Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Onnistu hybridityön johtamisessa! (1 pv)

Hybridityö on muuttanut työelämää merkittävästi, mikä asettaa uusia haasteita myös johtamistyölle. Toimivan hybridityön suunnitteluun kannattaa panostaa, sillä paras toimintamalli rakentuu organisaation omista lähtökohdista. Tavoitteeksi kannattaa asettaa lähi- ja etätyön yhdistämisen siten, että kummankin työskentelytavan parhaat puolet saadaan hyödynnettyä.

Käytännönläheinen koulutuksemme käsittelee hybridityötä niin lähijohtamisen, työlainsäädännön, tiimin vuorovaikutuksen, kuin työntekijän arjen ja motivaationkin näkökulmista. Nostamme esiin monia asioita, joita hybridityön johtaminen edellyttää. Koulutus tarjoaa runsaasti näkökulmia siihen, millä tavoin omaan organisaatioon sopivaa hybridimallia voi kehittää.

Hyödyt osallistujille
– Osaat suunnitella työnjärjestelyt toimivaksi kokonaisuudeksi ja hyödyntää yhteisen ajankäytön entistä tehokkaammin
– Tunnet tärkeimmät etätyön johtamista koskevat työlainsäädännön määräykset
– Saat vinkkejä etä- ja lähityön tehokkaaseen yhdistämiseen ja uusia ideoita toimivan vuorovaikutuksen järjestämiseksi hybriditiimissä
– Tunnistat etätyöhön liittyviä haasteita, jotka on otettava huomioon hybridityön johtamisessa.


Kenelle?
Koulutus on suun­niteltu esimie­hille sekä henkilöstön kehittämisestä vastaa­ville ammattilaisille, organisaation koosta tai toimialasta riippumatta.


Kouluttaja
Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija

KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

– Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
– Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
– Johta­minen ja esimiestyö
– Asiantuntijamyynti
– Johta­mis­vies­tintä
– Yritystalous
– Tiimityö
– Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
– Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

—-

Laura-Maria Poikela, Juristi, Inventio Oy

Laura-Maria Poikela on mm. työ- ja palvelussuhdeasioihin erikoistunut juristi. Laura-Marialla on kokemusta erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, rahoitusalalla ja palvelualalla toimivien työnantajien avustamisesta ja työsuhdeasioihin liittyvästä päivittäisestä neuvonnasta. Lisäksi Laura-Marialla on erityisosaamista vuokratyöhön liittyvistä erityiskysymyksistä sekä työelämään liittyvistä rikosasioista, kuten esimerkiksi työturvallisuusrikokset ja liikesalaisuusrikokset.

Laura-Maria ei puhu vain juridiikkaa, vaan haluaa auttaa löytämään aidosti käytännöllisen ratkaisun kaikkiin työelämän haasteisiin ja mahdollisiin ristiriitatilanteisiin. Kouluttajakokemusta Laura-Marialla on yli 10 vuoden ajalta.

Erityisosaamisalueet
– Työ- ja palvelussuhteisiin liittyvät asiat
– Riitojen ratkaisu
– Työehtosopimukset ja paikallinen sopiminen
– YhteistoimintamenettelytOHJELMA

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

08:55 Etäosallistujien sisäänkirjautuminen

09:00 Hybridityön mahdollisuudet ja haasteet
– Keskustelu: Kokemuksia hybridityöstä

10:15 Etä- ja lähityön yhdistäminen

10:15 Tauko

10:30 Mitä työlainsäädäntö sanoo etätyöstä ja hybridityöstä?
– Työnantajan vastuut ja velvollisuudet hybridityössä
– Työntekijän vastuut ja velvollisuudet hybridityössä
– Onko kaikilla oikeus hybridityöhön?
– Miten johtaa etä- ja hybridityötä?
– Voinko edellyttää työntekijää palaamaan lähityöhön?

12:00 Lounas

13:00 Etätyöstä sopiminen
– Mistä asioista kannattaa sopia etukäteen?
– Tavoitteet, seuranta ja puuttuminen
– Työskentelyolosuhteet
– Työturvallisuuden johtaminen etätyössä
– Ongelmatilanteisiin puuttuminen
– Harjoitus: Etätyösopimuksen laatiminen

14:30 Tauko

14:30 Hybridityö tiimitoiminnan näkökulmasta
– Etätiimien erityishaasteet tiimityön kannalta
– Yhteinen tavoite
– Tehokkaammat kokoukset
– Toimivan vuorovaikutuksen järjestäminen hybridityössä?
– Motivaation ja työkyvyn tukeminen hybridityössä

15:30 Yhteenveto ja loppukeskustelu

16:00 Koulutuspäivä päättyy


Koulutuspaikka:
Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
– Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

Ajankohta:
pe 26.5.2023, klo 09.00-16.00

Hinta:
890 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Hybridijohtaminen -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fi


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Onnistu hybridityön johtamisessa! (1 pv) -koulutukseen 26.05.2023, Innopoli 3, Espoo + voit osallistua myös etänä
Hlö(ä)