fbpx
Muutosneuvottelut (2,5 h)
järjestää nyt koulutuksen:

Muutosneuvottelut (2,5 h)

490 euroa /hlö + alv 24 %

490 EUR

07.02.2024, Etäkoulutus , Etäkoulutus 26 tammikuun, 2024 Sampo Korppoo

Esihenkilötyö , Haastavat tilanteet työyhteisössä , HR ja henkilöstöhallinto , Johtaminen ja esihenkilotaidot , Lakitieto

Muutosneuvottelut ovat osa työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on varmistaa henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa työolosuhteisiinsa.

Työnantajaa koskee yhteistoimintalain mukainen neuvotteluvelvoite, jos organisaatio työllistää säännöllisesti vähintään 20 työntekijää ja organisaatioon on tulossa:

– Muutoksia vähintään yhden työntekijän työtehtävissä, työmenetelmissä tai työtilojen tai työajan järjestelyissä
– Toimenpiteitä, jotka saattavat johtaa yhden tai useamman työntekijän lomauttamiseen, irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla
– Päätös lomautuksesta
– Liiketoiminnan luovutus.

Muutosneuvotteluissa on käsiteltävä henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Muutosneuvotteluihin liittyy määräaikoja ja muita velvoitteita, joiden rikkominen voi johtaa työnantajan hyvitysmaksuihin tai sakkoihin. Muutosneuvotteluissa osapuolten on toimittava rakentavasti ja neuvottelut on käytävä yhteistoiminnan hengessä.


Hyödyt osallistujalle
– Tunnistat erilaiset tilanteet, jossa muutosneuvottelut pitää järjestää
– Tunnet muutosneuvotteluja koskevan lainsäädännön ja työnantajan velvoitteet neuvottelujen järjestämisessä
– Opit järjestämään ja käymään muutosneuvottelut ammattimaisesti ja rakentavasti
– Opit välttämään virheellisestä toiminnasta aiheutuvat epäselvyydet ja ongelmat


Kenelle?
Koulutus on suunniteltu johdolle sekä henkilöstön kehittämisestä vastaaville ammattilaisille, organisaation koosta tai toimialasta riippumatta.


Kouluttaja
Laura-Maria Poikela, juristi, Inventio Asianajotoimisto Oy

Laura-Maria Poikela on mm. työ- ja palvelussuhdeasioihin erikoistunut juristi. Laura-Marialla on kokemusta erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, rahoitusalalla ja palvelualalla toimivien työnantajien avustamisesta ja työsuhdeasioihin liittyvästä päivittäisestä neuvonnasta. Lisäksi Laura-Marialla on erityisosaamista vuokratyöhön liittyvistä erityiskysymyksistä sekä työelämään liittyvistä rikosasioista, kuten esimerkiksi työturvallisuusrikokset ja liikesalaisuusrikokset.

Laura-Maria ei puhu vain juridiikkaa, vaan haluaa auttaa löytämään aidosti käytännöllisen ratkaisun kaikkiin työelämän haasteisiin ja mahdollisiin ristiriitatilanteisiin. Kouluttajakokemusta Laura-Marialla on yli 10 vuoden ajalta.

Erityisosaamisalueet
– Työ- ja palvelussuhteisiin liittyvät asiat
– Riitojen ratkaisu
– Työehtosopimukset ja paikallinen sopiminen
– Yhteistoimintamenettelyt


OHJELMA

12:30 Yhteistoiminta ja työvoiman vähentämistä koskevat muutosneuvottelut
– Yhteistoimintalain neuvotteluvelvoite
– Muutosneuvotteluiden kulku
– Ketkä neuvottelevat?
– Työnantajan päätösten jalkauttaminen muutosneuvotteluiden päättymisen jälkeen
– Muutosneuvotteluiden laiminlyönnin ja yhteistoimintalain rikkomisen seuraamukset

13:45 Tauko

14:00 Muut kuin työvoiman vähentämistä koskevat muutosneuvottelut
– Työnantajan työnjohtovallan piiriin kuuluvat yhden tai useamman työntekijän asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset
– Liikkeen luovutus, jakautuminen ja sulautuminen

15:00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus Zoomilla

Ajankohta:
ke 7.2.2024, klo 12.30-15.00

Hinta:
490 euroa
/hlö + alv 24 %.

Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fi


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja