Edita järjestää nyt koulutuksen:

Maankäyttösopimukset (1/2 pv)

Kaavoitus, mahdolliset suunnitteluvaraukset ja maankäyttösopimukset: Millaisia ovat hyvät ja huonot käytännöt? Miltä kiivastakin keskustelua nostattavat menettelyt näyttävät toisaalta kunnan ja toisaalta yksityisen toimijan silmin? Miten kehittää menettelyitä?

Webinaarikoulutuksessa puidaan maankäyttömenettelyiden hyviä ja huonoja käytäntöjä sekä laaja-alaisesti että hyvin käytännönläheisesti.

Päivän puheenjohtajana toimii talousoikeuden professori Ari Ekroos Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta. Hän käsittelee omassa puheenvuorossaan kuntien maapolitiikkaa ja lunastuslain uudistumista. Lisäksi aamupäivän aikana käydään kuntien ja yksityisten toimijoiden kannalta läpi maankäyttömenettelyiden varoittavia ja onnistuneita esimerkkejä sekä maankäyttöprosessia vaiheineen käytännössä. Aiheesta ovat puhumassa Skanskan maanhankintajohtaja Jussi Järvelä, Keravan kaupungingeodeetti Tiina Hartman sekä Asuntosäätiön hankekehitysjohtaja Katariina Haigh.

Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Millainen on kuntien maapolitiikan keinovalikoima?
– Millaisia ovat maankäyttöprosessin hyvät ja huonot käytännöt sekä varoittavat esimerkit?
– Miltä menettelyt kaavoituksen käynnistäminen, suunnitteluvaraus ja maankäyttösopimus – näyttävät kunnan ja yksityisen toimijan silmin?
– Miten kehittää menettelyitä?

Webinaarikoulutus on osa Maankäytön webinaarisarjaa, joka koostuu seuraavista osista:

– Maankäyttösopimukset 3.2.2021
– Uudistuva maankäyttö- ja rakennuslaki 4.3.
– Maankäytön tuore oikeuskäytäntö 13.4.2021
– Maankäyttö, rakentaminen ja ilmastotavoitteet (toukokuu 2021)

Osallistu edullisesti koko sarjaan tai valitse webinaareista itseäsi kiinnostavat.


Kenelle?
– kuntien maankäytöstä vastaaville asiantuntijoille ja lakimiehille
– rakennusliikkeiden maankäyttöpäälliköille ja lakimiehille
– muille maankäyttöasioiden parissa työskenteleville juristeille, virkamiehille ja asiantuntijoille sekä alan konsulteille.


Kouluttajat:
Ari Ekroos
, talousoikeuden professori, Insinööritieteiden korkeakoulu, talousoikeuden professori, Talousoikeus, Maankäyttötieteiden laitos
OT, talousoikeuden professori Ari Ekroos on osallistunut mm. maankäyttö- ja rakennuslain valmisteluun. Hänen tutkimusintressinsä ovat laajasti ympäristöoikeudellisia pitäen sisällään ainakin ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan lainsäädännön, luonnonsuojelulainsäädännön, maankäyttö- ja rakentamisen sääntelyn, vesioikeuden ja ilmastosääntelyn. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan ovat nykyisin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvä ympäristö- ja energiaoikeudellinen sääntely laajasti ymmärrettynä, jolloin siihen kuuluu ylikansallisen sääntelyn (ilmastonmuutossopimus/Kioto ja EU:n ilmastosääntely päästökauppoineen ja muine toimineen) ja ohjauksen lisäksi kansallinen lainsäädäntö mukaan lukien perinteinen ympäristöoikeudellinen normisto.

Tiina Hartman, kaupungingeodeetti, Keravan kaupunki
Kaupungingeodeetti Tiina Hartman on toiminut maapolitiikasta vastaavana virkamiehenä Vihdin kunnassa ja Keravan kaupungilla yhteensä 15 vuoden ajan, josta ajasta hän on muutaman vuoden ajan toiminut molemmissa kunnissa myös kaavoituksen esimiehenä. Hän on myös laatinut Uudenmaan liiton rahoittamana käsikirjan kuntien käyttöön maapoliittisen ohjelman laatimiseksi.

Katariina Haigh, hankekehitysjohtaja, Asuntosäätiö sr

Jussi Järvelä, maanhankintajohtaja, Skanska TalonrakennusOHJELMA

9:00 Tervetuloa koulutukseen!

9:10 Kuntien maapolitiikan keinovalikoima
Ari Ekroos, talousoikeuden professori, rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto

9.35 Maankäyttömenettelyiden vaaranpaikat ja varoittavat esimerkit
Jussi Järvelä, maanhankintajohtaja, Skanska Talonrakennus

10.05 Tauko

10.20 Kaavoituksen käynnistäminen, suunnitteluvaraus ja maankäyttösopimus – prosessi käytännössä kunnan ja yksityisen silmin
Katariina Haigh, hankekehitysjohtaja, Asuntosäätiö sr ja Tiina Hartman, kaupungingeodeetti, Keravan kaupunki

11.30 Koonti: miten lähteä kehittämään menettelyitä?
Ari Ekroos, talousoikeuden professori, rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto

11.45 Koulutus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Koulutus toteutetaan webinaarina.

Webinaarin tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kk koulutuksen jälkeen.

Ajankohta:
03.02.2021 klo 9.00-11.45

Hinta:
290 euroa
/hlö + alv 24 %.

Julkisen sektorin etuhinta -20% (koodilla julkinen20)
Edilex-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla edilex20)
Credita-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla credita20)
Lakimiesliiton jäsenetu -20% (koodilla lakimiesliitto20)

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 220 euroa /hlö + alv 24 %.
6-10 osallistujaa: 170 euroa /hlö + alv 24 %.

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.