Brik järjestää nyt koulutuksen:

Onnistuneen muutosmatkan ABC (3 h)

Muutoshankkeen vieminen maaliin on tämän ajan tärkein johtamistaito. Kyse on vaativasta tehtävästä, sillä sen lisäksi, että kykenemme saavuttamaan muutoshankkeelle asetetut tavoitteet, muutosmatka on myös kyettävä toteuttamaan siten, että se häiritsee mahdollisimman vähän organisaation päivittäistä toimintaa, asiakaspalvelua ja tuotantoa. Muutoshankkeen teknisen suunnittelun lisäksi on kriittisen tärkeää ymmärtää, miten muutoshankkeet vaikuttavat henkilöstön toimintaan ja laajemmin asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Ihmiset ovat lopen kyllästyneitä huonosti johdettuihin muutoshankkeisiin, jotka sotkevat päivittäistä työntekoa, mutta eivät johda haluttuihin tuloksiin. Muutosväsymys on vaarallista, sillä kyky reagoida nopeasti toimintaympäristön muutoksiin ja niistä aukeaviin mahdollisuuksiin on tämän ajan keskeinen menestystekijä millä tahansa toimialalla.

Tervetuloa mukaan kehittämään omia muutoksen johtamisen taitojasi suositun etäkoulutuksemme avulla. Etäkoulutuksemme on tehokasta ja joustavaa. Kolmen tunnin mittaisen webinaarin ja kahden 60 minuutin mittaisen videon kokonaisuus kiteyttää muutoksen johtamisen keskeiset kulmakivet, auttaa tunnistamaan muutosjohtamiseen liittyvät haasteet ja löytämään keinoja niiden voittamiseksi.

Hyödyt osallistujalle
– Opit ymmärtämään muutosilmiöitä syvällisemmin ja tiedostat muutoskyvyn merkityksen jatkuvien epäjatkuvien muutosten maailmassa.
– Tiedät millaisia taitoja vaikuttava muutosjohtaminen edellyttää
– Opit suunnittelemaan muutoshankkeesi sekä teknisinä muutosprojekteina että henkilöstön psykologisena muutosmatkana
– Osaat hahmottaa muutoshankkeiden onnistumisen edellytykset laaja-alaisesti ja vahvistat omaa johtamisvoimaasi
– Opit luomaan omaan muutostilanteeseesi parhaiten soveltuvan tavan johtaa muutosta
– Tunnistat omat vahvuutesi ja kehityskohteesi muutosjohtajana ja opit johtamaan vaativia muutoshankkeita entistä taitavammin


Kenelle?
Koulutus on suunniteltu kaikille johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, joiden tehtäviin kuuluu vaativien muutoshankkeiden johtaminen.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.
Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.
Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”

Osallistujat ovat kommentoineet esimieskoulutustamme mm. seuraavasti:
– ”Valmennus lunasti lupaukset. Valmentajan ote oli konkreettinen ja ongelmia ratkaiseva. Ryhmäkeskusteluissa pääsin pohtimaan monia vaikeita asioita samassa tilanteessa olevien kollegojen kanssa. Suosittelen.”
– ”Hyvä kokonaispaketti. Monipuolinen ja innostava koulutus.”
– ”Valmennuksen edetessä kävi selväksi, että valmentajalla on pitkä käytännön kokemus esimiestyöstä.”OHJELMA

Jakso 1: Video, joka käsittelee muutoshankkeiden haasteita ja taitavan muutosjohtamisen merkitystä organisaation kilpailukyvyn kannalta

Jakso 2: Kolmen tunnin mittainen webinaari, jossa käydään läpi onnistuneen muutosmatkan vaiheet ja tärkeimmät onnistumisen edellytykset

Jakso 3: Video, joka auttaa soveltamaan valmennuksessa opittuja asioita käytännön muutosjohtamisessa

Aiheeseen liittyvä kirja, joka uusia näkökulmia keskusteluun muutoksen johtamisen haasteista ja niiden voittamisesta


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
10.12.2021 klo 09.00-12.00

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.