fbpx
Minitab – Analysoi mittaustuloksia ja dataa (4 pv)
Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Minitab – Analysoi mittaustuloksia ja dataa (4 pv)

1850 euroa /hlö + alv 24 %

1850 EUR

25.01.-09.02.2021, Sibeliustalo, Lahti Ankkurikatu 7, Lahti 3 marraskuun, 2020 Sampo Korppoo

Laadunvarmistus

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • ”Suuren datamäärän käsittelyssä Minitabista on suunnaton hyöty. Ei tarvitse käyttää Exceliä datan analysointiin, varsinkin kun Minitabissa on analysointityökalut valmiina.” -Projektipäällikkö-

 • "Tehokas ja käytännönläheinen Minitab -koulutus, joka pitää sisällään paljon esimerkkejä." -Laatuvastaava-

 • "Paras kurssi. Miksi näitä ei opetettu heti ammattikorkeakoulun ensimmäisenä vuotena?" -Viimeisen vuoden puutekniikan opiskelija-

 • "Koin erittäin mielenkiintoiseksi ja hyödylliseksi Minitabin käyttämisen ja ohjelmalla tehtävät analyysit." -Kurssilainen-

 • "Hyvä, kurssilaiset huomioonottava opettaja!" -M.K-

 • "Konkreettiset ja ymmärrettävät esimerkit!" -Projektipäällikkö-

 • "Tilastolliset analyysit eivät olekaan niin vaikeita ja tylsiä kuin kuvittelin." -Kurssilainen-

 • "Erinomaisesti toteutettu. Kurssi ja esimerkit seurasi koko ajan materiaalia, joten oli hyvin helppoa seurata mukana."

  Tämän päivän laadunparannusprojektit ovat paljon monimutkaisempia kuin ennen. Johtavat menetelmät kuten Lean Six Sigma vaativat, että tehdään yhä syvällisempiä datan analyyseja sekä tuotetaan mitattavia tuloksia.

  Viime vuosien aikana olemme siirtyneet nopeasti mielipiteeseen perustuvasta parantamisesta faktaan pohjautuvaan päätöksentekoon ja parantamiseen. Itse asiassa on siirrytty todelliseen faktajohtamiseen!

  MINITAB – Analysoi mittaustuloksia ja dataa -koulutuksessa tutustutaan laatutekniikan keskeisimpään ohjelmistoon ja opitaan analysoimaan dataa tehokkaasti sekä tekemään päätöksiä sekä sanomaan, millä todennäköisyydellä näin tapahtuu. Koulutus on neljän päivän mittainen, ja koostuu teoriaosuuksista sekä esimerkkiharjoituksista, joita tehdään kouluttajan johdolla ja avustamana.

  Koulutus toteutetaan kahdessa jaksossa:
  1. jakso: 25.-26.01.2021
  2. jakso: 08.-09.02.2021


  Hyödyt kurssista ovat moninaiset
  – Tutustut laatutekniikan keskeisimpään ohjelmistoon
  – Pääset sisälle tilastolliseen päätöksentekoon
  – Opit analysoimaan dataa tehokkaasti
  – Opit tekemään päätöksiä ja sanomaan, millä todennäköisyydellä näin tapahtuu

  Voit osallistua koko koulutukseen tai valita itsellesi sopivat osiot. Suosituksena kuitenkin on, että opiskelija osallistuu MINITAB:n perusteet päivään, jolla annetaan lähtökohdat kaikkien muiden päivien opetukselle. Koesuunnittelujaksolle suositellaan MINITAB:n perusteiden lisäksi myös tilastolliseen analysointiin keskittyvää päivää.

  MINITAB – Analysoi mittaustuloksia ja dataa -koulutus koostuu teoriaosuuksista, vaikka pääpaino on ohjelman käytössä ja sillä tehtävien analyysien toteutuksessa sekä tulosten tulkinnassa. Koulutukseen liittyvät esimerkit ja harjoitustehtävät ovat yleisiä yritystoimintaan liittyviä esimerkkejä, joita voit soveltaa suoraan tai saada ideoita, kuinka käyttää tilastotekniikkaa hyväksi omassa organisaatiossa.

  Opiskelijalla tulee olla kannettava tietokone, johon on asennettu MINITAB -ohjelma. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää ilmaista 30 päivän kokeiluversiota, joka on aikarajoitettu mutta täysi versio ohjelmasta. MINITAB -ohjelmaa ja kokeiluversiota saa QKK:sta.


  Kenelle?
  Koulutus sopii kaikille Minitab -ohjelmaa työssään tarvitseville sekä muille ohjelmasta kiinnostuneille.


  Kouluttaja:
  Matti Pesonen
  , Lean Six Sigma Black Belt, KTM (Strateginen johtaminen), KTK (Johtaminen ja organisaatiot)
  Matti Pesonen on valmistunut ekonomiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kauppakorkeakoulun Strategisen johtamisen maisteriohjelmasta. Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon Matti on suorittanut johtamisen ja organisaatiotieteiden pääaineesta. Matin mielenkiintona on organisaatioiden toiminnan parantaminen ja yritysten johtamisen tason nostaminen.

  KTM Matti Pesosella on kokemusta mm. seuraavista laadun johtamisen menetelmistä ja työkaluista ja niiden soveltamisesta asiakasyrityksissä ja koulutustilaisuuksissa:
  – Laatutekniikat ja laatutyökalut: FMEA, SPC, MSA, 8D, DoE, Juurisyyanalyysi, 5xMiksi ja muut yleiset tiimityökalut ja ongelmanratkaisumenetelmät
  – Lean Six Sigma -menetelmä: Lean Six Sigma Black Belt, Lean Six Sigma Green Belt-kouluttaja, Lean Six Sigma Yellow Belt-kouluttaja
  – Tilastolliset menetelmät: Minitab-ohjelmiston ja tilastollisten menetelmien ja datan analyysin kouluttaja
  – Laatujärjestelmät: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016

  Matista sanottua:
  ”Kouluttajan esiintyminen on motivoivaa ja selkeää. Hyvä!”
  ”Matti on loistava kouluttaja!”
  ”Opettaja oli asiantunteva ja osasi kertoa asiat niin, että ”maallikkokin” ymmärää asian.”


  Koulutuspäivien sisällöt

  1. Päivä, MINITAB:n perusteet
  Kurssilla opitaan käyttämään MINITAB:ia mahdollisimman kätevästi. Opit navigoimaan MINITAB:in ikkunoissa nopeasti ja järjestämään dataa kunnolla. Lisäksi opit, miten mukautat MINITAB:in valikoita ja pikanappuloita luomalla esim. suosikit valikon, josta löytyy kaikki tarvitsemasi työkalut nopeasti. Näet, kuinka sujuvasti MINITAB toimii yhteen muiden ohjelmien kanssa mm. Office-paketti.

  Kurssilla opit, kuinka luodaan, käytetään ja tulkitaan MINITAB:in graafeja. Opit arvioimaan datan normaalisuutta käyttäen avuksesi graafeja ja perustilastoja. Opit muokkaamaan graafeja ja lisäämään niihin erilaisia tietoja. Lisäksi opit, miten luot näyttävän näköisiä raportteja ja esityksiä MINITAB:in avulla.

  2. Päivä, Tilastollinen analyysi
  Täydennä graafisen analyysin taitojasi käyttäen MINITAB:in erinomaisia tilastollisia työkaluja. Kurssilla opit määrittämään sopivan näytekoon, jolla varmistat analyysituloksien luotettavuuden. Opit myös tutkimaan mahdollisia suhteita muuttujien välillä käyttäen korrelaatiota, regressiota ja matriisikuvia. Opit, kuinka prosessin muutokset tai parannukset todistetaan käyttämällä t-testejä, ANOVA -tekniikkaa ja varianssitestejä. Kurssi keskittyy hyvän liiketoimintapäätöksen tekoon, käyttäen avuksi tilastollisia sovelluksia.

  Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet tai osallistua MINITAB:in perusteet päivään.

  3. Päivä, Tilastolliset laatutyökalut
  Opit, kuinka arvioidaan mittausprosesseja (Gage R&R), prosessin kyvykkyyttä (normaalille /epänormaalille datalle) ja prosessin stabiilisuutta (attribuutti ja variaabeli ohjauskortit).

  Opit arvioimaan Gage R&R avulla, kuinka mittauslaitteen ja operaattorin tarkkuus vaikuttavat mittausprosessin vaihteluun sekä opit määrittämään mittausprosessin stabiilisuuden ajan suhteen käyttäen Gage Stability tutkimusta.

  Kurssilla harjoitellaan, kuinka priorisoidaan laatuongelmia ja keskitytään parannustoimenpiteisiin Pareto-kaavioiden avulla sekä organisoidaan ideat mahdollisista syistä syy-seuraus diagrammin avulla. Lisäksi tunnistetaan ei-satunnaisia kuvioita aikadatasta käyttäen run chartteja. Kurssilla arvioidaan prosessin ohjausta (SPC) käyttäen Xbar, R, S ja historiallisia kortteja sekä analysoidaan prosessin ohjausta ja kyvykkyyttä käyttäen Capability Sixpack:iä. Opit myös arvioimaan kyvykkyyttä käyttäen kyvykkyysanalyysiä ja arvioimaan ei-normaalin datan kyvykkyyttä käyttäen Box-Cox muunnosta.

  Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet tai osallistua MINITAB:in perusteet päivään.

  4. Päivä, Koesuunnittelu
  Kurssilla opitaan luomaan ja analysoimaan täys- ja osittaistekijäkokeita käyttäen MINITAB:ia. Opit, kuinka luot koesuunnitelman, kuinka analysoit koesuunnitelmaa sekä tulkitset Pareto-kaavioita ja normaalisuuskuvia vaikutuksista, kuutiokuvia ja päävaikutuskuvia sekä keskinäisvaikutuskuvia yhdessä tilastollisen ulostulon ja responce optimizerin kanssa. Opit, kuinka valitset asetukset, jotka optimoivat yhden tai useamman vasteen tai opit määrittämään suunnan seuraavalle kokeelle.

  Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet sekä tilastollisen analysoinnin perusteet.  OHJELMA

  Päivä 1

  08:45 Ilmoittautuminen ja kahvi

  09:00 Avaus, esittely ja ohjelma

  09:15 MINITAB -ohjelmiston historia ja kehittyminen
  MINITAB:n tiedostotyypit
  Datan ja graafien siirtäminen toiseen sovellukseen
  Raportin luonti ReportPadissa
  Datan tuominen, graafien luonti, datan tulkitseminen
  Pareto Chart, Pylväsdiagrammi, Syy- ja seurauskaavio

  12:00 Lounas

  13:00 Graafiset analyysit – Kuvien ja ulostulojen tulkitseminen

  14:00 Kahvi

  Graafien räätälöinti
  EXEC-makrojen luominen ja käyttö

  16:00 Keskustelu ja 1. päivän päätös


  Päivä 2

  09:00 Päivän aloitus

  09:00 Johdatus johtopäätösstatistiikkaan
  Hypoteesitestaus, luottamusvälit, teho-analyysi
  t-testit ja osuuksien testit

  12:00 Lounas

  13:00 Jatkuvien muuttujien välisten suhteiden arviointi
  Korrelaatio, regressio, moniregressio ja mallin pienentäminen

  14:00 Kahvi

  Keskiarvojen testaaminen varianssianalyysillä
  One Way ANOVA, Balanced ANOVA, General Linear Model

  16:00 Keskustelu ja 2. päivän päätös


  Päivä 3

  09:00 Päivän aloitus

  09:00 Mittaussysteemin analysointi
  Gage R&R (Variaabeli & Attribuutti)
  Gage Stabiilisuus ja Gage Linearity ja Bias Study

  12:00 Lounas

  13:00 Aikasarja-analyysit
  Time Series Plot, Run Chart, I-mR
  SPC – Ohjauskortit variaabelidatalle
  Kyvykkyysanalyysit variaabelidatalle

  14:00 Kahvi

  SPC – Ohjauskortit attribuuttidatalle
  Kyvykkyysanalyysit attribuuttidatalle
  Binomi ja Poisson -jakauman suorituskykyanalyysi

  16:00 Keskustelu ja 3. päivän päätös


  Päivä 4

  09:00 Päivän aloitus

  09:00 Johdatus faktorikokeisiin
  Täystekijäkoesuunnitelmat
  Perättäiset kokeet
  Osittaistekijäkoesuunnitelmat
  Keskipisteet faktorisuunnitelmissa

  12:00 Lounas

  13:00 Taguchi -kokeet
  Lego-harjoitus: DOE / Taguchi
  Harjoituksen analysointi
  Esimerkit Taguchi -kokeista

  14:00 Kahvi

  Useiden vasteiden optimointi

  16:00 Keskustelu ja tilaisuuden päätös

  Koulutuspaikka:
  Sibeliustalo, ankkurikatu 7, 15140 Lahti tai etäosallistuminen

  Ajankohta:
  1. jakso: 25.-26.01.2021
  2. jakso: 08.-09.02.2021

  Hinta:
  1 850 euroa
  /hlö + alv 24 %. Yksittäiset päivät ovat 570 euroa + alv 24 %. Hintoihin sisältyy lounas- ja kahvitarjoilut sekä materiaalit.

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja