on mitä tahansa, joka havaitaan meidän toiminnassa ja estää tuottamasta asiakkaalle lisäarvoa. Yleisesti yrityksissä asiakkaalle arvoa tuottavan ajan osuus on alle 5 % ja loppu 95 % on hukkaa.

Lean lanseerataan usein ainoastaan hukan poistomenetelmänä, eikä välttämättä tiedosteta sen perimmäistä tarkoitusta. Läpimenoajan lyhentäminen (nopeuden kasvattaminen) on yksi Leanin keskeinen tavoite. On tärkeä ymmärtää, kuinka hukka muodostuu ja pidentää läpimenoaikaa. Merkittävä hukan osuus paljastaa meille tehottomuuden.

Leanissa on keskeistä ymmärtää, mitä asiakas tahtoo ja kuinka se toteutetaan yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta kannattavasti. Rother kuvasi jo kauan käytössä olleen päämäärämallin erinomaisesti viidellä askeleella Toyota Kata -kirjassa. Tämä malli ja sen sisäistäminen tuo rutiinin jatkuvalle muutokselle kohti päämäärää. Nykytilan ja tavoitteen väliin ei ole olemassa yhtä oikeaa tietä. Tämän tuntemattoman välin ratkaisemiseen tarvitaan tieteellinen menetelmä, parannusmalli. Menetelmä tunnetaan paremmin Demingin ympyränä, PDSA. Ympyrä luo strategian muutokselle, ohjaa ideoimaan muutoksen ja testaamaan sen sekä arvioimaan tulosten perusteella idean toimivuutta.


Kouluttaja:
Kimmo Liuksiala
, diplomi-insinööri (tehoelektroniikka)

Kimmo Liuksiala on valmistunut tehoelektroniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta. Kimmolla on monipuolinen kokemus teollisuudesta, logistiikasta sekä huolto-/palvelusektorilta.

Merkittävät työtehtävät
– Quality Knowhow Karjalainen Oy 2021-, kouluttaja ja konsultti
– Posti Oy 2018-2021, Operational Excellence Manager
– SEW-Eurodrive Oy 2007-2018, Projektipäällikkö (jatkuva parantaminen ja laatu)

Kokemus
– Lean / TPS
– Tilastolliset menetelmät / Minitab / Six Sigma
– SPC
– Theory of Constraints
– Systeemiajattelu / kompleksisuusOHJELMA

Koulutus on viiden päivän mittainen. Seuraava koulutus alkaa syyskuussa 2021 Lahden Sibeliustalossa.
1. jakso: 22.-23.2.2022
2. jakso: 29.-30.3.2022
3. jakso: 25.4.2022

I-jakso, Päivä 1

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus, esittely, ohjelma
Lean perusteet
Tausta ja lainalaisuudet
Toiminnan lainalaisuudet, Littlen laki, saantolaskelma
Vaihtelun vaikutus tuottavuuteen

Kuinka parannuspotentiaali konkretisoidaan?
Toyota Kata – Nykytila, tavoitetila ja parannus
Lean ja ongelmanratkaisu – PDCA

12:00 Lounas

13:00 Demonstraatio Lean -peli: Paloautopeli
Funktionaalinen tehdas

14:00 Kahvi

PDCA – Tehtaan kehittäminen¨
Harjoituksen purku ja analyysi
Leanin avainkonseptit

16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

—-

II-jakso, Päivä 2

08:15 Päivän aloitus
Arvovirtakuvaus (VSM) ja parannusprosessi
Kohteen tunnistaminen
Määrä- ja reittianalyysi
Nykytilakuvaus
VSM, Value Stream Mapping

11:30 Lounas

12:30 Harjoitus ryhmätyönä
VSM -kuvaus
Mitä arvovirtakuvauksesta nähdään
Informaatio- ja materiaalivirrat sekä prosessidata

14:00 Kahvi

14:30 Mittarit
OEE
Läpimenoaika, jne
Aikamerkittävät mittarit

16:00 Toinen päivä päättyy

—-

II-jakso, Päivä 3

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Välitöiden katselmointi
Jokainen esittelee, mitä havaintoja on tehty nykytilaa kuvattaessa – esteet ja mahdollisuudet
Kysynnän tunnistaminen – tahtiaika
Kysynnän ja kapasiteetin tarkastelu – tahtikuva

12:00 Lounas

13:00 5S:n rooli
Muutos, organisointi ja käytettävyys, Poka Yoke

14:30 Kahvi

15:00 Päivittäinen johtaminen
Resurssien varmistaminen, ohjaaminen, parantaminen, visualisointi
Tulevan tilan suunnittelu
8 kysymystä kohti tavoitetilaa

16:00 Kolmas päivä päättyy

—-

II-jakso, Päivä 4

08:15 Päivän aloitus
Ongelmanratkaisu ja parantaminen
Mitä parantaminen on?
PDCA -malli, mentaalimalli
Erityissyy ja satunnaissyyongelmat
Mitä on muuttunut?
Mitä pitää muuttaa?

11:30 Lounas

12:30 A3-ongelmanratkaisu

14:00 Kahvi

14:30 Perustyökaluja ideoimiseen
5W2H, Aivoriihi, CE-matriisi, 5 Miksi, Ideoiden luokittelu (9-3-1 -analyysi)
Ideoiden käyttöönotto

16:00 Neljäs päivä päättyy

—-

III-jakso, Päivä 5

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Välitöiden katselmointi
Jokainen esittelee, mitä parannuksia on suunnitellut tai toteuttanut

12:00 Lounas

13:00 Suorituskykyongelman ratkaisu
Monimuuttujatestit

14:30 Kahvi

15:00 Harjoitus: Legoautokoe
Mitä tämä voisi tarkoittaa teillä?

16:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, ankkurikatu 7, 15140 Lahti, tai etäosallistuminen

Ajankohta:
1. jakso: 22.-23.2.2022
2. jakso: 29.-30.3.2022
3. jakso: 25.4.2022

Hinta:
2 250 euroa
/hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto. Lisäksi osallistujat saavat suomenkielisen Toyota Kata -kirjan.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.