fbpx
Muutoksen johtaminen (2 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Muutoksen johtaminen (2 pv)

1390 euroa /hlö + alv 24 %

1390 EUR

08.-09.02.2023, Innopoli 3, Espoo + voit osallistua myös etänä Vaisalantie 4, Otaniemi, Espoo 1 helmikuun, 2023 Sampo Korppoo

Johtaminen ja esihenkilotaidot

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Koulutus antoi erinomaisen pohjan tulevien muutosprojektiemme johtamiseen."

 • "Väitän, että teidän erittäin vankka näkemys ja kokemus yhdistettynä oleelliseen tietoon on läpimurtokonsepti. Maailmalla (jo pelkästään Suomessa) on valtava kysyntä muutosjohtajista, jotka uskaltavat tehdä rohkeasti ihmisten mielipiteistä välittämättä oikeita asioita ja oikein."

 • "Kiitos valmennuksesta. Saimme monia käytännön vinkkejä, joita voimme hyödyntää todella isossa kehittämishankkeessamme."

  Ainoa pysyvä asia tässä maailmassa on muutos, ja erilaiset muutosvaatimukset ovat olennainen osa jokaisen lähijohtajan työtä. Oli kyse sitten uuden strategian toimeenpanosta, organisaatiomuutoksesta, uuden tietojärjestelmän käyttöönotosta, toimintatapojen uudistamisesta tai vaikkapa muutosta uusiin toimitiloihin, muutoksen käytännön toteutus lankeaa yleensä lähiesihenkilön vastuulle. Onkin todennäköistä, että vaikka et juuri nyt kamppailisi jonkin muutoshaasteen kanssa, sellainen odottaa jo ovensuussa, sillä me elämme entistä epävakaammassa maailmassa, epäjatkuvien ja vaikeasti ennakoitavien, osin kaoottisten kehityskulkujen keskellä.

  Muutosjohtamisen taitojen kehittämiseen kannattaa panostaa jo etukäteen ja pitkäjänteisesti, sillä muutoshaasteet ilmenevät yleensä yllättäen. Mitä paremmin pystymme varautumaan uusiin tilanteisiin, vähentämään muutoshankkeiden aiheuttamaa sähläämistä ja hyödyntämään avautuvia mahdollisuuksia, sen paremmin pärjäämme, niin organisaationa kuin henkilökohtaisestikin.

  Hyödyt osallistujalle
  – Saat selkeän kokonaiskuvan muutosjohtamisen eri osa-alueista
  – Opit suunnittelemaan muutoshankkeesi entistä paremmin
  – Vähennät sähläämistä ja toiminnan häiriöitä muutosmatkan aikana
  – Opit osallistamaan ja innostamaan tiimisi jäseniä, ja vahvistaman sekä omaa että henkilöstösi resilienssiä.
  – Opit tunnistamaan ja käsittelemään muutosvastarintaa ratkaisukeskeisellä tavalla
  – Verkostoidut muiden samanlaisessa tilanteessa olevien lähijohtajien kanssa


  Kenelle?
  Valmennus on suunniteltu erityisesti lähijohtajille, joiden vastuulla on erilaisten muutoshankkeiden implementoinnin suunnittelu ja käytännön toteuttaminen, sekä asiantuntijoille, jotka haluavat saada kattavat tiedot onnistuvien muutoshankkeiden johtamisesta. Koulutuksessa käsitellään syvällisesti sekä muutosjohtamisen teoriaa että muutosjohtajan arkea käytännönläheisellä otteella, kokeneen muutosjohtajan vetämässä workshopissa.


  Kouluttaja
  Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija

  KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

  – Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

  Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
  – Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
  – Johta­minen ja esimiestyö
  – Asiantuntijamyynti
  – Johta­mis­vies­tintä
  – Yritystalous
  – Tiimityö
  – Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
  – Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat  OHJELMA

  PÄIVÄ 1.

  08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

  09:00 Muutoksen johtamisen haasteet
  – Jatkuvat epäjatkuvat muutokset
  – Onnistuneen muutoshankkeen kulmakivet
  – Epäonnistuneen muutoshankkeen seuraukset ja hinta

  10:15 Tauko

  10:30 Lähijohtajan muutostaidot
  – Esihenkilön rooli muutoksessa
  – Muutosjohtajan tärkeimmät osaamisalueet
  – Oman johtamisvoiman vahvistaminen
  Harjoitus: Omien muutosjohtamisen taitojen arviointia

  12:00 Lounas

  13:00 Muutoshankkeen 1 vaihe: Lähtötilanteen kartoitus
  – Muutostarpeen määrittely ja perustelu
  – Lähtötilanteen arviointi
  – Muutosresurssien kartoitus
  Harjoitus: Oman muutoshankkeen lähtötilanteen arviointia

  14:15 Kahvi

  14:30 Muutoshankkeen 2 vaihe: Hankesuunnitelman laatiminen
  – Muutosvision eli tavoitetilan kiteytys
  – Hankesuunnitelma
  – Muutoshanke investointina
  Harjoitus: Oman hankkeen hankesuunnittelu

  15:30 Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy


  PÄIVÄ 2.

  08:30 Aamukahvi

  09:00 Muutoshankkeen 3 vaihe: Hankkeen toteutussuunnitelman laatiminen
  – Hankkeen installointi ja implementointi
  – Muutoksen eteneminen organisaatiossa
  – Riittävän muutosenergian varmistaminen
  – Epäformaalit ekosysteemit
  Harjoitus: Oman hankkeen implementoinnin suunnittelu

  10:30 Tauko

  10:45 Muutoshankkeen 4 vaihe: Toteutumisen seuranta ja muutoksen ankkurointi
  – Muutoshankkeen seurannan järjestäminen
  – Muutoksen ankkurointi
  – Muutoshankkeesta oppiminen
  Harjoitus: Oman hankkeen tuotosten arviointi ja ankkuroiminen

  12:00 Lounas

  13:00 Case 1: Vaikuttavan muutosviestinnän suunnittelu ja toteutus

  14:15 Kahvi

  14:30 Case 2: Muutosvastarinnan työstäminen

  15:30 Koulutuspäivä päättyy


  Covid-19 – tiedote
  Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutuspaikkojen ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


  Koulutuspaikka:
  Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
  – Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

  Ajankohta:
  ke-to 8.-9.2.2023

  Hinta:
  1 390 euroa
  /hlö + alv 24 %.
  – sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Jari Salmisen kirjoittaman Muutoksen johtaminen – Matkaopas organisaation muutosmatkalle -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivien aikana.

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja