Projekti-Instituutti järjestää nyt koulutuksen:

Microsoft Project -perusteet (2 pv)

Tavoitteet ja hyödyt
Projektipäällikön ammattitaidon ydinosaamista on projektin aikataulun hallinta. Aikataululaskennan ymmärtäminen ja sen tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen ovat projektin onnistumisen avaintekijöitä. Aikataulun kautta ohjataan projektia ja hallitaan resurssien käyttöä. Aikataulun hallinnalla vaikutetaan myös suoraan projektin kustannuksiin ja saadaan parempi näkyvyys projektin etenemiseen ja ennusteisiin. Aikataulun hallinta on oleellista projektin vaiheistuksesta ja työtavoista riippumatta; myös ketteriä toteutusmalleja käytettäessä. Opit myös miten voit seurata ja ohjata useita projekteja moniprojektiympäristössä.

Valmennus keskittyy projektien hallinnan kulmakiviin: aikataulun, tuotosten ja kustannusten suunnitteluun, seurantaan ja toteutuksen ohjaukseen Project-ohjelmalla. Panosta omaan osaamiseesi ja Project-ohjelman oppimiseen! Saat ohjelmasta nopeammin hyötyjä ja säästät aikaasi, kun työkalun perusteet ovat hallussa. Samalla kehityt projektiammattilaisena ja autat projektien onnistumista.

Työskentelytavat
Työskentely painottuu ohjelman kanssa työskentelyyn projektia suunniteltaessa ja toteutettaessa. Esimerkkien ja keskustelujen kautta haetaan kullekin projektille sopivaa lähestymistapaa sekä kerrataan olennaiset parhaat käytännöt projektin johtamisessa.

Valmennuspäivien aikana tehdään harjoituksia, jotka havainnollistavat opetettavia asioita. Valmennukseen osallistumisen edellytyksenä on oma MS Project 2013/2016/2019 Standard tai Professional -ohjelmisto.

Suositeltava lähtötaso
Valmennuspäiviin osallistujilta odotetaan Windows-ohjelmien peruskäyttötaitoa. Perustiedot projektinhallinnasta helpottavat asioiden omaksumista.

Saat valmennuksesta eniten irti, mikäli olet käynyt jonkin perustason projektinhallintavalmennuksen (kuten Projektityön perusteet) tai omaat muuten vastaavat tiedot ja taidot projektijohtamisen peruskäsitteistöstä ja menetelmistä.

Näytä osaamisesi!
Valmennuksen päätteeksi saat digitaalisen osaamismerkin, jonka voit julkaista esimerkiksi LinkedIn -profiilissasi.


Kenelle?
– Projektipäälliköille
– Osaprojektien vastuuhenkilöille
– Projektikoordinaattoreille, -insinööreille, -suunnittelijoille
– Projektitoimistosta (PMO) vastaaville
– Salkun hoitajille (Portfolio Managers)

Valmennus soveltuu Microsoft Project 2013/2016/2019 Standard ja Professional -versioiden käyttäjille. Valmennus ei sisällä Microsoft Project Server -ominaisuuksia.


Kouluttaja:
Kirsti Leppämaa
, Valmentaja (IPMA Level C, Certified Scrum Master ja Certified Product Owner)
Kuivarte

Suurimman osan ajastani toimin projektipäällikkönä ja ketteränä valmentajana eri asiakkaideni projekteissa. Projektien johtamisessa olen erityisen kiinnostunut siitä, kuinka hyödyntää ketteriä menetelmiä yhdessä asianmukaisten projektinhallintakäytäntöjen kanssa. Valmennuksissa yksi lempiaiheistani on Microsoft Project -ohjelma ja sen tehokas käyttö.


OHJELMA

1. päivä klo 9.00 – 16.00
2. päivä klo 9.00 – 16.00

Tarkempi ohjelma aikatauluineen tulee ilmoittautumisen jälkeen.

1. Valmennuspäivä

Johdanto MS Project -ohjelman käyttöön
– Näkymät ja taulukot
– Projektin perustiedot ja vakiokalenterit
– Projektin ositus ja tehtäväluettelo
– Eri tehtävätyypit

Aikataulun suunnittelu
– Tehtävien hallinta
– Tehtävien ajoitus
– Tehtävien riippuvuudet ja pelivarat
– Toimintaverkko ja Gantt-kaavio

Resurssisuunnittelu
– Resurssien luonti
– Resurssilajit
– Resurssien käytettävyys
– Resurssien varaaminen

Projektin kustannussuunnittelu
– Resurssikustannukset
– Projektin kiinteät kustannukset

Aikataulun havainnollistaminen
– Aikajanan hyödyntäminen
– Lisätietojen liittäminen tehtäviin

2. Valmennuspäivä
Lyhyt kertaus 1. päivän sisällöstä

Projektin seuranta ja ohjaus
– Perusaikataulun hyväksyminen
– Välietappien hyödyntäminen
– Määrä- ja tavoitepäivien käyttö
– Toteumatietojen kirjaaminen projektille (valmiusasteen tai tuntien mukaan)

Muutokset projektissa
– Nykyhetken ja perusaikataulun vertailu
– Kokonaisaikataulun hallinta

Projektin käytettävyyden parantaminen
– Aikataulun suodattaminen
– Näkymien hyödyntäminen

Raportit
– Valmiiden raporttien hyödyntäminen

Tulostaminen
– Tulosasetusten säätäminen

—————————-

Koulutuspaikka:
Online

Ajankohta:
22.-23.3.2022

Hinta:
1 500 euroa
/hlö + alv 24 %.
– Verkkovalmennuksiin ja etänä osallistuville tarjotaan Wolt-lounaan 25 euroa/valmennuspäivä!
– Osallistumalla ansaitset 5 000 Finnair Plus -pistettä!

Jos organisaatiostanne ilmoittautuu:
2 henkilöä / alennus -10% per osallistuja
3-4 henkilöä / alennus -15% per osallistuja

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 8.3.2022

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.