Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Lean-asiantuntijakoulutus (5 pv)

Myös etäosallistumismahdollisuus!

Leanin ytimessä on asiakas ja asiakkaan tarpeiden täyttäminen. Tärkeimmät periaatteet tämän tavoitteen saavuttamiseksi ovat ihmisten (= työntekijät, asiakkaat, toimittajat, omistajat, ympäröivä yhteiskunta jne.) ja ihmisyyden kunnioittaminen sekä jatkuva parantaminen.

Leanin perusta lepää Toyotan ja muiden japanilaisten autonvalmistajien toiminnassa ja tällä alalla asiakkaiden tarpeet liittyvät tyypillisesti nopeisiin toimitusaikoihin, korkeampaan laatuun ja kilpailukykyisiin hintoihin. Monesti kuulee väitettävän, että Lean toimisi vain autoteollisuudessa, mutta ainakin tarpeet lyhyemmistä toimitusajoista, korkeammasta laadusta ja alhaisemmista hinnoista ovat tuttuja monelta muultakin alalta.

Yksittäisten työkalujen ja menetelmien toiminta ja soveltaminen riippuu toki siitä, millaisessa toimintaympäristössä ollaan. Tärkeää onkin tietää minkä ongelman ratkaisuksi työkalu on alun perin kehitetty, mitkä ovat sen taustalla vaikuttavat luonnonlait ja onko se sovellettavissa eri ympäristöön ja millä muutoksilla, sokea kopiointi ei toimi.

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa
Lean-asiantuntijakoulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivat päivät lähi- ja etätoteutusta. Striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka eivät pääse lähipäiviin.

Tarjoamme
Koulutuksen tavoitteena on antaa ymmärrys Leanista ja sen taustalla vaikuttavista periaatteista, ongelmien vaikutuksesta tuottavuuteen ja asiakaskokemukseen sekä työkalujen roolista ja parannustoiminnan toteuttamisesta organisaatiossa.

Tavoitteena asiakkaan tarpeen entistä parempi tyydyttäminen
Leanin tavoitteena on palvella asiakasta entistä paremmin siten, että kaikki sidosryhmät hyötyvät, eli siirtyä nykytilanteesta kohti tavoitetta. Nykytilan ja tavoitteen väliin ei ole olemassa yhtä oikeaa tietä. Tämän tuntemattoman välin ratkaisemiseen tarvitaan tieteellinen menetelmä, parannusmalli. Menetelmä tunnetaan paremmin Demingin ympyränä, Plan-Do-Study-Act. Ympyrä luo strategian muutokselle, ohjaa ideoimaan muutoksen ja testaamaan sen sekä arvioimaan tulosten perusteella idean toimivuutta.


Kenelle?
Lean-asiantuntijan koulutuksessa selviää, miten yritys voisi hyödyntää Lean-filosofiaa ja menetelmiä jokapäiväisessä toiminnassaan. Koulutus on suunnattu käytännön toteuttajille sekä kehittäjille. Lean ei ole pelkästään tuotantoa koskeva asia, se sopii myös erinomaisesti palvelu- ja tukiprosesseihin.

Palvelumme
Koulutus on viiden päivän mittainen. Koulutus sisältää workshop-harjoituksia, demonstraatioita ja Lean-casen. Kurssilaiset tekevät koulutuksen aikana välityön. Lisäksi voit keskustella alan asiantuntijan kanssa tilaisuudessa tai ottaa häneen myöhemmin yhteyttä henkilökohtaisesti.


Kouluttaja:
Kimmo Liuksiala
, diplomi-insinööri (tehoelektroniikka)

Kimmo Liuksiala on valmistunut tehoelektroniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta. Kimmolla on monipuolinen kokemus teollisuudesta, logistiikasta sekä huolto-/palvelusektorilta.

Merkittävät työtehtävät
– Quality Knowhow Karjalainen Oy 2021-, kouluttaja ja konsultti
– Posti Oy 2018-2021, Operational Excellence Manager
– SEW-Eurodrive Oy 2007-2018, Projektipäällikkö (jatkuva parantaminen ja laatu)

Kokemus
– Lean / TPS
– Tilastolliset menetelmät / Minitab / Six Sigma
– SPC
– Theory of Constraints
– Systeemiajattelu / kompleksisuusOHJELMA

Koulutus on viiden päivän mittainen.
1. jakso: 21.-22.9.2022
2. jakso: 26.-27.10.2022
3. jakso: 25.11.2022

I-jakso, Päivä 1

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus, esittely, ohjelma
Lean perusteet
Tausta ja lainalaisuudet
– Toiminnan lainalaisuudet, Littlen laki, saantolaskelma
– Vaihtelun vaikutus tuottavuuteen

Kuinka parannuspotentiaali konkretisoidaan?
Toyota Kata – Nykytila, tavoitetila ja parannus
Lean ja ongelmanratkaisu – PDCA

12:00 Lounas

13:00 Demonstraatio Lean -peli: Paloautopeli
Funktionaalinen tehdas

14:30 Kahvi

PDCA – Tehtaan kehittäminen¨
Harjoituksen purku ja analyysi
Leanin avainkonseptit

16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

—-

I-jakso, Päivä 2

08:15 Päivän aloitus

Arvovirtakuvaus (VSM) ja parannusprosessi
Kohteen tunnistaminen

– Määrä- ja reittianalyysi

Nykytilakuvaus
– VSM, Value Stream Mapping

11:30 Lounas

12:30 Harjoitus ryhmätyönä
VSM -kuvaus
Mitä arvovirtakuvauksesta nähdään
– Informaatio- ja materiaalivirrat sekä prosessidata

14:00 Kahvi

14:30 Mittarit
– OEE
– Läpimenoaika, jne
– Aikamerkittävät mittarit

16:00 Toinen päivä päättyy

—-

II-jakso, Päivä 3

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Välitöiden katselmointi
– Jokainen esittelee, mitä havaintoja on tehty nykytilaa kuvattaessa – esteet ja mahdollisuudet

Kysynnän tunnistaminen – tahtiaika
Kysynnän ja kapasiteetin tarkastelu – tahtikuva

12:00 Lounas

13:00 5S:n rooli
– Muutos, organisointi ja käytettävyys, Poka Yoke

14:30 Kahvi

15:00 Päivittäinen johtaminen
– Resurssien varmistaminen, ohjaaminen, parantaminen, visualisointi

Tulevan tilan suunnittelu

– 8 kysymystä kohti tavoitetilaa

16:00 Kolmas päivä päättyy

—-

II-jakso, Päivä 4

08:15 Päivän aloitus

Ongelmanratkaisu ja parantaminen
Mitä parantaminen on?
PDCA -malli, mentaalimalli
Erityissyy ja satunnaissyyongelmat
– Mitä on muuttunut?
– Mitä pitää muuttaa?

11:30 Lounas

12:30 A3-ongelmanratkaisu

14:00 Kahvi

14:30 Perustyökaluja ideoimiseen
– 5W2H, Aivoriihi, CE-matriisi, 5 Miksi,
– Ideoiden luokittelu (9-3-1 -analyysi)
– Ideoiden käyttöönotto

—-

III-jakso, Päivä 5

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Välitöiden katselmointi
Jokainen esittelee, mitä parannuksia on suunnitellut tai toteuttanut

12:00 Lounas

13:00 Suorituskykyongelman ratkaisu
Monimuuttujatestit

14:30 Kahvi

15:00 Harjoitus: Legoautokoe
Mitä tämä voisi tarkoittaa teillä?

16:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, ankkurikatu 7, 15140 Lahti, tai etäosallistuminen

Ajankohta:
1. jakso: 21.-22.9.2022
2. jakso: 26.-27.10.2022
3. jakso: 25.11.2022

Hinta:
2 250 euroa
/hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto. Lisäksi osallistujat saavat suomenkielisen Toyota Kata -kirjan.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.