fbpx
Maankäytön ja rakentamisen ilmastovaikutukset (2 h)
Edita järjestää nyt koulutuksen:

Maankäytön ja rakentamisen ilmastovaikutukset (2 h)

250 euroa /hlö + alv 24 %

250 EUR

23.11.2021, Verkkokoulutus , Verkkokoulutus 2 elokuun, 2021 Sampo Korppoo

Rakentaminen , Ympäristö

lmastotavoitteet pyritään huomioimaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa aiempaa paremmin. Miten lakia muutetaan ilmastotavoitteiden näkökulmasta? Miten ilmastokysymykset otetaan huomioon kaavoituksessa? Millä tavoin säännellään vähähiilistä rakentamista ja kehitetään vähähiilisyyden arviointimenetelmiä? Miten dataa ja teknologiaa voidaan hyödyntää ilmastotavoitteisiin tähtäämisen tukena?

Webinaarissa ajankohtaisiin kysymyksiin vastaa monipuolinen joukko maankäytön ja rakentamisen sääntelyn, strategisen kaavoituksen sekä ilmastotavoitteita tukevien ratkaisujen asiantuntijoita. Webinaarin puheenjohtajana toimii talousoikeuden professori Ari Ekroos. Puhujien joukossa ovat muun muassa ympäristöneuvos Antti Irjala, asemakaavasuunnittelija Alpo Tani ja hallitussihteeri Mikko Koskela.

Webinaari vastaa seuraaviin kysymyksiin:
– Miten uudistuvassa maankäyttö- ja rakennuslaissa huomioidaan ilmastotavoitteet?
– Miten ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumistavoitteet otetaan huomioon kaavoituksessa?
– Millä tavoin vähähiilistä rakentamista säännellään ja millä keinoilla kehitetään rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmiä?
– Miten sääntelyä, prosesseja ja teknologiaa kehittämällä voidaan kehittää ilmaston huomioivaa kaavoitusta ja rakentamista eteenpäin?


Kouluttajat:
Ari Ekroos
, talousoikeuden professori, Insinööritieteiden korkeakoulu, talousoikeuden professori, Talousoikeus, Maankäyttötieteiden laitos

OTT, talousoikeuden professori Ari Ekroos on osallistunut maankäyttö- ja rakennuslain valmisteluun. Hänen tutkimusintressinsä ovat laajasti ympäristöoikeudellisia pitäen sisällään ainakin ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan lainsäädännön, luonnonsuojelulainsäädännön, maankäyttö- ja rakentamisen sääntelyn, vesioikeuden ja ilmastosääntelyn. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan ovat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvä ympäristö- ja energiaoikeudellinen sääntely.

Mikko Koskela, hallitussihteeri, ympäristöministeriö

Mikko Koskela toimii ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osastolla hallitussihteerinä. Hän on valmistellut meneillään olevassa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa vähähiilisyyteen, kiertotalouteen ja materiaalitehokkuuteen liittyvää rakentamisen säädösohjausta. Koskelan muut tehtävät liittyvät rakennustuotteiden EU sisämarkkinoihin ja rakennustuotteita koskeviin oikeudellisiin kysymyksiin.

Ilpo Tammi, toimitusjohtaja, Ubigu Oy

Ilpo Tammi toimii erityisesti maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaatioon ja analytiikkaan erikoistuvan asiantuntijayritys Ubigu Oy:n toimitusjohtajana. Aiempaa taustaa Ilpolla on erityisesti strategisen tason maankäytön suunnittelusta sekä tähän liittyvästä analytiikasta ja tiedonhallinnasta. Ilpo on osallistunut aktiivisesti kansallisella tasolla maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta tukeviin hankkeisiin yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa, ja parhaillaan mm. määrittelee Suomen ympäristökeskuksen kanssa MRL-uudistukseen keskeisesti liittyvää kansallista rakennetun ympäristön tietojärjestelmää. Yhteistyössä kuntasektorin ja SYKE:n kanssa hän on viime vuosina kehittänyt myös yhdyskuntarakenteen suunnittelun ilmastovaikutusten ennustemallinnus- ja arviointimenetelmää ja -työkalua

Matti Kattainen, ympäristöjuristi, Suomen luonnonsuojeluliitto

Alpo Tani, erityisasiantuntija, Helsingin kaupunkiOHJELMA

12.30 Tervetuloa ja johdatus päivän teemaan!

Ari Ekroos, talousoikeuden professori, Aalto-yliopisto

12.45 Ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumistavoitteet kaavoituksessa

Alpo Tani, erityisasiantuntija, Helsingin kaupunki; Ari Ekroos, talousoikeuden professori, Aalto-yliopisto

13.25 Tauko

13.35 Vähähiilisen rakentamisen sääntely ja rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmän kehittäminen

Mikko Koskela, hallitussihteeri, ympäristöministeriö

14.05 Paneelikeskustelu: Sääntelyllä, datalla, teknologialla? Miten tästä eteenpäin kohti ilmastotavoitteita?

Paneelin puheenjohtajana toimii professori Ari Ekroos.

Panelisteina päivän asiantuntjat: Alpo Tani, erityisasiantuntija, Helsingin kaupunki; Mikko Koskela, hallitussihteeri, ympäristöministeriö; Ilpo Tammi, toimitusjohtaja, Ubigu Oy; Matti Kattainen, ympäristöjuristi, Suomen luonnonsuojeluliitto

14.40 Koonti

14.45 Webinaari päättyy


Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään verkossa

Ajankohta:
23.11.2021 klo 12.30-14.45

Hinta:
250 euroa
/hlö + alv 24 %.

Alennukset ja Edut:
– Edilexin käyttäjät: -15% koodilla EDILEX
– Creditan käyttäjät: -15% koodilla CREDITA
– Julkisen sektorin edustajat: -15% koodilla JULKINEN
– Lakimiesliiton jäsen: -20% koodilla LAKIMIESLIITTO

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 190 euroa + alv 24 % / hlö
6-10 osallistujaa: 150 euroa + alv 24 % / hlö

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja