fbpx
Muutoksen johtaminen hankkeena (2 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Muutoksen johtaminen hankkeena (2 pv)

1 290 euroa /hlö + alv 24%

EUR

30.-31.01.2018, Hotel Haven, Helsinki Unioninkatu 17, Helsinki 7 joulukuun, 2017 Sampo Korppoo

Itsensä kehittäminen , Laadunvarmistus , Työhyvinvointi

Miten muutoshankkeita johdetaan niin, että uudet tavoitteet saavutetaan mahdollisimman nopeasti ja alkuvaiheen toimintaa haittaavat häiriöt jäävät mahdollisimman lieviksi ja lyhytaikaisiksi? Miten vahvistetaan organisaation kykyä toimia tehokkaasti jatkuvien epäjatkuvien muutosten maailmassa?

Toimintaympäristön jatkuvat muutokset haastavat organisaatiot uudistumaan yhä nopeammin. Vanhoja rakenteita puretaan ja uusia luodaan tilalle. Projektien läpimenoaika lyhenee ja toiminnan ammattimaisen suunnittelun merkitys korostuu. Muutoshankkeita on osattava johtaa taitavasti, oli sitten kyse uuden strategian toimeenpanosta, uuden organisaation rakentamisesta, kahden organisaation yhdistämisestä tai vaikkapa uuden tietojärjestelmän tai toimintamallin käyttöönotosta. Muutoshankkeen huolellinen suunnittelu vaatii monipuolista ammattitaitoa. Enää ei riitä, että systeemit on hiottu kuntoon, vaan on myös osattava yhdistää tekniset ja inhimilliset näkökulmat toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi (teknisten ja inhimillisten näkökulmien synkronointi). Toteutuksen huolellisella suunnittelulla voidaan merkittävästi vähentää siirtymävaiheen aiheuttamaa sähläämistä ja vajaakäyntiä, ja niistä aiheutuvia kustannuksia.

Muutoksen johtamisessa tarvitaan kehittyneitä analysointi-, visiointi-, ja suunnittelutaitoja, mutta erityisesti kykyä viedä suunnitelmat käytäntöön, sillä suurin osa muutoshankkeista epäonnistuu taitamattoman toteutuksen (implementoinnin) seurauksena. Onnistunut toteutus edellyttääkin hyvän suunnitelman lisäksi hyviä viestintätaitoja, kykyä sitouttaa koko henkilöstö muutokseen sekä taitoa johtaa muutoshanke maaliin vaihe vaiheelta.

Tule mukaan tehostamaan omia muutoksen johtamisen taitojasi!

Kenelle
Koulutus on suunniteltu johdolle ja esimiehille sekä asiantuntijoille, joiden tehtävänä on muutosten suunnittelu, johtaminen ja toteuttaminen.

Järjestämme aiheesta myös yritysten ja muiden organisaatioiden sisäisiä koulutuksia.


Hyöty osallistujalle

Tarjoamme pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä valmennusta muutoshankkeiden johtamisen tueksi. Osallistujat saavat kattavan kuvan muutosprosessien suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheista ja onnistumisen edellytyksistä sekä runsaasti käytännössä koeteltuja ohjeita johtamistyöhön.

Valmennuksemme perustuu Jari Salmisen kehittämään ASKEL® – malliin,
joka auttaa systematisoimaan erilaisten muutosprosessien vaiheet. Mallin avulla voimme tunnistaa muutoshankkeiden yleisimmät sudenkuopat sekä suunnitella keinot näiden välttämiseksi.

Koulutuksen jälkeen:
• Osaat suunnitella systemaattisen lähestymistavan muutoksen toteuttamiseen
• Saat käyttöösi tehokkaita työkaluja, joilla saat muutoksen toteutettua organisaatiossasi
• Tunnistat tehokkaan muutosjohtajan erilaiset roolit ja vastuut
• Tunnistat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi muutosjohtajana
• Osaat vahvistaa organisaatiosi muutoskykyä eli resilienssiä
• Osaat käsitellä oikein muutokseen liittyviä tunteita sekä muutosvastarintaa
• Kuulet vetäjien ja osallistujien kokemuksia haastavista muutoshankkeista.
• Case-harjoitusten avulla pääset mukaan pohtimaan aitojen organisaatioiden yhdistämiseen ja uuden järjestelmähankkeen implementointiin liittyviä haasteita ja niiden ratkaisuja.

Kouluttajat
Vastuukouluttaja Jari Salminen, on toiminut erilaisissa suurten organisaatioiden johtotehtävissä yli 25 vuotta. Hänellä on myös vahva yrittäjätausta. Jari Salminen on kouluttanut yli 4 500 esimiestä räätälöidyissä ja avoimissa koulutuksissa yhteistyössä maamme johtavien valmennusorganisaatioiden kanssa. Jari on osallistunut 12 esimiestyön kehittämistä koskevan kirjan kirjoittamiseen, esimerkiksi 7 Askelta strategiasta tuloksiin (Talentum Media 2008). Lisäksi hän on kirjoittanut muutoksen johtamisesta lukuisia artikkeleita eri ammattilehtiin.

KTM, kouluttaja Tommi Lindholm on toiminut kansainvälisissä strategisissa, analyyttisissa ja myyntiä tukevissa asiantuntijatehtävissä ICT -teollisuuden, pankkisektorin sekä liikkeenjohdon konsultoinnin parissa. Tommilla on myös kokemusta yrittäjyyden ja innovaatioiden saralta, jossa hän toimi yhteistyössä Vaasa Science Parkin kanssa. Aikaisempina työnantajina ovat toimineet mm. Nokia, Stanton Chase International sekä Nordea Oyj.

DI, kouluttaja Annina Eklund on valmistunut diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta. Hänen opintonsa painottuivat tekniikan lisäksi tuotantotalouteen, työpsykologiaan ja johtamiseen. Anninalla on kokemusta teknologiateollisuuden asiantuntijatehtävistä, projektityöskentelystä sekä pitkäjänteisestä tutkimus- ja kehitystyöstä. Kouluttajana hän on kiinnostunut erityisesti työhyvinvoinnin, itsensä johtamisen ja projektinhallinnan aihepiireistä.

Osallistujat ovat kommentoineet valmennusta muun muassa seuraavasti:
”Koulutuksen sisältö ja aihealueet saavat täydet pisteet.”

Väitän, että teidän erittäin vankka näkemys ja kokemus yhdistettynä oleelliseen tietoon on läpimurtokonsepti. Maailmalla (jo pelkästään Suomessa) on valtava kysyntä muutosjohtajista, jotka uskaltavat tehdä rohkeasti ihmisten mielipiteistä välittämättä oikeita asioita ja oikein.”

”Erinomainen kertakaikkiaan! Kiitos mainiosta ja hyödyllisestä koulutuksesta!”

”Kiitos valmennuksesta. Saimme monia käytännön vinkkejä, joita voimme hyödyntää todella isossa kehittämishankkeessamme”

”Koulutus oli erittäin hyvä! Sain paljon uusia ideoita, joita pystyn käyttämään omassa työssäni muutosten läpiviennissä.”


OHJELMA
1. päivä

08:30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

09:00 Tilaisuuden avaus

09:15 Muutoksen johtaminen hankkeena

09:45 Onnistuneen muutoksen kulmakivet
Muutosvisio, päämäärät ja tavoitteet
Huolellinen suunnittelu
Miten suunnitelma toteutetaan käytännössä (implementointi)?
Muutoksen tehokas lanseeraus eri osapuolille
Motivointi ja sitouttaminen
Muutosvastarinnan tunnistaminen ja työstäminen
Etenemisen seuranta ja johtaminen

10:30 Tauko

10:45 Muutoshankkeen vaikutukset ja kustannukset
Muutoshanke investointina
Miten muutoshanke vaikuttaa toimintaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
Mitä tapahtuu pinnan alla?
Miten muutoshankkeen aiheuttamia todellisia vaikutuksia ja kustannuksia arvioidaan?
Epäonnistumisten hinta toiminnan tehokkuuden näkökulmasta

12:00 Lounas

13:00 Muutoshankkeiden yleisimmät sudenkuopat ja niiden välttäminen
Miksi monet muutokset eivät toteudu suunnitellusti?
”Ennen oli paremmin!”
Yhteinen kieli – Yhteinen mieli. Viestintä ja vuorovaikutus fuusiossa
Onko johtoryhmä sitoutunut?
Epävirallisen organisaation valtapelit

14:15 Tauko

14:30 Case 1: Askel-mallin soveltaminen kahden organisaation fuusiossa

16:00 Koulutuspäivä päättyy
—-
2. päivä

09:00 Tilaisuuden avaus

09:15 Muutoksen johtaminen hankkeena
Muutoshankkeen suunnittelun avainasioita
Viestintä ja vuorovaikutus muutoksessa
Muutoksen rakenteen merkitys
Hankkeen riskien hallinta

10:30 Tauko

10:45 Ihmisen huomioiminen muutoksessa
Organisaation muutoskyvyn arviointi
Muutosviestinnän kohdentaminen
Muutoksen fasilitointi
12:00 Lounas

13:00 Muutoksen eteneminen organisaatiossa
Muutos ja yksilö
Toimintatapojen muuttaminen
Muutoshankkeen mukautumiskyky
Oman johtamisvoiman vahvistaminen

14:30 Tauko

14:45 Case 2: Esimerkki Sykli -mallin soveltamisesta

15:45 Yhteenveto päivän teemoista

16:15 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unioninkatu 17, Helsinki

Ajankohta:
30.-31.1.2018

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24%, sisältää koulutusmateriaalin, lounaan sekä kahvitarjoilut.
Lisäksi hintaan sisältyy Maisa Nikkolan ja Jari Salmisen kirjoittama kirja Haastavien esimiestilanteiden ratkaiseminen.

Alennushinta ryhmille:
Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta: Koulutustuottaja Sampo Korppoo, sampo.korppoo(at)ratekoulutus.fi, p. 041 5106466.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja