fbpx
Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä? – Työpaikan pelisäännöt ja työelämätaidot (1 pv)
J-impact järjestää nyt koulutuksen:

Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä? – Työpaikan pelisäännöt ja työelämätaidot (1 pv)

EUR

01.12.2016, Hotel Haven, Helsinki Unioninkatu 17, Helsinki 22 syyskuun, 2016 Sampo Korppoo

Paraskaan esimies ei yksin pysty saamaan aikaiseksi paljoakaan. Onnistumiseen tarvitaan myös motivoitunut, sitoutunut ja kehittymiseen myönteisesti suhtautuva henkilöstö. Mikä on työntekijöiden vastuu tavoitteiden saavuttamisesta ja yhteisten pelisääntöjen noudattamisesta?Miten kehität henkilöstösi vastuunottokykyä ja jatkuvan kehittämisen kulttuuria? Millaisia työelämätaitoja työntekijöiltä voi edellyttää?

Esimiehiä valmennetaan laajalla rintamalla, mutta heidän onnistumistaan haittaa usein se, ettei henkilöstön valmennukseen kiinnitetä vastaavaa huomiota. Esimies voi itse toimia oman organisaationsa valmentajana. Tähän tarvitaan kuitenkin osaamista ja rohkeutta. Valmennuksemme keskittyy käsittelemään niitä keinoja, joiden avulla esimies pystyy vahvistamaan henkilöstönsä vastuunkantoa, motivaatiota, sitoutumista ja halua osallistua toiminnan kehittämiseen. Henkilöstön vahvempi rooli toiminnan kehittämisessä tuottaa parempaa tulosta, mutta parantaa samanaikaisesti myös henkilöstön työhyvinvointia.
   
Kenelle
Valmennus on tarkoitettu johtajille ja esimiehille sekä kaikille niille, jotka vastaavat henkilöstön kehittämisestä.  
 
Hyöty osanottajalle
Valmennuksessa pohdimme työntekijän vastuun käsitettä eri näkökulmista sekä työpaikan pelisääntöjen laatimista yhdessä henkilöstön kanssa. Osallistujat oppivat tuntemaan esimiehen oikeudet ja henkilöstön velvollisuudet. He oppivat myös arvioimaan henkilöstönsä sitoutumisasteen ja löytämään keinoja henkilöstön osallistamiseksi tiiviimmin mukaan tuloksentekoon ja toiminnan kehittämiseen.  
 
Valmentaja
Vastuuvalmentaja KTT Jari Salminen on toiminut erilaisissa esimiestehtävissä yli 25 vuotta. Hän on kouluttanut yli 4 500 esimiestä räätälöidyissä ja avoimissa koulutuksissa yhteistyössä maamme johtavien valmennusorganisaatioiden kanssa. Jari on osallistunut 12 esimiestyön kehittämistä koskevan kirjan kirjoittamiseen ja kirjoittanut lukuisia artikkeleita ammattilehtiin. 
 
Osallistujat ovat kommentoineet valmennustamme muun muassa seuraavasti:
”Kiitos! Useita positiivisia konkreettisia asioita oman esimiestyön kehittämiseen ja arjen johtamistilanteisiin.”
”Erinomainen päivä. Saimme paljon käytännön neuvoja organisaatiomme tehokkuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Suosittelen muillekin!”
”Henkilöstön onnistumisen edellytysten parantaminen on mielenkiintoinen näkökulma organisaation kehittämiseen. Olemme ottaneet useita valmennuksessa oppimiamme keinoja käyttöön ja ne todella toimivat. Organisaatiomme toimii nyt entistä tehokkaammin ja samalla koko henkilöstömme kokee työnsä mielekkäämmäksi ja innostavammaksi. ”
”Työhyvinvointi tarkoittaa hyvinvointia työssä. Valmennuksen jälkeen olemme saaneet henkilöstön paremmin mukaan toiminnan kehittämiseen. Myös johdon ja henkilöstön välinen vastakkainasettelu on vähentynyt, kun olemme oppineet pohtimaan kehittämisasioita yhdessä ’samalta puolen pöytää’.”

 

OHJELMA

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 Tilaisuuden avaus

09.15 Henkilöstön vastuu ja velvollisuudet
• Työntekijän vastuu työnantajaa kohtaan
• Mihin esimies voi puuttua? Työnantajan direktio-oikeus
• Jämäkkä puuttumisprosessi
• Työntekijän vastuu työkavereitaan kohtaan
• Työntekijän vastuu omasta kehittymisestä

10.30 Tauko

10.45 Työelämätaidot
• Mitä työntekijän pitää osata menestyäkseen työelämässä?
• Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
• Informaatio- ja oppimistaidot
• Itsensä johtaminen ja oman työkyvyn ylläpitäminen
• Stressin hallinta ja ajankäytön suunnittelu
• Asiakaspalvelu- ja myyntitaidot
• Ammattimaisen asenteen vahvistaminen

12.00 Lounas

13:00 Henkilöstön sitouttaminen toimintaan ja kehittämiseen
• Työntekijöiden haastaminen osallistumaan ja kehittymään
• Hyvän johtamisen kulmakivet
• Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen
• Toiminnan kehittämisen systematiikka
• Vastuunottoon ja kehittymiseen kannustava palkitseminen

14.15 Tauko

14:30 Työpaikan pelisäännöt
• Mihin pelisääntöjä tarvitaan?
• Työn tekemisen pelisäännöt
• Vuorovaikutuksen ja yhteistyön pelisäännöt
• Asiakaslupaus ja asiakaspalvelun pelisäännöt
• Ongelmanratkaisun pelisäännöt
• Miksi pelisäännöt kannattaa laatia yhdessä?
• Miten pelisäännöt laaditaan ja otetaan käyttöön?

16.30 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unioninkatu 17, Helsinki

Aika:
01.12.2016

Hinta:
Tilaisuuden hinta on 790 eur/hlö + alv 24 %, joka sisältää koulutusmateriaalin, Työtekijän vastuu ja työpaikan pelisäännöt -kirjan, sekä lounaan ja kahvitarjoilun. 
   
Peruutusehdot:
Osallistumisen voi perua kuluitta 2 viikkoa ennen tapahtumaa, sen jälkeen peritään 50 % osallistumismaksusta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Estyneen osallistujan tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö, tai vaihtaa osallistujan ilmoittautuminen toiseen kurssiajankohtaan.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja