Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Maankäyttösopimukset (1 pv)

Kaavoitus, mahdolliset suunnitteluvaraukset ja maankäyttösopimukset: Millaisia ovat hyvät ja huonot käytännöt? Miltä kiivastakin keskustelua nostattavat menettelyt näyttävät toisaalta kunnan ja toisaalta yksityisen toimijan silmin? Miten kehittää menettelyitä?

Vuorovaikutteisessa koulutuksessa puidaan maankäytön kehittämisprosessia sekä laaja-alaisesti että hyvin käytännönläheisesti.

Päivän puheenjohtajana toimii talousoikeuden professori Ari Ekroos Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta. Hän käsittelee omassa puheenvuorossaan kuntien maapolitiikkaa ja lunastuslain uudistumista. Lisäksi aamupäivän aikana käsitellään asemakaavoitukseen liittyviin sopimuksiin kytkeytyviä varoittavia ja onnistuneita esimerkkejä sekä maankäytön kehittämisprosessia vaiheineen käytännössä. Aihetta tarkastellaan sekä kuntien että yksityisten toimijoiden kannalta.

Koulutuksen aiheita
– kuntien maapolitiikka ja uudistuva lunastuslaki
– kaavoituksen käynnistäminen, suunnitteluvaraus ja maankäyttösopimus – kunnan ja yksityisen silmin
– asemakaavoitukseen liittyvien sopimusten hyvät ja huonot käytännöt sekä varoittavat esimerkit
– maankäyttösopimuksiin liittyvien menettelyiden kehittäminen.

Kenelle?
– kuntien maankäytöstä vastaaville asiantuntijoille ja lakimiehille
– rakennusliikkeiden maankäyttöpäälliköille ja lakimiehille
– muille maankäyttöasioiden parissa työskenteleville juristeille, virkamiehille ja asiantuntijoille sekä alan konsulteille.

Kouluttajat
Ari Ekroos
, talousoikeuden professori, Insinööritieteiden korkeakoulu, talousoikeuden professori, Talousoikeus, Maankäyttötieteiden laitos

OT, talousoikeuden professori Ari Ekroos on osallistunut mm. maankäyttö- ja rakennuslain valmisteluun. Hänen tutkimusintressinsä ovat laajasti ympäristöoikeudellisia pitäen sisällään ainakin ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan lainsäädännön, luonnonsuojelulainsäädännön, maankäyttö- ja rakentamisen sääntelyn, vesioikeuden ja ilmastosääntelyn. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan ovat nykyisin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvä ympäristö- ja energiaoikeudellinen sääntely laajasti ymmärrettynä, jolloin siihen kuuluu ylikansallisen sääntelyn (ilmastonmuutossopimus/Kioto ja EU:n ilmastosääntely päästökauppoineen ja muine toimineen) ja ohjauksen lisäksi kansallinen lainsäädäntö mukaan lukien perinteinen ympäristöoikeudellinen normisto.

Tiina Hartman, va kaupunkikehitysjohtaja, kaupungingeodeetti, Keravan kaupunki

Va. kaupunkikehitysjohtaja, kaupungingeodeetti Tiina Hartman on toiminut maapolitiikasta vastaavana virkamiehenä Vihdin kunnassa ja Keravan kaupungilla yhteensä 13 vuoden ajan, josta ajasta hän on muutaman vuoden ajan toiminut molemmissa kunnissa myös kaavoituksen esimiehenä. Hän on myös laatinut Uudenmaan liiton rahoittamana käsikirjan kuntien käyttöön maapoliittisen ohjelman laatimiseksi.

Katariina Haigh, portfolio- ja maanhankintapäällikkö, Bonava Suomi Oy
Jussi Järvelä, maanhankintajohtaja, Skanska Talonrakennus


OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa koulutukseen!

9:10 Kuntien maapolitiikka ja uudistuva lunastuslaki
– Maapolitiikan keinovalikoimasta
– Lunastuslain uudistaminen

Ari Ekroos, talousoikeuden professori, rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto

10:00 Maankäyttösopimuksiin liittyvien menettelyiden vaaranpaikat ja varoittavat esimerkit
Jussi Järvelä
, maanhankintajohtaja, Skanska Talonrakennus

10:30 Tauko

10:45 Kaavoituksen käynnistäminen, suunnitteluvaraus ja maankäyttösopimus – prosessi käytännössä kunnan ja yksityisen silmin
Katariina Haigh
, portfolio- ja maanhankintapäällikkö, Bonava Suomi ja Tiina Hartman, va kaupunkikehitysjohtaja, kaupungingeodeetti, Keravan kaupunki

12:15 Koonti: miten lähteä kehittämään menettelyitä?
Ari Ekroos
, talousoikeuden professori, rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto

12:30 Lounas

13:15 Tilaisuus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Crowne Plaza Helsinki-Hesperia
Mannerheimintie 50
Helsinki

Ajankohta:
03.04.2019 klo 9.00 – 13.15

Hinta:
450
euroa /hlö + alv 24 %.
Webinaari 400 euroa + alv 24% / yksi webinaariosallistuja

Lisäosallistujat webinaariin edulliseen hintaan:
200 euroa + alv / osallistuja

Julkisen sektorin etuhinta -20 %
Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %
Credita-käyttäjän etuhinta -20 %
Lakimiesliiton jäsenetu -20 %

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.