fbpx
NIS2 direktiivi -kyberturvallisuustason vahvistaminen ja yhdenmukaistaminen (3 h)
Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

NIS2 direktiivi -kyberturvallisuustason vahvistaminen ja yhdenmukaistaminen (3 h)

450 euroa /hlö + alv 24 %

450 EUR

24.09.2024, Etäkoulutus , Etäkoulutus 7 kesäkuun, 2024 Sampo Korppoo

Johtaminen , Tieto- ja viestintäteknologia

Uudessa laissa säädettäisiin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten toimijoiden kyberturvallisuuden riskienhallinta- ja raportointivelvoitteista. Julkishallinnon osalta velvoitteista säädettäisiin myös julkisen hallinnon tiedonhallintalaissa. Tavoitteena on NIS2- direktiivin kansallinen täytäntöönpano. Soveltamisala on nyt laajempi kuin NIS1-direktiivi ja koskee uusia sektoreita.

Tarkoituksena on saattaa kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi, 2022/2555) velvoitteet osaksi kansallista lainsäädäntöä. NIS2-direktiivi korvaa aikaisemman verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS1-direktiivi, 2016/1148). NIS2-direktiivin tulee osaksi kansallista lainsäädäntöä 17.10.2024 mennessä ja säännösten soveltaminen alkaa 18.10.2024.

Kenelle?
Varsinkin uusien toimialojen edustajat: julkishallinto, energia-ala (mm vety- ja latauspisteiden palveluntarjoajat, Jätevesihuolto), Digitaalinen infrastruktuuri (tele, luottamuspalvelut, CDN, konesalit), Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) palveluiden hallinta, avaruus, posti- ja kuriiripalvelut, jätehuolto, kemikaalien valmistus, tuotanto ja jakelu, elintarvikkeiden tuotanto, jalostus ja jakelu, valmistus, digitaalisen palvelun tarjoajat, tutkimustoiminta.

Kouluttaja:
Jarkko Koivuniemi
, Tieto- ja teknologia-arkkitehti, Suomen Ammattipuhujat Oy / Mediabot Oy
Jarkon tausta on vahvasti teknologiassa ja koulutuksessa. Hän on kouluttanut, sparrannut ja konsultoinut erikokoisissa yrityksissä ja organisaatioissa sekä on monialaosaaja mm. yritysarkkitehtuurin puolella, tietoturva ja -suoja-asiantuntijuudessa. Jarkolla on yli 20 vuoden kokemus toimitusjohtajuudesta ja teknologiasta, kumppaneinaan mm. Microsoft ja Adobe.

Jarkko omin sanoin pitää uusista toimintamalleista ja teknologian tuomista innovaatioista, mutta ihmiset ja yleisö ensin. Yrittäjä isolla yyllä. Intohimona erityisesti golf, amerikkalainen jalkapallo, perhe ja kokkaus.

Jarkko toimii kouluttajana mm. näissä koulutuksissamme: Tiedonhallinnan perusteet, Sähköisen arkistoinnin perusteet, Uusi arkistolaki 2024, Tietosuojan vuosikello.


OHJELMA

Sisältö:

Johdanto ja tausta
– Kansallinen kyberturvallisuusstrategia

Mikä on NIS2-direktiivi?
– Tilannekuva
– Mitkä toimialat kuuluvat direktiivin piiriin
– Aikaisempi verkko- ja tietoturvadirektiivin (2016/1148/EU)

Keskeiset velvoitteet ja niiden valvonta

Nykytila ja arviointi, tausta
– Eri alojen huomiot
– Vaikutukset ja hyödyt

Miten yritykset ja organisaatiot voivat valmistautua NIS2-direktiiviin?
– NIS2-direktiivin vaatimukset, sektorikohtaiset lait
– Tietoturvavaatimukset ja missä muualla?
– Valvonnan järjestäminen ja ilmoitusvelvollisuus

Tietoturvaloukkauksia tutkiva yksikkö

Vaikutukset ja riskienhallinta
– Suositus kyberturvallisuuden riskienhallinnan toimenpiteistä
– Tietoturvan riskienhallinta

• Kyberturvallisuuspoikkeamien ja -kriisien hallintasuunnitelma
• Tiedonhallinnon muutostarpeet
• Riskienhallintavelvoitteiden vaikutukset eri sektoreille
• Ennakko- ja jälkivalvonta – velvoitteet ja sanktiot?
• Aikataulu ja siirtymäaika
• Yhteenveto ja keskustelu


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
24.9.2024, klo 13:00-16:00

Hinta:
450 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja