IITC järjestää nyt koulutuksen:

Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat –seminaari (1 pv)

Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaari on Suomen laajin Microsoft 365 -toteutuksista kertova case-pohjainen tapahtuma.


Puhujat:
JUHA ANTTILA

IITC, CEO

Juha on HPR-tapahtuman perustajia. Hän toimii konsulttina ja IITC:n toimitusjohtajana. Juhalla on rautainen kokemus informaation ja erityisesti dokumenttien hallinnan kehittämisestä sekä järjestelmien käyttöönotosta.Hän on työssään tutustunut yli kolmensadan suomalaisen organisaation tiedonhallintaan.

Juha on kokenut projektinvetäjä ja tiedonhallintaprojektin sparraaja. Tietotyön kehittäminen ja verkkopalveluprojektien läpivienti ovat lähellä Juhan sydäntä. SharePoint-maailmasta hänellä on kokemusta 2001 versiosta lähtien. Juha on aktiivisesti edistämässä suomalaisen yrityselämän tiedonhallintaa myös Liikearkistoyhdistyksessä, jonka koulutustoimikuntaa Juha vetää.

SAMI LAIHO
Adminize, Senior Technical Fellow

Samilla on 20 vuoden laajamittainen kokemus Microsoftin ekosysteemistä. Vuonna 2019 hänet nimettiin TiVi:n 100:n IT-vaikuttajan listalle.

Sami on ollut Microsoft MVP vuodesta 2011. Most Valuable Professional on tunnustus, jonka Microsoft myöntää yhteisön eteen tehdystä työstä teknologia-alueella. Tittelin haltijat ovat aktiivisia esimerkiksi julkaisijoina sekä alan tapahtumissa. Sami oli myös Microsoft Certified Trainer Regional Lead kunniatehtävässä noin 15 vuotta.

Samin erikoisalaan kuuluvat vianselvitys korkeammalla tasolla, käyttöjärjestelmien käyttöönottosuunnitelmien auditoinnit, yritysten IT-osastojen mentorointi ja motivointi, Whitelisting -käyttöönotot sekä korkean tason tietoturvaratkaisut. Microsoft Ignite 2018 -tapahtumassa hänen luentonsa valittiin sekä parhaaksi että toiseksi parhaaksi 1708 luennon joukosta. Näin ei ole tapahtunut koskaan aiemmin Igniten historiassa.

INKERI SAIKU
HUS, tietojärjestelmäsuunnittelija

Inkeri vastaa HUSin O365 tiimissä Teamsin käytön kehittämisestä ja toimi Teams-käyttöönottoprojektin projektipäällikkönä.

LEENA KARHU
Junttan, Chief Digital Officer

Leena on työskennellyt Junttanilla kohta puolitoista vuotta. Hän toimii osana Junttanin digitiimiä vastuullaan mm. O365 ja Modernin työn projekti, IT-kumppaneiden hallintaa ja IT-ympäristön uudistusprojekteja.

Leenan toiminnassa näkyy nuori into ja halu kehittää toimintatapoja ihmiset huomioiden. Tärkeimpinä onnistumisen hetkinä Leena pitää työssään sitä, kun voi oman työnsä kautta sujuvoittaa muiden työskentelyä.

VENLA VIRKAJÄRVI
K-ryhmä, viestintäpäällikkö

Venla on toiminut pitkään erilaisissa viestinnän kehittämistehtävissä ja muutosjohtamisen parissa. K-ryhmässä Venla ohjaa ja kehittää yhdessä tiiminsä kanssa K-ruokakaupoille suunnatun viestinnän toimintamalleja, sisältöjä ja työkaluja.

K-netti ja Kaupan Teams -projektissa Venla toimi projektipäällikkönä ja jatkaa sittemmin näiden viestintävälineiden tuoteomistajana.

MARIA KOTILAINEN
Digital Illustrated, Consultant

Marialla on yli kymmenen vuoden kokemus Microsoftin työkaluista (erityisesti Sharepoint ja Office 365). Erityisen lähellä sydäntä on asiakkaan auttaminen ja ongelman ratkaiseminen sekä aikaansaava asenne.

Maria tekee projektin aikana monia erilaisia tehtäviä: määrittely, konseptointi, testaus, koulutus sekä kokonaisvaltainen projektinhallinta.

SATU TÄHTINEN
Oulun kaupunki, digitaalisen viestinnän asiantuntija

Satu työskentelee Oulun kaupungin Oulun Digi -liikelaitoksessa yhtenä Office 365 -palvelun omistajista. Kaupungin intranetin uudistusprojektissa Satu on toiminut projektipäällikkönä.

Sadun osaamisalueita ovat erityisesti Office 365 -palvelun viestintä ja käytön omaksumiseen liittyvät asiat. Luonteeltaan Satu on muutoksentekijä, jonka visiona ovat moderni työ sekä toimivat ja digitaaliset työn tekemisen tavat.

SANNA KERÄNEN
Innofactor, modernin työn konsultti

Pitkän viestintäuran jälkeen Sanna hyppäsi konsultin rooliin, ja viimeisen neljän vuoden ajan hän on auttanut kymmeniä erilaisia organisaatioita ottamaan käyttöön Microsoft 365 -työkaluja. Useimmiten pöydällä on moderneja SharePoint -intranettejä ja Teams-käyttöönottoja.

Sannan projekteissa kaivetaan aina esille muutoksesta saatavat hyödyt: hyödyt sinulle, minulle, meille ja talolle. Sen jälkeen sukelletaan johdon aitoon tukirooliin, käyttäjäymmärrykseen, yhteisiin modernin työn pelisääntöihin ja menestyksekkään muutosprosessin suunnitteluun. Hienoimmankin teknisen härpäkkeen hyöty nimittäin toteutuu vasta sitten, kun ihmiset käyttävät sitä ja vielä niin kuin on ajateltu.

JANNE ARILUOTO
Elisa Oyj, Cloud Consultant

Janne toimii Elisalla Pilvikonsulttina ja auttaa asiakkaita saavuttamaan parhaat hyödyt Microsoft 365 -investoinneista. Jannella on kokemusta Microsoft 365 -maailmasta 8 vuoden ajalta sekä asiakkaan, että toimittajan puolelta, mikä auttaa arjessa huomattavasti.

Erityisen lähellä sydäntä on työkulttuurin muutos ja siihen liittyen uusien, ja miksei vanhojenkin, Microsoft 365 – ominaisuuksien läpivienti kokonaisvaltaisesti loppuun asti niin, että asiakkaan työtavat ja työn tekemisen kulttuuri muuttuu. Janne jakaa myös mantraansa asiakkaille; Joskus työpäivä on hyvä aloittaa työtapojen osalta tyhjältä pöydältä.

JUSSI ROINE
Microsoft, Azure Developer Audience Lead

Jussi on toiminut pitkään Microsoft-ratkaisujen parissa arkkitehtinä, kouluttajana, neuvonantajana ja konsulttina. Viimeiset 10 vuotta Jussi toimi Sulava Oy:ssä tutkimustehtävissä, ja loppuvuodesta 2019 Jussi on ollut Microsoftilla Azure-kehittäjäyhteisöjen evankelistana.

VESA NOPANEN
Sulava Oy, Principal Consultant, Microsoft MVP

Vesku toimii Sulavalla modernin työn konsulttina sekä valmentajana. Hänellä on takanaan yli 20 vuoden kokemus IT-alalta ja viimeisen reilun 10 vuoden aikana hän on erikoistunut Office 365-, Microsoft Teams- ja SharePoint-pohjaisiin modernin työn ratkaisuihin useilla eri toimialoilla. Vesku on esillä sosiaalisessa mediassa mm. blogin, LinkedInin ja Twitterin kautta jakaen parhaita käytäntöjä, uusia ominaisuuksia, tietoa sekä vinkkejä erityisesti Microsoft Teamsiin liittyen.

Kantavana ajatuksena hänellä on, että uusia työskentelytapoja ja välineitä hyödyntämällä sekä organisaation kulttuuria kehittämällä saadaan myös work-life-tasapaino kohdalleen niin, että se palvelee kaikkia osapuolia parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi Vesku on organisoijana Suomen Teams-yhteisössä.

KATJA JOKISALO
Sulava Oy, Senior Consultant, Microsoft MVP

Katjalla yli kymmenen vuoden kokemus organisaatioiden auttamisesta kohti parempaa työelämää. Hän on Microsoft MVP (Most Valuable Professional) ja teknologioista Katjalle tutuimpia ovat Microsoftin sisäisen viestinnän ja tietotyön tuen palvelut, erityisesti SharePoint ja Office 365.

TIMO PERTILÄ
Forward Forever, Consultant, Microsoft MVP

Timo on viihtynyt erilaisissa IT-alan tehtävissä jo 20 vuotta. Osaamisalueena laveasti Microsoftin pilvipalvelut, sekä niiden hyödyntäminen täysmittaisesti asiakasorganisaatiossa. Timon erityisosaamisena on ratkaisujen ketterä rakentaminen hyödyntäen Office 365 / Azuren olemassa olevia työkaluja (PowerApps, Flow, Logic App, SharePoint, Power BI, Azure SQL, Cognitive Services, CDS).

Vapaa-aikanaan Timo pitää blogia, jossa hän esimerkkien avulla käy läpi tapoja, joilla organisaatiot voisivat tehokkaammin hyödyntää Office 365:n ja Azuren ominaisuuksia ja palveluja.

SILJA HÄIKIÖ
Midpointed Oy, Senior Consultant

Silja toimii modernin työn konsulttina ja asiakkaiden työtapojen muutoksen tukena Midpointedilla. Aikaisemmin hän työskenteli vastaavassa tehtävässä HiQ:lla ja oli vahvasti mukana mm. Accountorin intranet- ja tiimityöuudistuksessa.

Silja on parhaimmillaan työ- ja viestintätapojen muutosprojekteissa, joissa suunnitellaan alusta asti huolella, miten kaikki ihmiset saadaan muutokseen mukaan. Siljalla on vahva tausta organisaatioviestinnästä. Uransa alusta asti häntä on kiinnostanut se, miten työskentelystä ja viestinnästä tehdään mahdollisimman sujuvaa.

SIRU RINNE
YIT, Head of Site Management Development

Sirulla on 20 vuoden kokemus rakennusalalta, joista ensimmäiset kymmenen vuotta erilaisissa suunnittelu- ja tuotantotehtävissä. Viimeiset kymmenen vuotta hän on toiminut YIT:llä kehitystehtävissä. Tällä hetkellä Siru toimii YIT:llä konsernitasolla vastuunaan erityisesti sellaisten tuotantovaiheen toimintatapojen ja niitä tukevien työkalujen kehittäminen, jotka ovat yhtenäisiä toimintamaasta ja liiketoiminta-alueesta riippumatta.

Sirun intohimona on jatkuva parantaminen ja loppukäyttäjälähtöisyys. Hienoinkaan prosessikuvaus tai tekninen ratkaisu ei palvele tarkoitustaan, ellei se huomioi loppukäyttäjän tarpeita.

MIKKO KOSKINEN
Sulava Oy, Senior Consultant

Mikko toimii Sulavalla senior konsulttina keskittyen tietotyön ratkaisuihin Microsoft-ympäristöissä. Mikko on työskennellyt Office 365 ja SharePointin parissa aina vuodesta 2008 lähtien auttaen useita kotimaisia ja ulkomaisia organisaatioita. Hänen osaamisalueeseensa kuuluu järjestelmien suunnittelu, tekninen toteutus, sekä konsultointi.

TUULA MAIJALA
Accountor Group, Director, Planning & Operational Excellence

Tuulalla on pitkä IT-alan kokemus projektien, hankkeiden ja portfolioiden hallinnasta sekä liiketoimintaprosessien kehityksestä eri yrityksissä ja eri toimialoilla. Viimeisen puolentoista vuoden ajan Tuula on keskittynyt Accountorilla vahvasti uuteen intranetiin ja yhteistyöpalveluihin: ensin konseptin luomiseen ja sittemmin käyttöönottoihin kolmelle eri liiketoimintaklusterille useaan maahan.

JONI JAAKKOLA
Optimal Performance, toimitusjohtaja, yrittäjä ja työhyvinvointivalmentaja

Joni on ihmisläheisen näyttöön perustuvan työhyvinvointivalmentamisen sanansaattaja. Joni on luennoitsija, tietokirjailija, toimitusjohtaja, yrittäjä ja työhyvinvointivalmentaja, jonka valmennuksissa käy ihmisiä vasta-alkajista kilpaurheilijoihin sekä työyhteisöjen tiimejä. Joni pitää 80-100 yritysluentoa ja -työpajaa vuosittain suomeksi ja englanniksi.

RAULI KÄPPI
M-Files, Strategic Account Director

Raulilla on kymmenen vuoden kokemus vaativista tiedonhallinnan kansainvälisistä asiakkuuksista ja projekteista sekä laaja tietotaito erilaista käyttötapauksista ja vaatimusmäärittelyistä. Hän on ollut mukana lukuisissa M-Filesin käyttöönottoprojekteissa. Rauli on ollut mukana myös lanseeraamassa M-Filesin älypalveluita asiakkaille.

MARJAANA AJANTO
Lauttasaaren yhteiskoulu, opettaja

Marjaana toimii vastuuopettajana Kansainvälisen liiketoiminnan lukiossa Lauttasaaressa, jossa hän opettaa liiketoimintaa ja englantia. Aiemmin Marjaana työskenteli Microsoftilla oppilaitostiimissä Office 365-myyntitehtävissä sekä laitekonsulttina.

Marjaanan keskeisin intohimo on teknologia ja oppiminen, joten hänen sydäntään lähellä ovat nuorten teknologiataitojen ja työelämätaitojen opettaminen. Teams mahdollistaa monipuolisen oppimiskokemuksen, jossa harjoitellaan yhteisöllistä oppimista, toteutetaan itsearviointia, vaalitaan yhteisöllisyyttä sekä koetaan oppimisen iloa.

MARIANNA HALONEN
Sulava Oy , Senior Consultant

Oppimisen muutoksen johtaminen, oppimisen personointi ja koulutusteknologian saavutettavuus ovat Mariannan vahvaa osaamisaluetta.

Mariannalla on pitkä kokemus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta muun muassa opettajana sekä opetusteknologian parissa. Ennen Sulavaa Marianna työskenteli 12 vuotta Microsoftin oppilaitostiimissä pedagogisena asiantuntijana.OHJELMA

8:30 VIRTUAALISET AAMUKAHVIT
Striimi avautuu – tervetuloa mukaan! Voit testata yhteyksien toimivuuden ja tutustua päivän ohjelmaan sekä käytännön ohjeistukseen. Samalla voit halutessasi nauttia myös aamukahvit.

8:45 AVAUS: MICROSOFT 365 – HYVÄT, PAHAT JA RUMAT
Missä Microsoft 365 menee juuri nyt? Mitä uusia asioita on julkaistu viime aikoina ja mikä on niiden merkitys? Mitä hyviä, pahoja ja rumia piirteitä on tullut vastaan eri projekteissa.
Juha Anttila, IITC

9:20 TAUKO

9:30 SALI 1 – CASE HUS: MICROSOFT TEAMS TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATION ARJESSA HUSILLA
Koronaviruskeväänä Microsoft Teamsin käyttö HUS Helsingin yliopistollisessa sairaalassa sai useita uusia muotoja. Sairaalassa on rakennettu ratkaisuja muun muassa etävastaanottojen ja -konsultaatioiden mahdollistamiseksi.

Millaisia kokemuksia HUSilla on ollut Teamsin käytöstä ja mihin sairaalan moderni työ on matkalla? Tule kuulemaan lisää!
Inkeri Saiku, HUS

SALI 2 – PROJECT OAKDALE JA POWER PLATFORM
Power Platform otti aivan uuden vaihteen, kun Microsoft julkaisi syksyllä 2020 Project Oakdalen. Ja yhtäkkiä kaikki Teams-käyttäjät ovat myös potentiaalisia kansalaiskehittäjiä. Mikäli työskentelet Power Platformin (ja/tai Teamsin parissa), on Project Oakdale ehdottomasti yksi vuoden merkittävimmistä julkistuksista.

Esityksessä käydään läpi mistä tässä mystisessä Project Oakdalessa on kyse. Miksi se on niin merkittävä ja miten se vaikuttaa Power Platform -tekemiseen.
Timo Pertilä, Forward Forever

10:10 TAUKO

10:30 SALI 1 – CASE: K-RUOKAKAUPOILLE UUSI INTRANET JA TEAMS – MITÄ, MIKSI JA MITEN?
K-ruokakauppojen uusi intranet ja konseptoitu Kaupan Teams suunniteltiin yhdessä käyttäjien kanssa. Modernin Sharepointin mahdollisuuksia täydennettiin räätälöinneillä, joita kytkettiin myös Kaupan Teamsiin. Käyttöönoton tukena toimivat kaupoista nimetyt oppaat.
Venla Virkajärvi, Kesko ja Maria Kotilainen, Digital Illustrated

SALI 2 – ETSIVÄ LÖYTÄÄ – HAKUPALVELUT MODERNISSA TIETOTYÖSSÄ
Miten tukea tiedon löytymistä Teamsissa ja SharePointissa? Mistä löydettävyys muodostuu ja kuinka hakua voi säätää kohti parempia tuloksia? Tässä esityksessä käydään läpi perusteet tiedon löydettävyyden parantamiseen ja kurkataan, millä periaatteilla moderni Microsoft Search toimii.
Katja Jokisalo, Sulava

11:10 TAUKO

11:20 SALI 1 – CASE JUNTTAN – KOHTI MODERNIA TYÖYMPÄRISTÖÄ
Vauhdilla kansainvälistyneessä toimintaympäristössä aikaisemmat toimintatavat eivät enää riittäneet ja Junttan aloitti matkan kohti modernia työympäristöä. Muutoksella taklattiin haasteita liittyen mm. vanhentuneisiin viestintäprosesseihin ja -välineisiin, yhtenäisten toimintatapojen puutteellisuuteen sekä etätyön edellytyksiin. Tärkeä ratkaisun edellytys oli ymmärrys siitä, että kyseessä on laajempi yrityksen kulttuurimuutos.

Matkalla laadittiin muun muassa pelikirja, otettiin Teams käyttöön, siirrettiin tiedostot verkkolevyiltä pilveen ja rakennettiin yhtiölle ensimmäinen intranet. Tule kuulemaan lisää!
Leena Karhu, Junttan

SALI 2 – MICROSOFT 365 MUUTOSHALLINTA JA PÄIVITYKSET
Microsoft 365 -ympäristö saa kymmeniä päivityksiä kuukausittain ja niiden osalta IT:llä ja erityisesti käyttäjillä on haasteita pysyä vauhdissa mukana.

Miten muutoshallinta eroaa, jos teen itse tai jos ostan palveluna? Miten päivityksiä ja muutoksia kannattaa seurata? Voiko kaiken ostaa palveluna avaimet käteen tyyppisesti? Mitkä ovat parhaat käytännöt eri malleissa?
Janne Ariluoto, Elisa

SALI 3 – CASE LAUTTASAAREN YHTEISKOULU: YHTEISÖLLISYYS ETÄOPPIMISEN JA -TYÖSKENTELYN MENESTYSTEKIJÄNÄ
Viime kevät asetti opettajat, opiskelijat ja huoltajat uuteen tilanteeseen, kun etäopintoihin siirryttiin pikavauhtia. Teknisten ratkaisujen lisäksi oli huomioitava, miten rakennetaan ja vaalitaan yhteisöllisyyttä, suunnitellaan ja arvioidaan opetusta sekä seurataan oppimisen edistymistä.

Lauttasaaren yhteiskoulun opettaja Marjaana Ajanto kertoo, miten Teams mahdollisti etäopetuksen sekä miten Teamsin avulla opettaja kykeni olemaan opiskelijoiden motivaation ja hyvinvoinnin tukijana. Seniorikonsultti Marianna Halonen avaa näkökulmia valmiusmallin rakentamiseen sekä hybridioppimiseen Teamsissa.
Marjaana Ajanto, Lauttasaaren yhteiskoulu ja Marianna Halonen, Sulava Oy

12:00 TAUKO
Pidempi tauko, jonka aikana ehdit esimerkiksi syödä lounasta

13:00 SALI 1 – MITEN TERVEYDESTÄ JA SUORITUSKYVYSTÄ SAADAAN AJEN PRIORITEETTI JA MIKSI SE ON KANNATTAVAA?
– Mistä rakentuu oma terveys ja hyvinvointi, teoriaa ja parempaa ymmärrystä?
– Oman terveyden, hyvinvoinnin ja jaksamisen sudenkuopat
– Ravinnon, liikunnan ja palautumisen tärkeimmät konkreettiset työkalut
– Miten elämäntapamuutos onnistuu ja miten saavutetut tulokset ylläpidetään?
Joni Jaakkola, Optimal Performance

13:40 TAUKO

13:50 SALI 1 – CASE OULUN KAUPUNKI: ROHKEA JA RYHDIKÄS INTRAPROJEKTI + TEAMSIT HALTUUN
Oulun kaupunki julkistaa uuden Akkuna-intranetin lokakuun lopussa. Teamsit on pääsiäisestä alkaen perustettu tilaus- ja luontiautomaation avulla. Molemmissa palveluissa otettiin käyttöön sisällön elinkaari, ja intran rakenne toteutettiin rohkeasti uudella tavalla.

Esityksessä pääset kurkistamaan ratkaisuihin ja kuulet, miten iso kuntaorganisaatio taipuu lopulta moderniin työhön. Käymme läpi myös projektin onnistumisia ja kipupisteitä sekä sitä, miten kaikki istui osaksi kaupungin Office 365 -käyttöönottoa.
Satu Tähtinen, Oulun kaupunki ja Sanna Keränen, Innofactor

SALI 2 – MICROSOFT TEAMS – VIIMEISIMMÄT UUDISTUKSET JA PARHAAT VINKIT
Microsoftin Teamsin merkitys kasvaa jatkuvasti ja palvelu saa uusia ominaisuuksia ja kyvykkyyksiä. Millä näistä ominaisuuksista on merkitystä juuri nyt? Millä tavalla ne hyödyttävät organisaatioita ja käyttäjiä? Mitä tulevasta pitäisi pitää silmällä? Mikä on Teams alustana ja miten sen hyödyntäminen auttaisi tekemään asioita paremmin?

Tervetuloa esitykseen, jossa kuulet viimeisintä tietoa Microsoft Teamsista sekä käyttäjien että organisaatioiden kannalta – erityisesti siitä mistä kannattaa olla kiinnostunut. Mukana paljon demoja!
Vesa Nopanen, Sulava

SALI 3 – TIEDONHALLINNAN HANKKEET KANSAINVÄLISISSÄ ORGANISAATIOISSA
Mitkä ovat yleensä suurimmat tiedonhallinnan ongelmat ja haasteet globaaleissa organisaatioissa? Miten M-Filesin tiedonhallinnan ratkaisuilla on voitu tukea operatiivista toimintaa, yhdistää eri järjestelmissä olevat tiedot (tiedostot versus CRM/ERP), mahdollistaa Azure-käyttö eri lokaatioista, vastata laatuvaatimuksiin sekä mahdollistaa dokumenttien koko elinkaaren hallinta yhdessä sidosryhmien kanssa Microsoft 365 -ympäristössä. Kerromme näistä kokemuksista sekä M-Filesin uusista älypalveluista tässä esityksessä.
Rauli Käppi, M-Files

14:30 TAUKO

14:50 SALI 1 – CASE ACCOUNTOR: GLOBAALI INTRANET JA YHTEISET TIIMITYÖN VÄLINEET
Accountorilla oli aikaisemmin käytössä monta intranetia, useita Microsoft 365 -tenantteja ja erilaisia tiimityövälineitä. Uudistusprojektin tavoitteena oli yksi, yhteinen intranet sekä yhtenäiset sisäisen viestinnän ja tiimityön käytännöt. Tavoitetta kohti on edetty asteittain ja kumppanina on toiminut HiQ Finland. Mitä kaikkea on tehty ja miten muutos näkyy accountorilaisten arjessa?
Silja Häikiö, Midpointed Oy ja Tuula Maijala, Accountor Group

SALI 2 – MICROSOFT 365 – TUOREET KUULUMISET
Tässä esityksessä saat konkarin näkemyksen siitä, mitä Microsoft 365 -palveluista on olennaista ymmärtää ja mikä on suunta tulevaisuudessa.
Jussi Roine, Microsoft

15:30 TAUKO

15:40 SALI 1 – TIETOTURVA 2020+ JA ETÄTYÖN TUOMAT HAASTEET
Kuten monen muunkin asian, niin myös tietoturvan suhteen voidaan hyvin puhua elämästä ennen ja jälkeen Koronan. Kun massat siirtyivät suojatuista konttoreista suojaamattomiin kotikonttoreihin, oli yrityksen tietoturvalla kädet täynnä uusia haasteita. Tule kuuntelemaan Suomen johtavan tietoturva-asiantuntijan mietteet siitä miten yritysten tulee pitää tietoturvansa kunnossa, huomioiden uusi muuttunut maailmamme.
Sami Laiho, Adminize

SALI 2 – CASE SITE REPORTING, YIT: PROJEKTIEN JA TYÖMAIDEN EDISTYMISEN SEURANTAA POWER PLATFORM RATKAISUN AVULLA
Käytetäänkö teillä useampi tunti viikossa tietojen raportointiin useilla eri tavoilla ja välineillä?

YIT:llä tilannetta lähdettiin parantamaan palvelulla, jolla eri rakennustyömaiden raportointitarpeita yhdistetään yhden sovelluskokonaisuuden alle. Site Reporting -työkalu on rakennettu Power Platformin avulla yhdistäen useita eri tekniikoita ja huomioiden eri projektien ja työmaiden tarpeet joustavasti muunneltavalla rakenteella.

Tässä esityksessä kuulet mitä asioita kannattaa huomioita, kun rakennetaan jatkuvan kehityksen alla olevaa Power Platform -sovellusta sekä käytännön kokemuksia ja vinkkejä Power App:n ja Power Automate:n hyödyntämisestä laajan käyttäjäkunnan monipuolisissa sovelluksissa.
Siru Rinne, YIT ja Mikko Koskinen, Sulava

16:20 PÄIVÄN YHTEENVETO
Juha Anttila, IITC

16:30-17:30 VIRTUAALIKOKKARIT!
Seminaaripäivä päättyy virtuaalikokkareihin! Vaihda ajatuksia muiden osallistujien kanssa ja kysy polttavimmat kysymykset.

—————————-

Koulutuspaikka:
Online-tapahtuma verkossa

Ajankohta:
torstai 10.12.2020 klo 8.30-17.30

Hinta:
895 euroa
/hlö + alv 24 % (2 pv).

Online-tapahtuma sisältää osallistumisoikeuden verkossa sekä kaikki Online-sisällöt tallenteineen viikon ajan. Osallistumisoikeus on henkilökohtainen. Laskutamme osallistumismaksun ilmoittautumisen jälkeen.

Ryhmäalennukset:
2 hlö -> 10 %
3 hlö -> 20 %
4 hlö -> 30 %
(Ryhmäalennus lasketaan kulloinkin voimassa olevasta etuhinnasta)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta vielä 30 vrk ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen emme palauta osallistumismaksua, mutta voit vaihtaa tilaisuuden osallistujan tai siirtää osallistumisen seuraavaan tapahtumaan.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.