IITC järjestää nyt koulutuksen:

Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat –seminaari (2 pv)

Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaari on Suomen laajin Microsoft 365 -toteutuksista kertova case-pohjainen tapahtuma.


Puhujat:
JUHA ANTTILA
, IITC, CEO
Juha on HPR-tapahtuman perustajia. Hän toimii konsulttina ja IITC:n toimitusjohtajana. Juhalla on rautainen kokemus informaation ja erityisesti dokumenttien hallinnan kehittämisestä sekä järjestelmien käyttöönotosta.Hän on työssään tutustunut yli kolmensadan suomalaisen organisaation tiedonhallintaan.

Juha on kokenut projektinvetäjä ja tiedonhallintaprojektin sparraaja. Tietotyön kehittäminen ja verkkopalveluprojektien läpivienti ovat lähellä Juhan sydäntä. SharePoint-maailmasta hänellä on kokemusta 2001 versiosta lähtien. Juha on aktiivisesti edistämässä suomalaisen yrityselämän tiedonhallintaa myös Liikearkistoyhdistyksessä, jonka koulutustoimikuntaa Juha vetää.

MIKKO HYPPÖNEN, F-Secure
Mikko Hyppönen työskentelee tutkijana F-Securella.

Yhdysvaltalainen CISO-lehti valitsi hänet vuoden 2020 tärkeimmäksi tietoturva-ammattilaiseksi. Suomessa Tietotekniikan Liitto valitsi hänet vuonna 2013 vuosikymmenen tietotekniikkavaikuttajaksi.

JANNE SEPPÄNEN, professori, Tampereen yliopisto
Professori Janne Seppänen on maamme johtavia mediayhteiskunnan tuntijoita ja kouluttajia. Hän on kokenut journalisti ja työskennellyt muun muassa Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä. Hän on myös suositun Mediayhteiskunta -teoksen kirjoittaja.

Hän on erikoistunut yritysten ja muiden organisaatioiden viestimien tunnemielikuvien analyysiin ja niiden kehittämiseen.

MATTI PAUKKONEN, Innofactor

KIMMO H. MIETTINEN, Valmet
Kimmo työskentelee Valmetilla Head of digital communications -tittelillä ja sen taakse kätkeytyy monenmoista kehittämisprojektia, liiketoimintojen tukemista digihankkeissa ja strategista suunnittelua mm. webbisivujen ja intranetin osalta sekä sosiaalisen median käyttöön liittyen.

Kimmon vetämä tiimi vastaa keskeisten digitaalisten viestintä- ja markkinointikanavien kehittämisestä ja ylläpidosta globaalisti. Osana tätä pakettia on Valmetin yhteinen intranet Flow, joka on hyvin aktiivisesti käytetty intranet ja sillä on keskeinen rooli laajan organisaation viestinnässä. Kimmo suhtautuu intohimoisesti toiminnan tai alustojen kehittämiseen ja on aina uteliaana etsimässä uusia ideoita.

JARI KOTOLA, Cloudriven

MARKO MIKKOLA, Sulava Oy
Marko on toiminut yli 20 vuoden ajan erilaisissa asiantuntija- ja konsultointitehtävissä, vastannut palveluliiketoiminnasta ja sen kehittämisestä sekä toiminut kouluttajana useissa eri yrityksissä vuosien varrella. Hän kykenee ymmärtämään asiakkaiden moniulotteiset ongelmat ja tuomaan niihin soveltuvat ratkaisut huomioiden ratkaisuiden vaikutukset asiakkaiden toimintatapoihin ja -kulttuuriin.

Markon ydinosaamisalue on kyberturvallisuus ja -uhat työelämän globaalissa myllerryksessä ja työn tekemisen mallien paikallisissa muutoksissa. Lisäksi hänellä on vuosien kokemus palveluliiketoiminnan kehittämisestä ja tuloksellisesta johtamisesta.

ANTTI-JANNE TUKIAINEN, Meltlake

HARRI MIKKANEN, Microsoft
Harri vastaa Microsoftilla tuottavuusratkaisujen ja pilvipalvelujen markkinoinnista.

Haban intohimona on kaikenlaisten organisaatioiden tuottavuuden ja työn mielekkyyden parantaminen modernin tietotyön keinoin. Hän on erityisen kiinnostunut tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuuksista organisaatioiden tietopääoman hyödyntämisessä.

N.N., Lähitapiola

VESA NOPANEN, Sulava Oy, Principal Consultant, Microsoft MVP
Vesku toimii Sulavalla modernin työn konsulttina sekä valmentajana. Hänellä on takanaan yli 20 vuoden kokemus IT-alalta ja viimeisen reilun 10 vuoden aikana hän on erikoistunut Office 365-, Microsoft Teams- ja SharePoint-pohjaisiin modernin työn ratkaisuihin useilla eri toimialoilla. Vesku on esillä sosiaalisessa mediassa mm. blogin, LinkedInin ja Twitterin kautta jakaen parhaita käytäntöjä, uusia ominaisuuksia, tietoa sekä vinkkejä erityisesti Microsoft Teamsiin liittyen.

Kantavana ajatuksena hänellä on, että uusia työskentelytapoja ja välineitä hyödyntämällä sekä organisaation kulttuuria kehittämällä saadaan myös work-life-tasapaino kohdalleen niin, että se palvelee kaikkia osapuolia parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi Vesku on organisoijana Suomen Teams-yhteisössä.

KATJA JOKISALO, Sulava Oy, Senior Consultant, Microsoft MVP
Katjalla yli kymmenen vuoden kokemus organisaatioiden auttamisesta kohti parempaa työelämää. Hän on Microsoft MVP (Most Valuable Professional) ja teknologioista Katjalle tutuimpia ovat Microsoftin sisäisen viestinnän ja tietotyön tuen palvelut, erityisesti SharePoint ja Office 365.

TIMO PERTILÄ, Forward Forever, Consultant, Microsoft MVP
Timo on viihtynyt erilaisissa IT-alan tehtävissä jo 20 vuotta. Osaamisalueena laveasti Microsoftin pilvipalvelut, sekä niiden hyödyntäminen täysmittaisesti asiakasorganisaatiossa. Timon erityisosaamisena on ratkaisujen ketterä rakentaminen hyödyntäen Office 365 / Azuren olemassa olevia työkaluja (PowerApps, Flow, Logic App, SharePoint, Power BI, Azure SQL, Cognitive Services, CDS).

Vapaa-aikanaan Timo pitää blogia, jossa hän esimerkkien avulla käy läpi tapoja, joilla organisaatiot voisivat tehokkaammin hyödyntää Office 365:n ja Azuren ominaisuuksia ja palveluja.

VADIM DICH, Fortum
Vadim on työskennellyt koko IT-työuransa Microsoftin teknologioiden parissa, pääpaino UCC-alueella. Tämänhetkisessä työtehtävässä Fortumilla Vadim johtaa M365 käyttöönottoa.

Työtehtävässä menestymisessä on auttanut Vadimin IT-asiantuntemus sekä vahvat johtamis- ja muutoshallintataidot.

MARIA FONSELL, Rukakeskus, CDO, CIO

VILLE AHTOLA, Rukakeskus, CLO

JARI KÄHKÖLÄ, Kirkkohallitus

JOONAS VÄYRYNEN, HSY

JUUSO MATTILA, Digital Illustrated

SANNA KERÄNEN, Innofactor, Modernin työn konsultti
Pitkän viestintäuran jälkeen Sanna hyppäsi konsultin rooliin, ja viimeisen neljän vuoden ajan hän on auttanut kymmeniä erilaisia organisaatioita ottamaan käyttöön Microsoft 365 -työkaluja. Useimmiten pöydällä on moderneja SharePoint -intranettejä ja Teams-käyttöönottoja.

Sannan projekteissa kaivetaan aina esille muutoksesta saatavat hyödyt: hyödyt sinulle, minulle, meille ja talolle. Sen jälkeen sukelletaan johdon aitoon tukirooliin, käyttäjäymmärrykseen, yhteisiin modernin työn pelisääntöihin ja menestyksekkään muutosprosessin suunnitteluun. Hienoimmankin teknisen härpäkkeen hyöty nimittäin toteutuu vasta sitten, kun ihmiset käyttävät sitä ja vielä niin kuin on ajateltu.

TUULA SEPPO, Digi- ja väestötietovirasto (DVV)

OLLI KONTKANEN, Sitowise, Vanhempi asiantuntija, Meluasiantuntija ja digilähettiläs
Olli on meluasiantuntija, meluntorjunnansuunnittelija, intohimoinen kehittäjä ja digilähettiläs. Työssään Sitowisellä Olli suunnittelee kuultavampaa maailmaa torjumalla ympäristömelua. Hän on tehnyt muun muassa tie- ja raidehankkeissa meluntorjunnan suunnittelua ja meluvaikutusten arviointia, laajoja strategisia ja pienempiä asemakaavan meluselvityksiä sekä melumittauksia.

Lisäksi Olli toimii Sitowisellä digilähettiläänä eli hän auttaa työkavereita M365-työkalujen mm. Teamsin projekti- ja tarjoustyötilojen käytössä ja jakaa aktiivisesti niihin liittyen vinkkejä ja hyviä käytäntöjä.

HENRIK ASPLUND, Sitowise

OTSO KASANEN, Sulava Oy, Consultant
Otso on ESADE Business Schoolista valmistunut kauppatieteiden maisteri kansainvälisessä johtamisessa. Aiempaa työkokemusta Otsolla on myyntijohtajan rooleista sekä pankkimaailmasta.

Nykyisellä työnantajallaan Sulava Oy:llä Otso keskittyy Office 365 käyttöönottoihin, koulutukseen sekä modernien työtapojen juurruttamiseen.OHJELMA

HPR-seminaari järjestetään kokonaan online-muodossa. Seminaaritallenteet ovat katsottavissa kahden viikon ajan tapahtuman jälkeen. Kevään 2021 seminaarin ohjelmaa rakennetaan vielä.

PÄIVÄ 1

8:30 VIRTUAALISET AAMUKAHVIT
Striimi avautuu tapahtuman virtuaalisessa loungessa – tervetuloa mukaan! Voit testata yhteyksien toimivuuden ja tutustua päivän ohjelmaan sekä käytännön ohjeistukseen. Samalla voit halutessasi nauttia myös aamukahvit.

SALI 1

9:00 AVAUS: MICROSOFT 365 – HYVÄT, PAHAT JA RUMAT
Missä Microsoft 365 menee juuri nyt? Mitä uusia asioita on julkaistu viime aikoina ja mikä on niiden merkitys? Mitä hyviä, pahoja ja rumia piirteitä on tullut vastaan eri projekteissa.
Juha Anttila, IITC

10:00 SALI 1 – CASE LÄHITAPIOLA: O365 RISKIENHALLINNAN AMMATTILAISELLA

Puhujat ilmoitetaan myöhemmin

SALI 2 – MODERNI INTRANET – KÄYTTÄJÄ KESKIPISTEEKSI: PROFILOINTI JA PERSONOINTI MODERNISSA INTRASSA
Moderni intranet on olennainen työn tukipalvelu, tietopankki ja ajankohtaisviestinnän väline. Tyypillisesti intranetin sisältö on avointa kaikille.

Moderni intra tarjoaa kuitenkin paljon enemmän – mahdollisuuden tarjota kullekin kohderyhmälle juuri heidän työhönsä olennaiset sisällöt, eikä käyttäjä huku tietotulvaan.

Tule kuulemaan ja oppimaan demojen kautta, millaisia mahdollisuuksia moderni intra tarjoaa sisällön kohdentamiseen ja personointiin.
Katja Jokisalo, Sulava

10:45 KAHVITAUKO

11:00 SALI 1 – CASE SITOWISE – VOIMA WORKSPACES, M365 PROJEKTI- JA TARJOUSTYÖTILAT
Olli Kontkanen, Sitowise

Henrik Asplund, Sitowise

SALI 2 – TEAMS -VIIMEISIMMÄT UUDISTUKSET
Vesa Nopanen, Sulava

12:00 TAUKO
Pidempi tauko, jonka aikana ehdit esimerkiksi syödä lounasta

13:00 SALI 1 – CASE FORTUM: MODERN WORK ADOPTION AND M365 TRAINING PROGRAM IN AN INTERNATIONAL CORPORATION
Vadim Dich, Fortum

Otso Kasanen, Sulava Oy

SALI 2 – POWER PLATFORM – 10 VIRHETTÄ
Microsoft Power Platform tarjoaa laajat mahdollisuudet sovellusten toteuttamiseen ilman varsinaista ohjelmointia. Power Apps, Power Automate ja Power Virtual Agents sekä Power BI toimivat hyvin yhteen ja ne on helposti saatavissa Microsoft 365 -palveluiden käyttäjille. Joskus jopa liiankin helposti ja niinpä työkalujen hyödyntämisessä on saattaa ajaa karille.

Onnistutko sinä välttämään 10 yleisintä virhettä?
Timo Pertilä, Forward Forever

13:45 TAUKO

14:00 SALI 1 – MICROSOFT DIGITAL WORKPLACE
Harri Mikkanen, Microsoft

SALI 2 – TEAMS POLICYT KÄYTÄNNÖSSÄ
Matti Paukkonen, Innofactor

14:45 KAHVITAUKO

15:00 SALI 1 – CASE ORION: MODERNI SHAREPOINT -POHJAINEN INTRANET SISÄLLÖNTUOTANNON NÄKÖKULMASTA
Maija-Reetta Ristimäki, Orion

SALI 2 – TEAMS AS A PLATFORM
Juuso Mattila, Digital Illustrated

15:40 TAUKO

15:45 KEYNOTE: VERKON VAARAT 2021
Mitkä ovat verkkohyökkäysten ajankohtaiset trendit juuri nyt? Miten uudentyyppiset verkkorikolliset toimivat, ja miten hyökkäyksiltä voi suojautua?

Mikko Hyppösen puheenvuoro avaa näkökulmaa tulevaisuuteen verkon vaaroista, suojautumisen trendeistä, tekoälyn ja AI:n hyödyistä ja haitoista sekä M365 suojaamiseen verkkohyökkäyksiltä.

Mikko Hyppönen, F-Secure

16:45-17:30 YHTEENVETO & GET TOGETHER
Seminaarin ensimmäinen päivä päättyy yhteiseen keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuteen. Vaihda ajatuksia muiden osallistujien sekä puhujien kanssa ja esitä omat kysymyksesi asiantuntijoille!

—-

PÄIVÄ 2

8:30 VIRTUAALISET AAMUKAHVIT
Striimi avautuu tapahtuman virtuaalisessa loungessa – tervetuloa mukaan! Voit testata yhteyksien toimivuuden ja tutustua päivän ohjelmaan sekä käytännön ohjeistukseen. Samalla voit halutessasi nauttia myös aamukahvit.

09:00 SALI 1 – KEYNOTE: KUKA ÄÄNESTÄÄ YRITYSTÄSI? YRITYSTEN JA ORGANISAATIOIDEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
Yritykset ja organisaatiot suuntautuvat yhä enemmän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Silloin ne astuvat politiikan alueelle, aivan riippumatta siitä, haluavatko ne sitä vai ei. Siksi on tärkeää olla selvillä oman organisaation viestimien tunnemielikuvien poliittisuudesta.

Professori Janne Seppänen avaa käytännön esimerkein, mitä poliittisuus tarkoittaa yritysten ja muiden organisaatioiden viestinnässä. Miten ennakoida ongelmia ja tunnistaa riskejä?

Janne Seppänen, Tampereen yliopisto

SALI 2 – ANALYTIIKALLA NÄKYMÄ MICROSOFT 365 PALVELUIDEN KÄYTTÖÖN
Jari Kotola, Cloudriven

9:45 TAUKO

10:00 SALI 1 – CASE HSY – ORGANISAATION SISÄINEN TIETOTURVAKULTTUURI
Joonas Väyrynen, HSY

SALI 2 – DOKUMENTTIEN HALLINTA TEAMSISSA
Juha Anttila, IITC

10:45 KAHVITAUKO

11:00 SALI 1 – CASE VALMET – TEKOÄLY JA BOTIT INTRASSA
Miten tiedon löytämistä voisi parantaa intrassa? Kannattaako panostaa haun parantamiseen vai onko olemassa modernimpia vaihtoehtoja? Voisiko tekoälyyn pohjaava, oppiva chatbot auttaa henkilöstöä tiedon löytämisessä ja tehdä käyttökokemuksesta hauskemman? Mitä mahdollisuuksia botin rakentaminen voi tarjota tulevaisuudessa? Minkälaisia kokemuksia tekoälyn ja chatbotin kehittämisessä on saatu?

Kimmo H. Miettinen kertoo case-puheenvuorossaan Valmetin kokemuksista vastauksina näihin kysymyksiin.

Kimmo H. Miettinen, Valmet

SALI 2 – TIEDON LUOKITTELU, TIETOSUOJA JA TIETOTURVA DOKUMENTTIEN HALLINNASSA
Tuula Seppo, Digi- ja väestötietovirasto (DVV)

12:00 LOUNASTAUKO

13:00 SALI 1 – WORKSHOP (BREAKOUT ROOMS)
Aiheet: TEAMS, SHAREPOINT, POWER PLATFORM, ONEDRIVE, VIESTINTÄ, MUUTOSHALLINTA

SALI 2 – M365 -TYÖKALUT, PROSESSIT, TIETOTURVA JA IHMISET MUUTOKSESSA
Etätyö ja pilvipalveluiden käyttö on kasvanut nopeasti. Samaan aikaan kyberrikollisten toiminta on lisääntynyt, ja liian usein puuttuvat ne toimintamallit, joilla riskiä joutua kyberrikoksen uhriksi voitaisiin pienentää.

Tule kuuntelemaan, mitkä tekijät kasvattavat työntekijän tai organisaation riskiä joutua kyberrikollisuuden uhriksi, ja miten M365 tietoturvatuotteita voidaan hyödyntää sen ehkäisyssä.

Marko Mikkola, Sulava

13:45 TAUKO

14:00 SALI 1 – CASE KIRKKOHALLITUS: M365 LISENSSINKÄYTÖN SEURANTA

Jari Kähkölä, Kirkkohallitus

SALI 2 – M365 AJANKOHTAISTA
Antti-Janne Tukiainen, Meltlake

14:45 KAHVITAUKO

15:00 SALI 1 – CASE RUKAKESKUS: SOPIMUSTENHALLINTA SHAREPOINT ONLINE JA POWER AUTOMATE- TYÖKALUILLA
Maria Fonsell, Rukakeskus

Ville Ahtola, Rukakeskus

SALI 2 – VINKIT ONNISTUNEEMPAAN INTRANET- PROJEKTIIN: MÄÄRITTELY JA HANKINTA
Sanna Keränen, Innofactor

15:45 SALI 1 – SEMINAARIN YHTEENVETO JA LOPPUKESKUSTELU
Vedetään lopuksi yhteen koko seminaarin anti. Mahdollisuus kysyä kysymyksiä ja vaihtaa ajatuksia muiden osallistujien kanssa.
Juha Anttila, IITC

16:00 TAPAHTUMA PÄÄTTYY

—————————-

Koulutuspaikka:
Online-tapahtuma verkossa

Ajankohta:
06.-07.05.2021 klo 8.30-17.30

Hinta :
1 295 euroa
/hlö + alv 24 %.

Online-tapahtuma sisältää osallistumisoikeuden verkossa, kaikki Online-sisällöt tallenteineen kahden viikon ajan sekä esitysmateriaalit PDF-muodossa. Osallistumisoikeus on henkilökohtainen.

Ryhmäalennukset:
2 hlö -> 10 %
3 hlö -> 20 %
4 hlö -> 30 %
(lasketaan kulloinkin voimassa olevasta etuhinnasta)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Laskutamme osallistumismaksun ilmoittautumisen jälkeen. Ryhmäalennukset lasketaan ilmoittautumishetkellä voimassa olevasta hinnasta. Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta vielä 30 vrk ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen emme palauta osallistumismaksua, mutta voit vaihtaa tilaisuuden osallistujan tai siirtää osallistumisen seuraavaan tapahtumaan.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.