fbpx
Muutoshankkeen johtaminen (3 h)
järjestää nyt koulutuksen:

Muutoshankkeen johtaminen (3 h)

390 euroa /hlö + alv 24 %

390 EUR

24.04.2024, Etäkoulutus , Etäkoulutus 19 maaliskuun, 2024 Sampo Korppoo

Esihenkilötyö , HR ja henkilöstöhallinto , Johtaminen ja esihenkilotaidot

Muutoksen toteuttaminen on usein haastavaa, sillä muutoshankkeisiin liittyy monia sudenkuoppia, jotka voivat johtaa epäonnistumiseen. Muutosjohtajalta vaaditaan uudenlaista osaamista, jota ei välttämättä ole kehittynyt vakaammassa ja helpommin ennakoitavassa toimintaympäristössä. Etäkoulutuksemme käsittelee muutoshankkeiden yleisimpiä haasteita ja ongelmia ja tarjoaa käytännöllisiä ratkaisuja niiden hallintaan.

Muutosjohtaminen tarkoittaa sekä muutoshankkeiden teknistä suunnittelua että muutoksen inhimillisen puolen hallintaa. Oli kyse sitten uuden tietojärjestelmän käyttöönotosta, markkinamuutoksiin reagoimisesta tai organisaation uudistamisesta, kyse on aina paitsi teknisestä hankkeesta, myös ihmisten käyttäytymisen muutoksesta.

Ei riitä, että muutosprojekti toteutetaan teknisesti projektisuunnitelman mukaisesta. Organisaation jäsenten on myös kyettävä muuttamaan ajatteluaan ja toimintaansa muutostavoitteita tukeviksi. Tämä muutos vaatii tuekseen taitavaa muutosjohtamista.

Hyödyt osallistujalle
– Käymme läpi tärkeimmät ammattimaisen muutosjohtamisen kulmakivet ja autamme osallistujia kehittämään omia muutosjohtamisen taitojaan
– Käymme läpi tärkeimmät muutoshankkeiden onnistumista uhkaavat riskit ja esittelemme käytännössä koeteltuja keinoja riskien hallitsemiseksi
– Käsittelemme muutosjohtajan tehtäviä ja roolia muutoksen toteutuksen varmistajana. Tarkastelemme muutoksen johtamista sekä projektiteknisestä että inhimillisestä näkökulmasta
– Käymme läpi keinoja henkilöstön roolia muutoshankkeessa, sitouttamisen tukemista ja muutosvastarinnan käsittelyn keinoja
– Esittelemme konkreettisen suunnittelumallin, jolla voit systematisoida omien muutoshankkeittesi suunnittelua ja toteutusta.


Kenelle?
Muutoshankkeista vastaavat johtajat, esihenkilöt, projektipäälliköt, HR-ammattilaiset ja kaikki muut, jotka haluavat oppia tunnistamaan ja ratkaisemaan muutoshankkeiden yleisimpiä ongelmia. Koulutus sopii niin yritysten kuin julkisen sektorin toimijoille.


Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija
KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

– Jos tarvitsette apua esihenkilöidenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

Erityisosaamisalueet:
– Strateginen johtaminen ja haastavien muutostilanteiden hallinta
– Johtaminen ja esihenkilötyö
– Asiantuntijamyynti
– Johtamisviestintä
– Yritystalous
– Tiimityö
– Tehokkaat toimintatavat ja kiireen hallinta
– Muut ihmisten johtamiseen liittyvät teemat


OHJELMA

09:00 Koulutuksen avaus

09:15 Muutoksen johtamisen ja muutoksessa johtamisen perusteet
– Muutosjohtajan rooli ja tehtävät
– Miksi muutosjohtamisen taitoihin panostaminen kannattaa?
– Miten muutosta johdetaan ja millaisia uusia taitoja muutosjohtajalta edellytetään?

09:45 Muutosprosessin vaiheet ja niiden johtaminen
– Muutosprosessin vaiheet ja eri vaiheiden huomioimisen merkitys hankkeen onnistumisen kannalta
– Yksittäisen hankkeen johtaminen ja muutoksessa johtaminen
– Muutosresurssien arvioiminen ja yllätyksiin varautuminen

10:30 Tauko

10:45 Muutosjohtajan rooli ja tehtävät muutoshankkeessa
– Muutosjohtajan eri roolit
– Muutosjohtajan viestintävastuu
– Muutosresurssien arvioiminen ja yllätyksiin varautuminen

11:15 Henkilöstön sitoutumisen ja resilienssin vahvistaminen
– Henkilöstön muutoskyvyn arviointi
– Keinoja vahvistaa henkilöstön sitoutumista muutokseen
– Muutosvastarinnan tunnistaminen ja lieventäminen
– Keinoja henkilöstön resilienssin vahvistamiseen
– Oman muutoshankkeen mallintaminen

11:45 Kysymyksiä ja vastauksia

12:00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus toteutetaan Zoom-palvelulla. Lähetämme osallistumisohjeet sähköpostiisi ennen koulutusta.

Ajankohta:
ke 24.4.2024, klo 9-12

Hinta:
390 euroa
/hlö + alv 24 %.

Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fi


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja