fbpx
Microsoft Project 2013 perusteet (2 pv)
KurssitNyt järjestää nyt koulutuksen:

Microsoft Project 2013 perusteet (2 pv)

EUR

04.-05.10.2016, Taitotalon kongressikeskus, Helsinki Valimotie 8, Helsinki 5 elokuun, 2016 Sampo Korppoo

Itsensä kehittäminen , Projektinhallinta

Projektipäällikön ammattitaidon ydinosaamista on projektin aikataulun hallinta. Aikataululaskennan ymmärtäminen ja sen tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen ovat projektin onnistumisen avaintekijöitä. Aikataulujen kautta ohjataan projektin tuotosten kehittymistä ja hallitaan resurssien käyttöä. Aikataulun hallinnalla vaikutetaan myös suoraan projektin kustannuksiin ja saadaan parempi näkyvyys projektin etenemiseen ja ennusteisiin.

Koulutus keskittyy projektien hallinnan kulmakiviin: aikataulun, tuotosten ja kustannusten suunnitteluun ja toteutuksen ohjaukseen Project-ohjelmalla. Päivän aikana käydään käytännön esimerkkien avulla läpi:
– projektin osituksen merkitys kokonaisuuden hallinnalle
– tehtäväluettelon laatiminen
– tehtävien riippuvaisuuksien vaikutus kokonaisaikatauluun
– kriittisen polun hallinta
– työmäärän ja resurssien vaikutus aikatauluun
– resurssisuunnitteluun ja resurssitarpeen ennustamiseen
– projektin kustannusarviointi ja kustannusseuranta
– projektin etenemisen seuranta
– aikataulun ohjauksen keinot
– toteutumatietojen kirjaaminen projektille
– muutosten vaikutukset projektin ohjauksessa
– aikataulun tarkentaminen projektin toteutuksen aikana
– aikataulun havainnollistaminen visuaalisin keinoin
– ohjelman käyttö moniprojektiympäristössä
– projektin raportointi.

Kouluttajana toimii kokenut projektipäällikkö Kirsti Leppämaa. Hänellä on yli 15 vuoden käytännön työkokemus ICT-projektien johtamisesta eri toimialoilta, sekä toimittajan että asiakkaan puolelta. Hänellä on useita projektin- ja tuotehallinnan sertifikaatteja, mm. IPMA Level C, Certified Scrum Master ja Certified Product Owner. Projektipäällikkötehtävien ohella hän toimii myös IPMA-sertifiointien arvioitsijana.

Hänellä on myös pitkä kokemus projektinjohtamisen valmentamisesta ja työkalujen kouluttamisesta.

Koulutuksen tarkoituksena on oppia hyödyntämään projektien aikataululaskentaa ja hallitsemaan projektin aikataulua, resursseja ja kustannuksia sekä projektin tuloksien valmistumista Microsoft Project 2013 ohjelmistolla.

Koulutus soveltuu Microsoft Project 2013 Standard ja Professional -versioiden käyttäjille. Koulutus ei sisällä Microsoft Project Server -ominaisuuksia.

Panosta Project-ohjelman oppimiseen! Saat ohjelmasta nopeammin hyötyjä ja säästät aikaasi kun työkalun perusteet ovat hallussa. Samalla panostat myös oman ammattitaitosi kasvattamiseen ja projektien onnistumiseen.

Koulutuspäivien aikana tehdään harjoituksia, jotka havainnollistavat opetettavia asioita.
Perustietovaatimuksena koulutuspäivään osallistujilta odotetaan Windows-ohjelmien peruskäyttötaitoa. Perustiedot projektinhallinnasta helpottavat asioiden omaksumista.

Palautetta edelliseltä kurssilta:
”Hyvä ja kattava!”
”Selkeä peruspaketti Ms Projectin hyödyntämiseen projektityössä”
”Kokonaiskäsitys selveni, monta hyvää vinkkiä tuli.”
”Kurssi oli hyödyllinen!”

Osallistujien kokonaisarvio kurssista oli 4,2 (maksimi 5) ja kouluttajan asiantuntevuus ja opetustaidot saivat molemmat arvioksi 4,6 (maksimi 5).


OHJELMA
Ensimmäinen koulutuspäivä 04.10.2016

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 Johdanto MS Project 2013 -ohjelmiston käyttöön
• Näkymät
• Projektin perustiedot ja vakiokalenterit
• Projektin ositus ja tehtäväluettelo
• Eri tehtävätyypit

10.30 Tauko

10.45 Aikataulun suunnittelu
• Tehtävien hallinta
• Tehtävien ajoitus
• Tehtävien riippuvuudet ja pelivarat
• Toimintaverkko ja Gantt-kaavio

12.00 Lounas

12.45 Resurssisuunnittelu
• Resurssien luonti
• Resurssilajit
• Resurssien käytettävyys
• Resurssien varaaminen
• Resurssikohtaisen kalenterin hyödyntäminen

14.00 Kahvitauko

14.15 Projektin kustannussuunnittelu
• Resurssikustannukset
• Projektin kiinteät kustannukset

Aikataulun havainnollistaminen
• Gantt-kaavion muotoilu
• Aikajanan hyödyntäminen
• Lisätietojen liittäminen tehtäviin

16.00 Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

Toinen koulutuspäivä 05.10.2016

08.30 Aamukahvi

09.00 Lyhyt kertaus I päivän sisällöstä
• Perusaikataulun hyväksyminen
• Välietappien hyödyntäminen
• Määrä- ja tavoitepäivien käyttö
• Pelivarojen hyödyntäminen
• Toteumatietojen kirjaaminen projektille (valmiusasteen tai tuntien mukaan)

10.30 Tauko

10.45 Muutokset projektissa
• Nykyhetken ja perusaikataulun vertailu
• Kokonaisaikataulun hallinta
• Resurssien ylikuormituksen hallinta
• Uuden perusaikataulun hyväksyminen

12.00 Lounas

12.45 Projektin käytettävyyden parantaminen
• Aikataulun suodattaminen
• Näkymien hyödyntäminen
• Omien näkymien luonti

14.00 Kahvitauko

14.15 Edistyneet ominaisuudet
• Koontiprojektin luonti
• Pää- ja aliprojektien hallinta
• Resurssivarannon luominen
• Resurssivarannon käyttö
• Oman mallipohjan luominen uusille projekteille

Raportit
• Ohjelman omat raportit
• Oman raportin luonti
• Tietojen vienti Exceliin ja PowerPointiin

Tulostaminen
• Tulosasetusten säätäminen

16.00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8, 00380 Helsinki

Aika:
04.-05.10.2016

Hinta:
1 350
eur (+ alv). Jos samasta organisaatiosta ilmoittautuu 2 tai useampi henkilö, on hinta 1 250 eur (+ alv).

Tilaisuuden peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja