Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Ongelmanratkaisumenetelmät prosessien kehittämisessä (1 pv)

Miksi osallistua?
Toistuvat valitukset, virheet, poikkeamat, resursseja hukkaava tekeminen jne. aiheuttavat niin asiakastyytymättömyyttä ja –menetyksiä kuin turhaa ja turhauttavaa työtä omalle organisaatiolle. Nämä ongelmat ovat este kilpailukyvyn kehittämiselle ja henkilöstön työtyytyväisyydelle. Koulutuksessa perehdyt käytännössä tehokkaaksi osoittautuneisiin ongelmien juurisyiden tunnistamisen ja eliminoimisen menetelmiin. Menetelmät sopivat laadunhallintaan, ympäristövahinkojen, työtapaturmien ja läheltäpititilanteiden syiden selvittämiseen.

Miten hyödyt?
Tässä koulutuksessa opit tunnistamaan kehittämistarpeita, analysoimaan niitä, saat käytännön ongelmaratkaisutekniikoita ja opit korjaavia toimenpiteitä. Saat myös sähköisiä työpohjia oman organisaatiosi juurisyytyöhön.
Merkittävimpiä muutoksia ISO 9001 -standardin osalta ovat mm. asiakkuuden laajentaminen sidosryhmiin, riskienhallinnan ja muutosten johtamisen menettelyt
Merkittävimpiä muutoksia ISO 9001 -standardin osalta ovat mm. asiakkuuden laajentaminen sidosryhmiin, riskienhallinnan ja muutosten johtamisen menettelyt.

Kurssi muodostuu alustuksista ja vuorovaikutteisista keskusteluista sekä ryhmätöistä. Jokainen standardin vaatimus käydään läpi ja avataan ymmärrettäväksi. Kurssiin sisältyy aiheeseen johdattava etukäteistehtävä, joka puretaan koulutuspäivän aluksi. Kurssin jälkeen on mahdollista tehdä syventävä tehtävä, jonka kommentoinnista sovitaan erikseen.

Kenelle?
– Prosessien omistajat
– Prosessien arvioijat
– Laatuvastaavat
– Kehittäjät
– Laatutyökalujen käytännön soveltamisesta kiinnostuneet

Kouluttaja
Jussi Moisio
, Qualitas Fennica/Arter Oy


OHJELMA

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Aloitus
– tavoitteet
– ohjelma

9.10 Prosessien kehittäminen parannustarpeiden tai ongelmien pohjalta
– prosessien kehittämistarpeiden tunnistaminen – eri menetelmiä ja työpohjia
– parannustarpeiden tai ongelmien priorisointitekniikoita
– kehittämistarpeen tai ongelman ratkaisemisen tavoitteen määrittely
– harjoitteita

10.15 Tehokkaan ongelmanratkaisuprosessin piirteitä
– DMAIC
– autotehtaiden 8D
– olennaiset seikat ja eri vaiheiden työkalut

11.30 Lounas

12.15 Lähtötilanteen varmistaminen ennen juurisyiden analysointia
– mitä ongelmasta tai kehitystarpeesta jo tiedetään
– mitä lisätietoja lähtötilanteesta olisi selvitettävä
– miten suunnitella systemaattinen tietojen keruu
– kerätyn tiedon luokittelu
– harjoitteita

14.00 Kahvi

14.30 Juurisyiden analysointi ja korjaavat toimenpiteet
– miksi juurisyiden tunnistaminen on tärkeää
– mitä erilaisia tapoja ja menetelmiä juurisyiden tunnistamisessa voidaan käyttää

— 5x Miksi?
— Puukaaviot ja kalanruodot
— Muutosanalyysi ja suojausten pettämisanalyysi
— Reality Charting (Apollo Root Cause Analysis)
— Kepner-Tregoe metodiikka
— MORT-tekniikka
— tilastolliset menetelmät

– ratkaisun etsiminen juurisyiden avulla
– ratkaisuvaihtoehtojen priorisointikeinoja (matriisit ym.)
– parannustoimenpiteiden toteuttaminen ja ohjaaminen
– ratkaisujen dokumentointi
– kehitystyön tai ongelman ratkaisun loppuun saattaminen
– A3 / 8D ongelmaratkaisuprosessin dokumentointi
– ongelmaratkaisun levittäminen muualle soveltuviin toimintoihin
– harjoitteena osallistujat tutkivat omaa koulutukseen valitsemaansa ongelmaa
– osallistujat saavat sähköisiä työkalupohjia omaan käyttöönsä

16.00 Päivä päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa
Karhumäentie 5
01530 Vantaa

Ajankohta:
12.2.2018 klo 9.00 – 16.00

Hinta:
730
euroa /hlö + alv 24 %

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.