fbpx
Liiketoiminnan kehittämis- ja kansainvälistymisrahoitus pk-yrityksille (1 pv)
KesäAle: Tämä koulutus -100 eur/hlö, kun ilmoittaudut 01.08.2016 mennessä.
Hermia Yrityskehitys järjestää nyt koulutuksen:

Liiketoiminnan kehittämis- ja kansainvälistymisrahoitus pk-yrityksille (1 pv)

EUR

24.08.2016, Kampusareena, Tampere Korkeakoulunkatu 7, Tampere 12 heinäkuun, 2016 Sampo Korppoo

Kansainvälinen liiketoiminta

Miksi toiset pk-yritykset ja niiden hankkeet saavat rahoitusta muita paremmin?

Olisiko meillä mahdollisuus hyödyntää julkisia rahoituskanavia liiketoimintamme kehittämisessä?

Koulutuksen toteutus
Koulutus sisältää monivuotiseen kokemukseen perustuvaa tietoa, käytännön yritysesimerkkejä ja konkreettisia kuvauksia todellisista tilanteista. Kurssi antaa tukevan tietopaketin rahoitushakemusten valmisteluun liittyvistä asioista. Konkreettisista käytännön tilanteista ja yritysesimerkeistä keskustelu sekä käytännön tasolla yhdessä tehtävä workshop tarjoaa oivallisen mahdollisuuden oman yrityksen rahoitusmahdollisuuksien punnitsemiseen.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu pk-yritysten kehittämishankkeista, kansainvälistymisasioista ja taloushallinnosta sekä yrityksen strategiasta vastaaville henkilöille, hallituksen jäsenet mukaan lukien.

Hyödyt
Koulutuksen jälkeen

• Pystyt arvioimaan realistisesti oman yrityksen mahdollisuuksia eri rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen
• Tiedät käytettävissä olevat rahoituslähteet sekä niiden ominaispiirteet ja vaatimukset
• Tunnet rahoitushakemuksen valmistelun eri vaiheet ja niiden merkityksen
• Tunnet käytettävissä olevia työkaluja ja niiden hyötyjä
• Pystyt arvioimaan eri etenemistapoja ja niiden merkitystä oman hankkeen rahoitushakemuksen valmistelussa

Kouluttajat
Päivän kouluttajina toimivat Hermia Yrityskehitys Oy:stä toimitusjohtaja DI Pekka Jussila ja Kiina-toimintojen johtaja DI Timo Hahtala sekä kehitysasiantuntija Arttu Kotilainen. Rahoittajan näkemyksen koulutukseen tuo TEKESin teknologia-asiantuntija DI Harri Kivelä.

Pekka Jussilalla on yli 20 vuoden kokemus innovaatioiden kaupallistamisesta sekä alkavan yritystoiminnan ja olemassa olevien yritysten ja verkostojen kehittämisestä. Näissä tehtävissä yhteydet yritysmaailmaan, tutkimuslaitoksiin sekä yksityisiin ja julkisiin rahoittajiin ovat kiinteät ja niiden ammattimainen hyödyntäminen näkyy onnistuneissa asiakashankkeissa. Jussilan erityisvahvuuksia ovat mm. innovaatioiden arviointi, liiketoimintastrategiat, teknologiansiirto sekä alkuvaiheen yritystoimintaan liittyvä rahoitus- ja sijoitustoiminta. Pekka Jussila toimii myös siemenrahoitusyhtiö Hermia Ventures Oy:n toimitusjohtajana.
Timo Hahtalalla on yli 20 vuoden kokemus yritysten kehittämisestä eri tehtävissä. Hän on toiminut aiemmin mm. Teknologiateollisuuden alueasiantuntijana, Tampere Technology Group Oy:n toimitusjohtajana sekä Pieksämäen seudun kehitysyhtiön toimitusjohtajana. Erityisinä vahvuuksina Hahtalalla on mm. yritysten toimintaympäristön kehittäminen, teknologiansiirto, teknologiaprojektit.
Arttu Kotilainen on toiminut Hermia Yrityskehityksessä kehitys- ja teknologiansiirtoasiantuntijana vuodesta 2007 alkaen. Artun erityisosaamisalueisiin kuuluvat mm. alkuvaiheen yritysten tukipalvelut, yrityshankkeiden kehitysprojektit, toimialakohtaiset selvitykset, tuotekehitys, IPR-asiat, projektinhallinta ja liiketoiminnan strategiatyön tehtävät. Kotilainen on opiskellut konetekniikkaa Tampereen teknillisellä yliopistolla.

Koulutuksen pääjärjestäjä, Hermia Yrityskehitys Oy on vuonna 1992 perustettu teknologia- ja kasvuyritysten kehittämiseen ja kansainvälistymiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Hermia Yrityskehitys Oy on toimintansa aikana arvioinut lähes 4 000 liike- ja tuoteideaa sekä laatinut yli 900 kehitys- ja projektisuunnitelmaa, joihin liittyneiden rahoitusanomusten onnistumisprosentti on yli 90 %.


OHJELMA

08.30 Ilmoittautuminen, materiaalien jako ja aamukahvi

09.00 Päivän ohjelma alkaa
• Keskeiset rahoituskanavat

◦ Kansallinen julkinen rahoitus
◦ EU-rahoitus
◦ Yksityiset rahastot ja sijoittajat

• Rahoituksen edellytykset
◦ Yleiset edellytykset
◦ Rahoituslähteiden eroavaisuudet

• Rahoitushakemuksen valmistelu
◦ Lähtökohdat
◦ Hankesuunnitelman valmistelun merkitys
◦ Hankesuunnitelmasta rahoitushakemukseksi

• Käytännön yritysesimerkkejä

11.30 -12.30 Lounas

• Liiketoiminnan kehittämis- ja kansainvälistymishankkeet rahoittajan näkökulmasta,
Harri Kivelä, TEKES

• Työkaluja rahoitushakemuksen valmistelun apuna
◦ Case eProgress

• Rahoitushakemuksen Roadmap
◦ Rahoitushakemuksen valmistelu vaihe vaiheelta
◦ ”Parhaat käytänteet” ja käytännön vinkit
◦ Käytännön yritysesimerkkejä

14.00 Iltapäiväkahvi

• WORKSHOP: Rahoitushakemuksen laatiminen
◦ Konkreettisen käytännön yrityshankkeen pohjalta laadittu esimerkki, jossa

▪ valmistellaan yhdessä rahoitushakemus konkreettisesti alusta alkaen ja vaihe vaiheelta
▪ hyödynnetään käytettävissä olevia työkaluja

▪ hyödynnetään hyväksi koettuja käytänteitä ja toimintatapoja

▪ lopputuloksena yhteisesti laadittu rahoitushakemus

▪ koko prosessin ajan peilataan valmistelua todellisissa yrityshankkeissa tulleisiin kokemuksiin

• Loppukeskustelu

16.00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Kampusareena, Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere

Aika:
24.08.2016

Hinta:
690 eur/hlö
+ alv 24 %. Sisältää materiaalin ja ohjelman mukaisen tarjoilun.

HUOM! KesäAle: Tämä koulutus -100 eur/hlö, kun ilmoittaudut 01.08.2016 mennessä.

Ryhmäalennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta)
Kaksi henkilöä tai enemmän 590 eur/hlö

Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja