fbpx
Microsoft SQL-kieli 20461 (3 pv)
Tieturi järjestää nyt koulutuksen:

Microsoft SQL-kieli 20461 (3 pv)

EUR

19.-21.04.2017, Tieturi Oy, Helsinki Mannerheimintie 15, Helsinki 16 kesäkuun, 2017 Sampo Korppoo

Tieto- ja viestintäteknologia

Koulutuksessa käymme läpi SQL-kielen piirteet Microsoft SQL Server -ympäristössä. Koulutuksen jälkeen osaat SQL-kielen perusrakenteet, joiden avulla haet tietoa sekä päivität tietokannassa olevia tietoja ja tietorakenteita. Saat perusvalmiudet tietokannan tietojen raportointiin ja hyvän pohjan jatko-opiskeluun tietokannan ylläpidon tai sovelluskehityksen suuntaan. Tutustut myös Microsoft Management Studio -työvälineeseen.

Koulutuksen voi maksaa Microsoftin SA-koulutusseteleillä, seteleitä tarvitaan 5kpl.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu tietokantojen käyttäjille ja raportoijille, joilla ei välttämättä ole aikaisempaa kokemusta SQL-kielestä.

Sertifikaatti
Kurssi valmentaa testiin 70-461 – Querying Microsoft SQL Server 2012. (MCSA-sertifiointi säilyy 2012-tasoisena myös 2014-version aikana.)

Kurssin materiaalit

Kurssilla käytetään Microsoftin englanninkielistä digitaalisessa muodossa olevaa kurssimateriaalia (MOC 10774).

Tieturin koulutuskortilla osallistuvilta veloitamme materiaalimaksun 200 eur (+ alv 24 %)


Sisältö

1. päivä

Microsoft SQL Server 2014 yleisesti
– Tutustuminen Microsoft SQL Server 2014
– SQL Server Management Studio
– SQL Server 2014 Työkalut

T-SQL Perusteet
– Tutustuminen T-SQL:ään
– Joukko-käsite
– SELECT -komennon perusteet

SELECT Kyselyt
– Yksinkertaiset kyselyt
– Distinct-määre
– Aliasten käyttö tauluissa ja sarakkeissa
– Case-rakenne

Usean taulun kyselyt
– Inner Join
– Outer Join
– Cross Join ja Self join

Tietojen suodatus ja lajittelu
– Order by -määre
– Suodatus
– TOP ja OFFSET-FETCH
– Puuttuvan tiedon –käsittely

SQL Server 2014 Tietotyypit
– Numeeriset tietotyypit
– Merkkitieto
– Päivä -ja aikatieto

2. päivä

Sisäänrakennetut Funktiot
– Funktio-tyypit
– Konversio-funktiot
– Loogiset funktiot
– Null-funktiot

Tietojen ryhmittely ja summaus
– Aggrekaatti-funktiot
– Group By -ryhmittely
– Ryhmittelyn suodatus Having-lauseella

Alikyselyt
– Alikyselyiden esittely
– Korreloivat alikyselyt
– Exists-määre

Taulu-lausekkeet
– Näkymien käyttö
– TVF – Inline-taulufunktiot
– Johdetut taulut
– CTE – Common Table Expression

Joukko-operaatiot
– Union
– Except ja Intersect
– Apply-operaattori

Window Ranking, Offset, ja Aggregate-Funktiot
– Windowing-käsite
– OVER-määre
– Partition by -määre
– Rank-funktiot

3. päivä

Tietojen pivotointi ja ryhmittely
– Pivot ja Unpivot
– Grouping sets
– Cube- ja Rollup-määreet

Tallennettujen proseduurien käyttö
– Datan haku proseduureilla
– Parametrien välitys
– Proseduurin luominen
– Dynaaminen SQL

T-SQL:n ohjelmointiominaisuudet
– T-SQL:n kontrollirakenteet

Virheen käsittely
– TRY / CATCH lohkot
– THROW-virheiden käsittely

Tapahtumien hallinta
– BEGIN TRANSACTION
– COMMIT TRANSACTION
– ROLLBACK TRANSACTION

Kyselyiden tehokkuuden parantaminen
– Indeksointi
– Indeksityypit
– Vältettävät tekniikat
– Suoritussuunnitelmat


Koulutuspaikka
Tieturi Oy, Tammasaarenkatu 5, Helsinki

Aika
19.04.–21.04.2017

Hinta
1 790 eur
(+ alv 24 %)

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja