Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Lean -toteuttajan koulutus (5 pv)

Lean on asiakaslähtöinen prosessijohtamisen malli. Se perustuu virtauksen ja asiakkaan arvon maksimointiin. Se on siis toiminta- ja ajattelutapa, jossa virtausta ja jalostusarvon osuutta maksimoidaan ymmärtämällä ja ratkaisemalla ongelmia, jotka tuottavat meille hukkaa.

Lean lanseerataan usein ainoastaan hukan poistomenetelmänä, eikä välttämättä tiedosteta sen perimmäistä tarkoitusta. Leanissa on keskeistä ymmärtää, mitä asiakas tahtoo ja kuinka se toteutetaan yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta kannattavasti.

Tarjoamme
Koulutuksen tavoitteena on antaa ymmärrys Leanista, ongelmien vaikutuksesta tuottavuuteen sekä työkalujen roolista ja parannustoiminnan toteuttamisesta organisaatiossa. Koulutus sisältää workshop -harjoituksia, Lean -demonstraatioita ja Lean -casen. Kurssilaiset tekevät koulutuksen aikana välityön. Kurssi sisältää paljon käytännön harjoituksia.

Hyödyt kurssista ovat moninaiset
Mike Rother kuvasi jo kauan käytössä olleen päämäärämallin erinomaisesti viidellä askeleella Toyota Kata -kirjassa. Päämäärämalli ja sen sisäistäminen tuo rutiinin jatkuvalle muutokselle kohti päämäärää. Nykytilan ja tavoitteen väliin ei ole olemassa yhtä oikeaa tietä. Tämän tuntemattoman välin ratkaisemiseen tarvitaan tieteellinen menetelmä, parannusmalli. Menetelmä tunnetaan paremmin Demingin ympyränä, PDSA. Ympyrä luo strategian muutokselle, ohjaa ideoimaan muutoksen ja testaamaan sen sekä arvioimaan tulosten perusteella idean toimivuutta.

Kenelle?
Lean -toteuttajan koulutuksessa selviää, miten yritys voisi hyödyntää Lean -filosofiaa jokapäiväisessä toiminnassaan. Koulutus on suunnattu käytännön toteuttajille sekä kehittäjille. Lean ei ole pelkästään tuotantoa koskeva asia. Se sopii myös erinomaisesti palvelu- ja tukiprosesseihin.

Palvelumme
Koukutus on viiden päivän mittainen. Koulutus sisältää workshop -harjoituksia, Lean -demonstraatioita ja Lean -casen. Kurssilaiset tekevät koulutuksen aikana välityön. Lisäksi voit keskustella alan asiantuntijan kanssa tilaisuudessa tai ottaa häneen myöhemmin yhteyttä henkilökohtaisesti.

Lean, mitä se on?
Lean on asiakaslähtöinen prosessijohtamisen malli. Se perustuu virtauksen ja asiakkaan arvon maksimointiin. Se on siis toiminta- ja ajattelutapa, jossa virtausta ja jalostusarvon osuutta maksimoidaan ymmärtämällä ja ratkaisemalla ongelmia, jotka tuottavat meille hukkaa.

Hukka, Waste, (Muda, Mura, Muri) on mitä tahansa, joka havaitaan meidän toiminnassa ja estää tuottamasta asiakkaalle lisäarvoa. Yleisesti yrityksissä asiakkaalle arvoa tuottavan ajan osuus on alle 5 % ja loppu 95 % on hukkaa.

Lean lanseerataan usein ainoastaan hukan poistomenetelmänä, eikä välttämättä tiedosteta sen perimmäistä tarkoitusta. Läpimenoajan lyhentäminen (nopeuden kasvattaminen) on yksi Leanin keskeinen tavoite. On tärkeä ymmärtää, kuinka hukka muodostuu ja pidentää läpimenoaikaa. Merkittävä hukan osuus paljastaa meille tehottomuuden.

Leanissa on keskeistä ymmärtää, mitä asiakas tahtoo ja kuinka se toteutetaan yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta kannattavasti. Rother kuvasi jo kauan käytössä olleen päämäärämallin erinomaisesti viidellä askeleella Toyota Kata -kirjassa. Tämä malli ja sen sisäistäminen tuo rutiinin jatkuvalle muutokselle kohti päämäärää. Nykytilan ja tavoitteen väliin ei ole olemassa yhtä oikeaa tietä. Tämän tuntemattoman välin ratkaisemiseen tarvitaan tieteellinen menetelmä, parannusmalli. Menetelmä tunnetaan paremmin Demingin ympyränä, PDSA. Ympyrä luo strategian muutokselle, ohjaa ideoimaan muutoksen ja testaamaan sen sekä arvioimaan tulosten perusteella idean toimivuutta.

Kouluttaja
Matti Pesonen


OHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus, esittely, ohjelma

– Laatu, mitä se on?
– Onko hukka keino vai tavoite?
– Johdanto tuottavuuden parantamiseen
– Toiminnan lainalaisuuksia, Littlen laki, saantolaskelma
– Vaihtelun vaikutus tuottavuuteen
– Kuinka parannuspotentiaali konkretisoidaan?
– Toyota Kata – Nykytila, tavoitetila ja parannus
– Lean ja ongelmanratkaisu – PDCA

12:00 Lounas

13:00 Lean -peli: Paloautopeli
– 1. kierros: Funktionaalinen tehdas / viat (häiriöt)

14:30 Kahvi

15:00 2. kierros: solu, pienerä ja ylituotannon esto
– 3. kierros: parannus

16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

—-

08:30 Päivän aloitus
– Arvovirtakuvaus (VSM) ja parannusprosessi
– Kohteen tunnistaminen
– Määrä- ja reittianalyysi
– Nykytilakuvaus
– VSM, Value Stream Mapping

12:00 Lounas
13:00 Harjoitus ryhmätyönä
– VSM -kuvaus
– Mitä arvovirtakuvauksesta nähdään
– Informaatio- ja materiaalivirrat sekä prosessidata

14:30 Kahvi

15:00 Mittarit
– OEE
– Läpimenoaika, jne
– Aikamerkittävät mittarit

16:00 Toinen päivä päättyy

—-

08:30 Päivän aloitus
– Välitöiden katselmointi
– Jokainen esittelee, mitä havaintoja on tehty nykytilaa kuvattaessa – esteet ja mahdollisuudet
– Kysynnän tunnistaminen – tahtiaika
– Kysynnän ja kapasiteetin tarkastelu – tahtikuva

12:00 Lounas

13:00 5S:n rooli
– Muutos, organisointi ja käytettävyys, Poka Yoke

14:30 Kahvi

15:00 Päivittäinen johtaminen
– Resurssien varmistaminen, ohjaaminen,
– parantaminen, visualisointi
– Tulevan tilan suunnittelu
– 8 kysymystä kohti tavoitetilaa

16:00 Kolmas päivä päättyy

—-

08:30 Päivän aloitus
– Ongelmanratkaisu ja parantaminen
– Mitä parantaminen on?
– PDCA -malli, mentaalimalli
– Erityissyy ja satunnaissyyongelmat
– Mitä on muuttunut?
– Mitä pitää muuttaa?

12:00 Lounas

13:00 A3-ongelmanratkaisu

14:30 Kahvi

15:00 Perustyökaluja ideoimiseen
– 5W2H, Aivoriihi, CE-matriisi, 5 Miksi,
– Ideoiden luokittelu (9-3-1 -analyysi)
– Ideoiden käyttöönotto

16:00 Neljäs päivä päättyy

—-

08:30 Päivän aloitus
– Välitöiden katselmointi
– Jokainen esittelee, mitä parannuksia on
– suunnitellut tai toteuttanut

12:00 Lounas

13:00 Suorituskykyongelman ratkaisu
– Monimuuttujatestit

14:30 Kahvi

15:00 Harjoitus: Legoautokoe
– Mitä tämä voisi tarkoittaa teillä?

16:00 Koulutus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7
15140 Lahti

Ajankohta:
I-jakso: 15.-16.04.2019
II-jakso: 06.-07.05.2019
III-jakso: 27.05.2019

Hinta:
2250
euroa /hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto. Lisäksi osallistujat saavat suomenkielisen Toyota Kata -kirjan.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.