Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Minitab – Analysoi mittaustuloksia ja dataa (4 pv)

Tämän päivän laadunparannusprojektit ovat paljon monimutkaisempia kuin ennen. Johtavat menetelmät kuten Lean Six Sigma vaativat, että tehdään yhä syvällisempiä datan analyyseja sekä tuotetaan mitattavia tuloksia.

Tarjoamme
Koulutuksessa tutustutaan laatutekniikan keskeisimpään ohjelmistoon ja opitaan analysoimaan dataa tehokkaasti sekä tekemään päätöksiä sekä sanomaan, millä todennäköisyydellä näin tapahtuu.

Hyödyt kurssista ovat moninaiset
Koulutuksessa tutustut laatutekniikan keskeisimpään ohjelmistoon ja pääset sisälle tilastolliseen päätöksentekoon. Opit analysoimaan dataa tehokkaasti sekä tekemään päätöksiä ja sanomaan, millä todennäköisyydellä näin tapahtuu.

Kenelle?
Koulutus sopii kaikille Minitab -ohjelmaa työssään tarvitseville sekä muille ohjelmasta kiinnostuneille.

Palvelumme
Koulutus on neljän päivän mittainen. Koulutus koostuu teoriaosuuksista sekä esimerkkiharjoituksista, joita tehdään kouluttajan johdolla ja avustamana.

Kouluttaja
Matti Pesonen


Sisällön kuvaus

Viime vuosien aikana olemme siirtyneet nopeasti mielipiteeseen perustuvasta parantamisesta faktaan pohjautuvaan päätöksentekoon ja parantamiseen. Itse asiassa on siirrytty todelliseen faktajohtamiseen!

Koulutuksen tavoitteet
– Tutustut laatutekniikan keskeisimpään ohjelmistoon
– Pääset sisälle tilastolliseen päätöksentekoon
– Opit analysoimaan dataa tehokkaasti
– Opit tekemään päätöksiä ja sanomaan, millä todennäköisyydellä näin tapahtuu

Quality Knowhow Karjalainen Oy järjestää nelipäiväisen koulutustilaisuuden: ”MINITAB – Analysoi mittaustuloksia ja dataa”. Voit osallistua koko koulutukseen tai valita itsellesi sopivat osiot. Suosituksena kuitenkin on, että opiskelija osallistuu MINITAB:n perusteet päivään, jolla annetaan lähtökohdat kaikkien muiden päivien opetukselle. Koesuunnittelujaksolle suositellaan MINITAB:n perusteiden lisäksi myös tilastolliseen analysointiin keskittyvää päivää.

Koulutus koostuu teoriaosuuksista, vaikka pääpaino on ohjelman käytössä ja sillä tehtävien analyysien toteutuksessa sekä tulosten tulkinnassa. Koulutukseen liittyvät esimerkit ja harjoitustehtävät ovat yleisiä yritystoimintaan liittyviä esimerkkejä, joita voit soveltaa suoraan tai saada ideoita, kuinka käyttää tilastotekniikkaa hyväksi omassa organisaatiossa.

Opiskelijalla tulee olla käytettävissä kannettava tietokone, jossa on asennettuna, joko MINITAB -ohjelma tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää ilmaista 30. päivän kokeiluversiota, joka on aikarajoitettu mutta täysiversio ohjelmasta. MINITAB -ohjelmaa ja kokeiluversiota saa QKK:sta.

Koulutuspäivien sisällöt ja ohjelmat

1. Päivä, MINITAB:n perusteet
Kurssilla opitaan käyttämään MINITAB:ia mahdollisimman kätevästi. Opit navigoimaan MINITAB:in ikkunoissa nopeasti ja järjestämään dataa kunnolla. Lisäksi opit, miten mukautat MINITAB:in valikoita ja pikanappuloita luomalla esim. suosikit valikon, josta löytyy kaikki tarvitsemasi työkalut nopeasti. Näet, kuinka sujuvasti MINITAB toimii yhteen muiden ohjelmien kanssa mm. Office-paketti.

Kurssilla opit, kuinka luodaan, käytetään ja tulkitaan MINITAB:in graafeja. Opit arvioimaan datan normaalisuutta käyttäen avuksesi graafeja ja perustilastoja. Opit muokkaamaan graafeja ja lisäämään niihin erilaisia tietoja. Lisäksi opit, miten luot näyttävän näköisiä raportteja ja esityksiä MINITAB:in avulla.

2. Päivä, Tilastollinen analyysi
Täydennä graafisen analyysin taitojasi käyttäen MINITAB:in erinomaisia tilastollisia työkaluja. Kurssilla opit määrittämään sopivan näytekoon, jolla varmistat analyysituloksien luotettavuuden. Opit myös tutkimaan mahdollisia suhteita muuttujien välillä käyttäen korrelaatiota, regressiota ja matriisikuvia. Opit, kuinka prosessin muutokset tai parannukset todistetaan käyttämällä t-testejä, ANOVA -tekniikkaa ja varianssitestejä. Kurssi keskittyy hyvän liiketoimintapäätöksen tekoon, käyttäen avuksi tilastollisia sovelluksia.

Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet tai osallistua MINITAB:in perusteet päivään.

3. Päivä, Tilastolliset laatutyökalut
Opit, kuinka arvioidaan mittausprosesseja (Gage R&R), prosessin kyvykkyyttä (normaalille /epänormaalille datalle) ja prosessin stabiilisuutta (attribuutti ja variaabeli ohjauskortit).

Opit arvioimaan Gage R&R avulla, kuinka mittauslaitteen ja operaattorin tarkkuus vaikuttavat mittausprosessin vaihteluun sekä opit määrittämään mittausprosessin stabiilisuuden ajan suhteen käyttäen Gage Stability tutkimusta.

Kurssilla harjoitellaan, kuinka priorisoidaan laatuongelmia ja keskitytään parannustoimenpiteisiin Pareto-kaavioiden avulla sekä organisoidaan ideat mahdollisista syistä syy-seuraus diagrammin avulla. Lisäksi tunnistetaan ei-satunnaisia kuvioita aikadatasta käyttäen run chartteja. Kurssilla arvioidaan prosessin ohjausta (SPC) käyttäen Xbar, R, S ja historiallisia kortteja sekä analysoidaan prosessin ohjausta ja kyvykkyyttä käyttäen Capability Sixpack:iä. Opit myös arvioimaan kyvykkyyttä käyttäen kyvykkyysanalyysiä ja arvioimaan ei-normaalin datan kyvykkyyttä käyttäen Box-Cox muunnosta.

Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet tai osallistua MINITAB:in perusteet päivään.

4. Päivä, Koesuunnittelu
Kurssilla opitaan luomaan ja analysoimaan täys- ja osittaistekijäkokeita käyttäen MINITAB:ia. Opit, kuinka luot koesuunnitelman, kuinka analysoit koesuunnitelmaa sekä tulkitset Pareto-kaavioita ja normaalisuuskuvia vaikutuksista, kuutiokuvia ja päävaikutuskuvia sekä keskinäisvaikutuskuvia yhdessä tilastollisen ulostulon ja responce optimizerin kanssa. Opit, kuinka valitset asetukset, jotka optimoivat yhden tai useamman vasteen tai opit määrittämään suunnan seuraavalle kokeelle.

Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet sekä tilastollisen analysoinnin perusteet.


OHJELMA

Päivä 1

08:45 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus, esittely ja ohjelma

09:15 MINITAB -ohjelmiston historia ja kehittyminen
– MINITAB:n tiedostotyypit
– Datan ja graafien siirtäminen toiseen sovellukseen
– Raportin luonti ReportPadissa
– Datan tuominen, graafien luonti, datan tulkitseminen
– Pareto Chart, Pylväsdiagrammi, Syy- ja seurauskaavio

12:00 Lounas

13:00 Graafiset analyysit – Kuvien ja ulostulojen tulkitseminen

14:00 Kahvi
– Graafien räätälöinti
– EXEC-makrojen luominen ja käyttö

16:00 Keskustelu ja 1. päivän päätös

Päivä 2

09:00 Päivän aloitus

09:00 Johdatus johtopäätösstatistiikkaan
– Hypoteesitestaus, luottamusvälit, teho-analyysi
– t-testit ja osuuksien testit

12:00 Lounas

13:00 Jatkuvien muuttujien välisten suhteiden arviointi
– Korrelaatio, regressio, moniregressio ja mallin pienentäminen

14:00 Kahvi

15:00 Keskiarvojen testaaminen varianssianalyysillä
– One Way ANOVA, Balanced ANOVA, General Linear Model

16:00 Keskustelu ja 2. päivän päätös

Päivä 3

09:00 Päivän aloitus

09:00 Mittaussysteemin analysointi
– Gage R&R (Variaabeli & Attribuutti)
– Gage Stabiilisuus ja Gage Linearity ja Bias Study

12:00 Lounas

13:00 Aikasarja-analyysit
– Time Series Plot, Run Chart, I-mR
– SPC – Ohjauskortit variaabelidatalle
– Kyvykkyysanalyysit variaabelidatalle

14:00 Kahvi

15:00 SPC – Ohjauskortit attribuuttidatalle
– Kyvykkyysanalyysit attribuuttidatalle
– Binomi ja Poisson -jakauman suorituskykyanalyysi

16:00 Keskustelu ja 3. päivän päätös

Päivä 4

09:00 Päivän aloitus

09:00 Johdatus faktorikokeisiin
– Täystekijäkoesuunnitelmat
– Perättäiset kokeet
– Osittaistekijäkoesuunnitelmat
– Keskipisteet faktorisuunnitelmissa

12:00 Lounas

13:00 Taguchi -kokeet
– Lego-harjoitus: DOE / Taguchi
– Harjoituksen analysointi
– Esimerkit Taguchi -kokeista

14:00 Kahvi

15:00 Useiden vasteiden optimointi

16:00 Keskustelu ja tilaisuuden päätös

————————

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7
15140 Lahti

Ajankohta:
I-jakso: 21. – 22.05.2018
II-jakso: 18. -19.06.2018

Klo 9.00 – 16.00

Hinta:
1 850
euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.