Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Myy vaikuttavasti etänä (4 pv)

Tuloksellinen asiakaskohtaaminen
Virtuaalisuus haastaa myyntityötä, tarve rakentaa luottamusta asiakassuhteen ytimeksi on ennallaan, mutta toteutustavat ovat muuttuneet. Kasvotusten tavatessa ihmisen omalla karismalla on perinteisesti ollut suuri merkitys, mutta miten etäaika haastaa totutut tavat? Miten lisätä tulosta ja tehostaa neuvottelua etätapaamisissa? Kuinka välittää empatiaa ja miten hyödyntää tunneälyä etänä tapahtuvissa kohtaamisissa?

Ohjelman aikana opit, miten neuvottelutekniikka muuttuu etätapaamisissa ja syvennyt neuvottelemisen psykologiaan. Opit myös, miten kasvatat vaikuttavuutta myyntiprosessissa ja kehität valmiutta etänä tapahtuvaan ratkaisumyyntiin.

– Kehität neuvottelutaitojasi ja osaat hyödyntää vuorovaikutusta etänä tapahtuvassa ratkaisumyynnissä. Neuvottelutaitojen kehittämisen kautta saavutat parempia tuloksia.
– Vahvistat valmiuksiasi toimia vaikuttavasti asiakaskohtaamisissa ja kehität osaamistasi.
– Opit keinoja kehittää myyntiä virtuaalisessa ympäristössä ja osaat hyödyntää viestinnässä ja myynnissä tiedon visualisuutta.

Hyödyt
Ohjelma tarjoaa konkreettisia ja ajankohtaisia välineitä ja työkaluja tehokkaisiin asiakastapaamisiin. Opit, miten tunnistaa vahvuuksia liiketoiminnan kasvuun ja lisätään vaikuttavuutta myyntiprosessissa. Ohjelma auttaa myynnin ja asiakaspalvelun ammattilaisia luomaan prosessin, jonka avulla tehostat asiakaskohtaamisia ja asiakaskokemus paranee. Ohjelman koulutussisällöissä on saatu erinomaisesti mukaan Aalto-yliopiston vahvuudet ja erityisosaaminen. Näin ohjelmassa teoria saadaan kytkettyä parhaimpiin käytänteisiin onnistuneen ja ajallisesti tehokkaan asiakaskokemuksen saavuttamiseksi.

– Ymmärrät psykologista näkökulmaa asiakastapaamisissa ja opit hyödyntämään sitä ratkaisumyynnissä
– Omaksut asiakaskeskeisen lähestymistavan etätapaamisissa
– Näet myynnin mahdollisuudet etäkohtaamisissa
– Opit virtuaalisen vuorovaikutuksen parhaita käytäntöjä ja saat uusia näkökulmia myyntiin


Kenelle?
Ohjelma sopii henkilöille, joiden pääasiallinen tehtävä on hankkia uusia asiakkuuksia ja huolehtia olemassa olevista asiakasyhteyksistä sekä kasvattaa liikevaihtoa ja tehostaa myyntiä.

Koulututusohjelma soveltuu mm. seuraavissa tehtävissä työskenteleville henkilöille: Myyntipäällikkö, Myyntineuvottelija, Key Account manager ja Account Director, Relationship specialist/manager/director, Yhteyspäällikkö ja Yhteysjohtaja. Ohjelma auttaa myynnin ja asiakaspalvelun ammattilaisia kohtaamaan asiakkaat etätapaamisissa.


Kouluttajat:
Petro Poutanen
, Dosentti, Tietokirjailija, Luovatiimi Oy
Pekka Sinervo, Tunneälyvalmenteja, Partner Adeptus Partners Oy
Tomi Kauppinen, docent, Ph.D. Department of computer Science, Aalto UniversityOHJELMA

Myy vaikuttavasti etänä -koulutusohjelmassa opit tapoja rakentaa luottamusta virtuaalisesti sekä miten lisäät tehokkuutta ja tuloksellisuutta ratkaisumyyntiin etäkohtaamisissa. Hankit myös käytännönläheisiä työkaluja mm. herättämään potentiaalisten asiakkaiden kiinnostuksen ja opit, miten tarjous kannattaa esittää visuaalisesti.

Koulutusohjelma koostuu orientaatiosta ja neljästä työpajasta, joissa käydään läpi myyntiprosessin eri kohtia ensimmäisestä kontaktista kauppaan. Samalla sovelletaan uusia oppeja käytäntöön.

Opiskelu muodostuu etänä toteuttettavista koulutuspäivistä, ennakko- ja välitehtävistä sekä ryhmätyöskentelystä ja koulutuksen jälkipohdinnoista ja käyttöönottosuunnitelmista.

Työpajoissa käydään läpi:

– Vuorovaikutuksellinen dynamiikka
– Neuvotteluteknisyys
– Viestinnän visuaalisuus
– Virtuaalisen vuorovaikutuksen parhaat käytännöt
– Kuinka kohdata etänä? Tavoitteet, strategia, keskeiset haasteet tai rajoitukset
– Kuinka toimia vaikuttavasti etäkohtaamisissa?
– Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot ratkaisumyynnin etäkohtaamisissa

Tavoitteena on saada tunneälykäs neuvottelutilanne, joka tuo toistettavuuden avulla tehokkuutta.

Rakenne
– LähiopetustaNeljä Aalto-yliopiston ja Aalto University Executive Educationin asiantuntijoiden vetämää online-aamupäivää
– WorkshopitOmaan työhön sovellettavat tehtävät ja pohdinnat tukevat uusien käytäntöjen viemistä myyntityöhön
– CasetKehität työtäsi ja tehostat asiakaskohtaamisia käytännön esimerkkien avulla

Koulutusjaksot

24.10.2022
Vuorovaikutuksellinen dynamiikka

Käytännön harjoitusten ja lyhyiden tietoiskujen avulla opit, miten vuorovaikutusprosessia voi viedä haluttuun suuntaan ja tehdä siitä tuloksellisen.

Aiheita mm.

– Miten viestimme ja vaikutamme
– Etäkohtaamiset
– Viestinnälliset tyylit ja niiden käyttäminen
– Oman idean myyminen
– Kuuntelun taito
– Tarpeiden tunnistaminen
– Päätöksenteko ja suostuttelu

—-

14.11.2022
Neuvottelutekniikat
Tuloksekkaan (etä)neuvottelun keskeiset elementit, miten valmistaudut tehokkaasti etätapaamisiin:

– Parhaan myyntirakenteen käyttöönotto
– Neuvottelutaidot, ratkaisumyynnin etäkohtaamisissa
– Neuvotteluprosessi ja siihen liittyvät asiat
– Teoria kohtaa käytännön useiden limittäisten harjotteiden avulla
– Valmennuksen jälkeen osaat valmistautua neuvotteluihin paremmin ja pystyt viemään neuvottelut tuloksekkaammin päätökseen.

—-

29.11.2022
Visuaalinen kommunikointi

Mitä tarkoittaa koko myyntiprosessin/-rakenteen kääntäminen etätapaamisiin?

Metodologia: luennot ja työpaja

Aiheina ovat muun muassa seuraavat:

– Luottamuksen rakentaminen etätapaamisten kautta
– Tunneälyn ja empatian ilmaiseminen virtuaaliympäristössä
– Ihmiset ymmärtävät maailmaa tarinoiden avulla: tehokkaita tapoja kertoa tarinasi verkossa
– Kuinka muuttaa viestisi kertomukseksi; visuaalinen tarinankerronta
– Tarjousten esittäminen virtuaaliympäristössä
– Kuinka tehdä etätapaamisista innostavampia

—-

12.12.2022
Tunneälykäs neuvottelu

Tunneälykkään neuvottelun keskeisempiä asioita on ymmärrys ostopäätöspsykologiasta, jossa tavoitteena on oppia ymmärtämään paremmin asiakkaiden käyttäytyminen.

Aiheita mm.
– Tunneälykkään neuvottelijan keskeiset työkalut ja niiden hyödyntäminen myynnissä.
– Miten luoda tunneälykäs ilmapiiri etänä ja kasvotusten.

Käytännönläheisiä harjoituksia:
– Miten saavutetaan tunneälykäs neuvottelu.
– Miten hyödyntää sosiaalisia verkostoja ja sosiaalista mediaa myynnissäa

—————————–

Koulutuspaikka:
Live online

Ajankohta:
24.10.–12.12.2022

Hinta:
1 950
euroa /hlö + alv 24 %.

Ennakkovaraajan etuhinta 1 900 euroa (/hlö + alv 24 %) on voimassa 28.2.2022 asti. Ohjelman normaali hinta on 2 450 euroa (/hlö + alv 24 %)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu koulutukseen 26.9.2022 mennessä.

 

Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Koulutus on peruuntunut.


  • Olen kiinnostunut tästä kurssista.
    Lähetä minulle sähköpostia kun koulutus järjestetään uudelleen:
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.