Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Muutoksen johtaminen (2 pv)

Ainoa pysyvä asia tässä maailmassa on muutos, ja erilaiset muutosvaatimukset ovat olennainen osa jokaisen lähijohtajan työtä. Oli kyse sitten uuden strategian toimeenpanosta, organisaatiomuutoksesta, uuden tietojärjestelmän käyttöönotosta, toimintatapojen uudistamisesta tai vaikkapa muutosta uusiin toimitiloihin, muutoksen käytännön toteutus lankeaa yleensä lähiesihenkilön vastuulle. Onkin todennäköistä, että vaikka et juuri nyt kamppailisi jonkin muutoshaasteen kanssa, sellainen odottaa jo ovensuussa, sillä me elämme entistä epävakaammassa maailmassa, epäjatkuvien ja vaikeasti ennakoitavien, osin kaoottisten kehityskulkujen keskellä.

Muutosjohtamisen taitojen kehittämiseen kannattaa panostaa jo etukäteen ja pitkäjänteisesti, sillä muutoshaasteet ilmenevät yleensä yllättäen. Mitä paremmin pystymme varautumaan uusiin tilanteisiin, vähentämään muutoshankkeiden aiheuttamaa sähläämistä ja hyödyntämään avautuvia mahdollisuuksia, sen paremmin pärjäämme, niin organisaationa kuin henkilökohtaisestikin.

Hyödyt osallistujalle
– Saat selkeän kokonaiskuvan muutosjohtamisen eri osa-alueista
– Opit suunnittelemaan muutoshankkeesi entistä paremmin
– Vähennät sähläämistä ja toiminnan häiriöitä muutosmatkan aikana
– Opit osallistamaan ja innostamaan tiimisi jäseniä, ja vahvistaman sekä omaa että henkilöstösi resilienssiä.
– Opit tunnistamaan ja käsittelemään muutosvastarintaa ratkaisukeskeisellä tavalla
– Verkostoidut muiden samanlaisessa tilanteessa olevien lähijohtajien kanssa


Kenelle?
Valmennus on suunniteltu erityisesti lähijohtajille, joiden vastuulla on erilaisten muutoshankkeiden implementoinnin suunnittelu ja käytännön toteuttaminen, sekä asiantuntijoille, jotka haluavat saada kattavat tiedot onnistuvien muutoshankkeiden johtamisesta. Koulutuksessa käsitellään syvällisesti sekä muutosjohtamisen teoriaa että muutosjohtajan arkea käytännönläheisellä otteella, kokeneen muutosjohtajan vetämässä workshopissa.


Kouluttaja
Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija

KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

– Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
– Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
– Johta­minen ja esimiestyö
– Asiantuntijamyynti
– Johta­mis­vies­tintä
– Yritystalous
– Tiimityö
– Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
– Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teematOHJELMA

PÄIVÄ 1.

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Muutoksen johtamisen haasteet
– Jatkuvat epäjatkuvat muutokset
– Onnistuneen muutoshankkeen kulmakivet
– Epäonnistuneen muutoshankkeen seuraukset ja hinta

10:15 Tauko

10:30 Lähijohtajan muutostaidot
– Esihenkilön rooli muutoksessa
– Muutosjohtajan tärkeimmät osaamisalueet
– Oman johtamisvoiman vahvistaminen
Harjoitus: Omien muutosjohtamisen taitojen arviointia

12:00 Lounas

13:00 Muutoshankkeen 1 vaihe: Lähtötilanteen kartoitus
– Muutostarpeen määrittely ja perustelu
– Lähtötilanteen arviointi
– Muutosresurssien kartoitus
Harjoitus: Oman muutoshankkeen lähtötilanteen arviointia

14:15 Kahvi

14:30 Muutoshankkeen 2 vaihe: Hankesuunnitelman laatiminen
– Muutosvision eli tavoitetilan kiteytys
– Hankesuunnitelma
– Muutoshanke investointina
Harjoitus: Oman hankkeen hankesuunnittelu

15:30 Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

—-

PÄIVÄ 2.

08:30 Aamukahvi

09:00 Muutoshankkeen 3 vaihe: Hankkeen toteutussuunnitelman laatiminen
– Hankkeen installointi ja implementointi
– Muutoksen eteneminen organisaatiossa
– Riittävän muutosenergian varmistaminen
– Epäformaalit ekosysteemit
Harjoitus: Oman hankkeen implementoinnin suunnittelu

10:30 Tauko

10:45 Muutoshankkeen 4 vaihe: Toteutumisen seuranta ja muutoksen ankkurointi
– Muutoshankkeen seurannan järjestäminen
– Muutoksen ankkurointi
– Muutoshankkeesta oppiminen
Harjoitus: Oman hankkeen tuotosten arviointi ja ankkuroiminen

12:00 Lounas

13:00 Case 1: Vaikuttavan muutosviestinnän suunnittelu ja toteutus

14:15 Kahvi

14:30 Case 2: Muutosvastarinnan työstäminen

15:30 Koulutuspäivä päättyy


Covid-19 – tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutuspaikkojen ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka:
Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
– Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

Ajankohta:
ke-to 8.-9.2.2023

Hinta:
1 390 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Jari Salmisen kirjoittaman Muutoksen johtaminen – Matkaopas organisaation muutosmatkalle -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivien aikana.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.