Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa (1 pv)

Hankintalaki uudistui vuoden 2017 alussa ja antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja kulkuun.

Koulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet käytännönläheisten esimerkkien ja oikeustapausten avulla. Saat käytännön ohjeita osallistumishakemuksen ja tarjouksen tekemiseen ja siihen miten menestyt tarjousvertailussa. Käymme läpi miten vältät tarjoajien tavallisimmat virheet. Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa!

Kouluttajat:
Varatuomari, asiantuntija Pauliina Karinkanta /
OTM, asiantuntija Eeva Tiainen /
HTK, asiantuntija Jesse Hakkarainen,
PTCServices Oy

Ohjelma
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

Hankintalain pääkohdat

Lain keskeiset asiat ja muutokset 2017
Millaiset hankinnat täytyy hankintalain mukaan kilpailuttaa?
Mistä saan tietoa käynnistyvistä kilpailutuksista

Miten tarjoaja voi vaikuttaa hankintaan?

Markkinakartoitukset
Kysymys-vastaus-vaihe
Neuvottelumenettely

Tarjouksen tekeminen

Mistä tarjouksen tekemisessä kannattaa lähteä liikkeelle?
Soveltuvuusvaatimukset eli yritystä koskevat vaatimukset
– Miten reagoin liian tiukkaan tai mahdottomaan vaatimukseen?
– Alihankinta ja ryhmittymät
– Yrityksen poissulkeminen puutuvan soveltuvuuden vuoksi
Hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset
– Miten reagoin syrjivään tai suosivaan vaatimukseen?
– Ympäristömerkit, standardit, tuotemerkit – mitä tilaaja saa vaatia?
– Milloin vaadittu kalusto, kapasiteetti tai resurssit on oltava käytettävissä?
Vertailuperusteet
– Miten optimoin vertailussa menestymisen?
– Miten reagoin syrjivään tai suosivaan vertailuperusteeseen?
Sopimusehtojen merkitys tarjousvaiheessa
– Julkissektorin vakiosopimusehdot haltuun
– Tarjouspyynnön sopimusehdot vs. yrityksen omat vakioehdot
Vältä sudenkuopat: yleisimmät virheet tarjouksessa

Tarjoajan oikeudet tarjouksen jättämisen jälkeen

Miten hankintayksikkö käsittelee tarjoukset?
Miten tarjoukset vertaillaan?
Oikeus saada tietoa tarjousten käsittelystä ja vertailusta

Miten haen muutosta

Valituksen ja oikaisuvaatimuksen tekeminen
Mitä valituksesta voi seurata?
Liikesalaisuuksien suojaaminen: milloin ja miten tarjoukset tulevat julkisiksi?
———————-

Koulutuspaikka:

Sokos Hotel Prseidentti, Helsinki

Aika:
22.01.2019 klo 9.00–16.00

Hinta:
590 eur + alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallis