Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Minitab – Palvelusektorin tehokas työkalu (5 pv)

Muuta tiedot palveluprosesseista käyttökelpoiseksi informaatioksi Minitabin avulla!

Palvelusektorille suunnattu koulutus Minitabista ja sen käyttämisestä tehokkaana laadunparantamisen työkaluna. Palvelun Minitab -koulutus on nelipäiväinen kokonaisuus, joka antaa käyttäjälleen hyvän kuvan tilastollisesta päätöksenteosta.

Faktaan perustuva päätöksenteko on ollut käytännössä mahdollista ja kaikkien ulottuvilla ainoastaan tietokoneen ja sen tuoman laskutehon avulla. Osaatko muuttaa olemassa olevan numeerisen tai laadullisen tiedon todelliseksi ja käyttökelpoiseksi informaatioksi? Kysymys on vain siitä osataanko tietokonetta käyttää muuhunkin, kuin perinteisen kirjoituskoneen tilalla tai vain taulukkolaskentaohjelmien tuomien pylväiden ja käppyröiden tekemiseen. Siis osaammeko laskea, kuinka luotettavasti jokin tapahtuu, kuinka usein jotain tapahtuu tai kuinka paljon sillä on vaikutusta.

Koulutuksen tavoitteet
– Tutustut Minitab -ohjelmaan
– Opit analysoimaan dataa tehokkaasti
– Pääset sisälle tilastolliseen päätöksentekoon
– Saat viestisi tehokkaasti perille Minitab-kuvilla
– Opit tekemään päätöksiä ja sanomaan, millä todennäköisyydellä jotakin tapahtuu

Koulutukseen liittyvät esimerkit ja harjoitustehtävät ovat yleisiä palvelusektorin esimerkkejä, joita voit soveltaa suoraan tai saada ideoita, kuinka voit käyttää tilastotekniikkaa hyväksi omassa organisaatiossa. Voit osallistua koko koulutukseen tai valita itsellesi sopivat osiot. Suosituksena kuitenkin on, että opiskelija osallistuu MINITAB:n perusteet päivään, jolla annetaan lähtökohdat kaikkien muiden päivien opetukselle.

Opiskelijalla tulee olla käytettävissä kannettava tietokone, jossa on asennettuna, joko MINITAB-ohjelma tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää ilmaista 30. päivän kokeiluversiota, joka on aikarajoitettu mutta täysiversio ohjelmasta. MINITAB-ohjelmaa ja kokeiluversiota saa QKK:sta.

Sisältö

1. Päivä, MINITAB:n perusteet
Kurssilla opitaan käyttämään MINITAB:ia mahdollisimman kätevästi. Opit navigoimaan MINITAB:in ikkunoissa nopeasti ja järjestämään dataa kunnolla. Lisäksi opit, miten mukautat MINITAB:in valikoita ja pikanappuloita luomalla esim. suosikit valikon, josta löytyy kaikki tarvitsemasi työkalut nopeasti. Näet, kuinka sujuvasti MINITAB toimii yhteen muiden ohjelmien kanssa mm. Office-paketti.

Kurssilla opit, kuinka luodaan, käytetään ja tulkitaan MINITAB:in graafeja. Opit arvioimaan datan normaalisuutta käyttäen avuksesi graafeja ja perustilastoja. Opit muokkaamaan graafeja ja lisäämään niihin erilaisia tietoja. Lisäksi opit, miten luot näyttävän näköisiä raportteja ja esityksiä MINITAB:in avulla.

2. Päivä, Palvelusektorin perusstatistiikka
Täydennä graafisen analyysin taitojasi käyttäen MINITAB:n erinomaisia tilastollisia työkaluja.
Kurssilla opit määrittämään sopivan näytekoon, jolla varmistat analyysituloksien luotettavuuden. Opit myös tutkimaan mahdollisia suhteita muuttujien välillä käyttäen korrelaatiota, regressiota ja matriisikuvia.

Opit, kuinka prosessin muutokset tai parannukset todistetaan käyttämällä t-testejä, ANOVA -tekniikkaa ja varianssitestejä. Kurssi keskittyy hyvän liiketoimintapäätöksen tekoon, käyttäen avuksi tilastollisia sovelluksia.
Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet tai osallistua MINITAB:in perusteet päivään.

3. Päivä, Tilastolliset laatutyökalut
Opit, kuinka arvioidaan numeerisia ja laadullisia mittausprosesseja (Gage R&R), prosessin kyvykkyyttä (normaalille/epänormaalille datalle) ja prosessin stabiilisuutta (attribuutti ja variaabeli ohjauskortit).

Opit tulkitsemaan ja arvioimaan Gage R&R avulla, kuinka mittaustapahtuman ja operaattorin tarkkuus vaikuttavat mittausprosessin vaihteluun sekä kuinka määritetään mittausprosessin stabiilisuus ajan suhteen käyttäen Gage Stability -tutkimusta.

Lisäksi tunnistetaan ei-satunnaisia kuvioita aikadatasta käyttäen run chartteja. Kurssilla arvioidaan prosessin ohjausta (SPC) käyttäen Xbar, R, S ja historiallisia kortteja sekä analysoidaan prosessin ohjausta ja kyvykkyyttä käyttäen Capability Sixpack:iä.

Opit myös arvioimaan kyvykkyyttä käytten kyvykkyysanalyysia ja arvioimaan ei-normaalin datan kyvykkyyttä käyttäen Box-Cox muunnosta. Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet tai osallistua MINITAB:in perusteet päivään.

4. Päivä, Edistykselliset tilastotyökalut
Neljäs päivä johdattaa käyttämään edistyksellisiä varianssianalyysityökaluja, koesuunnittelua ja aikasarjanalyysejä. Nämä työkalut täydentävät analyysi- ja mallinnustyökalupakkia.

5. Päivä, Koesuunnittelu / monimuuttujakokeet

Kouluttaja:
Matti Pesonen
, Lean Six Sigma Black Belt, KTM (Strateginen johtaminen), KTK (Johtaminen ja organisaatiot)
Matti Pesonen on valmistunut ekonomiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kauppakorkeakoulun Strategisen johtamisen maisteriohjelmasta. Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon Matti on suorittanut johtamisen ja organisaatiotieteiden pääaineesta. Matin mielenkiintona on organisaatioiden toiminnan parantaminen ja yritysten johtamisen tason nostaminen.

KTM Matti Pesosella on kokemusta mm. seuraavista laadun johtamisen menetelmistä ja työkaluista ja niiden soveltamisesta asiakasyrityksissä ja koulutustilaisuuksissa:
– Laatutekniikat ja laatutyökalut: FMEA, SPC, MSA, 8D, DoE, Juurisyyanalyysi, 5xMiksi ja muut yleiset tiimityökalut ja ongelmanratkaisumenetelmät
– Lean Six Sigma -menetelmä: Lean Six Sigma Black Belt, Lean Six Sigma Green Belt-kouluttaja, Lean Six Sigma Yellow Belt-kouluttaja
– Tilastolliset menetelmät: Minitab-ohjelmiston ja tilastollisten menetelmien ja datan analyysin kouluttaja
– Laatujärjestelmät: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016

Matista sanottua:
”Kouluttajan esiintyminen on motivoivaa ja selkeää. Hyvä!”
”Matti on loistava kouluttaja!”
”Opettaja oli asiantunteva ja osasi kertoa asiat niin, että ”maallikkokin” ymmärää asian.”OHJELMA

Päivä 1

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus, esittely ja ohjelma

09:15 MINITAB -ohjelmiston historia ja kehittyminen
MINITAB:n tiedostotyypit
Datan ja graafien siirtäminen toiseen sovellukseen
Datan tuominen, graafien luonti, datan tulkitseminen
Pareto Chart, Syy- ja seurauskaavio, Run Chart

12:00 Lounas

13:00 Graafiset analyysit
Graafien ja ulostulojen tulkitseminen

14:00 Kahvi
Graafien räätälöinti
EXEC-makrojen luominen ja käyttö

16:00 Keskustelu ja 1. päivän päätös

—-

Päivä 2

09:00 Päivän aloitus

09:00 Päivän tavoite, mitä opitaan
Keskiarvon tilastolliset testit
1 ja 2 sample t-testi sekä parittainen t-testi
Näytekoko – testin teho
Osuuksien testaaminen
Luottamusväli osuuksille
Kategorisen datan analysointi

12:00 Lounas

13:00 Jatkuvien muuttujien välisten suhteiden arviointi
Korrelaatio ja regressio
Moniregressio ja mallin pienentäminen

14:30 Kahvi
Keskiarvojen testaaminen varianssianalyysillä
One Way ANOVA
General Linear Model

16:00 Keskustelu ja 2. päivän päätös

—-

Päivä 3

09:00 Päivän aloitus

09:00 Arviointi- tai mittausprosessin luotettavuuden arviointi
Gage R&R – jatkuvalle datalle ja kategoriselle datalle
Ohjauskortit – SPC
Ohjauskortit jatkuvalle datalle – xR-, xS- ja xmR -kortit

12:00 Lounas

13:00 Ohjauskortit – SPC
Ohjauskortit attribuutti datalle – P, U ja C -kortti

14:30 Kahvi
Palveluprosessin suorituskyky jatkuvalle datalle
Sixpack ja normaali suorituskyky
Datamuunnokset
Palveluprosessin suorituskyky attribuutti datalle
Binomi ja Poisson jakauma suorituskykyanalyysi

16:00 Keskustelu ja 3. päivän päätös

—-

Päivä 4

09:00 Päivän aloitus

09:00 General Linear Model
Fixed ja Random tekijät, keskinäisvaikutus, tulosten
visualisointi, mallin arviointi – Residual -kuvaajat
Binäärilogistinenregressio
Mallin luominen, mallin pienentäminen

12:00 Lounas

13:00 Faktorikokeet
Suunnitelman luominen
Kokeen analysointi
Mallin luominen ja pienentäminen
Tulosten visualisointi

14:30 Kahvi

15:00 Aikasarja-analyysit
Termistö, trendit, osittainen jakaminen, pehmennys
Ennusteen luomien, erilaisten ennusteiden arviointia

16:00 4. päivän päätös

—-

Päivä 5

Koesuunnittelu / monimuuttujakokeet


Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti, tai etäosallistuminen

Ajankohta:
Koulutus on viiden päivän mittainen.

1. jakso: 11.-13.10.2021
2. jakso: 4.-5.11.2021

Hinta: /hlö + alv 24 %.
Osallistumismaksu kaikista viidestä päivästä on 2900 euroa /hlö + alv 24 %. Yksittäiset päivät ovat 570 euroa /hlö + alv 24 %. Hintoihin sisältyy lounas- ja kahvitarjoilut sekä materiaalit.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Koulutus on peruuntunut.


  • Olen kiinnostunut tästä kurssista.
    Lähetä minulle sähköpostia kun koulutus järjestetään uudelleen:
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.