fbpx
Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa (1 pv)
Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa (1 pv)

590 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

09.01.2024, Etäkoulutus , Etäkoulutus 1 marraskuun, 2023 Sampo Korppoo

Lakitieto , Osto- ja hankintatoimi

Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa.

Hankintalaki antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa.

Koulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet käytännönläheisten esimerkkien ja oikeustapausten avulla. Saat käytännön ohjeita osallistumishakemuksen ja tarjouksen tekemiseen ja siihen, miten menestyt tarjousvertailussa. Käymme myös läpi, miten vältät tarjoajien tavallisimmat virheet.

Kouluttajat
– HTM, asiantuntija Lassi Mäkinen, PTCServices Oy
– Varatuomari, asiantuntija Pauliina Karinkanta

OHJELMA

Hankintalain pääkohdat
• Lain keskeiset pääkohdat
• Millaiset hankinnat täytyy hankintalain mukaan kilpailuttaa?
• Eri hankintamenettelyt

Miten tarjoaja voi vaikuttaa hankintaan?
• Markkinakartoitukset
• Kysymys-vastaus-vaihe
• Neuvottelumenettely

Tarjouksen tekeminen
• Mistä tarjouksen tekemisessä kannattaa lähteä liikkeelle?
• Soveltuvuusvaatimukset eli yritystä koskevat vaatimukset
o Miten reagoin liian tiukkaan tai mahdottomaan vaatimukseen?
o Alihankinta ja ryhmittymät
o Yrityksen poissulkeminen puutuvan soveltuvuuden vuoksi

• Hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset
o Miten reagoin syrjivään tai suosivaan vaatimukseen?
o Ympäristömerkit, standardit, tuotemerkit – mitä tilaaja saa vaatia?
o Milloin vaadittu kalusto, kapasiteetti tai resurssit on oltava käytettävissä?

• Vertailuperusteet
o Miten optimoin vertailussa menestymisen?
o Miten reagoin syrjivään tai suosivaan vertailuperusteeseen?

• Sopimusehtojen merkitys tarjousvaiheessa
o Julkissektorin vakiosopimusehdot haltuun
o Tarjouspyynnön sopimusehdot vs. yrityksen omat vakioehdot

• Vältä sudenkuopat: Yleisimmät virheet tarjouksessa

Tarjoajan oikeudet tarjouksen jättämisen jälkeen
• Miten hankintayksikkö käsittelee tarjoukset?
• Miten tarjoukset vertaillaan?
• Oikeus saada tietoa tarjousten käsittelystä ja vertailusta

Miten haen muutosta
• Valituksen ja oikaisuvaatimuksen tekeminen
• Mitä valituksesta voi seurata?
• Kilpailu- ja kuluttajaviraston rooli hankintoja valvovana viranomaisena
• Liikesalaisuuksien suojaaminen: Milloin ja miten tarjoukset tulevat julkisiksi?


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
09.01.2024, klo 9:00-16:00

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutus ja materiaalit sisältyvät hintaan.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja