Edita järjestää nyt koulutuksen:

Maankäyttösopimukset (1/2 pv)

Kaavoitus, mahdolliset suunnitteluvaraukset ja maankäyttösopimukset: Millaisia ovat maankäyttöprosessin hyvät ja huonot käytännöt? Miltä kiivastakin keskustelua nostattavat menettelyt näyttävät toisaalta kunnan ja toisaalta yksityisen toimijan silmin? Miten kehittää menettelyitä?

Koulutuksessa puidaan maankäyttösopimusten hyviä ja huonoja käytäntöjä sekä laaja-alaisesti että hyvin käytännönläheisesti.

Koulutuksen puheenjohtajana toimii talousoikeuden professori Ari Ekroos Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta. Hän käsittelee omissa puheenvuoroissaan kuntien maapolitiikkaa ja menettelyiden kehittämistä. Lisäksi aamupäivän aikana käydään kuntien ja yksityisten toimijoiden kannalta läpi maankäyttömenettelyiden varoittavia ja onnistuneita esimerkkejä sekä maankäyttöprosessia vaiheineen käytännössä. Aiheesta ovat puhumassa Skanskan maanhankintajohtaja Jussi Järvelä, Keravan kaupungingeodeetti Tiina Hartman sekä Asuntosäätiön hankekehitysjohtaja Katariina Haigh.

Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Millainen on kuntien maapolitiikan keinovalikoima?
– Millaisia ovat maankäyttöprosessin hyvät ja huonot käytännöt sekä varoittavat esimerkit?
– Miltä menettelyt kaavoituksen käynnistäminen, suunnitteluvaraus ja maankäyttösopimus – näyttävät kunnan ja yksityisen toimijan silmin?
– Miten kehittää menettelyitä?


Kenelle?
– kuntien maankäytöstä vastaaville asiantuntijoille ja juristeille
– rakennusliikkeiden maankäyttöpäälliköille ja juristeille
– muille maankäyttöasioiden parissa työskenteleville juristeille, virkamiehille ja asiantuntijoille sekä alan konsulteille.


Kouluttajat
Tiina Hartman
, kaupungingeodeetti (virkavapaalla), Keravan kaupunki
Tiina on toiminut maapolitiikasta vastaavana virkamiehenä Vihdin kunnassa ja Keravan kaupungilla noin 16 vuoden ajan, josta ajasta hän on muutaman vuoden ajan toiminut molemmissa kunnissa myös kaavoituksen esimiehenä. Hän on myös laatinut Uudenmaan liiton rahoittamana käsikirjan kuntien käyttöön maapoliittisen ohjelman laatimiseksi.

Katariina Haigh, hankekehitysjohtaja, Asuntosäätiö sr

Ari Ekroos, talousoikeuden professori, Insinööritieteiden korkeakoulu, talousoikeuden professori, Talousoikeus, Maankäyttötieteiden laitos
OTT, talousoikeuden professori Ari Ekroos on osallistunut maankäyttö- ja rakennuslain valmisteluun. Hänen tutkimusintressinsä ovat laajasti ympäristöoikeudellisia pitäen sisällään ainakin ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan lainsäädännön, luonnonsuojelulainsäädännön, maankäyttö- ja rakentamisen sääntelyn, vesioikeuden ja ilmastosääntelyn. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan ovat nykyisin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvä ympäristö- ja energiaoikeudellinen sääntely laajasti ymmärrettynä, jolloin siihen kuuluu ylikansallisen sääntelyn (ilmastonmuutossopimus/Kioto ja EU:n ilmastosääntely päästökauppoineen ja muine toimineen) ja ohjauksen lisäksi kansallinen lainsäädäntö mukaan lukien perinteinen ympäristöoikeudellinen normisto.

Jussi Järvelä, maanhankintajohtaja, Skanska Talonrakennus
Skanska Talonrakennus Oy:n maanhankintajohtaja Jussi Järvelällä on noin 20 vuoden kokemus maanhankinnasta ja hankekehityksestä erityisesti asuntohankkeiden parissa. Hän on työskennellyt koko työuransa yksityissektorilla, aluksi konsulttitoimistossa ja viimeiset 15 vuotta rakennusliikkeissä. Nykyisessä tehtävässään hän johtaa Skanskan maanhankintatiimiä, joka vastaa valtakunnallisesti Skanskan omaperustaisten asuntohankkeiden maanhankinnasta sekä maaomaisuuden hallinnasta.OHJELMA

8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala lähiosallistujille

8.45 Webinaariympäristö avautuu

9:00 Tervetuloa koulutukseen!

9:10 Kuntien maapolitiikan keinovalikoima

9.35 Kaavoituksen käynnistäminen, suunnitteluvaraus ja maankäyttösopimus – prosessi käytännössä kunnan ja yksityisen silmin

10:50 Tauko

11.10 Maankäyttösopimusten vaaranpaikat ja varoittavat esimerkit

11.50 Koonti: miten lähteä kehittämään menettelyitä

12.10 Koulutus päättyy

12.10 Lounas lähiosallistujille

—————————-

Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Hub, annankatu 18, 00120 Helsinki
Koulutus järjestetään myös verkossa

Ajankohta:
13.10.2022, klo 08:30-12:10

Lähikoulutuksen hinta:
450 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat lähikoulutukseen useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 350 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 300 euroa + alv 24% / hlö

Webinaarin hinta:
400 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat webinaariinm useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 310 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 280 euroa + alv 24% / hlö

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.