Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Myy vaikuttavasti etänä (4 pv)

Tuloksellinen asiakaskohtaaminen
Miten voisi lisätä tulosta ja tehostaa neuvottelua etätapaamisissa? Virtuaalisuus haastaa myyntityötä, tarve rakentaa luottamusta asiakassuhteen ytimeksi on ennallaan, mutta tavat totetutaa sitä ovat muuttuneet. Kasvotusten tavatessa ihmisen omalla karismalla on perinteisesti ollut suuri merkitys, mutta miten etäaika haastaa totutut tavat? Kuinka välittää empatiaa ja miten hyödyntää tunneälyä etänä tapahtuvissa kohtaamisissa?

Ohjelman aikana opit, miten neuvottelutekniikka muuttuu etätapaamisissa ja syvennyt neuvottelupsykologiaan. Opit myös, miten kasvatat vaikuttavuutta myyntiprosessissa ja kehität valmiutta etänä tapahtuvaan ratkaisumyyntiin.

– Kehität neuvottelutaitojasi ja osaat hyödyntää vuorovaikutusta etänä tapahtuvassa ratkaisumyynnissä. Neuvottelutaitojen kehittämisen kautta saavutat parempia tuloksia.
– Vahvistat valmiuksiasi toimia vaikuttavasti asiakaskohtaamisissa ja kehität jo olemassa olevaa osaamistasi.
– Opit keinot kehittää myyntiä virtuaalisessa ympäristössä ja osaat hyödyntää viestinnässä ja myynnissä tiedon visualisuutta.

Hyödyt
Ohjelma rakentaa konkreettisia ja ajankohtaisia välineitä ja työkaluja tehokkaisiin asiakastapaamisiin. Ohjelmassa opit, kuinka tunnistaa vahvuuksia liiketoiminnan kasvuun ja lisätä vaikuttavuutta myyntiprosessissa. Tänä päivänä suurin osa neuvotteluista hoidetaan etänä, joten koulutus on hyödyllinen kaikille asiakkuustiimeissä työskenteleville. Ohjelma auttaa myynnin ja asiakaspalvelun ammattilaisia luomaan prosessin, jonka avulla tehostat asiakaskohtaamisia ja asiakaskokemus paranee. Ohjelman koulutussisällöissä on saatu erinomaisesti mukaan Aalto-yliopiston vahvuudet ja erityisosaaminen, näin teoria saadaan kytkettyä parhaimpiiin käytänteisiin erinomaisen ja ajallisesti tehokkaan asiakaskokemuksen saavuttamiseksi.

– Omaksut asiakaskeskeisen lähestymistavan etätapaamisissa
– Näet myynnin mahdollisuudet etäkohtaamisissa
– Opit virtuaalisen vuorovaikutuksen parhaita käytäntöjä ja saat uusia näkökulmia myyntiin
– Ymmärrät psykologista näkökulmaa asiakastapaamisissa ja opit hyödyntämään sitä ratkaisumyynnissä


Kenelle?
Ohjelma sopii henkilöille, joiden pääasiallinen tehtävä on hankkia uusia asiakkuuksia ja huolehtia olemassa olevista asiakasyhteyksistä ja kasvattaa liikevaihtoa sekä tehostaa myyntiä.

Myy vaikuttavasti etänä -koulututusohjelma soveltuu parhaiten mm. seuraaville henkilöille: Myyntipäällikkö, Myyntineuvottelija, Key Account manager ja Account Director, Relationship specialist/manager/director, Yhteyspäällikkö ja Yhteysjohtaja. Ohjelma auttaa myynnin ja asiakaspalvelun ammattilaisia kohtaamaan asiakkaat etätapaamisissa.


Kouluttajat:
Petro Poutanen
, Dosentti, Tietokirjailija, Luovatiimi Oy
Pekka Sinervo, Tunneälyvalmenteja, Partner Adeptus Partners Oy
Tomi Kauppinen, docent, Ph.D. Department of computer Science, Aalto UniversityOHJELMA

Myy vaikuttavasti etänä -koulutusohjelmassa opit tapoja rakentaa luottamusta virtuaalisesti sekä miten lisätä tehokkutta ja tuloksellisuutta ratkaisumyyntiin etäkohtaamisissa.

Hankit myös käytännönläheisiä työkaluja mm. herättämään potentiaalisten asiakkaiden kiinnostuksen sekä opit miten tarjous kannattaa esittää visuaalisesti.

Koulutusohjelma koostuu orientaatiosta ja neljästä työpajasta, joissa käydään läpi myyntiprosessin eri kohtia ensimmäisestä kontaktista kauppaan. Samalla sovelletaan uusia oppeja käytäntöön.

Työpajoissa käydään läpi:

– Vuorovaikutuksellinen dynamiikka
– Neuvotteluteknisyys
– Viestinnän visuaalisuus
– Virtuaalisen vuorovaikutuksen parhaat käytännöt
– Kuinka kohdata etänä? Tavoitteet, strategia, keskeiset haasteet tai rajoitukset
– Kuinka toimia vaikuttavasti etäkohtaamisissa?
– Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot ratkaisumyynnin etäkohtaamisissa
– Tavoitteena on saada tunneälykäs neuvottelutilanne, joka tuo toistettavuuden avulla tehokkuutta.

Opiskelu muodostuu etänä toteuttettavista koulutuspäivistä, ennakko- ja välitehtävistä sekä ryhmätyöskentelystä ja koulutuksen jälkipohdinnoista ja käyttöönottosuunnitelmista.

Koulutusjaksot

25.10.2021
Vuorovaikutuksellinen dynamiikka

Käytännöllisten harjoitusten ja lyhyiden tietoiskujen avulla päästään käsiksi siihen, miten vuorovaikutusprosessia voi viedä haluttuun suuntaan ja tehdä siitä tuloksellisen.

Aiheita mm.

– Miten viestimme ja vaikutamme
– Etäkohtaamiset
– Viestinnälliset tyylit ja niiden käyttäminen
– Oman idean myyminen
– Kuuntelun taito
– Tarpeiden tunnistaminen
– Päätöksenteko ja suostuttelu

—-

18.11.2021
Neuvotteluteknisyys
– Neuvottelutaidot, ratkaisumyynnin etäkohtaamisissa
– Neuvotteluprosessi ja siihen liittyvät asiat
– Teoria kohtaa käytännön useiden limittäisten harjotteiden avulla
– Valmennuksen jälkeen osaat valmistautua neuvotteluihin paremmin ja pystyt viemään neuvottelut tuloksekkaammin päätökseen.

—-

14.12.2021
Viestinnän visuaalisuus

Mitä tarkoittaa koko myyntiprosessin/ myyntirakenteen vieminen etäkohtaamisiin.

Työskentelytapa: luennot ja työpaja

Aiheita mm.
– Luottamuksen rakentaminen etäkohtaamisissa
– Tunneälyn ja empatian lisääminen virtuaalisesti
– Maailma ymmärretään tarinoiden kautta, mIten kerrot tarinana vakuuttavasti Online
– Miten tarinnallistaa viestiä, visuaalisen tarinan kerronta
– Tarjoukset ja niiden esittely virtuaalisesti
– Etäkohtaamisiin mielenkiintoa

—-

12.1.2022
Tunneälykäs neuvottelu

Tunneälykkään neuvottelun keskeisempiä asioita on ostopäätöspsykologian ymmärrys. Opitaan ymmärtämään paremmin asiakkaiden käyttäytyminen.

Aiheita mm.
– Tunneälykkään neuvottelijan keskeiset työkalut ja niiden hyödyntäminen myynnissä.
– Miten luoda tunneälykäs ilmapiiri etänä ja kasvotusten.

Käytännönläheisiä harjoituksia:
– Miten saavutetaan tunneälykäs neuvottelu.
– Miten hyödyntää sosiaalisia verkostoja ja sosiaalista mediaa myynnissä

—————————–

Koulutuspaikka:
Online: Teams tai Zoom

Ajankohta:
25.10.2021–12.1.2022

Hinta:
2 450
euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu koulutukseen 8.10.2021 mennessä.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.