IITC järjestää nyt koulutuksen:

Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat –seminaari (1 pv)

Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaari on Suomen laajin Microsoft 365 -toteutuksista kertova case-pohjainen tapahtuma. Syksyn HPR-seminaari järjestetään hybriditapahtumana. Tapahtumaan voi osallistua paikanpäällä Hotelli Clarion Helsingissä tai striimin kautta etänä.


Puhujat:

JUHA ANTTILA
IITC, CEO

Juha on HPR-tapahtuman perustajia. Hän toimii konsulttina ja IITC:n toimitusjohtajana. Juhalla on rautainen kokemus informaation ja erityisesti dokumenttien hallinnan kehittämisestä sekä järjestelmien käyttöönotosta.Hän on työssään tutustunut yli kolmensadan suomalaisen organisaation tiedonhallintaan.

Juha on kokenut projektinvetäjä ja tiedonhallintaprojektin sparraaja. Tietotyön kehittäminen ja verkkopalveluprojektien läpivienti ovat lähellä Juhan sydäntä. SharePoint-maailmasta hänellä on kokemusta 2001 versiosta lähtien. Juha on aktiivisesti edistämässä suomalaisen yrityselämän tiedonhallintaa myös Liikearkistoyhdistyksessä.

MATTI APUNEN
Työelämäprofessori, Tampereen Yliopisto

Matti Apunen on poliittinen mielipidevaikuttaja, joka toimi Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtajana vuosina 2010-2019. Tätä ennen hän oli Aamulehden päätoimittaja vuosina 1998–2010. Syyskuusta 2019 alkaen Matti Apunen on Tampereen yliopiston työelämäprofessori informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Apunen on myös Yleisradion hallituksen puheenjohtaja.

MAIJU SALONEN
Konsultti, Sulava

Maiju auttaa organisaatioita kehittämään tiimityötään sekä käytäntöjään paremmiksi modernien työtapojen avulla ja tuomaan ne osaksi arkea. Maiju on sertifioitu Teams-asiantuntija ja hän tuo yhteen fasilitoinnin opit, teknisen näkökulman ja parhaat käytännöt.

JUHA HUTTUNEN
Konsultti, Sulava

Juhalla on yli 20 vuoden IT-alan kokemus asiakkaan eri toimialojen yrityksistä aina pienistä kotimaisista yrityksistä suurin kansainvälisiin yrityksiin. Hän on toiminut mm. järjestelmäpäällikkönä, järjestelmäkehittäjänä ja projektipäällikkönä. Juha ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan tarpeet ja osaa kääntää ne moderneiksi teknologiaratkaisuiksi.

Sulavalla Juha konsultoi ja kouluttaa erityisesti Microsoft Power Platform -ratkaisuja.

JANNE PALOSAARI
Chief Commercial Officer, Terrafame

RIITTA LAANALA
Ohjelmapäällikkö, Helsingin kaupunki

Riitalla on yli 20 vuoden kokemus julkishallinnossa työskentelystä sekä IT:n että liiketoiminnan näkökulmasta. Uudet tavat palvella asiakkaita digitalisaatiota hyödyntämällä ovat ydinosaamista. Viime vuosina erityisen lähellä on ollut henkilöstön työtapojen ja uusien työvälineiden käyttömahdollisuudet.

Tällä hetkellä Riitta koordinoi projektia, jossa Helsinki on vahvasti siirtymässä uuteen työkulttuuriin uuden pilvistrategian ja mm. Microsoftin työvälineiden avulla. Suurena osana on myös henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja viestinnän kehittäminen ottamalla huomioon digiturvallisuus ja tarvittavat suojaustoimenpiteet.

MATTI PAUKKONEN
Tahto Group

Matti toimii Tahdolla Microsoft-pilvipalvelujen neuvonantajana keskittyen erityisesti Microsoft 365:een ja siihen liittyviin palveluihin. Hän on työskennellyt Microsoftin tuottavuus- ja modernin työn ratkaisujen parissa yli 10 vuoden ajan. Vuosien aikana SharePoint, Office 365 ja Microsoft Teams ovat tulleet hänelle tutuiksi.

Matti on myös palkittu Microsoft MVP (Most Valuable Professional) tunnustuksella, hän toimii Teams Community Finland -yhteisön organisaattorina
ja on aktiivisesti esillä sosiaalisessa mediassa sekä erilaisissa tapahtumissa.

EMMA KLÉN
Modern Work Specialist, Marskidata Oy

Emma Klén toimii Marskidatalla modernin työn asiantuntijana, jossa fokus on asiakkaiden M365 ympäristöjen ihmiskeskeisessä kehittämistyössä. Muotoilijana (YAMK) Emma katsoo asiakkaan toiminnan tavoitteita ja niiden tueksi luotavia ratkaisuja eri käyttäjäryhmien näkökulmista, ja varmistaa osallisuuden toteutumisen käyttäjäkokemuksen suunnittelussa.

Emman ydinosaaminen koostuu sisäisten palveluiden ja viestinnän muotoilemisesta. Erityisen kiinnostunut hän on teknologian merkityksestä organisaatiokulttuurin kehittymisessä, ja työn muotoilun vaikutuksista siihen. M365 tarjoaa hyvän alustan työntekijälähtöiseen työn muotoiluun, joka on avainasemassa modernin työn kontekstissa.

Emma uskoo, että työtään oma-aloitteisesti vahvuuksiaan ja tarpeitaan vastaamaan muokkaava työntekijä voi teknologian avulla edistää koko organisaation kehittymistä entistä monipuolisemmin.

TEEMU SEPPÄNEN
Modern Work Specialist, Marskidata Oy

Teemu Seppänen toimii Marskidatalla modernin työn asiantuntijana, jossa fokus on asiakkaiden M365 ympäristöjen ihmiskeskeisessä kehittämistyössä. Kesän aikana Jyväskylän yliopiston viestintä-oppiaineesta valmistuneena häneltä löytyy ajankohtaista tutkimustietoa teknologiavälitteisestä viestinnästä ja digitaalisten työympäristöjen tutkimuksesta.

Teemun ydinosaaminen ja kiinnostus keskittyy juurikin työyhteisöjen vuorovaikutuksen ja tiedonhallinnan uusiin tuuliin, jotka muuttavat ihmisten tapaa olla yhteyksissä ja tehdä työtä modernissa ajassa. Microsoft 365 tarjoaa oivan alustan edellä kuvatun asiantuntemuksen hyödyntämiseen ja tarkasteluun.

TIMO PERTILÄ
Forward Forever, Consultant, Microsoft MVP

Timo on viihtynyt erilaisissa IT-alan tehtävissä jo 20 vuotta. Osaamisalueena laveasti Microsoftin pilvipalvelut, sekä niiden hyödyntäminen täysmittaisesti asiakasorganisaatiossa. Timon erityisosaamisena on ratkaisujen ketterä rakentaminen hyödyntäen Office 365 / Azuren olemassa olevia työkaluja (PowerApps, Flow, Logic App, SharePoint, Power BI, Azure SQL, Cognitive Services, CDS).

Vapaa-aikanaan Timo pitää blogia, jossa hän esimerkkien avulla käy läpi tapoja, joilla organisaatiot voisivat tehokkaammin hyödyntää Office 365:n ja Azuren ominaisuuksia ja palveluja.

SANNA KERÄNEN
Innofactor, Modernin työn konsultti

Pitkän viestintäuran jälkeen Sanna hyppäsi konsultin rooliin, ja viimeisen neljän vuoden ajan hän on auttanut kymmeniä erilaisia organisaatioita ottamaan käyttöön Microsoft 365 -työkaluja. Useimmiten pöydällä on moderneja SharePoint -intranettejä ja Teams-käyttöönottoja.

Sannan projekteissa kaivetaan aina esille muutoksesta saatavat hyödyt: hyödyt sinulle, minulle, meille ja talolle. Sen jälkeen sukelletaan johdon aitoon tukirooliin, käyttäjäymmärrykseen, yhteisiin modernin työn pelisääntöihin ja menestyksekkään muutosprosessin suunnitteluun. Hienoimmankin teknisen härpäkkeen hyöty nimittäin toteutuu vasta sitten, kun ihmiset käyttävät sitä ja vielä niin kuin on ajateltu.

TUULIA HALTTUNEN
Konsultti, Sulava

Tuulia on asiakkaiden tukena modernin tietotyön konseptoinnissa ja suunnittelussa, muutoksen viestimisessä ja läpiviennissä sekä modernien työkalujen käyttöönotoissa. Hän auttaa asiakkaita kehittämään sisäistä viestintää, ryhmätyöskentelyä ja toimintaprosesseja Office 365:n, SharePointin ja Teamsin avulla.

Tuulialla on pitkä kokemus viestinnän ammattilaisena julkishallinnon puolelta. Hän on ollut vetämässä intra-projekteja ja muita laajoja muutosprosesseja isoissa organisaatioissa, sekä toiminut asiantuntijana erilaisten verkkopalveluiden kehittämishankkeissa, palveluiden digitalisointiprojekteissa ja verkkoviestinnän kehittämisessä sekä kouluttanut mm. Teams- ja SharePoint-käyttöönottoja.

ANNI SORMUNEN
ICT-asiantuntija, Etelä-Savon sote-uudistus

Anni Sormunen työskentelee Etelä-Savon sote-uudistustiimissä ICT-asiantuntijana. Hän on mukana monissa erilaisissa projekteissa, joiden tavoitteet vaihtelevat tulevan Etelä-Savon hyvinvointialueen sähköisen asioinnin kehittämisestä tietojärjestelmien yhtenäistämiseen.

Sote-uudistuksessa tehdään valtavaa muutostyötä lyhyessä ajassa, joten myös uusia, moderneja työkaluja sekä toimintamalleja tarvitaan. Anni pitää erityisen tärkeänä muutostyössä alueen asukkaiden sekä henkilöstön kuuntelemista, arvostamista ja osallistamista, jotta aidosti parannetaan palvelujen saatavuutta sekä laatua.

ANNE TUOVINEN
Viestintäpäällikkö, Lahti Energia

Anne on pitkän linjan inhouse-viestijä, jonka ydinosaamista ovat viestinnän ja projektien johtaminen, strateginen ja operatiivinen suunnittelu, mediasuhteet ja brändiviestintä. Anne innostuu itsensä ja asioiden kehittämisestä sekä arjen kaaoksen kesyttämisestä.

Anne toimii Lahti Energian pienen viestintä- ja markkinointitiimin esimiehenä. Hänen tehtävänsä liittyvät usein talon sisäisten ja ulkoisten prosessien hiomiseen tai johdon ja asiantuntijoiden sparraamiseen viestinnässä.

Kuluvan vuoden aikana Lahti Energialla uudistetaan sekä internet- että intranet-sivusto. Anne on toiminut molemmissa hankkeissa projektipäällikkönä.

SILJA HÄIKIÖ
Senior Consultant, Midpointed

Silja toimii modernin työn konsulttina, projektipäällikkönä ja asiakkaiden työtapojen muutoksen tukena Midpointedilla.

Silja on parhaimmillaan työ- ja viestintätapojen muutosprojekteissa, joissa suunnitellaan alusta asti huolella, miten kaikki ihmiset saadaan muutokseen mukaan.

Lahti Energian projektissa Siljan vastuulla on intranetin suunnittelu ja toteutusprojektin läpivienti yhdessä Midpointedin tiimin kanssa.

PEKKA TURTIAINEN
Tietoasiantuntija, SPR

Pekka työskentelee Suomen Punaisen Ristin keskustoimistolla tietoasiantuntijana. Hän vastaa järjestön arkistoasioista ja kehittää järjestölle uutta sähköistä dokumentinhallintaa Sharepointin ja Teamsin päälle.

Aiempaa kokemusta alalta Pekalla löytyy muun muassa valtionhallinnon puolelta valtioneuvoston kansliasta ja eduskunnasta. Häneltä löytyy näkemystä sekä arkipäiväiseen työhön liittyvästä asiakirjahallinnasta että tiedon pitkäaikaisesta arkistoimisesta.

Sydäntä lähellä on erityisesti pysyvästi säilytettävän tiedon vaaliminen. Tänään rakennettavat työkalut määrittävät myös sitä, kuinka tämänhetkinen asiakirjatieto on löydettävissä ja käytettävissä tulevaisuudessa.

PIRKKA PARONEN
Toimitusjohtaja, Systems Garden

Pirkka Paronen on Systems Garden Oy:n toimitusjohtaja ja hän toimii tiedonhallinnan konsulttina. Pirkka on ollut mukana toteuttamassa erilaisia tiedonhallinnan hankkeita Microsoft-alustalla jo 20 vuotta. Asiakkaita ja ympäristöjä on pienistä urakointifirmoista julkishallintoon ja kansainvälisiin konserneihin, teknologioita muinaisista SharePointin esiversioista tuoreimpiin M365- ja Azure-ratkaisuihin saakka. Haasteet ovat edelleen yllättävän samanlaisia.

Vaikka insinöörille uudet kiiltävät työkalut aina herättävätkin kiillon silmiin, Pirkka pyrkii pitämään fokuksen työkalujen sijaan itse tiedossa ja fiksuissa toimintatavoissa – ne kun ovat lopulta kiinni enemmän ihmisistä kuin järjestelmistä.

MIIKO KYTÖHARJU
Senior Specialist – Communication & Collaboration Services, KonecranesOHJELMA

8:15 REKISTERÖITYMINEN JA AAMUKAHVIT
Tervetuloa mukaan tapahtumaan! Paikanpäällä Hotelli Clarionissa aamukahvit tarjolla klo 8.15 alkaen. Striimi avautuu etäosallistujille klo 8.45 – voit testata yhteyden, ja nauttia virtuaaliset kahvit samalla.

09:00 AVAUS: MICROSOFT 365 – HYVÄT, PAHAT JA RUMAT
Missä Microsoft 365 menee juuri nyt? Mitä uusia asioita on julkaistu viime aikoina ja mikä on niiden merkitys? Mitä hyviä, pahoja ja rumia piirteitä on tullut vastaan eri projekteissa.
Juha Anttila, IITC

9:30 CASE LAHTI ENERGIA: MITEN TOIMME INTRANETIN JA TOIMINTAJÄRJESTELMÄN NYKYPÄIVÄÄN?
Lahti Energian 200 työntekijää saavat uuden intranetin ja toimintajärjestelmän marraskuussa. Midpointed toteuttaa ratkaisun SharePointin, Teamsin ja PowerPlatformin avulla. Suunnittelu aloitettiin yhdessä keväällä 2021. Syksy on vauhdikasta toteutus- ja sisällöntuotantoaikaa. Lahti Energian Anne Tuovinen ja Midpointedin Silja Häikiö kertovat tuoreeltaan projektin vaiheista ja opeista.
Anne Tuovinen, Lahti Energia

Silja Häikiö, Midpointed

10:10 KAHVITAUKO

10:30 SALI 1: CASE ETELÄ-SAVON SOTE – M365 TIEDONHALLINNASSA

Anni Sormunen, Essote

Emma Klen, Teemu Seppänen, Marski Data

SALI 2: TEAMS UUDET OMINAISUUDET

Matti Paukkonen, Tahto Group

11:10 TAUKO

11:20 SALI 1: CASE HELSINGIN KAUPUNKI – M365 KOKONAISUUS ISOSSA ORGANISAATIOSSA
– Pilvistrategia mahdollistajana
– Tiedon luokittelu ja suojaustoimenpiteet turvana
– Työvälineiden roolit ja henkilöstö osana muutosta
– Intranet osana kokonaisuutta

Riitta Laanala, Helsingin kaupunki

SALI 2: POWER PLATFORM PARHAAT KÄYTÄNNÖT

Timo Pertilä, Forward Forever

12:00 LOUNASTAUKO

13:00 SALI 1: ASIAKASTIEDON HALLINNAN MODERNISOINTI POWER PLATFORMIN AVULLA

Janne Palosaari, Terrafame

Juha Huttunen, Sulava

SALI 2: PARHAAT KÄYTÄNNÖT SHAREPOINT-POHJAISEN INTRANETIN RAKENTAMISESSA

Sanna Keränen, Innofactor

13:40 TAUKO

13:50 SALI 1: CASE KONECRANES: GLOBAALIT M365-INTEGRAATIOT YRITYSKAUPOISSA
Konecranesilla on tehty useampi globaali yrityskauppa viime vuosien aikana. Yritysintegraatioissa merkittävä osuus on yhtenäistää kahden eri yrityksen teknologiat, käytännöt ja toimintatavat. Tämä vaatii tehokasta viestintää, jalkautustyötä, teknistä osaamista sekä koulutusta.

Miten tämä kaikki toteutetaan, ja miten yrityksen uudet työntekijät saadaan mukaan käyttämään M365 -palveluita kuten intraa, Teamsia tai Yammeria?

Miiko Kytöharju, Konecranes

SALI 2: HYBRIDITYÖPAJAN FASILITOINTI TEAMSILLÄ
Kuinka pitää kokoukset tai työpajat laadukkaina ja tehokkaina vaikka osa istuu kokoushuoneessa ja osa on linjoilla? Kuinka osallistaa ihmisiä niin, että jokainen kokee kokouksen mielekkäänä osallistumistavasta riippumatta? Maiju Salonen Sulavalta antaa vinkit kuinka fasilitoidaan onnistunut hybriditilaisuus Teamsilla.

Maiju Salonen, Sulava

14:30 KAHVITAUKO

14:50 SALI 1: CASE SPR: ARKITTAJA, AUTOMAATTINEN SHAREPOINT-ARKISTONHOITAJA
Suomen Punaisella Ristillä on säntillinen paperinen arkistointijärjestelmä, sillä tiettyjä asiakirjoja pitää säilyttää ja välittää aina Kansallisarkistoon asti.

Mutta maailma digitalisoituu, ja niin myös arkistot. Syntyi Arkittaja, joka hoitaa arkistoinnin käyttäjien puolesta SharePoint Onlinessa. Se päättelee mm. käyttöoikeudet, sijainnin ja säilytysajan muutaman metatiedon perusteella, ja vie asiakirjat oikeaan paikkaan.

Pekka Turtiainen, SPR

Pirkka Paronen, Systems Garden

SALI 2: TYÖNTEKIJÄKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN MICROSOFT VIVAN AVULLA
Intra hyppää syliin – Viva Connections tuo intran Teamsiin, mutta miten varmistetaan, että kohtaaminen on käyttäjälle nautinto? Sisäinen viestintä muuttuu vauhdilla, ja yhä enemmän on tarve tavoittaa työntekijöitä, jotka eivät istu koneen ääressä. Mitä keinoja Viva tuo mobiilikäyttöön ja mitä kannattaa ottaa huomioon tulevaisuuden sisäisen viestinnän suunnittelussa.

Tuulia Halttunen, Sulava

15:30 TAUKO

15:40 KEYNOTE: HYBRIDITYÖ JA MODERNIN JOHTAMISEN HAASTEET

Matti Apunen, Tampereen Yliopisto

16:20 YHTEENVETO

Juha Anttila, IITC

16:30 GET TO TOGETHER – VERKOSTOITUMISTILAISUUS
Striimi sulkeutuu klo 16.30, tilaisuus jatkuu paikanpäällä Hotelli Clarionissa verkostoitumisen merkeissä.
Vaihda ajatuksia ja kokemuksia muiden osallistujien sekä puhujien kanssa.

—————————-

Koulutuspaikka:
Clarion Hotel Helsinki, Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki ja Online

Ajankohta:
30.11.2021 klo 8.30-17.30

Hinta:
895 euroa
/hlö + alv 24 % (2 pv).

Etuhinta 30.9. saakka:
695 euroa
/hlö + alv 24 % (2 pv).

Voit valita haluatko osallistua seminaariin paikan päällä vai seurata striimiä etänä. Live- ja striimiosallistuminen on samanhintaista. Valitun osallistumistavan voi vaihtaa viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Osallistumiseen sisältyy kaikki live-sisällöt tallenteineen kahden viikon ajan sekä esitysmateriaalit PDF-muodossa. Osallistumisoikeus on henkilökohtainen.

Ryhmäalennukset:
2 hlö -> 10 %
3 hlö -> 20 %
4 hlö -> 30 %
(Ryhmäalennukset lasketaan ilmoittautumishetkellä voimassa olevasta hinnasta)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta vielä 30 vrk ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen emme palauta osallistumismaksua, mutta voit vaihtaa tilaisuuden osallistujan tai siirtää osallistumisen seuraavaan tapahtumaan.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.