fbpx
Muutoksen johtaminen hankkeena (2 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Muutoksen johtaminen hankkeena (2 pv)

EUR

06.-07.06.2016, Hotel Haven, Helsinki Unioninkatu 17, Helsinki 27 tammikuun, 2016 Sampo Korppoo

Itsensä kehittäminen , Laadunvarmistus , Työhyvinvointi

”Organisaatioiden menestyksen ratkaisee se, miten nopeasti ne kykenevät uudistamaan rakenteitaan ja toimintaansa!”

Toimintaympäristön turbulenssin myötä myös organisaatioiden on muututtava yhä nopeammin. Vanhoja rakenteita puretaan ja uusia luodaan tilalle. Projektien läpimenoaika lyhenee ja töiden organisoinnista tulee yhä kompleksisempaa. Muutosta on osattava johtaa ammattimaisesti, oli sitten kyse uuden organisaation rakentamisesta, kahden vanhan organisaation yhdistämisestä tai vaikkapa uuden tietojärjestelmän tai toimintamallin implementoinnista.

Miten muutoshankkeita johdetaan tehokkaasti, jotta uudet tavoitteet saavutetaan mahdollisimman nopeasti ja yhdistymisen toimintaa haittaavat vaikutukset jäävät mahdollisimman lieviksi ja lyhytaikaisiksi? Miten vahvistetaan organisaation resilienssiä, eli kykyä toimia tehokkaasti jatkuvien epäjatkuvien muutosten keskellä?

Valmennuksemme keskittyy siihen, miten suuriakin muutoksia voidaan johtaa systemaattisesti ja tehokkaasti. Lähestymme muutoksen läpivientiä hankkeena, jolloin muutoksesta tulee helpommin johdettava ja seurattava kokonaisuus. Muutoksen systemaattinen johtaminen vähentää muutoksen aiheuttamaa tehottomuutta ja lieventää muutosvastarintaa. Huolehtimalla siitä, että sekä systeemit että ihmiset huomioidaan tasapuolisesti ja eri näkökulmat synkronisoidaan muutoksen suunnittelussa, varmistetaan muutoksen onnistuminen ja kyetään lieventämään muutoksesta aiheutuvaa sähläämistä ja vajaakäyntiä.

Muutoksen johtaminen edellyttää kokeneeltakin ammattilaiselta monenlaista osaamista. Muutoksen johtamisessa tarvitaan niin analysointi, visiointi-, ja suunnittelutaitoja kuin myös kykyä implementoida suunnitelmat käytäntöön. Tämä edellyttää muun muassa kehittyneitä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä sitouttaa koko henkilöstö muutokseen.

Tule mukaan tehostamaan omia muutoksen johtamisen taitojasi!

Kenelle
Valmennus on suunniteltu johdolle ja esimiehille sekä asiantuntijoille, joiden tehtävänä on muutosten suunnittelu, johtaminen ja toteuttaminen. Koulutuksesta hyötyvät myös konsultit, jotka toimivat muutoksen fasilitoijina tai muutoksen toteuttajina toisessa organisaatiossa.

Hyöty osallistujalle
Tarjoamme pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä valmennusta muutoshankkeiden johtamisen tueksi. Osallistujat saavat kattavan kuvan muutosprosessien suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheista ja onnistumisen edellytyksistä sekä runsaasti käytännössä koeteltuja ohjeita johtamistyöhön.

Valmennuksemme perustuu Jari Salmisen kehittämään ASKEL® – malliin, joka auttaa systematisoimaan erilaisten muutosprosessien vaiheet. Mallin avulla voimme tunnistaa muutoshankkeiden yleisimmät sudenkuopat sekä suunnitella keinot näiden välttämiseksi.

Valmennuksen käytyäsi:
• Pystyt toteuttamaan muutoksia tehokkaasti ja nopeasti
• Osaat suunnitella systemaattisen lähestymistavan muutoksen toteuttamiseen hankkeena
• Saat käyttöösi tehokkaita työkaluja, joilla saat muutoksen toteutettua organisaatiossasi
• Tunnistat tehokkaan muutosjohtajan erilaiset roolit ja vastuut
• Tunnistat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi muutosjohtajana
• Osaat vahvistaa organisaatiosi muutoskykyä eli resilienssiä
• Osaat käsitellä oikein muutokseen liittyviä tunteita sekä muutosvastarintaa
• Kuulet vetäjien ja osallistujien kokemuksia haastavista muutoshankkeista. Case-harjoitusten avulla pääset mukaan pohtimaan aitojen organisaatioiden yhdistämiseen ja uuden järjestelmähankkeen implementointiin liittyviä haasteita ja niiden ratkaisuja.

Valmentajat
KTT Jari Salminen, on toiminut erilaisissa suurten organisaatioiden johtotehtävissä yli 25 vuotta. Hänellä on myös vahva yrittäjätausta. Jari Salminen on kouluttanut yli 4 500 esimiestä räätälöidyissä ja avoimissa koulutuksissa yhteistyössä maamme johtavien valmennusorganisaatioiden kanssa. Jari on osallistunut 12 esimiestyön kehittämistä koskevan kirjan kirjoittamiseen, esimerkiksi 7 Askelta strategiasta tuloksiin (Talentum Media 2008). Lisäksi hän on kirjoittanut muutoksen johtamisesta lukuisia artikkeleita eri ammattilehtiin.

Tommi Lindholm on toiminut kansainvälisissä strategisissa, analyyttisissa ja myyntiä tukevissa asiantuntijatehtävissä ICT -teollisuuden, pankkisektorin sekä liikkeenjohdon konsultoinnin parissa. Tommilla on myös kokemusta yrittäjyyden ja innovaatioiden saralta, jossa hän toimi yhteistyössä Vaasa Science Parkin kanssa. Aikaisempina työnantajina ovat toimineet mm. Nokia, Stanton Chase International sekäNordea Oyj.

Osallistujat ovat kommentoineet valmennusta muun muassa seuraavasti:
”Koulutuksen sisältö ja aihealueet saavat täydet pisteet.”
”Erinomainen kertakaikkiaan! Kiitos mainiosta ja hyödyllisestä koulutuksesta!”


OHJELMA
1. valmennuspäivä

08:30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

09:00 Tilaisuuden avaus

09:15 Miten organisaation muutos vaikuttaa toimintaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?
• Muutoksen dualistinen vaikutus organisaation tehokkuuteen
• Mitä tapahtuu pinnan alla?
• Mikä on muutoshankkeen vaikutus ja hinta?
• Muutoshankkeiden yleisimmät sudenkuopat ja niiden välttäminen

10:00 Tauko

10:15 Onnistuneen organisaatiomuutoksen kulmakivet
• John P. Kotterin ohjeet tehokkaalle muutosprosessille
• Yhteinen muutosvisio, päämäärät ja tavoitteet
• Asioiden ja ihmisten synkronointi
• Järjestelmien yhdistämisen haasteet
• Uudet toimintatavat ja pelisäännöt
• Oppiminen
• Muutoksen tehokas lanseeraus
• Muutosvastarinnan tunnistaminen ja työstäminen

12:00 Lounas

13:00 Uuden organisaation rakentamisen haasteet ja sudenkuopat
• Miksi monet organisaatiomuutokset eivät toteudu suunnitellusti?
• Epäonnistumisten hinta toiminnan tehokkuuden näkökulmasta
• ”Ennen oli paremmin!”
• Yhteinen kieli – Yhteinen mieli. Viestintä ja vuorovaikutus fuusiossa
• Onko johtoryhmä sitoutunut?
• Epävirallisen organisaation valtapelit

14:30 Tauko

14:45 Case 1: Askel-mallin soveltaminen kahden organisaation yhdistämistilanteessa
• Kahden rahoitusorganisaation yhdistäminen
• Uuden tietojärjestelmän rakentaminen
• Menneisyyden kaipuun voittaminen
• Erilaisen osaamisen hyödyntäminen
• Muutosvastarinnan työstäminen
• Mikä ratkaisi onnistumisen?

15:30 Loppukeskustelu

16:00 Koulutuspäivä päättyy2. päivä

09:00 Tilaisuuden avaus

09:15 Muutoksen johtaminen hankkeena
• Muutoshankkeen suunnittelun avainasioita
• Muutoksen toteuttajat ja muutoksen kohteet
• Ohjausryhmän tehtävät ja roolitukset
• Hankkeen riskien hallinta

10:30 Tauko

10:45 Muutoshankkeen toteutus ja ohjaus
• Ohjauksen tärkeimmät prosessit
• Tehokas muutosviestintä
• Muutoshankkeen päättämisvaihe
• Miten tehdä käyttöönotto ja jalkauttaminen

12:00 Lounas

13:00 Case 2: Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto

14:45 Minä muutosjohtajana
• Omien muutoksen johtamisen taitojen arviointi
• Oman resilienssin arviointi
• Oman johtamisvoiman vahvistaminen

15:45 Yhteenveto päivän teemoista

16:15 Valmennus päättyy

Koulutuspaikka:

Hotel Haven, Unioninkatu 17, Helsinki

Hinta:
Tilaisuuden hinta on 1 490 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, lounaan sekä kahvitarjoilut. Lisäksi osallistumismaksuun kuuluu Maisa Nikkolan ja Jari Salmisen kirjoittama Haastavien esimiestilanteiden ratkaiseminen -kirja.

Kysy ryhmätarjousta: Sampo Korppoo, puh: 041 510 6466, s-posti: sampo.korppoo@ratekoulutus.fi

Peruutusehdot:
Osallistumisen voi perua kuluitta 2 viikkoa ennen tapahtumaa, sen jälkeen peritään 50% osallistumismaksusta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.
Estyneen osallistujan tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö, tai vaihtaa osallistujan ilmoittautuminen toiseen kurssiajankohtaan.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja