fbpx
Microsoft Project 2016 -perusteet (2 pv)
KurssitNyt järjestää nyt koulutuksen:

Microsoft Project 2016 -perusteet (2 pv)

EUR

16.-17.05.2017, Taitotalon kongressikeskus, Helsinki Valimotie 8, Helsinki 8 toukokuun, 2017 Sampo Korppoo

Itsensä kehittäminen , Projektinhallinta

Projektipäällikön ammattitaidon ydinosaamista on projektin aikataulun hallinta. Aikataululaskennan ymmärtäminen ja sen tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen ovat projektin onnistumisen avaintekijöitä. Aikataulun kautta ohjataan projektin tuotosten kehittymistä ja hallitaan resurssien käyttöä. Aikataulun hallinnalla vaikutetaan myös suoraan projektin kustannuksiin ja saadaan parempi näkyvyys projektin etenemiseen ja ennusteisiin.

Koulutus keskittyy projektien hallinnan kulmakiviin: aikataulun, tuotosten ja kustannusten suunnitteluun, seurantaan ja toteutuksen ohjaukseen Project-ohjelmalla.
Koulutuspäivien aikana käsitellään käytännön esimerkkien avulla:
– projektin osituksen merkitys kokonaisuuden hallinnalle
– tehtäväluettelon laatiminen
– tehtävien riippuvaisuuksien vaikutus kokonaisaikatauluun
– kriittisen polun hallinta
– työmäärän ja resurssien vaikutus aikatauluun, resurssisuunnitteluun ja resurssitarpeen ennustamiseen
– projektin kustannusarviointi ja kustannusseuranta
– projektin etenemisen seuranta
– aikataulun ohjauksen keinot
– toteutumatietojen kirjaaminen projektille
– muutosten vaikutukset projektin ohjauksessa
– aikataulun tarkentaminen projektin toteutuksen aikana
– aikataulun havainnollistaminen visuaalisin keinoin
– ohjelman käyttö moniprojektiympäristössä
– projektin raportointi.

Koulutuksessa opit hyödyntämään projektien aikataululaskentaa, suunnittelemaan ja hallitsemaan projektin aikataulua, resursseja ja kustannuksia Microsoft Project 2016 ohjelmistolla.

Koulutus soveltuu Microsoft Project 2016 Standard ja Professional -versioiden käyttäjille. Koulutus ei sisällä Microsoft Project Server -ominaisuuksia. Koulutus sopii mainiosti myös Microsoft Project 2010 ja 2013 -versioiden käyttäjille.

Panosta omaan osaamiseesi ja Project-ohjelman oppimiseen! Saat ohjelmasta nopeammin hyötyjä ja säästät aikaasi kun työkalun perusteet ovat hallussa. Samalla kehityt projektiammattilaisena ja autat projektien onnistumista.

Koulutuspäivien aikana tehdään harjoituksia, jotka havainnollistavat opetettavia asioita.
Perustietovaatimuksena koulutuspäivään osallistujilta odotetaan Windows-ohjelmien peruskäyttötaitoa. Perustiedot projektinhallinnasta helpottavat asioiden omaksumista.

Kouluttajana toimii kokenut projektipäällikkö Kirsti Leppämaa. Hänellä on yli 15 vuoden käytännön työkokemus ICT-projektien johtamisesta eri toimialoilta, sekä toimittajan että asiakkaan puolelta. Hänellä on useita projektin- ja tuotehallinnan sertifikaatteja, mm. IPMA Level C, Certified Scrum Master ja Certified Product Owner. Projektipäällikkötehtävien ohella Kirsti toimii lisäksi IPMA-sertifiointien arvioitsijana. Hänellä on myös pitkä kokemus projektinjohtamisen valmentamisesta ja projektityökalujen käyttökoulutuksista.

Palautetta edelliseltä kurssilta:
”Hyvä ja kattava!”
”Alansa ammattilainen, jolla miellyttävä opetustyyli.”
”Selkeä peruspaketti Ms Projectin hyödyntämiseen projektityössä”
”Kokonaiskäsitys selveni, monta hyvää vinkkiä tuli.”
“Kurssi oli hyödyllinen!”

Osallistujien kokonaisarvio viime koulutuksesta oli 4,2 (maksimi 5).
Kouluttajan asiantuntevuus ja opetustaidot saivat molemmat arvioksi 4,8 (maksimi 5).


OHJELMA
1. koulutuspäivä 16.5.2017


08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 Johdanto MS Project 2016 -ohjelmiston käyttöön
• Näkymät
• Projektin perustiedot ja vakiokalenterit
• Projektin ositus ja tehtäväluettelo
• Eri tehtävätyypit

10.30 Tauko

10.45 Aikataulun suunnittelu
• Tehtävien hallinta
• Tehtävien ajoitus
• Tehtävien riippuvuudet ja pelivarat
• Toimintaverkko ja Gantt-kaavio

12.00 Lounas

12.45 Resurssisuunnittelu
• Resurssien luonti
• Resurssilajit
• Resurssien käytettävyys
• Resurssien varaaminen
• Resurssikohtaisen kalenterin hyödyntäminen

14.00 Kahvitauko

14.15 Projektin kustannussuunnittelu
• Resurssikustannukset
• Projektin kiinteät kustannukset

Aikataulun havainnollistaminen
• Gantt-kaavion muotoilu
• Aikajanan hyödyntäminen
• Lisätietojen liittäminen tehtäviin

16.00 Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

2. koulutuspäivä 17.5.2017

08.30 Aamukahvi

09.00 Lyhyt kertaus I päivän sisällöstä
• Perusaikataulun hyväksyminen
• Välietappien hyödyntäminen
• Määrä- ja tavoitepäivien käyttö
• Pelivarojen hyödyntäminen
• Toteumatietojen kirjaaminen projektille (valmiusasteen tai tuntien mukaan)

10.30 Tauko

10.45 Muutokset projektissa
• Nykyhetken ja perusaikataulun vertailu
• Kokonaisaikataulun hallinta
• Resurssien ylikuormituksen hallinta
• Uuden perusaikataulun hyväksyminen

12.00 Lounas

12.45 Projektin käytettävyyden parantaminen
• Aikataulun suodattaminen
• Näkymien hyödyntäminen
• Omien näkymien, ryhmittelyjen ja suodattimien luonti

14.00 Kahvitauko

14.15 Edistyneet ominaisuudet
• Koontiprojektin luonti
• Pää- ja aliprojektien hallinta
• Resurssivarannon luominen
• Resurssivarannon käyttö
• Oman mallipohjan luominen uusille projekteille

Raportit
• Valmiiden raporttien hyödyntäminen
• Oman raportin luonti ja muokkaus
• Tietojen vienti Exceliin ja PowerPointiin

Tulostaminen
• Tulostusasetusten säätäminen

16.00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8, 00380 Helsinki

Aika:
16.-17.05.2017

Hinta:
1 350
eur/hlö (+ alv).

Alennushinta ryhmille:
Samasta organisaatiosta 2 tai useampia: 1 250 eur/hlö (+ alv).

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja