IITC järjestää nyt koulutuksen:

Office 365 Teams vs. SharePoint dokumenttien hallinnassa (1 pv)

Office 365 -kokonaisuuteen liittyvä Microsoft Teams -palvelu valtaa alaa tiimityöskentelyn alustana. Mikä rooli SharePointilla on Teams-palvelua käytettäessä? Ovatko Teams ja SharePoint kilpailijat toisilleen vai enemmänkin taistelupari? Mikä rooli perinteisille SharePoint-työtiloille jää dokumenttien hallinnassa?

Tämän intensiivikoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille käsitys siitä, mitä tulee ottaa huomioon, jos SharePoint-ohjelmistoa tai Office 365 -pilvipalveluita kuten Microsoft Teams päätetään käyttää dokumenttien hallinnassa.

Koulutuksen aikana käydään läpi SharePoint-ohjelmiston sekä SharePoint Online, Office 365 ja Microsoft Teams -palveluiden tärkeimmät toiminnallisuudet dokumenttien hallinnan näkökulmasta. Dokumenttien hallintaa voidaan tehdä SharePointilla ja Office 365:llä hyvin eri tavoin. Tässä koulutuksessa arvioidaan eri toteutustapojen soveltuvuutta ja niiden vaikutuksia dokumenttien hallinnan onnistumiseen.


Kenelle?
Koulutuksessa ei ole varsinaisia esitietovaatimuksia, mutta SharePointin tai dokumenttien hallinnan perusteet olisi hyvä olla tiedossa ennalta. Koulutus soveltuu siis hyvin dokumenttien hallinnan asiantuntijalle, joka haluaa oppia lisää SharePointista ja toisaalta IT-ammattilaiselle, joka haluaa tietää, miten dokumenttien hallinta olisi järkevä toteuttaa SharePointilla.

Koulutusmateriaali:
Osallistujat saavat koulutusmateriaalin itselleen pdf-muodossa (laajuus noin 80 sivua). Lisäksi osallistujille jaetaan painettu SharePoint ja Office 365 Hyvät, Pahat ja Rumat –kirja (185 sivua).


Kouluttaja
Juha Anttila
, IITC.OHJELMA
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 SharePoint dokumenttien hallinnassa
• Miksi dokumenttien hallinnan toteuttaminen SharePointilla on niin vaikeaa?
• Missä yleensä epäonnistutaan?
• Miten voit onnistua?
• Dokumenttien hallinnan suhde intranetiin ja muihin verkkopalveluihin
• SharePoint yksin vai yhdessä muun ohjelman kanssa?
• Miten Office 365 Groups ja Teams muuttavat SharePointin roolia?

10.30 Dokumenttien hallinnan perusta kuntoon
• Metatietojen mallintaminen
• Sisältötyypit ja niiden suhde yrityksen dokumenttityyppeihin
• Rakenne – mihin sitä tarvitaan kun metatiedot on keksitty?
• Sivustot ja dokumenttikirjastot
• Käyttöoikeuksien hallinta

12.00 Lounas

13.00 Dokumenttien löytäminen
• Näkymät apuna dokumenttien ryhmittelyssä ja löytämisessä
• Hakuun pohjautuvat nostot ja linkitykset
• Dokumenttien haku ja hakutulosten suodattaminen sekä optimointi

14.00 Kahvi

14.15 Dokumenttien elinkaaren hallinta
• Toimivat käytännöt versiohallinnassa
• Dokumentin tilat ja niiden hyödyntäminen
• Työtilojen elinkaari
• SharePointin suhde sähköiseen arkistointin

15.00 Dokumenttien hallinnan laajentaminen
• Office 365 Groups ja Teams dokumenttien hallinnassa
• Onedriven rooli organisaation dokumenttien hallinnassa
• Ulkopuolinen käyttö ja mobiilikäyttö
• Dokumenttijoukot
• Dokumenttinumerointi

16.00 Koulutus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki

Ajankohta:
11.04.2019 klo 9.00 – 16.00

Hinta:
880 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.