Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelma (12 pv)

Sujuva liikennejärjestelmätyö on monen osaajan summa

Liikennejärjestelmätyö on monitasoista liikennejärjestelmän kehittämistä. Liikennejärjestelmätyö-koulutuksessa etsitään vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

– Millaisia haasteita ilmastonmuutos, digitalisaatio ja kaupungistuminen luovat liikennejärjestelmätyölle ja miten niihin voidaan vastata?
– Miten liikennejärjestelmätyö kytkeytyy yhteiskuntapoliittisiin ja yhdyskuntasuunnittelun tavoitteisiin ja liikennepoliittisiin linjauksiin? Kuinka arvioida vaikuttavuutta ja vaikutuksia?
– Keitä toimijoita tässä työssä on, mitkä ovat eri toimijoiden roolit ja tehtävät ja miten eri alueilla ja tasoilla tehtävä työ kytkeytyy toimivaksi kokonaisuudeksi?
– Millaisia liikkumistarpeita ja liikkumiseen liittyviä näkemyksiä käyttäjillä ja kansalaisilla on, ja miten nämä voitaisiin huomioida suunnittelussa ja toteutuksessa paremmin?
– Miten logistiikan kehitys vaikuttaa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla?

Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelma antaa sinulle hyvät perustiedot osallistua menestyksekkäästi liikennejärjestelmätyöhön sen eri tasoilla. Ohjelma edistää maankäytön, asumisen, liikennejärjestelmän ja palvelujen sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten yhtäaikaista tarkastelua ja entistä parempaa yhteensovittamista. Koulutus avaa myös näkymiä keskeisiin liikennejärjestelmätyön tulevaisuuden haasteisiin ja haastaa osallistujat talkoisiin uusien ja entistä tuloksellisempien toimintamallien kehittämiseksi. Ohjelman aikana kehitetään liikennejärjestelmän ja maankäytön yhteensovittamisen kannalta keskeisten toimijoiden osaamista ja taitoja js edistetään kokonaisuuden huomioon ottavaa innovatiivista ajattelunäkökulmaa sekä luodaan uutta toimintakulttuuria, laajennetaan verkostoja ja tiivistetään asiantuntijoiden välistä yhteistyötä.

Aalto PRO on toteuttanut Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelmaa jo yli kymmenen vuoden ajan yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön, ympäristöministeriön, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Väyläviraston, Helsingin seudun liikenteen, Kuntaliiton ja Espoon kaupungin kanssa. Koulutuksen kokonaisvaltaisella otteella luodaan yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun yhteensovittamisen toimintakulttuuria, laajennetaan verkostoja ja tiivistetään yhteistyötä eri asiantuntijoiden välillä. Koulutuksen sisältöä uudistetaan vuosittain saadun palautteen mukaan.

– Koulutuksen on suorittanut lähes 200 liikennejärjestelmätyön parissa toimivaa asiantuntijaa ja päätöksentekijää eri puolilta Suomea.
– Ohjelman viimeisimmät toteutukset ovat saaneet osallistujilta kokonaisarvosanan 5,03/6.
– Ohjelmaa on toteutettu jo yli kymmenen vuoden ajan. Sisältöä uudistetaan ja muokataan vuosittain.


Hyödyt
Koulutuksessa laajennat kokonaiskuvaasi liikennejärjestelmätyöstä ja tunnistat keskeiset tulevaisuuden haasteet. Ohjelmassa käytetyn Kaikutiimi-menetelmän ansiosta myös kollegasi pääsevät osaksi ohjelman sisällöstä ja myös organisaatiosi oppii.

– Ymmärrät paremmin, miten megatrendit vaikuttavat liikkumisen ja kuljettamisen muutoksiin
– Rakennat parempaa käsitystä yhdyskuntasuunnittelun ja liikennesuunnittelun risteyskohdista
– Saat työkaluja ja ajatuksia toiminnan kehittämiseen
– Verkostoidut eri toimijoiden kanssa ja luot syvällisiä ammatillisia suhteita


Kenelle?
Ohjelma on suunniteltu liikennejärjestelmätyön parissa toimiville asiantuntijoille ja päätöksentekijöille.

– Liikennejärjestelmätyön ja maankäytön suunnittelun asiantuntijoille ELY-keskuksissa, maakuntaliitoissa, kunnissa ja kaupungeissa, ministeriöissä ja virastoissa
– Liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelussa osallisina oleville konsulteille ja palveluntuottajille
– Liikenne- ja maankäyttöasioiden päätöksentekijöille kunnissa ja kaupungeissaOHJELMA

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu kuudesta kaksipäiväisestä lähiopetusjaksosta ja näihin sisältyvistä luennoista, ryhmätöistä, vierailuista ja ennakko- ja jälkitehtävistä. Jaksojen jälkeisissä Kaikutiimeissä opittua pohditaan yhdessä työpaikan kollegojen kanssa, mikä lisää koulutuksen vaikuttavuutta.

Koulutuksen sisältöä uudistetaan tarvittaessa vuosittain: sisältöä muokataan saadun palautteen pohjalta, ja ajankohtaiset, yhteiskunnalliset muutokset huomioiden. Ohjelmaan sisältyy myös valinnainen erillishintainen opintomatka.

Koulutusjaksot

7.–8.11.2022
Liikennejärjestelmätyön tarkoitus ja tavoite
Avausjaksolla pohditaan, miksi oikeastaan teemme liikennejärjestelmätyötä? Mitkä ovat työn perimmäiset tarkoitukset ja miten työ vastaa muuttuvan maailman haasteisiin? Mitä esimerkiksi ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja digitalisaatio merkitsevät liikennejärjestelmätyön kannalta?

—-

8.–9.12.2022
Muuttuva toimintaympäristö
Tarkastelemme meneillään olevia lainsäädöllisiä ja organisatorisia uudistuksia ja mietimme, millä tavoin suunnitteluyhteistyö eri toimijoiden välillä toteutuu parhaiten uudessa tilanteessa.

—-

9.–10.1.2023
Käyttäjät ja kansalaiset
Jaksolla tarkastellaan kansalaisten osallisuutta suhteessa liikkumista koskeviin ratkaisuihin. Pohdimme asiantuntijuuden ja suunnittelutiedon luonnetta sekä vuorovaikutuksellisuutta suunnittelussa. Myös politiikan rooli on esillä.

—-

2.–3.2.2023
Liikenteen palvelullistuminen ja digitalisaatio
Jaksolla perehdytään erityisesti liikkumisen multimodaalisiin ratkaisuihin ja pohditaan liikkumisen (lähi)tulevaisuutta. Millä välineillä liikumme ja mitä sovelluksia käytämme?

—-

6.–7.3.2023
Logistiikka
Jaksolla keskitytään liike-elämän ja teollisuuden kuljetuksiin. Tarkastelu ulottuu kansainvälisestä perspektiivistä citylogistiikkaan.

—-

3.–4.4.2023
Vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi
Jaksolla keskitytään erityisesti liikenneväylien hankearviointiin, ympäristövaikutusten arviointiin sekä vaikutusten arvioinnin kehittämiseen. Ohjelman lopussa pohdimme myös, mikä on työn vaikuttavuus?

—-

18.–22.4.2023
Ulkomaan opintomatka
Opintomatka on valinnainen ja erillishintainen.

—————————-

Koulutuspaikka:
Aalto-yliopisto Töölö, Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki

Ajankohta:
7.11.2022–22.4.2023

Hinta:
3 950 euroa
/hlö + alv 24 %. Hinta ei sisällä lounaita ja illallisia. Valinnainen opintomatka on myös erillishintainen (n. 2 000 –2 500 euroa). Ohjelma toteutetaan lähiopetuksena, mutta luentoja on mahdollista seurata tarvittaessa striimattuna.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 9.10.2022 mennessä!

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.