Ratekoulutus järjestää yhteistyössä WebAkatemian kanssa koulutuksen:

Miten soteyksiköt ja hyvinvointialueet talousmallinnetaan (90 min)

Opi parhaat keinot sote-toiminnan kassavirtojen johtamiseen


Kuinka järjestät kassavirtojen seurannan ja sotetoiminnan ohjauksen osana kokonaisjohtamista?
Miten sotekokonaisuus talousmallinnetaan, kun dataa on saatavissa hyvin erilaisista järjestelmistä ja sote-rahoituslaki sisältää monia muuttujia?
Miksi pelkät tuotto- ja kulubudjetit eivät riitä kassaennusteiden pohjiksi?
Millaisia ovat kassavirtapohjaiset kannustinjärjestelmät?
Miten hyödynnät automatisoitua talousmallinnustekniikkaa?
Mitä seuraa, jos kassavirtoja ei hallita?

Sote-rahoituslaki sisältää monia muuttujia. Soteyksiköiden, alueiden ja kokonaisuuden talouden mallintaminen erityisesti rahoituksen riittävyyden kannalta on mahdollista käytännössä vain automatisoidun kassaennustetyökalun avulla.

Sotelakien lisäksi myös kaikki kustannusnimikkeet ja investointi- sekä inflaatiotekijät saadaan haltuun kassaennusteita ja rahoitustarvetietoja myöten, kun käytössä on modernia, automatisoitua talousmallinnustekniikkaa.

Kun näin menetellen päästään johtamaan sote-toiminnan kassavirtoja, johdetaan myös ihmisiä ja investointeja sekä turvataan palvelut.

Miten tämä tapahtuu ja mihin kaikki perustuu, selviää Miten soteyksiköt ja hyvinvointialueet talousmallinnetaan? -webinaarissa.

Jos kassavirtoja ei hallita, riskit ovat tuntuvasti suuremmat ja energiaa menee enemmän esimerkiksi sopeutusten ja rahoitusten kanssa taiteiluun. Ihmiset sekä vaikuttavuutta parantavat investoinnit jäävät helposti vähemmälle huomiolle.


Kenelle
Soteyksiköiden talousjohtajat sekä hyvinvointialueiden taloudesta ja toiminnasta vastaavat ylimmät johtajat


Hyödyt
Ilman kassakontrollia soterahat lentelevät kuin perhoset tiehensä. Miten soteyksiköt ja hyvinvointialueet talousmallinnetaan -koulutuksesta löydät tiedot, taidot ja välineet, kuinka päästään johtamaan sote-toiminnan kassavirtoja. Kun johdetaan kassavirtoja, seurataan, johdetaan ja ohjataan myös ihmisiä ja investointeja sekä turvataan palvelut!


Kouluttaja

Riku Lehtinen, Yritys- ja investointisuunnittelun asiantuntija, Miten soteyksiköt ja hyvinvointialueet talousmallinnetaan -kouluttaja

LJK Riku Lehtinen on auktorisoitu liikkeenjohdon konsultti, Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry:n jäsen. Yritys- ja investointisuunnittelun asiantuntija. Strategic Accounting Finland Oy:n pääanalyytikko.


Ohjelma

12:45 Tervetuloa linjoille
13:00 Webinaari alkaa

– Miksi pelkät tuotto- ja kulubudjetit eivät riitä kassaennusteiden pohjiksi?
– Kun tuottojen ja kulujen lisäksi budjetoidaan myös taseita, syntyvät kassaennusteet automaattisesti – miten?
– Miten kassavirtalaskelmat ja -ennusteet kyetään ”konsolidoimaan konsolidoimatta” – laskemaan yks’yhteen ilman eliminointeja?
– Soteyksiköiden kassavirtalaskelmista hyvinvointialueen kassavirtoihin ja -ennusteisiin
– Hyvinvointialueiden kassavirroista koko valtakunnan sote-kassavirtoihin ja -ennusteisiin
– Kassavirtojen seuranta ja sotetoiminnan ohjaus osana kokonaisjohtamista
– Kassavirtapohjaiset kannustinjärjestelmät
– Kuinka kaikki kustannusnimikkeet ja investointi- sekä inflaatiotekijät saadaan haltuun kassaennusteita ja rahoitustarvetietoja myöten?
– Mitä seuraa, jos kassavirtoja ei hallita?

Aikaa kysymyksille

14:30 Webinaari päättyy


Koulutuspaikka:
Webinaari

Ajankohta:
10.5.2023 klo 13.00 – 14.30
– voit katsoa webinaarin myös tallenteena myöhemmin.

Hinta:
227 euroa / hlö (+ alv 24 %)
– sisältää livewebinaarin ja tallenteen sekä koulutusmateriaalin. Webinaarin tallenne on osallistujien katsottavissa koulutuksen jälkeen 6 kk ajan. Saat linkin sähköpostiisi livetilaisuuden jälkeen.

Ryhmäetuhinta:
197 euroa /hlö (+ alv 24 %), kun samasta organisaatiosta on kaksi osallistujaa,
177 euroa /hlö (+ alv 24 %), kun samasta organisaatiosta on kolme tai useampia osallistujia


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.


ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)

Miten soteyksiköt ja hyvinvointialueet talousmallinnetaan (90 min), 10.05.2023 klo 13:00 - 14:30
Webinaari tuotettu yhteistyössä WebAkatemian kanssa.


ILMOITTAUTUMINEN